Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
(JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? / Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2007-10-23 09:33:43, dokument aktualny]


Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Każdy ma prawo otrzymania wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającego przeznaczenie terenu.

We wniosku (druk do pobrania Wniosek.pdf lub Wniosek.doc)  należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres).
 2. Dane identyfikacyjne nieruchomości, której przeznaczenie chcemy poznać - adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Uwagi:

 • Informacja o adresie geodezyjnym terenu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Strzelech Opolskich
 • Ewentualnie można (szczególnie w przypadku nowych podziałów lub scaleń) dołączyć fragment mapy z ewidencji gruntów obejmujący obszar objęty wnioskiem

Opłata skarbowa

 • od wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego:
  - do 5 stron – 30 zł
  - powyżej 5 stron – 50 zł
 • od wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:
  za każdą wchodzącą w skład wyrysu
  - pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4  – 20 zł
  - nie więcej niż– 200 zł
 • za zaświadczenie – 17 zł

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2687  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29