Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Spis treści
Wyszukiwanie:
wpisz szukane słowo
wybierz sortowanie 
 


Spis treści biuletynu informacji publicznej:
DziałPozycja menuPodstrona
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów 2010-10-22 Umowa Na roboty dodatkowe »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014 PROTOKÓŁ Nr XXIV/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 roku »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów Unieważnienie przetargu na Przebudowę drogi gminnej 105933 O w Raszowej »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEOgłoszenia przetargów----------------------------------------------------------------------------------- »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEOgłoszenia przetargów----------------------------------------------------------------------------------- »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEOgłoszenia przetargów----------------------------------------------------------------------------------- »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEOgłoszenia przetargów----------------------------------------------------------------------------------- »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEOgłoszenia przetargów----------------------------------------------------------------------------------------- »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów01.10.2009 Rozstrzygniecie przetargu na Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy. »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów06.12.2012 rozstrzygnięcie przetargu na Wykonanie, instalacja, konfiguracja oraz skuteczne wdrożenie oprogramowania [...]ePodatki »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe08.07.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/7/3D/2009 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe09.02.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/2U/2009 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów09.11.2009 Rozstrzygniecie przetargu na Rozbudowę klubu wiejskiego w Raszowej. »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe11.09.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/4 U/2009 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe12.01.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/1U/2009 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe12.01.2010 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/1U/2010 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe13.02.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/1U/2008/2009 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe13.11.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/11/6D/2009 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe18.02.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/2D/2009 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe19.01.2010 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/8/7D/2009/2010 »»
ARCHIWUMZawiadomienia20-10-2009 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych i rurociągami tłocznymi w miejscowości Łąki Kozielski, »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów20.10.2009 Rozstrzygniecie przetargu na: ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH »»
ARCHIWUMZawiadomienia2009-04-29 BURMISTRZA LEŚNICY informuje społeczeństwo »»
ARCHIWUMZawiadomienia2009-04-29 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2009-05-11 Rozstrzygnięcie przetargu: Na inspektora ndzoru na budowę kanalizacji w Raszowej. »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2009-05-29 Rozstrzygnięcie przetargu na Docieplenie skrzydła administracyjno-socjalnego w Szkole Podstawowej w Leśnicy »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2009-065-26 Rozstrzygnięcie przetargu Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2009-07-22: ROZSTRZUGNIĘCIE - PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2009-07-29 Rozstrzygnięcie przetargu Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Leśnicy ul Powstańców Śl. »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2009-07-29 Rozstrzygnięcie przetargu Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Leśnicy ( ul.Goreckiego, Brzegowa, Krótka) »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2009-07-29 Rozstrzygnięcie przetargu Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Zalesiu Śląskim (Popice) w rejonie drogi wojewódzkiej nr 426 w ramach Programu Zdrowa woda budowa sieci wodociągowych z modernizacją ujęć Gmina Leśnica »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2009-08-21: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu była nieruchomośc gruntowa nie zabudowana oznaczona jako działka nr 2455 km 6 obręb Leśnica »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2009-08-21: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Przedmiotem przetargu były nieruchomość gruntowe oznaczone jako działka nr 2475,2476,2477,2488_4,4190 km 6 oznaczone w KW 9383 »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2009-12-08. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu były nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki nr 2465,2466,2467,2468,2469,2490,2491,2492,2493,2494,2582,2583,2589,2590 km 6 oznaczone w KW 9383 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2009-12-08: Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa oleju opałowego lekkiego na rok 2010 »»
ARCHIWUMZawiadomienia2009.01.12 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na budowa instalacji produkcji kruszyw, oraz instalacji recyklingu odpadów budowlanych w Leśnicy na działkach 3694/1 »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-20102009.02.11: BURMISTRZ LEŚNICY ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na terenie DOLNA »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2009.03.04: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomośc gruntowa położona w Czarnocinie »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2009.03.04: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomość gruntowe oznaczone jako działka nr 2456, 2475,2476,2477,2488_4,4190 km 6 »»
ARCHIWUMZawiadomienia2009.03.17 Zawiadomienie Burmistrza o wszczęciu postępowania ZP 7615/4/or/2009 »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2009.03.17: OGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2009.03.19 Rozstrzygniecie przetargu: Remontu nawierzchni drogi gminnej 105894 O ul. Wolności w Lichyni. »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2009.03.25: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany planu oraz o przystąpieniu d »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2009.03.31: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomość gruntowa w obrębie Dolna działka nr 490/4 km 2 o pow. 0,1879 ha, KW 54608. »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2009.04.06: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2009.04.09: Zarządzenie Nr 0151-215/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 .04.2009 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2009.04.22 Rozstrzygniecie przetargu:Wymiana na terenie gminy Leśnica tablic informacyjnych zawierających dodatkowe nazwy miejscowości »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2009.04.23: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie informacji o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2009.04.30: OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania dla Gminy Leśnica, 47-150 Leśnica ul. 1 Maja 9, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej 105943 O Osiedlowej »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2009.05.11: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy z dnia 8 maja 2009 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2009.05.12: ZARZĄDZENIE Nr 0151-222_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 08.05.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-20102009.05.12: ZARZĄDZENIE Nr 0151-222_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 08.05.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
ARCHIWUMZawiadomienia2009.05.22 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania - o przebudowie i modernizacji gazociągu DN200 PN 2,5 MPa L=1,8km Zdzieszowice Blachownia odg. do SPR Strzelce Opolskie »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2009.05.22: OBWIESZCZENIE składy obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Leśnica wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2009.06.01: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr XXXIII/215/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 roku »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2009.06.02: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomośc gruntowa położona w Czarnocinie oznaczona jako działka nr 335 km 2 o pow.0,1970 ha »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2009.06.02: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomość gruntowe oznaczone jako działka nr 2456, 2475,2476,2477,2488/4,4190 km 6 oznaczone w KW 9383 »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2009.06.04: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy - Łąki Kozielskie »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2009.06.30: Zarządzenie Nr 0151-233_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29.06.2009 r w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminne »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2009.08.21: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu była nieruchomośc gruntowa nie zabudowana oznaczona jako działka nr 1356 km 4 obręb Leśnica »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2009.08.21: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu była nieruchomośc gruntowa nie zabudowana oznaczona jako działka nr 2159_2 km 5 obręb Leśnica »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2009.09.11: BURMISTRZ LEŚNICY ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w obrębie Leśnica Nieruchomości gruntowych ? działek budowlanych »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2009.09.11: Zarządzenie Nr 0151-247/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11.09.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2009.10.19: INformacja o wyniku przetargu »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2009.10.27: Zarządzenie Nr 0151-262_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27.10.2009 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
ARCHIWUMZawiadomienia2009.11.17 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na budowę hali produkcyjnej z innowacyjną linią do produkcji membran bitumicznych w ilości do 51 000 ton/rok wraz »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2009.12.16: ZARZĄDZENIE NR 0151-275/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 12.12.2009 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
ARCHIWUMZawiadomienia2009.12.31 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na budowę warsztatu samochodowego z lakiernią w Leśnicy na dz. 4004/1 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-04-28: Rozstrzygnięcie przetargu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania :?Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-06-02 Rozstrzygnięcie przetargu na Budowę drogi gminnej 105943 O Osiedlowej w Leśnicy wraz z kanalizacją deszczową i przebudową oświetlenia. »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-06-16:Rozstrzygnięcie przetargu Gminnego Zarządu Oświaty na przewóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych gminy Leśnica »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-06-30 rozstrzygnięcie przetargu na Budowa kanalizacji sanitarnej [...] w Łąkach Kozielskich »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-07-08 rozstrzygnięcie przetargu na Remont drogi gminnej 105931 O ul. Dworcowa w Raszowej »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-07-12 Rozstrzygnięcie przetargu na Remont ulic Brzegowej, Goreckiego i Krótkiej w miejscowości Leśnica. »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-07-14 Rozstrzygnięcie przetargu na Budowę ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Dolna »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-07-23 Umowa Na roboty dodatkowe »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-08-06 Rozstrzygnięcie przetargu na Wykonanie elewacji budynku Klubu Wiejskiego w Raszowej. »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-08-27 Rozstrzygnięcie przetargu: Budowa drogi gminnej 105880 O ul. Wiejska VII w Dolnej »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-09-02 Rozstrzygnięcie przetargu:Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce 201/17 w obrębie Góra Św. Anny?? »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-09-27 rozstrzygniecie przetargu Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu do zarządzania kartami informacyjnymi oraz miejskiego informatora SMS w Urzędzie Miejskim w Leśnicy wraz z szkoleniem i dostawą serwera »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-10-22 Umowa Na roboty dodatkowe »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010-10-22 Umowa Na roboty dodatkowe »»
ARCHIWUMZawiadomienia2010-11-29 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl. »»
ARCHIWUMZawiadomienia2010-11-30 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania przedsiewzięcia polegającego na »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2010.02.01 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7651/1UC/2010 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2010.02.18 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7651/1/D/2010 »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2010.03.02:Informacja o wynikach przetargu »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2010.03.15: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu była nieruchomośc gruntowa nie zabudowana oznaczona jako działka nr 61/5 km 2 obręb Wysoka »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2010.03.17 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/10/2D/2009/2010 »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2010.03.26: Zarządzenie Nr 0151- 297/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2010.04.12 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/1 U/2010 »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publiczna2010.04.19: Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publiczna2010.04.19: INFORMACJA o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 Z TERENU GMINY LEŚNICA »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publiczna2010.04.26:Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publiczna2010.04.26:Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. WARSZTATY MUZYCZNE DLA MNIEJSZOSCI NIEMIECKIEJ »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2010.04.27: Zarządzenie Nr 0151- 302/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publiczna2010.04.28: Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA, związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010.05.20 Rozstrzygnięcie przetargu na Remont budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim wraz z wyposażeniem. »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2010.05.25:Informacja o wynikach przetargu »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010.06.01:Rozstrzygnięcie przetargu Gminnego Zarządu Oświaty na przewóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych gminy Leśnica »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010.06.07 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i montaż wyposażenia sali języków obcych w SP w Zalesiu Śl. »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2010.06.14 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/3 D/2010 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010.06.17 Rozstrzygnięcie przetargu na remont nawierzchni drogi gminnej 105894 O ul. Wolności »»
ARCHIWUMZawiadomienia2010.06.24 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na budowę warsztatu samochodowego z lakiernią w Leśnicy dz.4004/1 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2010.06.30 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/2U/2010 »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2010.07.09: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu była dzierżawa lokalu użytkowego centrali telefonicznej i części działek 105, 128 km 1 »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2010.08.10: Ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ulicy Zdzieszowickiej 9 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2010.08.17 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/4D/2010 »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2010.09.09: OGŁOSZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśnica »»
ARCHIWUMZawiadomienia2010.10.01 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na uruchomieniu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji papy (membran bitumicznych jako ulepszonych produktów) z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w miejsce zlikwidowanej linii starej »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publiczna2010.10.21:Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2010.11.02 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/5D/2010 »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publiczna2010.11.05:UCHWAŁA Nr 8/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2010.11.22 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/6D/2010 »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2010.11.23:Informacja o wyniku przetargu »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2010.12.09:Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 3 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2010.12.22 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/7D/2010 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2010.12.30:Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę oleju opałowego na 2011 rok »»
ARCHIWUMZawiadomienia2011-02-23 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania przedsiewzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011-10-14 Rozstrzygnięcie przetargu na Przebudowa drogi gminnej 105933 O w Raszowej »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011-10-14 Rozstrzygnięcie przetargu na Przebudowa drogi gminnej 105934 O w Raszowej »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011-10-18 Rozstrzygnięcie przetargu : NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011-10-18 Rozstrzygnięcie przetargu na Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105932 O w Raszowej »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2011.01.10 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/11/2010/1D/2011 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2011.01.12 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/10/2010/2Do/2011 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.02.09 Rozstrzygnięcie przetargu na Przebudowa dróg gminnych 105850 O i 105849 O w Górze św. Anny. »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.03.25 Rozstrzygnięcie przetargu na Remont nawierzchni jezdni i budowa chodnika ulica Słowackiego w Raszowej »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.04.26 Rozstrzygnięcie przetargu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnicy działka nr 3296 »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2011.04.26:Informacja o wynikach przetargów »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2011.05.06:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.06.01:Rozstrzygnięcie przetargu na Remont szatni i wykonanie izolacji pionowej i poziomej w budynku SP w Leśnicy »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2011.06.14:OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2011.06.14:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.07.07:Rozstrzygnięcie przetargu na Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica - Góra św. Anny »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.07.07:Rozstrzygnięcie przetargu na Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra św. Anny »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.08.01:Umowa na roboty dodatkowe na ul. Słowackiego w Raszowej »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.08.22:Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH, NA OKREŚLONYCH TRASACH, W OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.08.23 Umowa na roboty dodatkowe- Raszowa ul.Słowackiego »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.08.26 Rozstrzygnięcie przetargu na ?Remont nawierzchni drogi gminnej 105896 O ul. Ogrodowa w Lichyni? »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.09.02 zawarcie umowy na serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.09.08 Umowa na roboty dodatkowe- Raszowa ul.Słowackiego »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.09.09. rozstrzygniecie przetargu na Oznakowania szlaków rowerowych ( znaków) na odcinku 76,3 km »»
ARCHIWUMZawiadomienia2011.09.12 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na Modernizację techniczną stacji paliw SP 1205 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.09.14 Rozstrzygnięcie przetargu na Zagospodarowanie otoczenia Klubu Wiejskiego w Raszowej »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2011.09.14:Informacja o wynikach przetargów »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.09.14:Informacja o zawarciu umowy na PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH, NA OKREŚLONYCH TRASACH, W OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.09.26 Unieważnienie przetargu na Przebudowę drogi gminnej 105934 O w Raszowej »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2011.09.27:Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Remont lini napowietrznej 110 kV Górażdże - Zdzieszowice »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.09.28 Umowa na roboty dodatkowe- Kanalizacja sanitarna w Łąkach Kozielskich »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.09.28 Umowa na roboty dodatkowe- Zagospodarowanie placu na ceele rekreacyjne w Górze św. Anny »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2011.10.26 Umowa na roboty dodatkowe- Zagospodarowanie otoczenia Klubu Wiejskiego w Raszowej »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2011.10.27 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.4.2011.d »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2011.11.07:OGŁOSZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2011.11.15:INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa - działka budowlana położona w Leśnicy oznaczona jako działka nr 2488/48 km 6 »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2011.11.15:INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana na działce nr 1686 km 5 obręb Leśnica »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2011.11.15:INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu były nieruchomości gruntowe -działki budowlane położone w obrębie Leśnica oznaczone jako działka nr 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2582, 2583, 2589, 2590 km 6 »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2011.12.09:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie na budowę »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2011.12.14 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.7.d.2011 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012-07-20 rozstrzygniecie przetargu na Szkolenia miękkie i specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy . »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012-07-23 rozstrzygniecie przetargu na przebudowę kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012-07-27 Unieważnienie przetargu na Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego »»
ARCHIWUMZawiadomienia2012-07-30 Zawiadamiam strony postępowania dla przedsiewzięcia pod nazwą Padół (zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont gruntowy jazu). »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012-07-31 Rozstrzygnięcie przetargu na PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA NA OKREŚLONYCH TRASACH, Z WYKORZYSTANIEM POWIERZONYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU NALEŻĄCYCH DO GMINY, W OKRESIE 3 LAT SZKOLNYCH »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012-08-08 Rozstrzygnięcie przetargu Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZawiadomienia2012-08-09 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu z wnioskiem na przedsiewziecie polegajace na rozbudowie fermy drobiu w Zalesiu Śląskim »»
ARCHIWUMZawiadomienia2012-08-14 Zawiadamiam strony postępowania dla przedsiewzięcia pod nazwą budowia ścieżki rowerowej w ciągu dr. pow 1401 O Zdzieszowice-Leśnica »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012-08-20 Rozstrzygnięcie przetargu pt. Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica w miejscowościach Łąki Kozielskie, Dolna, Poręba »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.01.04:Rozstrzygnięcie przetargu na: realizację zajęć wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowana przedszkolnego, w ramach projektu pod nazwą: Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.01.12:Rozstrzygnięcie przetargu na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2012.01.18:Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 3 »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2012.01.18:Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ul. Pl. Narutowicza 27 »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2012.01.23:Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2012.01.26:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie na budowę »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.02.13 Rozstrzygnięcie przetargu Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy. »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.02.27 Unieważnienie przetargu : Zarządzania projektem pn. ?Urząd na piątkę z plusem? »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.02.28:Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zajęć wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowana przedszkolnego, w ramach projektu pod nazwą: Szansa Leśniczan, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS w ramach POKL »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2012.03.01:BURMISTRZ LEŚNICY ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w obrębie Raszowa, nieruchomości gruntowej wraz z istniejącą zabudową na działce nr 984 km 2 o .pow. 0,0392 ha »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2012.03.01:BURMISTRZ LEŚNICY ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w obrębie Leśnica km6, nieruchomości gruntowych - działek budowlanych, opisanych w Księdze Wieczystej Nr 9383 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.03.06 rozstrzygnięcie II przetargu na zarządzanie projektem pn. Urząd na piątkę z plusem. »»
ARCHIWUMZawiadomienia2012.03.28 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na uruchomienie Przemysłowej Produkcji Energii Odnawialnej ? Leśnica »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2012.04.20:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2012.04.20:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2012.04.20:Zarządzenie Nr 0050.152.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2012.04.24:INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU - działki budowlane położone w obrębie Leśnica »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2012.04.24:INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomość położona na działce nr 984 km 2 obręb Raszowa »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.04.26 : Rozstrzygnięcie przetargu na Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica ? (Góra św. Anny) - KONTYNUACJA »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.04.26 : Rozstrzygnięcie przetargu na Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra św. Anny -kontynuacja »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2012.04.27:Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Leśnicy za rok 2012 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.06.06 Rozstrzygnięcie przetargu na odbudowę muru oporowego w drodze gminnej 105901 O ul. Św. Jadwigi w Zalesiu Śl »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2012.06.06 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.2.2012.D »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2012.06.14:Zarządzenie Nr 0050.163.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.06.20 Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 313 w Porębie »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.07.03 Rozstrzygnięcie przetargu na Remont elewacji Urzędu Miejskiego w Leśnicy. »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.07.09:Rozstrzygnięcie przetargu na - Wykonanie nowego pomnika nagrobnego z szarego granitu na mogile zbiorowej powstańców śląskich, na placu przy kościele pw. Świętej Jadwigi w Zalesiu Śląskim »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2012.07.16 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.1.2012.d »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2012.07.24:OGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędnicze2012.08.13:OGŁOSZENIE Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.08.14 Unieważnienie przetargu Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.08.22:Informacja o zawarciu umowy na PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA NA OKREŚLONYCH TRASACH, Z WYKORZYSTANIEM POWIERZONYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU NALEŻĄCYCH DO GMINY, W OKRESIE 3 LAT SZKOLNYCH, TJ. 2012/2013, 2013/2014 »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2012.08.27:Postanowienie odnośnie ochrony środowiska dla planowanego zadania pn. Padół (zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont gruntowny jazu) »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędnicze2012.08.28:Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2012.08.30:Postanowienie odnośnie ochrony środowiska dla planowanego zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdzieszowice - Leśnica »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2012.08.31:Postanowienie odnośnie ochrony środowiska dla planowanego zadania pn. Modernizacja systemu grzewczego na obiekcie Klasztor Góra Św. Anny »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2012.09.03:OGŁOSZENIE o przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ul. Plac Marka 2 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2012.09.06 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.6.du.2012 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2012.09.11 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.10.du.2012 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2012.09.11 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.9.du.2012 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.09.11 unieważnienie przetargu na:Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIRozstrzygnięcia przetargów2012.09.11:INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomości gruntowe wraz ze składnikiem budowlanym w obrębie Raszowa »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2012.09.12 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.8.du.2012 »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2012.09.18:ZARZĄDZENIE Nr 0050.197.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 września 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.09.25 rozstrzygniecie przetargu Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy pn.: Kurs rachunkowości i podatków w JST dla 20 BO »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.09.27:Rozstrzygnięcie przetargu na: prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą:Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.09.28 rozstrzygnięcie przetargu Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych ? ?Cyfrowa szkoła?. »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.10.05:Informacja o zawarciu umów na prowadzących zajęcia pozalekcyjne »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.10.12 rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ciągu pieszo jezdnego w Wysokiej ? działka nr 65/12 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.10.29 Rozstrzygnięcie przetargu na: prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Uczniowie naszą przyszłością - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2012.11.05 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.7.2012.d »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.11.05:Informacja o zawarciu umów na prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pod nazwą - Uczniowie naszą przyszłością »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędnicze2012.11.16:Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2012.11.21 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.12.2012.du »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2012.11.21 rozstrzygnięcie przetargu Przebudowa stodoły na działce nr.1882/1 w Leśnicy »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2012.11.27:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędnicze2012.12.07:Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2012.12.12:ZARZĄDZENIE Nr 0050.219.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędnicze2012.12.13:Informacja o wynikach naboru - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe2012.12.14 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.11.2012.d »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2013.01.08:OGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy z zaproszeniem do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2013.01.11 rozstrzygnięcie przetargu na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2013 »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2013.01.22:ZARZĄDZENIE Nr 0050.231.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia2013.01.29:OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2013.02.12 rozstrzygnięcie przetargu na szkolenia miekkie i specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2013.02.19 Rozstrzygnięcie przetargu Szkolenia miękkie dla Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2013.02.27:Zarządzenie Nr 0050.240.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargów2013.02.27:ZARZĄDZENIE Nr 0050.241.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2013.03.19 rozstrzygniecie przetargu na Remont drogi ul. Kolejowa w m. Raszowa »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędnicze2013.03.29:OGŁOSZENIE Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2013.04.08 Rozstrzygnięcie przetargu na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Leśnica i obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2013.04.08Rozstrzygnięcie przetargu na Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Leśnica »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów2013.04.12 Rozstrzygnięcie przetargu na Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędnicze2013.04.15:Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEOgłoszenia przetargów22.04.2013 przetarg na Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe24.06.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/6/4D/2009 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe25.06.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/7/5D/2009 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe26.01.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7651/1UC/2009 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe26.11.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/12/7D/2009 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskowe29.10.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/5 U/2009 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargów30.12.2010 Rozstrzygnięcie przetargu na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: »»
AKTY PRAWNEOchrona środowiskaAKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY LEŚNICA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 »»
AKTY PRAWNEOchrona środowiskaAKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LEŚNICA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 »»
FINANSEBudżet 2005Budżet Gminy Leśnica na 2005 r. »»
ORGANYBurmistrz i zastępcyBurmistrz i zastępcy »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaBurmistrz Leśnicy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaBurmistrz Leśnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYDostęp do informacji niepublikowanych w BIPDostęp do informacji niepublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej »»
AKTY PRAWNEDzienniki ustaw i monitory polskieDzienniki ustaw i monitory polskie »»
AKTY PRAWNEElektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoElektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEWykaz jednostekGimnazjum »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędniczeINFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędniczeINFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej »»
ARCHIWUMWybory Prezydenckie 2010INFORMACJA Burmistrza Leśnicy z dnia 12 maja 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej »»
WYBORYWybory do Sejmu RP i Senatu RPINFORMACJA Burmistrza Leśnicy z dnia 20 września 2011 r. w sprawie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych »»
WYBORYWybory do Sejmu RP i Senatu RPInformacja dla wyborców niepełnosprawnych »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o jakości wody na dzień 31 grudnia 2011 roku »»
FINANSEInformacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowychInformacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw - w I kwartale 2012 r. »»
FINANSEBudżet 2005Informacja o wykonaniu budżetu GMINY LEŚNICA za 2005 rok »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn. PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn.UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ,związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publiczneg »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje i inne uprawnione podmioty »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 5 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 5 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędniczeINFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy na podinspektora na stanowisku ds. administracyjnych »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędniczeINFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy na podinspektora na stanowisku ds. księgowości »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargówInformacja o wynikach przetargu dotyczącego sprzedaży autobusu »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargówINFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PREZ GMINĘ LEŚNICA »»
FINANSEBudżet 2007Informacje o wykonaniu budżetu GMINY LEŚNICA »»
FINANSEBudżet 2006Informacje o wykonaniu budżetu GMINY LEŚNICA »»
WYBORYWybory do Sejmu RP i Senatu RPINRORMACJA BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 września 2011 r. w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Leśnica »»
FINANSEKwartalne informacje o wykonaniu budżetuKwartalne informacje o wykonaniu budżetu 2006-2010 »»
FINANSEKwartalne informacje o wykonaniu budżetuKwartalne informacje o wykonaniu budżetu 2010 - I kw. 2012 »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędniczeKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie »»
AKTY PRAWNEGospodarka przestrzennaMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
AKTY PRAWNEGospodarka przestrzennaMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Dolna, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka »»
AKTY PRAWNEGospodarka przestrzennaMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Lichynia, Zalesie Ślaskie, Czarnocin »»
AKTY PRAWNEGospodarka przestrzennaMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna »»
AKTY PRAWNEGospodarka przestrzennaMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krasowa »»
AKTY PRAWNEGospodarka przestrzennaMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie »»
AKTY PRAWNEGospodarka przestrzennaMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaObwieszczenie Burmistrza Leśnicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz możliwością zapoznania się z dokumentacją »»
AKTY PRAWNEOchrona środowiskaOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY w sprawie opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Leśnica »»
ARCHIWUMWybory samorządowe 2006Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej »»
ARCHIWUMWybory samorządowe 2006Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej »»
ARCHIWUMWybory samorządowe 2006OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy z dnia 18 października 2006 roku w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydata na burmistrza Leśnicy w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. »»
ARCHIWUMWybory samorządowe 2006OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy z dnia 24 października 2006 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Leśnicy w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 »»
ARCHIWUMWybory samorządowe 2006OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Leśnicy z dnia 24 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Leśnicy zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. »»
ARCHIWUMWybory samorządowe 2006OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy z dnia 4 października 2006 r. o siedzibie i pełnionych dyżurach »»
WYBORYWybory do Sejmu RP i Senatu RPOBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOBWIESZCZENIE o przyjęciu prze Sejmik Województwa Opolskiego programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008-2013 »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Łąki Kozielskie »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa ZALESIE ŚLĄSKIE »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta LEŚNICA »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa »»
ARCHIWUMWybory Prezydenckie 2010OBWIESZCZENIE o składach OKW »»
WYBORYWybory do Sejmu RP i Senatu RPObwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT »»
WYBORYWybory do Sejmu RP i Senatu RPObwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM »»
WYBORYWybory do Sejmu RP i Senatu RPObwieszczenie OKW w Opolu z dnia 26 września 2011 r. o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 »»
WYBORYWybory do Sejmu RP i Senatu RPObwieszczenie OKW w Opolu z dnia 28 września 2011 r. o unieważnieniu rejestracji kandydata na senatora Zdzisława Marka Krzysztofki »»
WYBORYWybory do Sejmu RP i Senatu RPObwieszczenie OKW w Opolu z dnia 4 października 2011 r. o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaObwieszczenie w sprawie spotkania w sprawie budowy hali produkcyjnej »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOOferty inwestycyjneOferty inwestycyjne w Gminie Leśnica »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędniczeOGŁOSZENIE NR 210.1.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędniczeOGŁOSZENIE NR 210.1.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędniczeOGŁOSZENIE NR 210.2.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędniczeOGŁOSZENIE NR 110.1.2012 Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYNabór na wolne stanowisko urzędniczeOGŁOSZENIE NR 110.2.2012 Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOGŁOSZENIE NR 2/2010 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOgłoszenie o możliwości przyznanie stypendium edukacyjnego »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówOgłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ulicy Kościelnej 1 »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówOgłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ulicy Pl. Marka 2 »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
FINANSEPodatki i opłatyOpłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na rok 2011 »»
FINANSEPodatki i opłatyOpłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2011 »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2012Oświadczenia majątkowe dyrektorów przedstawione w związku z powołaniem na stanowisko »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2005Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2007Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2003Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2011Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2009Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2010Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2012Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2008Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2004Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2012Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli przedstawione w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, z powodu upływu okresu na jaki została zawarta »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2005Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2012Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2007Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2003Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2009Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2011Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2013Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2008Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2010Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2004Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2002Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2004Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2004Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2007Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2003Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2005Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2008Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2011Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2009Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2012Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2010Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2010Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2007Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2005Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2003Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2008Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2009Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2004Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2012Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy i Burmistrza Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2011Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy i Burmistrza Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2006Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2006-2010 »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2010Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji Rady Miejskiej 2010-2014 »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2010Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2006Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji 2002-2006 »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2006Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w związku z ustaniem stosunku pracy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2006Oświadczenie Majątkowe p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśnicy »»
AKTY PRAWNEOchrona środowiskaPlan gospodarki odpadami w gminie Leśnica »»
AKTY PRAWNEOchrona środowiskaPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTÓW - PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY LEŚNICA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr II/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 grudnia 2010 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr III/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014Protokół Nr IX/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2010PROTOKÓŁ Nr L/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr V/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2011 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr VII/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014Protokół Nr VIII/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014Protokół Nr X/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014Protokół Nr XI/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 października 2011 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014Protokół Nr XII/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 października 2011 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014Protokół Nr XIII/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2011 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014Protokół Nr XIV/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2010PROTOKÓŁ Nr XLIII/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 marca 2010 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2010PROTOKÓŁ Nr XLIX/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2010 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2010PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 czerwca 2010 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2010PROTOKÓŁ Nr XLVII/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014Protokół Nr XV/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014Protokół Nr XVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014Protokół Nr XVII/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr XVIII/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr XX/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr XXI/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 roku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014Protokół Nr XXIX/13 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2008PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 listopada 2008 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 roku »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014Protokół Nr XXX/13 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr I/10 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 2 grudnia 2010 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr IV/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr VI/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 kwietnia 2011 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2008PROTOKÓŁ Nr XIX/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008 r »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2009PROTOKÓŁ Nr XLI/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2010PROTOKÓŁ Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2010PROTOKÓŁ Nr XLIV/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2010PROTOKÓŁ Nr XLV/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2008PROTOKÓŁ Nr XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 14 stycznia 2008 r »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2008PROTOKÓŁ Nr XVIII/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 29 lutego 2008 r »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2008PROTOKÓŁ Nr XX/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2008PROTOKÓŁ Nr XXI/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 15 maja 2008 r »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2008PROTOKÓŁ Nr XXII/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr XXII/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 sierpnia 2012 roku »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2008PROTOKÓŁ Nr XXIII/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2008 r »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr XXIII/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 września 2012 roku »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2008PROTOKÓŁ Nr XXIV/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 września 2008 r »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2009PROTOKÓŁ Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 stycznia 2009 r »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2008PROTOKÓŁ Nr XXV/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2008 r »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr XXV/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2012 roku »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2008PROTOKÓŁ Nr XXVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008 r »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014PROTOKÓŁ Nr XXVII/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2012 roku »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2008PROTOKÓŁ Nr XXVIII/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r »»
AKTY PRAWNEProtokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014Protokół Nr XXVIII/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2009PROTOKÓŁ Nr XXX/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2009PROTOKÓŁ Nr XXXI/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2009PROTOKÓŁ Nr XXXIII_09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2009PROTOKÓŁ Nr XXXII_09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2009PROTOKÓŁ NR XXXIV/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 lipca 2009 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2009PROTOKÓŁ Nr XXXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2009PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lipca 2009 r »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2009PROTOKÓŁ NR XXXVI/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2009 r »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2009PROTOKÓŁ NR XXXVII/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009 r. »»
ARCHIWUMProtokoły z sesji Rady Miejskiej 2009PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 października 2009 r »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEWykaz jednostekPrzedszkola »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaPrzetarg na wykonanie nowego pomnika nagrobnego z szarego granitu wraz z renowacją istniejących tablic na mogile zbiorowej powstańców śląskich na cmentarzu w Leśnicy »»
ORGANYRada Miejska w LeśnicyRada Miejska w Leśnicy »»
FINANSEOświadczenia majątkowe 2002Radni »»
AKTY PRAWNEOchrona środowiskaRAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LEŚNICA ZA LATA 2009-2010 »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYRegulamin organizacyjnyRegulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
AKTY PRAWNERejestr działalności regulowanejREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargówRozstrzygnięcie przetargu Gminnego Zarządu Oświaty dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni placówek oświatowych »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargówRozstrzygnięcie przetargu na catering w ramach projektu pod nazwą: Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargówRozstrzygnięcie przetargu na realizację zajęć wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w ramach projektu pod nazwą: Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaRozstrzygnięcie przetargu na Wykonanie nowego pomnika nagrobnego z szarego granitu wraz z renowacja istniejących tablic na mogile zbiorowej powstańców śląskich na cmentarzu w Leśnicy »»
ORGANYKomisje Rady MiejskiejSkład Komisji Stałych Rady Miejskiej w Leśnicy Kadencji 2010-2014 »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE LEŚNICA W ROKU 2011 »»
FINANSEPodatki i opłatyStawki opłaty od posiadania psów na rok 2011 »»
FINANSEPodatki i opłatyStawki opłaty od posiadania psów na rok 2012 »»
FINANSEPodatki i opłatyStawki opłaty od posiadania psów na rok 2013 »»
FINANSEPodatki i opłatyStawki podatku od nieruchomości na rok 2011 »»
FINANSEPodatki i opłatyStawki podatku od nieruchomości na rok 2012 »»
FINANSEPodatki i opłatyStawki podatku od nieruchomości na rok 2013 »»
FINANSEPodatki i opłatyStawki podatku od środków transportowych na rok 2011 »»
FINANSEPodatki i opłatyStawki podatku od środków transportowych na rok 2012 »»
FINANSEPodatki i opłatyStawki podatku od środków transportowych na rok 2013 »»
AKTY PRAWNEStrategia rozwojuStrategia rozwoju Gminy Leśnica na lata 2011-2021 »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYStruktura organizacyjnaSTRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY »»
AKTY PRAWNEGospodarka przestrzennaSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEWykaz jednostekSzkoła Muzyczna »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEWykaz jednostekSzkoły Podstawowe »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwał Nr XXXI/163/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR IV/14/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR IX/45/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
FINANSEBudżet 2011UCHWAŁA NR IX/45/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR X/50/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR X/51/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XI/55/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 października 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XI/56/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XII/58/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XII/59/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 24 października 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR XLV/273/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 04 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXII/111/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXI/205/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Leśnica do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXI / 204/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR III 17 06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
FINANSEBudżet 2006UCHWAŁA NR III 17 06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr IV/16/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr IV/18/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr IX/71/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 maja 2007 r w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickie »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR V/27/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 22 stycznia 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr V/28/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2007 r w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR V/30/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2007 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr VII/34/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych »»
FINANSEBudżet 2007UCHWAŁA NR VII/55/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 02 kwietnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR VII/55/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 02 kwietnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VII/56/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEStatut Gminy LeśnicaUCHWAŁA Nr VII/56/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VII/58/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr VIII/43/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2009-2016 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XIV/94/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r. w sprawie powiadomienia skarbnika gminy i sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego »»
FINANSEBudżet 2006UCHWAŁA NR XL/230/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XL/230/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XL/237/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 24 kwietnia 2006 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Leśnicy »»
FINANSEBudżet 2006UCHWAŁA NR XLI/239/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLI/239/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLII 245 06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLIII/257/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA Nr XLVI/278/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr XV/76/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XVII/90/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 lutego 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie Śl. na lata 2011-2020 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr XXII/115/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXIII/113/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 rok »»
FINANSEBudżet 2006UCHWAŁA NR XXXIX/221/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XXXIX/221/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005UCHWAŁA NR XXXVII/208/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
FINANSEBudżet 2005UCHWAŁA NR XXXVII/208/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005UCHWAŁA Nr XXXVII/216/05 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” »»
ARCHIWUMWybory samorządowe 2006UCHWAŁA Nr 5/06 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr IX/72/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji niektórych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/34/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 lutego 2007 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/43/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czarnocin w języku mniejszości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dolna w języku mniejszości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kadłubiec w języku mniejszości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/47/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Krasowa w języku mniejszości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/48/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Leśnica w języku mniejszości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/49/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Lichynia w języku mniejszości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/50/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łąki Kozielskie w języku mniejszości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/51/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Poręba w języku mniejszości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Raszowa w języku mniejszości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/53/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wysoka w języku mniejszości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Zalesie Śląskie »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VIII/66/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie likwidacji niektórych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr X/75/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 czerwca 2007 r w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003UCHWAŁA NR XII/57/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała NR XIII/63/03 Rady Miejska w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2003 rok . »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XIV/100/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XL/236/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Leśnica do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLI/242/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic »»
FINANSEPodatki i opłatyUCHWAŁA Nr XLIV/264/2006 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 września 2006r w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLIV/264/2006 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 września 2006r w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie gminy Leśnica.pdf »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLIV/265/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 września 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLV/267/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 października 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr XVII/85/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie reorganizacji niektórych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XVIII/120/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji niektórych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
FINANSEBudżet 2004UCHWAŁA NR XVIII/90/04 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004UCHWAŁA NR XX/100/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr XXII/116/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXII/153/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr XXIII/118/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy z gminą Hirschaid »»
FINANSEBudżet 2006UCHWAŁA NR XXXVII/209/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005UCHWAŁA NR XXXVII/209/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXVII/232/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR VI/35/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r dotycząca porozumienia w sprawie powierzenia przez Wojewodę i przyjęcia przez Gminę »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007Uchwała Nr XIV/93/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie nadania nazwy ulicy »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr XXIV/121/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaUchwała nr 598/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2011 r. »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaUchwała nr 599/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2011 r. »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaUchwała nr 600/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leśnica »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaUchwała nr 69/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leśnica »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaUchwała nr 692/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2013 r. »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaUchwała nr 693/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leśnica »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaUchwała nr 694/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2013 r. »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaUchwała nr 70/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Leśnica na 2011 r. »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaUchwała nr 750/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2012 r. »»
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGOInformacja publicznaUchwała nr 751/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr I/1/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr I/1/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr I/2/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr I/2/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr I/3/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEStatut Gminy LeśnicaUCHWAŁA Nr I/3/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr I/4/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr I/5/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wystąpienia gminy ze Związku Gmin Śląska Opolskiego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR II 15 06 Rady Miejskiej w Leśnicyz dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII 213 01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 roku »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR II 16 06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwała NR II/10/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krasowa TERENY PRZEMYSŁOWE »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwała NR II/11/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa ŁĄKI KOZIELSKIE »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr II/12/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr II/13/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwała Nr II/14/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR II/3/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 13 grudnia 2010 r. sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010UCHWAŁA NR II/3/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 13 grudnia 2010 r. sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
AKTY PRAWNEStatut Gminy LeśnicaUCHWAŁA NR II/5/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR II/5/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR II/6/06 RADYDY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
FINANSEPodatki i opłatyUCHWAŁA NR II/7/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR II/7/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
FINANSEPodatki i opłatyUCHWAŁA NR II/8/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR II/8/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
FINANSEPodatki i opłatyUCHWAŁA NR II/9/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR II/9/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości »»
FINANSEBudżet 2011UCHWAŁA NR III /9/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR III /9/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwała Nr III 18 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie zwołania zebrań »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwała Nr III 19 06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwała Nr III 20 06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr III 21 06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Leśnicy »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR III/10/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych ... »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR III/11/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy ... »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr III/13/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom w ramach Priorytetu IX ... »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr III/7/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010UCHWAŁA Nr III/7/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr III/8/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR IV/15/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrań »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR IV/19/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR IV/20/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR IV/22/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR IV/23/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok »»
FINANSEBudżet 2007UCHWAŁA NR IV/23/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwała Nr IV/24/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia lokali przeznaczonych na najem związany ze stosunkiem pracy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr IV/25/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwała Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR IX/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr IX/48/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR IX/67/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
FINANSEBudżet 2007UCHWAŁA NR IX/67/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr IX/69/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr IX/70/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia14 maja 2007 r w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr L/289/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie przystąpienia sołectwa Poręba do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr L/290/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Poręba na lata 2010-2018 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr L/291/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąki Kozielskie na lata 2010-2018 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr L/292/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2009-2016 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr L/293/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolna na lata 2009-2018 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr L/294/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raszowa na lata 2007-2015 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr L/295/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra Św. Anny na lata 2009 -2016 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR L/296/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR L/297/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawnych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA Nr L/298/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 r. w sprawie nadania imienia sali posiedzeń »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR LI/299/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010UCHWAŁA NR LI/299/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała NR LI/300/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała NR LI/301/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała NR LI/302/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr LI/303/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr LI/304/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR LI/305/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR LI/306/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr V/21/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR V/22/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR V/23/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III / 10 / 10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg umarzania ... »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR V/24/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2011 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Leśnica na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr V/27/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR V/28/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007Uchwała Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 stycznia 2007 r »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR V/29/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR VI/30/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
FINANSEBudżet 2011UCHWAŁA NR VI/30/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR VI/31/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok »»
FINANSEBudżet 2007UCHWAŁA NR VI/31/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR VI/31/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Raszowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/33/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 luty 2007 r w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania »»
FINANSEPodatki i opłatyUCHWAŁA Nr VI/34/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 lutego 2007 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji niektórych przedszkoli »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/40/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR VI/41/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007r w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla zlewni oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Góra Świętej Anny w języku mniejszości »»
FINANSEBudżet 2011UCHWAŁA NR VII/32/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR VII/32/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR VII/33/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 9 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR VII/35/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR VII/36/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VII/59/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VII/60/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r w sprawie powiadomienia skarbnika gminy i sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VII/61/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 kwietnia 2007 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR VIII/37/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2011UCHWAŁA NR VIII/37/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr VIII/38/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR VIII/39/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR VIII/40/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
FINANSEBudżet 2011UCHWAŁA NR VIII/40/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
FINANSEBudżet 2011UCHWAŁA NR VIII/41/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR VIII/41/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEStatut Gminy LeśnicaUCHWAŁA Nr VIII/42/03 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 kwietnia 2003 r w sprawie statutu gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr VIII/42/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie przystąpienia sołectwa Zalesie Śl. do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR VIII/44/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr VIII/62/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR VIII/63/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
FINANSEBudżet 2007UCHWAŁA NR VIII/63/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007Uchwała Nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr X/48/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 lipca 2003 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr X/49/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 lipca w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń w roku budżetowym 2003 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR X/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr X/52 /2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica »»
FINANSEBudżet 2007UCHWAŁA NR X/73/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 czerwca 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR X/73/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 czerwca 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007Uchwała Nr X/74/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 czerwca 2007 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr X/76/07 RADY MIEJSKIEJ w LEŚNICY z dnia 18 czerwca 2007 r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XI/51/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XI/52/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Dolna »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XI/53/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XI/54/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XI/55/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XI/56/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zwołania zebrania wiejskiego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XI/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XI/77/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 10 lipca 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
FINANSEBudżet 2007UCHWAŁA NR XI/77/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 10 lipca 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 lipca 2007 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XI/79/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 lipca 2007 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XII/58/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie regulaminu wyboru ławników na kdencję 2004-2007 oraz regulamin głosowania w wyborach ławników »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XII/60/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2004 na remont SP w Raszowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XII/61/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2004 na wyposażenie i remont świetlicy w SP w Zalesiu Śl. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XII/62/03 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XIII/60/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XIII/61/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XIII/62/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XIII/63/11 RADY MIEJSKIEJ z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XIII/64/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XIII/64/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XIII/65/03 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała NR XIII/66/03 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XIII/67/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
FINANSEBudżet 2007UCHWAŁA NR XIII_85_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 13 września 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XIII_85_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 13 września 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007Uchwała Nr XIII_86_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2007 r w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XII_80_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 września 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
FINANSEBudżet 2007UCHWAŁA NR XII_80_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 września 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007Uchwała Nr XII_81_07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 03 września 2007 r w sprawie przystąpienia sołectw Raszowa i Góra Św. Anny do Programu Odnowy Wsi w Woj. Opolskim »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XII_82_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2007 r w sprawie regulaminu wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XII_83_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2007 r w sprawie wyboru ławników sądowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XII_84_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2007 r »»
FINANSEBudżet 2011UCHWAŁA NR XIV/66/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XIV/66/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr XIV/67/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II. W ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 POKL 2007-2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XIV/68/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 grudnia 2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolna na lata 2009-2018 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XIV/69/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XIV/69/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XIV/70/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Crostwitz. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XIV/87/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 października 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
FINANSEBudżet 2007UCHWAŁA NR XIV/87/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 października 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007Uchwała NR XIV/88/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2007r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XIV/89/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XIV/90/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XIV/91/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2007 roku »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 pażdziernika 2007 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XIV/95/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XIV/96/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XIV/97/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XIV/98/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2008 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XIV/99/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
FINANSEBudżet 2004UCHWAŁA NR XIX-93-04 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XIX-95-04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XIX-97-04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Dolna »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XIX-98-04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnicy »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XIX/100/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XIX/101/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Leśnica »»
FINANSEBudżet 2008UCHWAŁA NR XIX/124/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XIX/124/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XIX/125/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia ?Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśnica? »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XIX/126/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta LEŚNICA ? TERENY PRZEMYSŁOWE »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XIX/128/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2008 - 2012 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XIX/92/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XIX/93/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XIX/94/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Leśnicy »»
AKTY PRAWNEStatut Gminy LeśnicaUCHWAŁA Nr XIX/98/04 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 kwietnia 2004 r zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XIX/98/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XIX/98/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XIX/99/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XL/229/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XL/232/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XL/233/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XL/234/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XL/235/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/227/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XL/238/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009Uchwała Nr XL/247/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
FINANSEBudżet 2009UCHWAŁA NR XL/247/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009Uchwała Nr XL/248/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XL/249/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XL/250/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XL/251/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XL/252/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XL/253/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XL/254/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XL/255/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie realizacji projektu pn. Leśnicka szansa na lepszą przyszłość nr POKL.09.01.02.-16-006/09 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwała Nr XLI/240/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLI/241/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia stypendium edukacyjnego i artystycznego oraz określenia zasad jego przyznawania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLI/243/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwała Nr XLI/244/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia herbu gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XLI/256/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XLI/257/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010UCHWAŁA NR XLI/257/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XLI/258/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XLI/259/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2010 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XLI/260/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Leśnica na 2010 rok oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XLI/261/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2009-2016 »»
FINANSEBudżet 2006UCHWAŁA NR XLII 245 06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLII 250 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia lokali przeznaczonych na najem związany ze stosunkiem pracy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLII 251 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLII 252 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLII/246/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLII/247/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLII/248/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLII/249/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr XLII/262/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr XLII/263/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010Uchwała Nr XLII/263/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr XLII/264/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr XLII/265/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica »»
FINANSEBudżet 2006UCHWAŁA NR XLIII/253/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLIII/253/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwała Nr XLIII/255/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLIII/256/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLIII/258/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLIII/259/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów komunalnych w Krasowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLIII/260/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2006r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/213/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... »»
FINANSEBudżet 2010Uchwała Nr XLIII/266/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr XLIII/266/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr XLIII/267/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwała Nr XLIV 263 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 września 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLIV/261/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 11 września 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
FINANSEBudżet 2006UCHWAŁA NR XLIV/261/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 11 września 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLIV/262/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 11 września 2006 r zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA Nr XLIV/268/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR XLIV/269/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010UCHWAŁA NR XLIV/269/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR XLIV/270/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA Nr XLIV/271/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr XLIV/272/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Burmistrza Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR XLIX/286/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA Nr XLIX/287/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza »»
FINANSEBudżet 2006UCHWAŁA NR XLV/266/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLV/266/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok.doc »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLV/268/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 października 2006 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
FINANSEBudżet 2010UCHWAŁA NR XLV/273/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 04 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR XLV/274/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr XLV/275/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej »»
ARCHIWUMWybory Prezydenckie 2010Uchwała Nr XLV/275/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr XLV/276/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przeniesienia pomnika »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XLVI/269/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 października 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLVI/270/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 października 2006 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XLVI/271/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 października 2006 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” »»
FINANSEBudżet 2010UCHWAŁA NR XLVI/277/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR XLVI/277/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR XLVII/279/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010UCHWAŁA NR XLVII/279/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR XLVII/280/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR XLVII/281/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr XLVII/282/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr XLVIII/283/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2010 r. w sprawie realizacji projektu systemowego pn. Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010Uchwała Nr XLVIII/284/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2010 r. w sprawie realizacji projektu pn. Leśniczanie ku przyszłości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2010UCHWAŁA NR XLVIII/285/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010UCHWAŁA NR XLVIII/285/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XV/101/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XV/102/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2007 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XV/103/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2007 r w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XV/104/07 RADY MIEJSKIEJ w LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2007 r w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Samorządowego A - 4 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2007 r w sprawie przejęcia pojazdu porzuconego na własność gminy »»
FINANSEBudżet 2011UCHWAŁA NR XV/70/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XV/70/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XV/71/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XV/71/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XV/71/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
FINANSEBudżet 2011UCHWAŁA NR XV/71/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XV/72/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zarzutów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XV/72/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XV/72/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała nr XV/73/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej sołectwa Dolna »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr XV/73/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XV/74/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectw Góra Św. Anny, Wysoka, Dolna, Kadłubiec, Poręba »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XV/74/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XV/75/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2003 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XV/75/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie realizacji projektu pn. Szansa Leśniczan nr POKL.09.01.02-16-102/11 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XV/77/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Publicznego Przedszkola w Wysokiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XV/78/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Nr XV/79/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XVI/77/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XVI/77/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XVI/78/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji projektu pn. Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny - nr POKL.09.01.02-16-010/11 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XVI/79/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 - 2016 »»
FINANSEBudżet 2004Uchwała Nr XVI/80/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XVI/80/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XVI/80/2004 Rady Miejskiej w Lesnicy w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XVI/81/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XVI/81/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XVI/82/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie przekształcenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XVI/83/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Wysokiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XVI/84/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XVI/85/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XVII/82/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XVII/83/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XVII/83/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XVII/84/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XVII/84/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XVII/86/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XVII/86/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XVII/87/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Leśnica na 2004 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XVII/87/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XVII/88/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zwołania zebrania wiejskigo »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XVII/88/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XVII/89/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XVII/89/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 lutego 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Poręba na lata 2010-2018 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XVII/91/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2011 - 2021 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XVIII-91-04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r »»
FINANSEBudżet 2008UCHWAŁA NR XVIII/117/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XVIII/117/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XVIII/118/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2008 - 2012 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XVIII/121/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29.02.2008 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XVIII/122/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r w sprawie utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XVIII/123/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008r w sprawie wzniesienia pomnika »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XVIII/90/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XVIII/92/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XVIII/92/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XVIII/93/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XVIII/94/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XVIII/95/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2012 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XVIII/96/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XVIII/97/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XVII_113_08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 stycznia 2008 r w sprawie nadania nazwy ulicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XVII_114_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 stycznia 2008 r w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XVII_115_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 stycznia 2008r »»
FINANSEBudżet 2007UCHWAŁA NR XVI_106_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XVI_106_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
FINANSEBudżet 2008UCHWAŁA NR XVI_107_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA NR XVI_107_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007Uchwała Nr XVI_108_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XVI_109_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XVI_110_07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2007 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XVI_111_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Wsi Raszowa na lata 2007 - 2013 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007UCHWAŁA Nr XVI_112_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Raszowa na lata 2007 - 2013 »»
FINANSEBudżet 2007UCHWAŁA NR XV_101_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
FINANSEBudżet 2004Uchwała Nr XX-100-04 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XX/101/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XX/102/04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XX/102/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Remont koryta rzeki Padół »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XX/103/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XX/103/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XX/103/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr XX/104/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr XX/105/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkola prowadzonego przez gminę Leśnica »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XX/106/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/95/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XX/129/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2008 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia ?Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśnica? »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XX/137/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XX/99/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXI/104/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie współdziałania z Gminą Ujazd w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXI/105/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
FINANSEBudżet 2004Uchwała Nr XXI/105/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXI/106/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie przyjęcia Planu Rowoju Lokalnego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXI/107/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XXI/107/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXI/107/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie realizacji świadczeń rodzinnych w OPS »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr XXI/108/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXI/108/2004 r. w sprawie statutu OPS w Leśnicy »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXI/109/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XXI/109/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXI/109/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXI/110/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XXI/110/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXI/110/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXII/111/04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XXII/111/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXII/112/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXII/112/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXII/113/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 105877 O »»
AKTY PRAWNEStatut Gminy LeśnicaUCHWAŁA NR XXII/114/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXII/114/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXII/119/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXII/144/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
FINANSEBudżet 2008UCHWAŁA NR XXII/144/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XXII/145/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia `Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2008-2015` »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XXII/146/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie przyjęcia `Planu Odnowy Miejscowości Raszowa na lata 2007 - 2013` »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXIII/113/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dozywianie uczniów szkół działających na terenie gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXIII/114/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectw Dolna, Góra św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXIII/115/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectw Lichynia, Zalesie Śl., Czarnocin »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXIII/116/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 18 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXIII/117/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XXIII/117/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXIII/117/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXIII/155/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 04 sierpnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
FINANSEBudżet 2008UCHWAŁA NR XXIII/155/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 04 sierpnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXIII/156/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2008 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXIII/157/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2008 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXIII/158/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2008 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XXIII/159/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raszowa na lata 2007 - 2015.pdf »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XXIII/160/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra Św. Anny »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XXIII/161/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2008 - 2015 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XXII_147_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia `Planu Odnowy Miejscowości Góra Św. Anny na lata 2008-2015` »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXII_151_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie nadania tytułu `Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej` »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XXIV/119/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 01 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXIV/119/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 01 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok. »»
FINANSEBudżet 2004Uchwała Nr XXIV/120/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXIV/120/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXIV/120/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXIV/121/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przyjęcia godła promocyjnego gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru »»
FINANSEPodatki i opłatyUchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XXIV/122/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie realizacji projektu pn. Uczniowie naszą przyszłością nr POKL.09.01.02-16-087/12 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XXIV/123/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXIV/162/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXIV/163/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej »»
FINANSEBudżet 2008UCHWAŁA NR XXIV/164/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 września 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXIV/164/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 września 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXIV/165/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 września 2008 r. w sprawie nadania tytułu `Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej` »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXIV/166/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru »»
FINANSEBudżet 2013UCHWAŁA NR XXIX/144/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXIX/144/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXIX/145/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXIX/146/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXIX/147/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica »»
FINANSEBudżet 2005Uchwała Nr XXIX/150/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXIX/150/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXIX/151/05 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXIX/152/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXIX/153/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarżdzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXIX/193/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 09 stycznia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
FINANSEBudżet 2009UCHWAŁA NR XXIX/193/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 09 stycznia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXIX/194/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 stycznia 2009 r w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy międzynarodowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXIX/195/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 09 stycznia 2009 r w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok »»
FINANSEBudżet 2008UCHWAŁA NR XXI_138_08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 15 maja 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXI_138_08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 15 maja 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XXI_139_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r w sprawie nadania nazwy ulicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XXI_140_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r w sprawie nadania nazwy ulicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XXI_141_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXI_142_08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 15 maja 2008 r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXI_143_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Leśnicy »»
FINANSEBudżet 2004Uchwała Nr XXV/123/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na rok 2004 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXV/123/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na rok 2004 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXV/124/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XXV/124/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXV/124/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXV/125/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXV/126/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXV/127/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe lub celowe udzielone pod warunkiem zwrotu »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXV/128/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXv/129/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie przystąpienia sołectwa Łąki Kozielskie i Dolna do Programu Odnowy Wsi w Wojewóztwie Opolskim »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXV/130/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXV/131/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXV/132/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXV/167/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 października 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
FINANSEBudżet 2008UCHWAŁA NR XXV/167/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 października 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXV/168/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXV/169/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXV/170/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2008 r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXV/171/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2008 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XXVI/125/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVI/125/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVI/126/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVI/127/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVI/128/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów »»
FINANSEPodatki i opłatyUCHWAŁA NR XXVI/129/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVI/129/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVI/130/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVI/131/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVI/132/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVI/133/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu i w budzecie gminy na rok 2004. »»
FINANSEBudżet 2004Uchwała Nr XXVI/133/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2004. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVI/133/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVI/134/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 listopada w sprawie uchwalenia: Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVI/135/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVI/136/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 22 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVI/137/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 22 listopada 2004 r. w sprawie nadania tytułu: Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXVI/173/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 listopada 2008r w sprawie realizacji Gminnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXVI/174/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVII/ 140/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVII/134/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XXVII/135/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVII/135/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVII/136/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych »»
FINANSEBudżet 2004Uchwała Nr XXVII/139/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVII/139/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVII/141/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVII/142/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVII/143/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVII/144/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków zwolnienia z ich pobierania »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVII/145/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXVII/175/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
FINANSEBudżet 2008UCHWAŁA NR XXVII/175/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXVII/176/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICYz dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXVII/177/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych z dnia 3 grudnia 2008 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXVII/178/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXVII/179/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008 r w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXVII/180/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Leś »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXVII/181/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2008 r.w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXVII/183/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2008r »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała NR XXVII/184/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008r.zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXVII/185/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVIII/137/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVIII/138/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
FINANSEBudżet 2012UCHWAŁA NR XXVIII/138/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVIII/139/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
FINANSEBudżet 2013UCHWAŁA NR XXVIII/140/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVIII/140/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVIII/141/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXVIII/142/12 RADY MIEJSKIEJ W LESNICY z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA Nr XXVIII/143/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVIII/146/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
FINANSEBudżet 2004Uchwała Nr XXVIII/146/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVIII/147/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVIII/148/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Leśnica na 2005 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Nr XXVIII/149/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
FINANSEBudżet 2008UCHWAŁA NR XXVIII/186/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXVIII/186/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XXVIII/187/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXVIII/188/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XXVIII/189/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok »»
FINANSEBudżet 2009UCHWAŁA NR XXVIII/189/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008Uchwała Nr XXVIII/190/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXVIII/191/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Leśnica na 2009 rok oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXVIII/192/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie nadania tytułu `Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej` »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA Nr XXVII_182_08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XXX/148/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica »»
FINANSEBudżet 2013UCHWAŁA NR XXX/149/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXX/149/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XXX/150/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXX/151/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała Nr XXX/152/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 luty 2013 w sprawie przystąpienia sołectwa Wysoka do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXX/153/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2013 roku »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXX/154/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok. »»
FINANSEBudżet 2005Uchwała Nr XXX/154/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXX/154/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXX/155/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określ. wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, za godziny ponadwym., zastępstwa oraz nagrody i inne świadcz. w placówkach w 2005 r »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXX/155/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXX/156/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie szczeg. warunków przyznawania i odpłatności za usł. opiekuńcze i specjal. usł. op. oraz szczeg. warunków częściowego lub całk. zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXX/156/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXX/157/05 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXX/158/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Dolna »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXX/159/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXX/160/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXX/161/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie szczeg. zasad i trybu umarzania wierzyt. jednostek org. gminy z tyt. nal. pien. do których nie stosuje się ustawy-Ordynacja Podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych nal. oraz organów uprawnionych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXX/162/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie wydzielenia lokali przeznaczonych na najem związany ze stosunkiem pracy. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009Uchwała Nr XXX/196/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica »»
FINANSEBudżet 2009UCHWAŁA NR XXX/197/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 lutego 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXX/197/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 lutego 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXX/198/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXX/199/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXX/200/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 lutego 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009Uchwała Nr XXX/201/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 lutego 2009 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXX/202/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 lutego 2009 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Leśnicy »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXXI/157/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXXI/158/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok »»
FINANSEBudżet 2013UCHWAŁA NR XXXI/158/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXXI/159/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Gminy Leśnica lub będącego w jej zarządzie »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014UCHWAŁA NR XXXI/161/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2013-2017 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXI/164/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXI/165/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie współdziałania Gminy Leśnica z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadania inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXI/166/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok. »»
FINANSEBudżet 2005Uchwała Nr XXXI/166/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXI/167/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXI/168/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXI/169/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów komunalnych w Krasowej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXI/170/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Leśnicy do ustalania cen i opłat za usługi komunalne »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXI/171/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXI/172/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektów planów ochrony rezerwatu »»
FINANSEBudżet 2009UCHWAŁA NR XXXI/203/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXXI/203/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXXI/206/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXII/173/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gmniy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXII/174/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia źródła oraz przeznaczenia dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXII/175/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
FINANSEBudżet 2005Uchwała Nr XXXII/175/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXII/176/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego... »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXII/177/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXII/178/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXII/179/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałe w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXII/180/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXII/181/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXII/208/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXXII/209/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
FINANSEBudżet 2009UCHWAŁA NR XXXII/209/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009Uchwała Nr XXXII/210/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Leśnica do Związku Międzygminnego ?Czysty Region? z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu i przyjęcia Statutu tego Związku. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009Uchwała Nr XXXII/211/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009Uchwała Nr XXXII/212/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Leśnica do stanu faktycznego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009Uchwała Nr XXXII/213/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 16 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolna na lata 2009-2018 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXII/214/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXII/215/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXXIII/116/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXIII/182/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
FINANSEBudżet 2005Uchwała Nr XXXIII/182/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXIII/183/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXIII/184/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXIII/185/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXIII/186/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia jednolitej pisowni nazw ulic na terenie Miasta i Gminy Leśnica »»
FINANSEBudżet 2009UCHWAŁA NR XXXIII/216/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009Uchwała Nr XXXIII/217/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 czerwca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra Św »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXIII/218/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXIII/219/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia ?Aktualizacji programu ochrony środowiska wraz z aktualizacją planu gospodarki odpadami dla gminy Leśnica? »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXIII/220/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 czerwca 2009 r zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXXIII/221/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
FINANSEBudżet 2005Uchwała Nr XXXIV/187/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXIV/187/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXIV/188/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXXIV/222/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
FINANSEBudżet 2009UCHWAŁA NR XXXIV/222/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXIV/223/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXIX 241 09 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie realizacji projektu pn. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XXXIX/222/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XXXIX/223/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwała Nr XXXIX/224/2006 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XXXIX/225/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA Krasowa »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XXXIX/226/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA NR XXXIX/227/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA ŁĄKI KOZIELSKIE. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XXXIX/228/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXIX/239/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
FINANSEBudżet 2009UCHWAŁA Nr XXXIX/239/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009Uchwała Nr XXXIX/240/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXIX/242/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXIX/243/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXIX/244/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXIX/245/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXIX/246/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXI_207_09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego »»
FINANSEBudżet 2005Uchwała Nr XXXV/189/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXV/189/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXV/190/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXV/191/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXV/192/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXV/193/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Osiedla Nr 1 w Leśnicy do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXV/194/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXV/195/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXXV/225/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY Z DNIA 27 LIPCA 2009 ROKU »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVI/196/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
FINANSEBudżet 2005Uchwała Nr XXXVI/196/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVI/197/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVI/198/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVI/199/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVI/200/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVI/201/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVI/202/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVI/203/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVI/204/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez miasto Leśnica »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVI/205/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i... »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVI/207/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009Uchwała Nr XXXVI/228/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2009 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009Uchwała Nr XXXVI/229/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2009 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005UCHWAŁA Nr XXXVII/210/05 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Leśnica na 2006 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVII/211/2005 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVII/212/2005 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 roku »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVII/213/2005 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2015 »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVII/214/2005 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 roku »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005Uchwała Nr XXXVII/215/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2005UCHWAŁA NR XXXVII/217/05 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów »»
FINANSEPodatki i opłatyUCHWAŁA NR XXXVII/217/05 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXXVII/230/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 września 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXXVII/231/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 września 2009 r w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXVII/233/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009Uchwała Nr XXXVII/234/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ?Czysty Region? z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXVII/235/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009r. w sprawie realizacji projektu pn. ?Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce nr 201/17 w obrębie Góra Św. Anny? »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XXXVIII/219/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWAŁA Nr XXXVIII/220/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 stycznia 2006 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXVIII/236/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wyboru Burmistrza Leśnicy »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXXVIII/237/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 października 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXVIII/238/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 października 2009 r. w sprawie zwołania ogólnego zebrania mieszkańców »»
FINANSEBudżet 2009UCHWAŁA NR XXXVII_230_09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 września 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA Nr XXXVI_226_09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 sierpnia 2009 r w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Leśnicy »»
FINANSEBudżet 2009UCHWAŁA NR XXXVI_227_09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXXVI_227_09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2009UCHWAŁA NR XXXV_224_09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
FINANSEBudżet 2009UCHWAŁA NR XXXV_224_09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2008UCHWAŁA NR XX_130_08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
FINANSEBudżet 2008UCHWAŁA NR XX_130_08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała NrXIV/68/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Rady Miejskiej w Leśnicy nr X/50/03 z dnia 18 lipca 2003 r. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2003Uchwała Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XII/59/03 w sprawie wyboru ławników sądowych »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2004Uchwała Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XIX/96/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych w wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy ich sprzedaży »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006Uchwały Nr XL/231/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2006UCHWŁA NR XLIII/254/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweUmorzenie postepowania ZP 7615/6/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweUmorzenie postepowania ZP 7615/2/2007 wydanie decyzji środowiskowej »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargówUmowa Na roboty dodatkowe »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargówUmowa Na roboty dodatkowe Klub wiejski w Raszowej »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNERozstrzygnięcia przetargówUmowa na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica w sezonie grzewczym 2010/2011 »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYDane teleadresoweUrząd Miejski w Leśnicy »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie po 01.11.2007 roku »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEWykaz jednostekWykaz jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu w Leśnicy »»
FINANSEPodatki i opłatyWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2009 roku udzielono pomocy publicznej »»
FINANSEPodatki i opłatyWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej »»
FINANSEPodatki i opłatyWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej »»
FINANSEPodatki i opłatyWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków na raty w 2011 roku w kwocie przewyższającej 500zł »»
FINANSEPodatki i opłatyWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków na raty w 2009 roku »»
FINANSEPodatki i opłatyWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków na raty w 2010 roku »»
FINANSEPodatki i opłatyWYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W 2005 ROKU »»
FINANSEPodatki i opłatyWYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2005 ROKU »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYRejestry publiczneWykaz rejestrów publicznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Leśnicy »»
FINANSEBudżet 2005Wykonanie budżetu Gminy Leśnica za 2005 rok. »»
ARCHIWUMZawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczeniaWyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej. »»
ARCHIWUMUchwały Rady Miejskiej 2007Załącznik do uchwały Nr VII/57/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 kwietnia 2007 r - REGULAMIN Straży Miejskiej w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005ZARZADZENIE Nr 101/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 grudnia 2005 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZADZENIE NR 0151-4/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0151-176/08 i 0151-180/08 z dnia 14.11.2008 r. i 03.12.2008 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006Zarządzenia Nr 4/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 lipca 2006r. W sprawie powołania Zespołu Roboczego d/s szacowania szkód w produkcji rolnej powstałych w gospodarstwach rolnych na obszarze Gminy Leśnica dotkniętych klęską suszy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-38/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011ZARZĄDZENIE Nr 120.3.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za udostępnianie pomieszczeń Urzędu Miejskiego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006ZARZĄDZENIE NR Or.0151- 36 06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.183.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Leśnicy w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz określenia jego regulaminu »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYRegulamin organizacyjnyZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.50.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13.06.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
WYBORYWybory do Sejmu RP i Senatu RPZARZĄDZENIE NR 0050.66.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
WYBORYWybory do Sejmu RP i Senatu RPZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-123_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-207/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-231/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMWybory Prezydenckie 2010ZARZĄDZENIE NR 0151-303/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
ARCHIWUMWybory Prezydenckie 2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-308/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Leśnica »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-308/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Leśnica »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-313/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 1 czerwca 2010r w sprawie powołania komisji przetargowej. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-314/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-315/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMWybory Prezydenckie 2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-315/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMWybory Prezydenckie 2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-319/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-319/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMWybory Prezydenckie 2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-320/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-320/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMWybory Prezydenckie 2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-332/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-332/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMWybory Prezydenckie 2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-334/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-334/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-351/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-91_07 Burmistrza Leśnicy z dnia 11 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010ZARZĄDZENIE Nr 12/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011ZARZĄDZENIE NR 120.1.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012ZARZĄDZENIE NR 120.1.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011ZARZĄDZENIE NR 120.11.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012ZARZĄDZENIE Nr 120.11.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 września 2012 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011ZARZĄDZENIE NR 120.12.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011ZARZĄDZENIE Nr 120.19.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Leśnicy w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz określenia jego regulaminu »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011ZARZĄDZENIE NR 120.2.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012ZARZĄDZENIE Nr 120.20.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011ZARZĄDZENIE Nr 120.21.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012ZARZĄDZENIE NR 120.21.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia innego niż sobota dnia wolnego od pracy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012ZARZĄDZENIE Nr 120.3.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i zakresu dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ich ochronę »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012ZARZĄDZENIE Nr 120.4.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 lutego 2012 roku zamieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011ZARZĄDZENIE Nr 120.5.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007ZARZĄDZENIE Nr 15/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 września 2007 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE NR 15/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Leśnicy regulaminu okresowej oceny pracowników »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006ZARZĄDZENIE Nr 18/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 grudnia 2006 r w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007ZARZĄDZENIE Nr 2/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 stycznia 2007 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010ZARZĄDZENIE Nr 20/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010ZARZĄDZENIE NR 3/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010ZARZĄDZENIE Nr 4/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2005ZARZĄDZENIE Nr 5/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 grudnia 2005 r w sprawie regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005ZARZĄDZENIE Nr 53/04 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 lipca 2004 r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007ZARZĄDZENIE Nr 8/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 5 czerwca 2007 r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 85/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005ZARZĄDZENIE Nr 97/05 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 listopada 2005 r w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr Or 0151-42/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 kwietnia 2007 r zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006ZARZĄDZENIE Nr Or. 0151-52/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 sierpnia 2006 r zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr Or. 0151-67/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 lipca 2007 r zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006Zarządzenie Nr 10/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (OSP w Krasowej) »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006Zarządzenie Nr 14_06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006Zarządzenie Nr 15_06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędzie Miejskim w Leśnicy.doc »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006Zarządzenie Nr 16_06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji we wszystkich jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006Zarządzenie Nr 17_06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010Zarządzenie nr 21/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006Zarządzenie Nr 8/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (OSP w Leśnicy) »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006Zarządzenie Nr 9/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (OSP w Łąkach Kozielskich) »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050-12/11 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie nr 0050.100.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.108.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 28.11.2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.111.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu kontroli na 2012 r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 0151-341/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli z terenu gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.117.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.119.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.121.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie nr 0050.126.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.129.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.13.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.130.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.131.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.133.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.134.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.139.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 01.03.2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.14.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02 marca 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.142.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 08 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowych, pozaplanowych kontroli w 2012 roku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.144.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
FINANSEBudżet 2011ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.148.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.149.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.15.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.152.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.153.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.154.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Raszowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.159.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.16.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.161.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.163.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.167.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.169.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.170.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.172.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0151-341/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli z terenu gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.174.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.176.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówZARZĄDZENIE Nr 0050.176.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.181.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.182.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.187.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie nr 0050.19.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.191.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.192.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.197.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 września 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.199.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.20.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Leśnica »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.201.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.205.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.206.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.214.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.215.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.218.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.219.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.223.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.224.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.229.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.23.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.231.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.232.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie nr 0050.233.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.235.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.237.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.239.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.24.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02.03.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówZarządzenie Nr 0050.24.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02.03.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.240.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.241.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.244.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.248.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 04.03.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 04.03.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.254.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o umorzenie opłaty rocznej wraz z odsetkami, z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej części działki nr 1089 k.m.5 obręb Zalesie Śląskie »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.255.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 19.04.2013 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.256.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 19.04.2013 r. wsprawie ustalenia sprzedaży nieruchomości gminnej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie nr 0050.26.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.29.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18.03.2011 roku w sprawie ustalenia warunków sprzedaży autobusu »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.30.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
FINANSEBudżet 2010Zarządzenie nr 0050.32.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie nr 0050.32.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.38.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.39.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.40.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.44.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 03.06.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.55.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej w Raszowej Gabrieli Galowy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.56.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Leśnicy Ks. Wojciecha Żmijana, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.57.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy Klaudiusza Lisonia, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowa »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.58.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum w Leśnicy Katarzyny Kapłon, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 06.07.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 06.07.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 lipca 2011 r. w ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności za wieczyste użytkowanie gruntów »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29.07.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29.07.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.65.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.67.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 09 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku mieszkaniowego »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.68.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 09 sierpnia 2011 roku zmieniające regulamin organizacyjny Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.69.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.70.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego »»
WYBORYWybory do Sejmu RP i Senatu RPZARZĄDZENIE NR 0050.72.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.76.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.77.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 7 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówZarządzenie Nr 0050.82.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22.09.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.82.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22.09.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówZARZĄDZENIE Nr 0050.83.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22.09.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.83.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22.09.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0050.85.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.88.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.89.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE Nr 0050.99.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27.10.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151 - 267/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0151- 1/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 1/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151- 120_08 BURMISTRZALEŚNICY z dnia 29.02.2008 roku »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151- 297/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26.03.2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151- 302/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23.04.2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
FINANSEBudżet 2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 309/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 309/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151- 311/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25.05.2010 r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 318/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 318/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 323/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 323/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 333/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 333/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 336/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 08 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 336/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 08 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151- 345/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26.08.2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 359/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 359/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151- 361/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 04.11.2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówZARZĄDZENIE Nr 0151- 361/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 04.11.2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 368/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
FINANSEBudżet 2010ZARZĄDZENIE NR 0151- 368/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0151-10/11 Burmistrza Leśnicy z dnia 20.01.2011 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-103/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-106/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18.12.2007 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-108/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006Zarządzenie Nr 0151-10_06 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspieranie inicjatyw kulturalnych lokalnych środowisk »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-10_06 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspieranie inicjatyw kulturalnych lokalnych środowisk »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0151-11/11 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-119/08 Burmistrza Leśnicy z dnia 08.02.2008 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-125/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 marca 2008 roku. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-129/08 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-134_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 maja 2008 r w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-137/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-138_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20.05.2008 roku »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-148/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 03.07.2008r.w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-152/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10 lipca 2008 r w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-156/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11.08.2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-168/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23.10.2008r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-169/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23.10.2008 roku w sprawie ustalenia warunków sprzedaży autobusu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-174/08 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-183_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10 grudnia 2008 r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-188_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12.01.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-191/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15.02.2009 r w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-192_09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 stycznia 2009 r w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-197/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 06.02.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-199/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-2/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 grudnia 2006 r w sprawie kontroli wykonania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0151-2/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
FINANSEBudżet 2008ZARZĄDZENIE NR 0151-208_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-208_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-210/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-211/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27.03.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYRegulamin organizacyjnyZARZĄDZENIE Nr 0151-212/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-212/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-218/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 kwietnia 2009r w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-220/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-225/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
FINANSEBudżet 2009ZARZĄDZENIE NR 0151-226/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
FINANSEBudżet 2009ZARZĄDZENIE NR 0151-229/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-235/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 02.07.2009 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-236/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 02.07.2009 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-238/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-241_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-249/09 Burmistrza Leśnicy - Osoby pełniącej funkcję organu z dnia 14 września 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-250_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-251_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-252_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej.pdf »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-253_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej »»
FINANSEBudżet 2009ZARZĄDZENIE NR 0151-254/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-256_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-257/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02.10.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-258_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 7 października 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYRegulamin organizacyjnyZARZĄDZENIE NR 0151-260/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-260/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-263/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania zastępcy burmistrza »»
FINANSEBudżet 2009ZARZĄDZENIE NR 0151-267/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-268/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYRegulamin organizacyjnyZARZĄDZENIE NR 0151-270/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-270/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-272/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie odroczenia wierzytelności za użytkowanie wieczyste gruntów wraz z odsetkami »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-277/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen na usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w ramach zadań użyteczności publicznej na terenie gminy Leśnica »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-279/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP na terenie gminy Leśnica »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-284/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówZARZĄDZENIE NR 0151-284/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-286/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu kontroli na 2010 r. realizowanych przez Pracownika Referatu Finansowo-Budżetowego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-287/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-288/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówZARZĄDZENIE NR 0151-288/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-292_10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 marca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
FINANSEBudżet 2009ZARZĄDZENIE NR 0151-295/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014ZARZĄDZENIE NR 0151-3/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-301_10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 kwietnia2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-303/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-304/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówZarządzenie Nr 0151-311/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych »»
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICYRegulamin organizacyjnyZARZĄDZENIE Nr 0151-314/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-317/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie nr 0151-32/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 lutego 2007 r w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-321/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-322/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-324/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-325/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 25.06.2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie nr 0151-33/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego »»
ARCHIWUMWybory Prezydenckie 2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-331/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-331/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151-335/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-341/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli z terenu gminy Leśnica »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-344/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówZarządzenie Nr 0151-353/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-353/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30.09.2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie nr 0151-357/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-366/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 25.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen na usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w ramach zadań użyteczności publicznej na terenie gminy Leśnica »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-367/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 25.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-371/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie nr 0151-372/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie nr 0151-40/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2007 r w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-52/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 maja 2007 r uchylające zarządzenie Nr 0151-33/07 w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony zabytków »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-59/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie otwarych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0151-6/11 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10.01.2011 roku w sprawie ustalenia warunków sprzedaży autobusu »»
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCIOgłoszenia przetargówZarządzenie Nr 0151-7/11 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10.01.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014Zarządzenie Nr 0151-7/11 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10.01.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-78/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 sierpnia 2007 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006Zarządzenie Nr 0151-8 06 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 grudnia 2006 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-8/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 grudnia 2006 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006Zarządzenie Nr 0151-9/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-95/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE NR 0151-96_07 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-99_07 Burmistrza Leśnicy z dnia 04.12.2007 w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 0151-9_06 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr 0151_80_07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 sierpnia 2007 r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2005ZARZĄDZENIE Nr 1/05 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 kwietnia 2005 r »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006ZARZĄDZENIE Nr 1/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie terminarza przekazywania przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Leśnicy akt do archiwum zakładowego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007ZARZĄDZENIE Nr 1/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 stycznia 2007 r w sprawie terminarza przekazywania przez komórki organizacyjne »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE Nr 1/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie terminarza przekazywania przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Leśnicy akt do archiwum zakładowego »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010ZARZĄDZENIE NR 1/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie terminarza przekazywania przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Leśnicy akt do archiwum zakładowego »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007ZARZĄDZENIE Nr 10/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 12 lipca 2007 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE NR 10/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010Zarządzenie Nr 10/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005ZARZĄDZENIE Nr 102/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie regulaminu premiowania dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005ZARZĄDZENIE Nr 103/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 grudnia 2005 r w sprawie regulaminu premiowania dyrektora Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010Zarządzenie Nr 1051-104/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 11.12.2007 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006ZARZĄDZENIE Nr 11/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 5 października 2006 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE Nr 11/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010Zarządzenie Nr 11/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 12/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006ZARZĄDZENIE NR 12/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2008ZARZĄDZENIE Nr 12/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 2 października 2008 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt z dnia 2 października 2008 r »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011ZARZĄDZENIE NR 120.10.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Leśnica »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012Zarządzenie nr 120.12.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Likwidacyjnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011ZARZĄDZENIE NR 120.13.2011 BURMISTRZA LEŚNICY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŚNICA z dnia 14 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz wyposażenia magazynu obrony cywilnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012Zarządzenie nr 120.13.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011Zarządzenie nr 120.14.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012Zarządzenie nr 120.14.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011Zarządzenie nr 120.15.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012Zarządzenie nr 120.15.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011Zarządzenie nr 120.16.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012Zarządzenie nr 120.16.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011Zarządzenie nr 120.17.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012Zarządzenie nr 120.17.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011Zarządzenie nr 120.18.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012Zarządzenie nr 120.18.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012Zarządzenie nr 120.19.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012Zarządzenie Nr 120.2.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Kierownika Urzędu 2013ZARZĄDZENIE Nr 120.2.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011Zarządzenie Nr 120.20.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011Zarządzenie Nr 120.22.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012Zarządzenie nr 120.22.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011Zarządzenie Nr 120.23.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012Zarządzenie nr 120.23.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011Zarządzenie Nr 120.24.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012Zarządzenie nr 120.24.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011Zarządzenie Nr 120.25.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012Zarządzenie nr 120.25.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011Zarządzenie nr 120.4.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011ZARZĄDZENIE Nr 120.7.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012ZARZĄDZENIE NR 120.7.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011ZARZĄDZENIE Nr 120.8.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012ZARZĄDZENIE NR 120.8.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2011Zarządzenie Nr 120.9.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2012ZARZĄDZENIE NR 120.9.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Leśnicy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009Zarządzenie Nr 12_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 21 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006ZARZĄDZENIE Nr 13/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2008ZARZĄDZENIE NR 13/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 października 2008 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010ZARZĄDZENIE NR 13/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009Zarządzenie Nr 13_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 5 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE NR 14/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010ZARZĄDZENIE NR 14/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010Zarządzenie Nr 15/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 lutego 2005 r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE NR 16/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010Zarządzenie Nr 16/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007ZARZĄDZENIE NR 16_07 BURMISTRZA LEŚNICY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŚNICA z dnia 21 września 2007 r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 17/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007Zarządzenie Nr 17/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2007 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE NR 17/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010Zarządzenie Nr 17/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 18/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 marca 2005 r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007Zarządzenie Nr 18/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2007 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE NR 18/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010Zarządzenie Nr 18/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007Zarządzenie Nr 19/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2007 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE Nr 19/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2008ZARZĄDZENIE Nr 1_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie terminarza przekazywania przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Leśnicy akt do archiwum zakładowego »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2005Zarządzenie Nr 2/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 kwietnia 2005 r w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006Zarządzenie Nr 2/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006Zarządzenie Nr 2/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 stycznia 2006 r w sprawie powołania rady programowej Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2008ZARZĄDZENIE NR 2/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 kwietnia 2008 r w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE Nr 2/09 BURMISTRZA LEŚNICA z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010ZARZĄDZENIE NR 2/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE NR 20/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE NR 21/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE NR 22/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007ZARZĄDZENIE Nr 22_07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 października 2007 r w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 23/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia dnia wolnego od pracy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE NR 23/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007Zarządzenie Nr 23_07 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 października 2007 r »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 24/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia dnia wolnego od pracy i zajęć dydaktycznych »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007ZARZĄDZENIE NR 24_07 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 grudnia 2007 r w sprawie zmiany godzin pracy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 26/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2005Zarządzenie Nr 3 05 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 listopada 2005 r »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006ZARZĄDZENIE Nr 3/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2008ZARZĄDZENIE Nr 3/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE NR 3/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 38/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2005ZARZĄDZENIE Nr 4/05 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE Nr 4/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 kwietnia 2009 r.w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego »»
ARCHIWUMWybory Prezydenckie 2010ZARZĄDZENIE Nr 4/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 44/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 23.06.2005 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2006ZARZĄDZENIE Nr 5/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007ZARZĄDZENIE Nr 6/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 marca 2007 r w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE Nr 6/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010ZARZĄDZENIE NR 6/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 6/2005 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 lutego 2005 r. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 64/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2005ZARZĄDZENIE Nr 7/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 grudnia 2005 rw sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007ZARZĄDZENIE Nr 7/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 kwietnia 2007 r w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE Nr 7/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010ZARZĄDZENIE Nr 7/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 71/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie umorzenia wierzytelności »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 73/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 12 września 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 74/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 75/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 września 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2005Zarządzenie Nr 78/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 września 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE NR 8/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010Zarządzenie Nr 8/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2010Zarządzenie Nr 9 /10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2007ZARZĄDZENIE Nr 9/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 21 czerwca 2007 r w sprawie powołania zastępcy burmistrza »»
ARCHIWUMZarządzenia Kierownika Urzędu 2009ZARZĄDZENIE Nr 9/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010ZARZĄDZENIE Nr Or 0151-36/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 lutego 2007 r zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006Zarządzenie nr OR. 0151-11/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie umożliwienia aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006Zarządzenie nr Or. 0151-33/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspieranie inicjatyw kulturalnych lokalnych środowisk »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006Zarządzenie nr Or. 0151-34/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006Zarządzenie nr Or. 0151-61 /06 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 października 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego w dziedzinie edukacji i wychowania »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006ZARZĄDZENIE Nr or. 0151-68/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk ... »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006ZARZĄDZENIE Nr or. 0151-69/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 kwietnia 2006 r w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ... »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006Zarządzenie Nr Or.0151-25/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 maja 2006 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
ARCHIWUMZarządzenia Burmistrza 2006ZARZĄDZENIE NR Or.0151-54/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wszczęciu postępowania ZP 7615/1ur/2008 »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/1/D/08/9/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/1/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/1U/2008 uchylającą decyzję ZP7615/2D/08/11/07 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/1U/2008 umorzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/2D/08/11/07 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/3/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/3D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/4/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/4D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/5/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/5D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/6D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/7/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/7D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/8/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/8D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
AKTY PRAWNEInformacje środowiskoweZawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/9D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»


Spis treści modułu informacyjnego o stanie załatwianych spraw:
Komórka organizacyjnaOpis załatwianej sprawy
Referat Spraw ObywatelskichInformacja o wydawaniu dowodów odobistych »»
Referat Gospodarki KomunalnejLikwidacja działalności gospodarczej »»
Referat Inwestycji i Gospodarki PrzestrzennejPostanowienie »»
Referat Finansowo-BudżetowyPrzyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) »»
Referat Finansowo-BudżetowyPrzyjmowanie deklaracji podatkowych od osób prawnych dotyczących podatku od nieruchomości (DN-1), rolnego (DR-1) i leśnego (DL -1) »»
Referat Finansowo-BudżetowyPrzyjmowanie informacji podatkowych od osób fizycznych dotyczących nieruchomości i obiektów budowlanych (IN-1), gruntów (IR-1) i lasów (IL -1) »»
Referat Finansowo-BudżetowyPrzyjmowanie wniosków o nadanie NIP »»
Referat Finansowo-BudżetowyRozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania zwolnień i ulg podatkowych »»
Referat Spraw ObywatelskichSposób zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania »»
Referat Gospodarki KomunalnejWpis do ewidencji działalności gospodarczej »»
Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki NieruchomościamiWydanie decyzji środowiskowej »»
Referat Finansowo-BudżetowyWydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości »»
Referat Finansowo-BudżetowyWydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych »»
Referat Finansowo-BudżetowyWydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych »»
Referat Inwestycji i Gospodarki PrzestrzennejWypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego »»
Referat Gospodarki KomunalnejZajęcie pasa drogowego »»
Referat Finansowo-BudżetowyZałatwianie spraw dotyczących powstania i wygaśnięcia obowiązków podatkowych »»
Referat Inwestycji i Gospodarki PrzestrzennejZaświadczenie »»
Referat Gospodarki KomunalnejZezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych »»
Referat Gospodarki KomunalnejZezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych »»
Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki NieruchomościamiZezwolenie na usunięcie zadrzewienia »»
Referat Gospodarki KomunalnejZmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej »»


Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18