Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
0.05 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
(JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? / Działalność Gospodarcza)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2007-02-23 09:31:22, dokument aktualny]


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy
pokój nr 2
Alicja Hadamik

Podstawa prawna
Art.18 ust.l ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r., Nr 147. poz. 1231 z póz. zm.).

Wymagane dokumenty
wniosek o wydanie zezwolenia.doc, do którego należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

Opłata skarbowa
Brak

Inne opłaty
Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
l. Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2.Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie.
3.Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
4. Opłatę, o której mowa w pkt.l, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wys. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu - wnosi w wys. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów w roku poprzednim,
77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
5. Przedsiębiorcy, którym roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w okt.4 wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt.1.
6. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
7. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Termin załatwienia:
Do 30 dni.


Opracowała
A.Hadamik  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1350  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2650

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodanie załącznika
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29