Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Nr XII/60/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2004 na remont SP w Raszowej
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2003)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2003-11-13 11:54:46, dokument aktualny]


Uchwała Nr XII/60/03
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 29 października 2003

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Leśnica na rok 2004 na remont Szkoły Podstawowej w Raszowej


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się co następuje :


§ 1. Celem ubiegania się o dofinansowanie z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
zobowiązuje do zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 58 % wartości kosztorysu inwestorskiego, tj. kwoty 85.600,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) w budżecie gminy Leśnica na rok 2004 na wykonanie docieplenia Szkoły Podstawowej w Raszowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 458
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18