Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO / Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia

Wybierz podstronę:
 • 2013.01.29:OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica
  więcej >>


 • 2013.01.08:OGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy z zaproszeniem do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
  więcej >>


 • 2012.11.27:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  więcej >>


 • 2012.08.31:Postanowienie odnośnie ochrony środowiska dla planowanego zadania pn. Modernizacja systemu grzewczego na obiekcie Klasztor Góra Św. Anny
  więcej >>


 • 2012.08.30:Postanowienie odnośnie ochrony środowiska dla planowanego zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdzieszowice - Leśnica
  więcej >>


 • 2012.08.27:Postanowienie odnośnie ochrony środowiska dla planowanego zadania pn. Padół (zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont gruntowny jazu)
  więcej >>


 • 2012.07.24:OGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica
  więcej >>


 • 2012.04.27:Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Leśnicy za rok 2012
  więcej >>


 • 2012.04.20:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica
  więcej >>


 • 2012.04.20:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica
  więcej >>


 • 2012.01.26:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie na budowę
  więcej >>


 • 2012.01.23:Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18