Gmina Lądek Zdrój - Urząd Miasta i Gminy
 
STATUS PRAWNY
WYBORY
ANKIETA
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE
RENTA PLANISYTYCZNA
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
LEADER +
ORGANY
URZĄD MIASTA I GMINY
AKTY PRAWNE
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
MŁODZIEZOWA RADA MIEJSKA
EKOLĄDEK
TRYB DZIAŁANIA
WŁASNOŚĆ,MAJĄTEK I BUDŻET
REJESTRY I EWIDENCJE
INFORMACJE O STANIE GMINY
PRZEBIEG, EFEKTY KONTROLI
PROGRAMY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Wydziały i stanowiska
(URZĄD MIASTA I GMINY / Wydziały i stanowiska)
[opublikował(a): Anna Nawrocka dnia 2009-08-26 09:03:34, dokument aktualny]


KIEROWNICTWO URZĘDU

1. Burmistrz Lądka Zdroju

    mgr inż Adam Szmidt

    pok. nr 20 , I piętro

    tel.  (074)8 117 850, e-mail: burmistrz@ladek.pl

Uwaga!  Z dniem 1 marca 2008r. Prezes Rady Ministrów wyznaczył Pana Kazimierza Szkudlarka  do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Lądka Zdroju Adama Szmidta w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu Burmistrza. w związku z powyższym Pani Joanna Walaszczyk została zwolniona z dniem 29 lutego 2008r. z wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Lądka Zdroju, do której to funkcji została wyznaczona z dniem 27 sierpnia 2008r.

Osoba pełniąca funkcję Burmistrza

mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

tel. 074/8 117 850     fax 074/8 147 418

email: burmistrz@ladek.pl

W terminie 27 sierpnia 2007 r.  - 29 luty 2008 r. Pani Joanna Walaszczyk była wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Lądka Zdroju Adama Szmidta w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni.

2. Sekretarz Miasta i Gminy

    mgr Anna Nawrocka

   pok. 18, I piętro

   tel. (074)8 117 854, e-mail: sekretarz@ladek.pl

   Zakres zadań Sekretarza określa załącznik

 Zakres zadań Sekretarz.pdf

3. Skarbnik Miasta i Gminy

    mgr Joanna Słoniewska

    pok. 3, parter,

    tel. (074) 8 117 861, e-mail:  skarbnik@ladek.pl

   Zakres zadań Skarbnika określa załącznik

Zakres zadań Skarbnik.doc

 

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Wydziałem kieruje Sekretarz Miasta i Gminy - Anna Nawrocka

1. Inspektor ds kadr, nadzoru BHP i administracji

   mgr Katarzyna Pelczarska

    pok. Nr 9, parter

    tel. (074) 8 117 858, e-mail: kadry@ladek.pl

    Zakres zadań określa załącznik

 Zakres zadań Insp. ds kadr.pdf

2. Biuro Obsługi  Klienta

     Pok. nr 1, parter.

     tel. (074) 8 117 866,  e-mail: umig@ladek.pl

   2. 1. Podinspektor ds obsługi klienta

    mgr Alicja Piwowar

    Zakres zadań okresla załącznik

 ZAKRES ZADAŃ Podinspektor ds obsługi klienta[1].doc

2.2. Podinspektor ds obsługi klienta

      mgr Alicja Bryja

     Zakres zadań określa załącznik

ZAKRES ZADAŃ Referent ds obsługi Klienta.doc

3. Asystent Burmistrza

     mgr inż. Iwona Busz-Dugiel

     pok. nr 21, I piętro

     tel. (074) 8 117 850 ( centrala), fax (074)8 147 418

     e-mail: asystentburmistrza@ladek.pl

     Zakres zadań określa załącznik

ZAKRES ZADAŃ Asystent Burmistrza.doc

4. Podinspektor ds ewidencji ludności i dowodów osobistych

    mgr inż.  Marta Pogorzelska

     pok. nr 11, parter

     tel. (074) 8117 857, e-mail: dowody@ladek.pl

    Zakres zadań określa załącznik.

ZAKRES ZADAŃ Inspektor ds ewidencji ludności i dowodów osobistych.doc

5.  Informatyk

    Marek Stocki

    pok, Nr 9, parter

   tel ( 074)8117 864, email: informatyk@ladek.pl

Zakres zadań określa załącznik .

ZAKRES ZADAŃ Informatyk.doc

WYDZIAŁ ROZWOJU

Wydziałem kieruje osoba pełniąca funkcję Burmistrza - mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

1. Inspektor ds. rozwoju gospodarczego i obsługi inwestorów

    mgr Dorota Kondracka

    e-mail: rozwoj@ladek.pl  tel (074) 811-78-56

    Zakres zadań okresla załącznik  

 Zakres zadań Insp.ds. rozwoju gospodarczego i obsługi inwestorów.pdf

2. Inspektor ds współpracy europejskiej i finansowania  inwestycji

    mgr Dagmara Janiak

    pok. nr 17, I piętro

    tel.(074) 8 118 855, e-mail: inwestycje@ladek.pl

    Zakres zadań określa załącznik.

Zakres zadań Insp. ds współpracy europejskiej.doc

4. Inspektor ds  realizacji strategii rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

    mgr inż. Kazimierz Szkudlarek (od 1 marca 2008 r. przeniesiony na stanowisko
    osoby pełniącej funkcję Burmistrza Lądka Zdroju)

   pok. Nr 17, I piętro

   tel. (074) 8 117 856,  e-mail: strategia@ladek.pl

   Zakres zadań określa załącznik. 

Zakres zadań insp. ds strategii.doc

WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻEOWY

1. Naczelnik Wydziału - Główna Księgowa Urzędu

     Helena Kołodziej

     pok. nr 3, parter

     tel. (074) 8 117 861, e-mail: glownaksiegowa@ladek.pl

    Zakres zadań określa załącznik.

ZAKRES ZADAŃ Naczelnik Wydzialu Finansowo-Budżetowego.doc

2. Inspektor ds poboru podatków i opłat oraz windykacji należności

    Danuta Sołobodowska

    pok. nr 2, parter

    tel(074) 8 117 863, windykacja1@ladek.pl

    Zakres zadań określa załącznik.

ZAKRES ZADAŃ Inektor ds poboru podatków i windykacji należności.doc

3. Referent ds poboru podatków oraz opłat lokalnych

    Emilia Pilarska

   pok, nr 2 , parter

   tel (074) 8 117 863, e-mail: windykacja2@ladek.pl

   Zakres zadań określa załącznik.

ZAKRES ZADAŃ Referent ds poboru podatków oraz opłat lokalnych.doc

4. Inspektor ds rozliczeń i płac

    mgr Hanna Juhas - Roszczypała

    pok. nr 4. parter

    tel ( 074) 8 117 862, e-mail: place@ladek.pl

    Zakres zadań określa załącznik.

ZAKRES ZADAŃ Inspektor ds rozliczen i płac.doc

5. Referent ds obsługi kasowej

Magdalena Durkalec

pok. nr 2, parter

tel. (074)8117-863, email: kasa@ladek.pl

Zakres zadań określa załącznik

 Zakres zadań -ref.ds obsługi kasowej.doc

6. Inspektor ds rozliczeń finansowych

Bozena Tomczak

pok, nr 2, parter,

tel. (074)8117863, email: rozliczenia@ladek.pl

Zakres zadań okresla załącznik

ZAKRES ZADAŃ - Referent. DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH.doc

7. Inspektor ds wymiaru podatków i oplat lokalnych oraz kontroli podatkowej

    Bogusława Ciekot

     pok. nr 8, parter

     tel. (074) 8 117 865, e-mail: podatki1@ladek.pl

     Zakres zadań określa załącznik.

zakres zadań insp. ds wymiaru podatków i opłat 1.doc

8. Referent ds wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz kontroli podatkowej

     mgr Aneta Celnik

     pok, nr 8, parter

     tel (074) 8 117 865, e-mail: podatki2@ladek.pl

    Zakres zadań określa załącznik.

Zakres zadań Ref.ds.wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz kontroli podatkowej.pdf

 REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

1. Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i spraw obronnych

   Zbigniew Strzelecki

   pok, nr 7 - parter

   tel. (074) 8 117 859, e-mail: zk@ladek.pl

   Zakres zadań określa załącznik

Zakres zadań - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.doc

2. Referent ds obronnych -dyspozytor LSOP

    Adam Rodak

     pok.  Nr 6 - parter

    tel. (074) 8 117 860, e-mail: zk2@ladek.pl

    Zakres zadań określa załącznik

Zakres zadan - referent ds obronnych, dyspozytor LSOP.doc

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

1. Naczelnik Wydzialu Infrastruktury i Środowiska 

    inż. Jadwiga Kuryluk - Kądziela

    pok. nr 23, II pietro

    tel. (074)8117-869, e-mail:  infrastruktura@ladek.pl

    Zakres zadań określa załącznik.

Zakres zadań Naczelnik Wydziału Infrastruktury.doc

2. Inspektor ds gospodarki komunalnej i inwestycji komunalnych

    Dariusz Gworys

    pok. Nr 29, II piętro

    tel. (074)8117-870, e-mail: komunalne@ladek.pl

   Zakres zadan określa załącznik

ZAKRES ZADAŃ Inspektor ds gospodarki komunalnej i inwestycji komunalnych.doc

3. Inspektor ds drogownictwa i budownictwa

    inż. Roman Stępak

   pok. Nr 29, II piętro

   tel(074) 8117-872, e-mail: drogi@ladek.pl

   Zakres zadań określa załącznik

ZAKRES ZADAŃ Inspektor ds drogownictwa i budownictwa.doc

 Podinspektor ds gospodarki przestrzennej i budownictwa

    Mariusz Łakucewicz

   pok. Nr 29, II piętro

   tel(074) 8117-871, e-mail: budownictwo@ladek.pl  

   Zakres zadań określa załącznik

ZAKRES ZADAŃ Podins. ds. gospodarki przestrzennej.pdf

4. Inspektor ds geodezji i gospodarki mieniem

     Roman Kubica

     pok. nr 24, II piętro

    tel. (074)8115-875, e-mail: geodezja@ladek.pl

    Zakres zadań określa załącznik.

Zakres zadań - inspektor ds geodezji i gospodarki mieniem.doc

5. Inspektor ds gminnego zasobu mieszkaniowego

    Stefania Fil

    pok. Nr 24, II piętro

    tel. (074)8117-876, e-mail: mieszkaniowka@ladek.pl

   Zakres zadań określa załącznik.

Zakres zadań - inspektor ds gminnego zasobu mieszkaniowego.doc

6. Inspektor ds gospodarki nieruchomościami

    mgr inż. Joanna Mossakowska

   pok. Nr 24, II piętro

   tel. (074)8117-877, e-mail: nieruchomosci@ladek.pl

   Zakres zadań określa załącznik.

Zakres zadań - Inspektor ds gospodarki nieruchomościami.doc

7. Podinspektor ds gospodarki Nieruchomościami

Jolanta Pelczarska

pok. nr 24, II piętro

tel. (074) 8117-877, email: nieruchomości2@ladek.pl

Zakres zadan określa załącznik

ZAKRES ZADAŃ Referent ds gospodarki nieruchomościami.doc

Referat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

8. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

     mgr inż. Mirosława Hlebik

     pok. Nr 22, II piętro,

     tel: (074)8117873 , e-mail: ochronasrodowiska@ladek.pl

     Zakres zadań określa załącznik

Zakres zadań Kierownik referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i leśnictwa.doc

9. Inspektor ds  ochrony środowiska i rolnictwa

    mgr inż. Patrycja Karolczak

   pok. nr 22, II piętro

   tel. (074)8117-874, e-mail: rolnictwo@ladek.pl

   Zakres zadań określa załącznik.

Zakres zadań Insp. ds ochrony środowiska i rolnictwa.doc

10. Inspektor ds ochrony środowiska i leśnictwa

   mgr inż. Mariusz Krynicki

   pok. nr 22, II piętro

   tel. (074)8117-874, e-mail: lesnictwo@ladek.pl

   Zakres zadań określa załącznik.

Zakres zadan - Inspektor ds leśnictwa i ochrony środowiska.doc

REFERAT OŚWIATY

Mieści się w Szkole Podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju, ul. Kościelna 31,

parter, pok, nr 79

1. Kierownik Referatu

Maria Matła

tel. (074)8146-575, email: oswiata@ladek.pl

Zares zadań określa załącznik.

ZAKRES ZADAŃ Kierownik Referatu Oświaty.doc

2. Referent ds stypendiów szkolnych

Anna Madetko

tel(074)8146575, email: oswiata2@ladek.pl

Zakres zadań określa załącznik.

ZAKRES ZADAŃ Młodszy referent ds stypendiów.doc

SAMODZIELNE STANOWISKA

1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

    Elżbieta Osuch

    pokój nr 12,13,14,15 - I piętro

   tel. (074) 8 117 853

   Zakres zadań określa załącznik

Zakres zadań Kierownik USC.doc

2. Inspektor ds obsługi prawnej

     mgr Sebastian Łukasiewicz

    pokój nr 27, II piętro

    tel. (074) 8 117 867,  e-mail: prawnik@ladek.pl

    Zakres zadań określa załącznik

ZAKRES ZADAŃ Inspektor ds obsługi prawnej.doc

3. Inspektor ds obsługi Rady Miejskiej

     Maria Staszyńska

     II piętro , pok. nr 27

     tel. (074) 8117867, emial: radamiejska@ladek.pl

      Zakres zadań określa załacznik.

Zakres zadań Insp. ds Rady Miejskiej.doc

 STRAŻ MIEJSKA

1. Komendant Straży Miejskiej  

   Krzysztof Szecel

   ul. Kłodzka 4

   tel. (074) 8 148 099,  0698 628472

   e-mail: strazmiejska@ladek.pl

  Zakres zadań określa załącznik.

Zakres zadań Komendant SM.doc

2. Młodszy strażnik SM

    Artur Steblok

    ul. Kłodzka 4

     tel. (074) 8 148 099, 0698 628 473

  e-mail: strazmiejska@ladek.pl

3. Młodszy Strażnik

   mgr Krzysztof Szychalski

    ul. Kłodzka 4

     tel. (074) 8 148 099, tel   kom  0698628471

    Zakres zadań  Młodszych strażników określa załącznik

Zakres zadań strażnicy SM.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4749  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 18389

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano załączniki
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Gmina Lądek Zdrój - Urząd Miasta i Gminy
57-540 Lądek Zdrój, ul. Rynek 31
tel.: (074)8 117850, faks: (074)8 147 418
e-mail: umig@ladek.pl
strona www: www.ladek.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2009-11-12 13:39:57