Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Wydanie i wymiana paszportu
(JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? / Urząd Stanu Cywilnego)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2004-07-14 10:28:30, dokument aktualny]


Urząd Gminy w Izbicku
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 5
tel. 77/ 4617221 wew. 108
fax 77/ 4631254


Wydanie i wymiana paszportu
Wymagane dokumenty
- dowód osobisty
- wypełniony kwestionariusz paszportowy (podanie)
- posiadany paszport
- 2 aktualne fotografie o wym. 5 x 4 cm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazujące głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem,
- dowód wpłaty opłaty paszportowej; korzystający z opłaty ulgowej przedkładają ważną legitymację uprawniającą do zniżki.


Paszporty dla niepełnoletnich:
- wypełniony kwestionariusz paszportowy (podanie)
Dzieci powyżej 13 lat podpisują kwestionariusz w ramce przeznaczonej na podpis posiadacza paszportu (dzieci poniżej 13 roku życia nie składają takiego podpisu)
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 5 x 4 cm,
- akt urodzenia bądź posiadany paszport,
- zgoda obojga rodziców (posiadających dowody osobiste bądź paszporty) wyrażona przed urzędnikiem, lub zgoda potwierdzona przez notariusza.
- dowód wpłaty opłaty paszportowej (dzieci powyżej 16 lat) w wys. 50 zł
- ważną legitymację szkolną.

Opłaty:
znaczek skarbowy o wartości 5 zł na podanie
Inne opłaty:
pełna opłata paszportowa - 100 zł (w banku lub na poczcie)
na konto: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14
NBP O/Opole nr konta 22101014010006932231000000

opłata ulgowa w wys. 50 zł na ww. konto
opłata na paszport dla dzieci w wieku do 16 roku życia - 30 zł
Osoby uprawnione do ulgi - ucząca się młodzież powyżej 16 lat, studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, a także małżonkowie tych osób (pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu), kombatanci, osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.
Osoby, które ukończyły 70 rok życia zwolnione są z opłaty paszportowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Przyjęcie wniosku (niezbędny czas dla dokonania tych czynności – ok. 10 min.) Termin odbioru paszportu – ok. 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku
Inne wskazówki, uwagi:
Wymagane dokumenty przy odbiorze paszportu dowód osobisty, posiadany paszport, potwierdzenie złożenia wniosku Paszport odbiera się osobiście. Sposób załatwienia sprawy Przyjęcie wniosku o wydanie paszportu polega na sprawdzeniu prawidłowości wypełnionego wniosku, porównaniu z dokumentacją będącą w posiadaniu referatu i wydaniu poświadczenia o przyjęciu wniosku. Podanie o wydanie paszportu może być składane osobiście, za pośrednictwem poczty lub osoby trzeciej. Wnioski można składać również bezpośrednio w Oddziale Paszportów w Opolu przy ul. Ozimskiej 19 (II piętro) – tel. 4411540 Paszport osoby nieletniej odbiera jedno z rodziców lub opiekun prawny z dowodem osobistym.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r.nr 2, poz. 5 wraz z późn. zmianami) r. zmieniająca ww. ustawę (Dz. U. z 2002 r. nr 183, poz. 1522)


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1425Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29