Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
(AKTY PRAWNE / Strategia rozwoju)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2008-04-10 08:15:01, dokument aktualny]


Uchwała nr XX/115/08
Rady Gminy Izbicko

z dnia 25 lutego 2008 r.

 

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Izbicko”

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm.) Rada Gminy w Izbicku uchwala co następuje:

 

§1

Przyjmuje program strategii gminy „Strategia Rozwoju Gminy Izbicko” jako dokument podstawowy planowania strategicznego rozwoju gminy Izbicko. Winien być on uwzględniony przy formułowaniu założeń społeczno – gospodarczych do budżetu gminy Izbicko na następne lata. /program stanowi załącznik do uchwały/

 §2

 Przyjęta „Strategia Rozwoju Gminy Izbicko” oraz wynikające z niej programy rozwojowe powinny być poddane ciągłemu procesowi oceny publicznej oraz stać się stałym elementem promocji gminy.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

 §4

 

Traci moc uchwała nr XI/60/03 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Izbicko”.


§5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Rady Gminy Izbicko

Henryk Zettelmann

Załącznik nr 1 do uchwały - Strategia Gminy Izbicko 2008.doc


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Strategia Gminy Izbicko 2008.doc (rozmiar 238,50 KB)
  [Alicja Hadamik dnia 2008-03-21 08:52:56, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • 1. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko.doc (rozmiar 278,50 KB)
  [Alicja Hadamik dnia 2003-08-28 12:37:27 do 2008-04-10 08:12:18]
  [załącznik usunął Alicja Hadamik]
     więcej >>
 • 2. Plan zadań inwestycyjnych gm. Izbicko na lata 2003 - 2015.doc (rozmiar 71,50 KB)
  [Alicja Hadamik dnia 2003-08-28 12:37:27 do 2008-04-10 08:12:12]
  [załącznik usunął Alicja Hadamik]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3040
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4554

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Dodanie załącznika do treści
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>  Urząd Gminy w Izbicku
  47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
  tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
  e-mail: ug@izbicko.pl
  strona www: www.izbicko.pl
  NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
  konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29