Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Nr XX/99/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2004)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2004-06-11 11:09:28, dokument aktualny]UCHWAŁA  NR XX/99/04

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 24 maja 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę darowizny w wysokości 1.500.000,00 złotych (jedenmilionpięćsettysięcyzłotych).

 

2. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do podpisania umowy darowizny, która uwzględniać będzie wolę darczyńcy co do przeznaczenia darowizny na cele związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami położonymi na terenie gminy Leśnica.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

mgr inż. Ryszard Froń

 
informację wytworzył(a): Waldemar Piontek
za treść odpowiada: Klara Gonsiorowska
data wytworzenia: 24.05.2004 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 646
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18