Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja o wykonaniu budżetu w 2010 r.
(FINANSE / Informacja o wykonaniu budżetu)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-05-30 16:46:11, dokument aktualny]


Informacja o wykonaniu budżetu za 2010 rok


  1. Informacja o wykonaniu budżetu za 2010 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

1

Dochody w tym:

bieżące

majątkowe

17.528.238,20

12.562623,20

4.965.615,00

15.600.4949,21

12.172.372,79

3.428.576,42

2

Wydatki w tym:

bieżące

majątkowe

24.232.038,20

11.979.268,20

12.252.770,00

20.807.933,52

11.494.156,02

9.313.777,50

3

Nadwyżka/deficyt

-6.703.800,00

-5.206,984,31

4

Przychody w tym:

pożyczki i kredyty

9.653.800,00

9.230.000,00

8.323.278,05

7.899.416,56

5

Rozchody w tym:

spłaty pożyczek i kredytów

2.950.000,00

2.950.000,00

2.402.031,63

2.402.031,63

 

2. Zobowiązania gminy na 31.12.2010 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 7.224.081,13 zł

Z tego wobec:     BS w Łubnianach –                                      840 000,00 zł

                          ING BŚ w Krapkowicach                           3 860 000,00 zł

                          WFOŚiGW w Opolu                                  2 090 322,43 zł

                          BGK Opole                                                  433 758,70 zł

 

3.   Dotacje otrzymane z budżetu j.st                                                333 000,00 z

    Dotacje udzielone innym j.st                                                                0,00 zł

4. Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

 

 

Ulga inwestycyjna:          Kubik Andrzej, Piechota Andrzej, Gawlik Joachim, Kubon Jan,         

 

                                         Niepala Krystian i Regina,  Hurek Arnold  

 

Ulga – zakup gruntów:   Rink Sebadstian                               

 

                      

Odroczenia:                       Hurek Gabriela

Ulga:                                  Gordzielik Eliza, Mientus Sebastian

 

Umorzenia:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Kwota umorzenia

Przyczyna

 

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

Juraszek Leokadia i Strojny Rudolf

 

 

Fila Jan

 

 

 

Kalka Hubert

 

                  555,00

 

 

                1017,00

 

 

 

                530,00

 

Ważny interes podatnika

Art.67a § 1 pkt 3   O.P.

 

Ważny interes podatnika

Art.67a § 1 pkt 3   O.P.

 

 

Ważny interes podatnika

Art.67a § 1 pkt 3   O.P.

 

 


 


  1. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał.pdf
  2. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2010 r.pdf

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie.pdf  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 839  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1330

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełnienie
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29