Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała NR XIII/66/03 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2003)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2003-12-04 19:24:46, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR XIII/66/03
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY


z dnia 28 listopada 2003 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od posiadania
psów, terminów płatności i sposobu jego poboru


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953) uchwala się, co następuje:§ 1. W uchwale Nr XV/114/92 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru, zmienionej uchwałą Nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru, § 1 otrzymuje brzmienie:
“§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od posiadania psów:
1) dla osób utrzymujących psa w celu pilnowania budynku mieszkalnego 28,-zł,
2) dla pozostałych osób 50,-zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2004 r.

  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 536
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18