Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zawarcie związku małżeńskiego
(JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? / Urząd Stanu Cywilnego)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2004-07-14 10:29:34, dokument aktualny]


Urząd Gminy w Izbicku
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 5
tel. 77/ 4617221 wew. 108
fax 77/ 4631254


Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
Wymagane dokumenty
- Dowody osobiste,
- Odpisy skrócone aktu urodzenia,
- Dla osób pozostających wcześniej w związku małżeńskim wymagany jest odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa lub odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka dla osób owdowiałych.

Opłaty:
75 zł za sporządzenie aktu małżeństwa 5 zł za zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Co najmniej miesiąc przed zaplanowanym terminem zawarcia małżeństwa, należy złożyć wymagane dokumenty i zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

Inne wskazówki, uwagi:
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Zarówno kobieta jak i mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat (w dniu złożenia dokumentów do ślubu) Obydwoje muszą też być stanu wolnego: panna, kawaler, rozwiedziony (a), wdowiec, wdowa. Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w USC, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.

Sposób załatwienia sprawy
Osobiście

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986r. (Dz.U nr 86.poz180)

Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
Wymagane dokumenty
Do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wymagane jest posiadanie zaświadczenia o zdolności prawnej.
Obywatel polski ma obowiązek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie stanu cywilnego złożyć następujące dokumenty celem otrzymania zaświadczenia o zdolności prawnej: -podanie
-odpis skrócony aktu urodzenia
-dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli wcześniej pozostawał w związku małżeńskim (odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, odpis skrócony aktu zgonu)
- złożyć pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przedstawić dowód osobisty

Opłaty:
30zł opłata za zaświadczenie
5zł za zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
5 zł za podanie

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie od złożenia wymaganych dokumentów
Inne wskazówki, uwagi:
Termin ważności zaświadczenia wynosi 3 miesiące od dnia wydania.

Sposób załatwienia sprawy
Osobiście w USC miejsca stałego zameldowania

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa prawa o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986r. (Dz.U nr 36.poz180)

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
Wymagane dokumenty
- Dowody osobiste,
- Odpisy skrócone aktu urodzenia,
- Dla osób pozostających wcześniej w związku małżeńskim wymagany jest odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa lub odpis aktu zgonu współmałżonka dla osób owdowiałych

Opłaty:
75zł za sporządzenie aktu małżeństwa 5zł za zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Zainteresowani otrzymują zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, którego okres ważności wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania
Inne wskazówki, uwagi:
Małżeństwo w formie wyznaniowej zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegają prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia związku małżeńskiego, podlegają prawu polskiemu i kierownik USC następnie sporządzi akt małżeństwa. Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające zawarcie związku małżeńskiego i w terminie 5 dni od zawarcia małżeństwa przekazuje do urzędu stanu cywilnego. Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.

Sposób załatwienia sprawy
Osobiście Urząd Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa prawa o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986r. (Dz.U nr 36.poz180)  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2085Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29