Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok.
(FINANSE / Informacja o wykonaniu budżetu)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2010-05-19 08:08:46, dokument aktualny]


1. Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 r.

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
1 Dochody 14 918 959 zł 14 459640,62 zł
2

Wydatki

w tym: bieżące

            majątkowe

17 450 271 zł

10 509 811 zł

6 940 460 zł

16 589 756,91 zł

9 885 273,29 zł

6 704 483,62 zł

 3  Nadwyżka (deficyt)  - 2 531 312 zł  -2 130 116,29 zł
 4

 Przychody;

w tym pożyczki i kredyty

 3 767 412 zł

2 474 650 zł

 3 790 077,78 zł

2 462 796,20 zł

 5

 Rozchody:

w tym spłaty pożyczek i kredytów

 1 236 100 zł

1 236 100 zł

 1 236 100 zł

1 236 100 zł

 2. Zobowiązania gminy na 31.12.2009 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 1 726 696,20 zł z tego wobec
BS w Łubnianach - 1 080 000 zł
WFOŚiGW w Opolu - 646 696,20 zł

3. Dotacje otrzymane z budżetu j.s.t. - 0 zł
    Dotacje udzielone innym j.s.t. - 17 000 zł

4. Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

 

Ulga inwestycyjna:      Kubik Andrzej, Piechota Andrzej, Gawlik Joachim, Kandziora Jan, Kubon Jan,         

                                       Niepala Krystian i Regina, Moczygemba Piotr, Hurek Arnold                                      

                          

Odroczenia:                  Hurek Gabriela

 

Ulga:                              Gordzielik Eliza, Mientus Sebastian

 

Umorzenia:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Kwota umorzenia

Przyczyna

 

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

ZGKiW

 

 

ZGZ OSP

 

 

 

GZ LZS

 

              97945,00

 

 

                1472,00

 

 

 

               7802,00

 

Ważny interes publiczny

Art.67a § 1 pkt 3   O.P.

 

Ważny interes publiczny

Art.67a § 1 pkt 3   O.P.

 

 

Ważny interes publiczny

Art.67a § 1 pkt 3   O.P.

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 661
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29