Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Stawka podatku od nieruchomości na rok 2007
(FINANSE / Podatki i opłaty)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2006-12-08 12:04:00, dokument aktualny]


Stawki podtaku od nieruchomości zostały przyjęte przez Radę Gminy Izbicko Uchwałą Nr II-7-06.pdf  z dnia 4.12.2006 r.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) Od gruntów:

a/    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,67 od 1 m2 powierzchni

b/    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,65 od 1 ha powierzchni

c/    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni


2) od budynków lub ich części:

a/    mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  
b/    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c/    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d/    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e/    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli: 
2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7.
 
 
 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1.    Grunty, budynki lub ich części :
       a/    zajęte na potrzeby statutowej działalności jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy,
       b/    stanowiące komunalne zasoby mieszkaniowe gminy
2.    Pozostałe budynki lub ich części stanowiące własność gminy.
3.    Budowle służące do odprowadzania ścieków oraz przewody sieci rozdzielczej wody będące własnością gminy.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1182  |  pokaż szczegóły załączników >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29