Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Podatki i opłaty na rok 2011
(FINANSE / Podatki i opłaty)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-01-03 09:22:09, dokument aktualny]


Podatek od nieruchomości

Roczne stawki podatku od nieruchomości:

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów :
    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni;
    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni;
    c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
    a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
    d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
    e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwała nr LXI.295.10.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 (opublikowano: Dz. Urz. Woj. Op. nr 144, poz. 1708 z dnia 10.12.2010 r.) oraz Uchwała nr II.7.2010.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/295/10 z dnia 8.11.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 (opublikowano: Dz. Urz. Woj. Op. nr 158, poz. 1883 z dnia 29.12.2010 r.)


Zwolnienia z podatku od nieruchomości:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

Budynki lub ich części oraz budowle lub ich części:

a.      Zajęte na działalność związaną z wytworzeniem i doprowadzaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków,

b.      Zajęte na wysypiska odpadów komunalnych.

 

 Uchwała nr XLVII-237-09.pdf  Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (opublikowano: Dz. Urz. Woj. Op. Nr 109, poz. 1621 z dnia 16.12.2009 r.)


Podatek od środków transportowych:  

Podatek od środków transportowych wynosi:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, stawki podatku określone są w poniższej tabeli: 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka podatku

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

587,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1071,00

powyżej 9 i poniżej 12

1226,00

 

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w poniższej tabeli: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1360,00

1360,00

13

14

1411,00

1411,00

14

15

1473,00

1473,00

15

 

1535,00

1535,00

Trzy osie

12

17

1586,00

1586,00

17

19

1648,00

1648,00

19

21

1700,00

1700,00

21

23

1761,00

1761,00

23

25

1823,00

1823,00

25

 

1875,00

1875,00

Cztery osie i więcej

12

25

1936,00

1936,00

25

27

1988,00

1988,00

27

29

2050,00

2050,00

29

31

2101,00

2730,00

31

 

2163,00

2730,00

 

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu, stawki podatku określone są w poniższej tabeli: 

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 3,5 i powyżej 8

1020,00

od 8 i poniżej 12

1349,00

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określone są w poniższej tabeli: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1586,00

1586,00

18

25

1638,00

1638,00

25

31

1689,00

1689,00

31

 

1741,00

2132,00

Trzy osie i więcej

12

40

1803,00

1957,00

40

 

1967,00

2740,00

 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w poniższej tabeli: 

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 7 i powyżej 12

1272,00

 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określone są w poniższej tabeli: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1272,00

1272,00

18

25

1324,00

1324,00

25

 

1375,00

1375,00

Dwie osie

12

28

1324,00

1324,00

28

33

1375,00

1375,00

33

38

1427,00

1427,00

38

 

1488,00

1772,00

Trzy osie i więcej

12

38

1427,00

1427,00

38

 

1483,00

1483,00

 

7) od autobusu z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia stawki podatku określone są w poniższej tabeli: 

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

mniejsza niż 30 miejsc

1164,00

równa lub wyższa niż 30 miejsc

1700,00

Uchwała nr LXI.294.10.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 (opublikowano: Dz. Urz. Woj. Op. Nr 144, poz. 1707 z dnia 10.12.2010 r.)  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 841  |  pokaż szczegóły załączników >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29