Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO / Informacja publiczna

Wybierz podstronę:
 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 5 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje i inne uprawnione podmioty
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 5 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  więcej >>


 • Uchwała nr 694/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2013 r.
  więcej >>


 • Uchwała nr 693/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała nr 692/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2013 r.
  więcej >>


 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE LEŚNICA W ROKU 2011
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA
  więcej >>


 • Informacja o jakości wody na dzień 31 grudnia 2011 roku
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  więcej >>


 • Uchwała nr 751/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała nr 750/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2012 r.
  więcej >>


 • Rozstrzygnięcie przetargu na Wykonanie nowego pomnika nagrobnego z szarego granitu wraz z renowacja istniejących tablic na mogile zbiorowej powstańców śląskich na cmentarzu w Leśnicy
  więcej >>


 • Przetarg na wykonanie nowego pomnika nagrobnego z szarego granitu wraz z renowacją istniejących tablic na mogile zbiorowej powstańców śląskich na cmentarzu w Leśnicy
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn. PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA
  więcej >>


 • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn.UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ,związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publiczneg
  więcej >>


 • Uchwała nr 70/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Leśnica na 2011 r.
  więcej >>


 • Uchwała nr 69/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Burmistrz Leśnicy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
  więcej >>


 • Uchwała nr 600/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała nr 599/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2011 r.
  więcej >>


 • Uchwała nr 598/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2011 r.
  więcej >>


 • 2010.11.05:UCHWAŁA Nr 8/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • 2010.10.21:Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
  więcej >>


 • 2010.04.28: Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA, związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  więcej >>


 • 2010.04.26:Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  więcej >>


 • 2010.04.26:Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. WARSZTATY MUZYCZNE DLA MNIEJSZOSCI NIEMIECKIEJ
  więcej >>


 • 2010.04.19: Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK
  więcej >>


 • 2010.04.19: INFORMACJA o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 Z TERENU GMINY LEŚNICA
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18