Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacja o wykonaniu budżetu za 2006 rok
(FINANSE / Informacja o wykonaniu budżetu)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2007-05-31 13:15:40, dokument aktualny]


 

Informacja o wykonaniu budżetu
za rok 2006

1.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

1. Dochody

10 287 377,00 zł

10 188 011,77 zł

2. Wydatki

     w tym:     bieżące

                     majątkowe

10 028 473,00 zł

8 792 156,00 zł

1 236 317,00 zł

9 202 258,92 zł

8 246 831,82 zł

955 427,10 zł

3. Nadwyżka (deficyt)

258 904,00 zł

985 752,85 zł

4. Przychody

    w tym pożyczki i kredyty

738 871,00 zł

431 040,00 zł

783 778,38 zł

431 025,02 zł

5. Rozchody

     w tym: spłaty kredytów i pożyczek

997 775,00 zł

997 775,00 zł

994 573,66 zł

994 573,66 zł

 

2. Zobowiązania gminy na 31.12.2006 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 012 611,00 zł z tego:

- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu – 540 447,50 zł

- wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 356 012,80 zł

- wobec Banku Ochrony Środowiska w Opolu – 116 151,00 zł

 

3. Dotacje otrzymane z budżetów j.s.t – 10 000,00 zł

Dotacje udzielone innym j.s.t – 90 000,00 zł

 

4. Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

 

5. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

 Ulga inwestycyjna:           Kubon Jan, Kubik Andrzej i Teresa, Niepalna Krystian, Hurek Arnold, Schlappa Piotr

 Odroczenia:                     Kucharzewski Zbigniew, Hurek Artur i Gabriela, Jeziorowska Bernard i Teresa

 Umorzenia:

Lp.

Nazwisko i imię

Kwota umorzenia

Przyczyna

1.

Laxy Dominik i Benedykt

1 098,00 zł

Trudna sytuacja – ważny interes podatnika art. 67a §1 pkt 3 ustawy O.P.

2.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

4 841,00 zł

Trudna sytuacja – ważny interes podatnika art. 67a §1 pkt 3 ustawy O.P.

3.

Spółdzielnia Usług Rolniczych

1 529,76 zł

Art. 67d §1 pkt.3 umorzenia z urzędu

4.

Kucharzewski Zbigniew

16 483,40 zł

Art. 67a §1 pkt. 3 ustawy O.P

 

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej:

Hurek Gabriela i Artur, Jeziorowska Bernard i Teresa, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, „Gabart” s.c.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 952Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29