Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Podatki i opłaty na 2008 rok
(FINANSE / Podatki i opłaty)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2008-02-06 10:49:36, dokument aktualny]


Podatek od nieruchomości:

Stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów :

a/   
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 od 1 m2 powierzchni,
b/   
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,74 od 1 ha powierzchni
c/   
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a/   
mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b/   
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c/   
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d/   
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e/   
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7.


Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1.   
Grunty, budynki lub ich części :
a/   
zajęte na potrzeby statutowej działalności jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy,
b/   
stanowiące komunalne zasoby mieszkaniowe gminy
2.   
Pozostałe budynki lub ich części stanowiące własność gminy.
3.   
Budowle służące do odprowadzania ścieków oraz przewody sieci rozdzielczej wody będące własnością gminy

Uchwała nr XVI-90-07.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 26.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 95, poz. 3078 z dn. 14.12.2007)Podatek od środków transportowych:


Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: (załącznik nr 1)

   Dopuszczalna masa całkowita

( w tonach)

Stawka podatku w złotych

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

   570,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

   980,00

powyżej 9 i poniżej 12

1.190,002. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku (załącznik Nr 2 )

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.240,00

1.240,00

13

14

1.290,00

1.290,00

14

15

1.345,00

1.345,00

15

 

1.395,00

1.395,00

Trzy osie

12

17

1.450,00

1.450,00

17

19

1.500,00

1.500,00

19

21

1.555,00

1.555,00

21

23

1.605,00

1.605,00

23

25

1.660,00

1.660,00

25

 

1.710,00

1.710,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.765,00

1.765,00

25

27

1.815,00

1.815,00

27

29

1.870,00

1.870,00

29

31

1.920,00

2.530,00

31

 

1.975,00

2.530,00


3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu stawki podatku (załącznik Nr 3)

Dopuszczalna masa całkowita

( w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 3,5 i poniżej 8

   930,00

od 8 i poniżej 12

1.230,00


4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku (załącznik Nr 4 )

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa

( w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.440,00

1.440,00

18

25

1.490,00

1.490,00

25

31

1.540,00

1.540,00

31

 

1.590,00

1.970,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.650,00

1.800,00

40

 

1.800,00

2.550,00


5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawkę podatku (załącznik Nr 5 )

Dopuszczalna masa całkowita

( w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 7 i poniżej 12

1.235,00


6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku (załącznik Nr 6 )

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa+

pojazd silnikowy

( w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1.235,00

1.235,00

18

25

1.285,00

1.285,00

25

 

1.335,00

1.335,00

Dwie osie

12

28

1.285,00

1.285,00

28

33

1.335,00

1.335,00

33

38

1.385,00

1.385,00

38

 

1.445,00

1.650,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.385,00

1.385,00

38

 

1.440,00

1.440,00


7. Od autobusu z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia stawki podatku (załącznik Nr 7)

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

mniejsza niż 30 miejsc

1.130,00

równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.650,00


Uchwała nr XVI-89-07.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 26.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 95, poz. 3077 z dn. 14.12.2007)Opłata od posiadania psa:

Opłaty od posiadania psów w wysokości 24,00 zł rocznie od jednego psa.

Osoby fizyczne posiadające psy uiszczają opłatę bez wezwania inkasentom tej opłaty lub w kasie urzędu gminy do 15 maja roku podatkowego, a osoby które weszły w posiadanie psa w drugim półroczu uiszczają opłatę w terminie 14 dni od jego nabycia w wysokości połowy stawki ustalonej

Uchwała nr XVI-91-07.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 26.11.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2008 (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 95, poz. 3079 z dn. 14.12.2007)  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1026  |  pokaż szczegóły załączników >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29