Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Biblioteka - informacje
(JEDNOSTKI / Biblioteka)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2003-07-04 11:35:54, dokument aktualny]


Informacja o działalności bibliotek publicznych.
Sieć bibliotek publicznych jako element scentralizowanego systemu społeczno – politycznego, dostosowana do podziału administracyjnego kraju narażona jest na zmiany wraz z każdą jego reorganizacją . Mieszkańcy wsi i innych małych osiedli najczęściej korzystają z bibliotek publicznych. Od ponad stu lat są one stałym elementem krajobrazu wsi . Biblioteki gminne - najniższe ogniwo sieci - obsługują mieszkańców bezpośrednio w wypożyczalni lub czytelni oraz pośrednio przez filie biblioteczne . Biblioteka szeroko dostępna i bezpłatna stała się częścią stylu życia , miejscem spotkań , źródłem informacji , instytucją integrującą środowisko . Jest bowiem dostępna dla najbiedniejszych i bogatych .

Referat ds. Bibliotek w Izbicku ul. Powstańców Śl. 16 – Kierownik Referatu – Teresa Salbierz – starszy bibliotekarz . Do zadań biblioteki należy:
- Gromadzenie zbiorów bibliotecznych – zakup nowości książkowych dla całej sieci bibliotek publicznych (Izbicko, Borycz, Siedlec)
- Opracowywanie nowości książkowych – wypisywanie kart katalogowych – klasyfikacja zbiorów dla całej sieci.
- Prowadzenie ewidencji zbiorów (księgi inwentarzowe, karty książek, karty katalogowe, zakup księgozbioru z podziałem na poszczególne działy)
- Ewidencja czytelników (karta zapisu, rejestr czytelników) przy zapisie do biblioteki czytelnik powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości, czytelników nieletnich zapisują rodzice bądź opiekunowie.
- Prowadzenie bieżących rejestrów bibliotecznych .
- Statystyka biblioteczna ( czytelników, wypożyczeń, zakupu)
- Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności bibliotek.
- Sporządzanie sprawozdań GUS i sprawozdań miesięcznych.
- Udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom i pomoc w doborze
- literatury
- Prowadzenie prac informacyjno – bibliograficznych w oparciu o księgozbiór podręczny.


-Prowadzenie katalogów bibliotecznych :
-alfabetyczny,
-rzeczowy,
-księgozbioru podręcznego klasyków literatury polskiej
-katalogi literatury dziecięcej, alfabetyczny , tytułowy
-katalog centralny.
-Prowadzenie prac kulturalno –oświatowych w celu propagowania i upowszechniania dorobku kulturowego i literackiego.
-Organizowanie spotkań z pisarzami i innymi znanymi osobami.
-Organizowanie konkursów literackich, przysposobień bibliotecznych, organizowanie różnorodnych form pracy z książką.
-Doskonalenie form i metod pracy.
-Dbanie o wydawnictwa książkowe i odpowiednie ich przechowywanie.


-Biblioteki oferują:
-duży wybór literatury pięknej,
-obyczajowej,
-przygodowej,
-fantastycznej,
-popularno – naukowej
-opowiadań dla dzieci,
-baśni.


- Filia Biblioteczna Borycz - bibliotekarz – Maria Chudala oraz Filia Biblioteczna Siedlec – bibliotekarz – Brygida Sleziona .
- Filie Biblioteczne zajmują się:

- Ewidencją zbiorów bibliotecznych (księgi inwentarzowe, karty katalogowe, karty książek)
- Ewidencją czytelników (karty zapisu, karty czytelników, karty książek)
- Prowadzeniem bieżących rejestrów bibliotecznych.
- -Statystyką biblioteczną (czytelników, wypożyczeń, zakupów)
- Sporządzaniem sprawozdań GUS i sprawozdań miesięcznych.
- Udostępnianiem zbiorów czytelnikom i pomoc czytelnikom w wypożyczalni.
- -Prowadzeniem prac informacyjno – bibliograficznych w oparciu o księgozbiór podręczny.
- Gromadzeniem zbiorów – układ literatury według klasyfikacji dziesiętnej.
- Prowadzeniem katalogów bibliotecznych:


- Alfabetyczny,
- Rzeczowy,
- Księgozbioru podręcznego,
- Klasyków literatury polskiej,
- Katalogi literatury dziecięcej – alfabetyczny i tytułowy.
- Prowadzenie prac kulturalno – oświatowych w celu propagowania i upowszechniania dorobku literackiego pisarzy.
- Organizowanie różnorodnych form pracy z książką.
-Biblioteki posiadają księgozbiór o liczbie 41877 woluminów .


Informacja o działalności bibliotek publicznych w 2002 roku.

Sieć bibliotek publicznych jako element scentralizowanego systemu społeczno-politycznego, dostosowana do podziału administracyjnego kraju narażona jest na zmiany wraz z każdą jego reorganizacją.
Biblioteki gminne - najniższe ogniwo sieci - obsługują mieszkańców bezpośrednio w wypożyczalni lub czytelni oraz pośrednio przez filie biblioteczne. Biblioteka szeroko dostępna i bezpłatna stała się częścią stylu życia, miejscem spotkań, źródłem informacji, instytucją integrującą środowisko. Jest bowiem dostępna dla najbiedniejszych i bogatych.

W gminie Izbicko działają trzy placówki bibliotek publicznych :

Referat ds. Bibliotek w Izbicku
Filia Biblioteczna Borycz
Filia Biblioteczna Siedlec

Na jedną placówkę biblioteczną przypada 1884 mieszkańców.
Biblioteki Zajmują się przede wszystkim gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem swoich zbiorów.

Ogółem stan księgozbioru wynosi : 41575 wol.
Referat ds. Bibliotek w Izbicku - 26265 wol.
Filia Biblioteczna Borycz - 5419 wol.
Filia Biblioteczna Siedlec - 9891 wol.

Księgozbiór w rozbiciu na poszczególne działy kształtuje się
następująco :
Literatura piękna dla dorosłych - 45 %
Literatura piękna dla dzieci - 35 %
Literatura popularnonaukowa - 20 %

W 2002 roku w bibliotekach przybyło 944 książek. W tym z zakupu 942 wol. za kwotę 21735 zł. Dla Referatu ds. Bibliotek w Izbicku zakupiono 556 wol., dla Filii Bibliotecznej Borycz 170 wol., dla Filii Bibliotecznej Siedlec 218 wol. W przeliczeniu na 100 mieszkańców zakupiono 16,5 wol.

Nowości książkowe biblioteka kupuje w Księgarni ELBA, najczęściej biblioteka kupuje beletrystykę, książki dla dzieci i młodzieży, literaturę popularnonaukową, encyklopedie, słowniki, lektury szkolne. Podczas zakupu nowości biblioteka kieruje się przydatnością danych książek dla czytelników. Czytelnicy korzystający z bibliotek oczekują systematycznego napływu nowości z uwagi na stale rosnące ceny książek.
Referat ds. Bibliotek w Izbicku prenumerował 6 tytułów czasopism, w tym są również czasopisma bibliotekarskie. Aurę otrzymujemy darmowo.

Ze zgromadzonych w bibliotekach zbiorów korzystało ogółem : 684 czytelników

Czytelnicy według wieku :
Do lat 15 - 341
16 - 19 lat -108
20-24 lat - 59
25 - 44 lat - 124
45 - 60 lat - 43
powyżej 60 lat - 9

Czytelnicy według zatrudnienia :
Uczniowie - 465
Studenci - 33
Pracownicy umysłowi - 75
Robotnicy - 41
Rolnicy - 5
Inni zatrudnieni - 6
Pozostali - 59

Największy procent czytelników stanowią dzieci i młodzież. W środowisku biblioteki spełniają trzy podstawowe funkcje : edukacyjną, informacyjną, i ogólnokulturową. Funkcje te są ściśle związane z księgozbiorem.

Czytelnicy korzystający ze zbiorów bibliotek publicznych wypożyczyli ogółem : 16988 wol.

Literatury pięknej dla dorosłych : 6273 wol.
Literatury pięknej dla dzieci : 9719 wol.
Literatury popularnonaukowej : 996 wol.

Średnio jeden czytelnik wypożyczył : 25 książek. Biblioteki odwiedziło : 5716 osób. Analizując dane statystyczne można zauważyć, że najwięcej wypożyczono literatury dla dzieci i młodzieży. Jest to najbardziej aktywna grupa czytelników.

Biblioteki prowadzą również działalność informacyjno - Bibliograficzną w oparciu o posiadany księgozbiór podręczny. Są to wszelkiego rodzaju encyklopedie, słownik, atlasy, roczniki statystyczne, słowniki językowe w dobie nauczania języków obcych w szkołach spora grupa dzieci korzysta z tego rodzaju słowników w bibliotece.

Udzielono ogółem 335 kwerend
bibliotecznych : 75
faktograficznych : 260

Biblioteki Zajmują się również działalnością promującą książkę oraz twórczość pisarzy. Organizując spotkania autorski, wystawy książkowe, tematyczne, gazetki okolicznościowe konkursy czytelnicze. W 2002 r. zorganizowano spotkanie autorskie z panią Dorotą Terakowską. Z pisarką spotkały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Izbicku.
Biblioteki w działalności kulturalno - oświatowej współpracują z instytucjami znajdującymi się na terenie naszej gminy.

W bibliotekach zatrudnionych jest trzech pracowników merytorycznych :
Referat ds. Bibliotek w Izbicku - 1 etat, bibliotekarz zajmuje się zakupem i opracowywaniem nowości dla całej sieci ewidencją zbiorów w księgach inwentarzowych, klasyfikacją, przygotowaniem książek do udostępniania czytelnikom. Prowadzeniem sprawozdawczości GUS, prowadzeniem statystyki katalogów bibliotecznych, działalnością informacyjno - bibliograficzną, kulturalno - oświatową, pracą z czytelnikiem, komputerowym opracowywaniem katalogów. Opracowywaniem planów pracy, planów finansowych oraz ich realizacją. Wyjazdami instruktażowymi do podległych filii bibliotecznych. W filiach bibliotecznych pracownicy zatrudnieni są na pół etatu. Filii czynne są od poniedziałku do piątku. Bibliotekarki prowadzą ewidencję księgozbiorów bibliotecznych, czytelników, statystykę biblioteczną, pracę informacyjno - bibliograficzną, kulturalno - oświatowa, prowadzenie katalogów bibliotecznych.

Książki które cieszyły się największą poczytnością :
Literatura piękna dla dorosłych :

Coelho P. - Weronika postanawia umrzeć
Sapkowski A. - Cykl powieści o Wiedźminie
Steel D. - Duch

Literatura piękna dla dzieci :
Rowling J. - Harry Potter
Fox M. -Paulina doc.
Musierowicz M. - Noelka

Literatura popularnonaukowa :
Szpilman A. - Pianista
Wołoszański B. - Sensacje XX wieku
Rees J. - Opowieść ochroniarza

Środki finansowe przyznane na 2002 rok zostały wydane na :
- wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne,
-zakup książek i prenumeratę czasopism,
-zakup druków bibliotecznych i komputerowych,
-opłatę za ogrzewanie bibliotek, energię elektryczną i wodę,
-zakup środków czystości,
-spotkanie autorskie,
-sprzątanie bibliotek.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 8316


Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29