Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Decyzje środowiskowe 2012)
[opublikował(a): Dariusz Bakiersz dnia 2012-03-20 09:31:58, dokument aktualny]


 
OŚ.DŚ.6220.1.2012                                                                              Izbicko, 20.03.2012r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
stron o wydaniu postanowienia
 
Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice”, wszczętego na wniosek  z dnia 07.02.2012 roku Pani Iwony Dołżyckiej z Biura Projektów „DOMEL” działającej w imieniu Gminy Izbicko
wydał
postanowienie nr OŚ.DŚ.6220.1.2012 z dnia 20 marca 2012 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu  oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.
            W związku z powyższym w terminie 7 dni, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12 , 47-180 Izbicko w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00 .
 
Okres publikacji zawiadomienia: od dnia 20.03.2012 r. do 27.03.2012 r.
na stronie internetowej BIP: www.bip.izbicko.pl 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                                                                                          / - /
                                                                                                                                                Brygida Pytel
 

 

Podmiot udostępniający: UG Izbicko
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Bekiersz
Data wytworzenia: 2012-03-20


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 494Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29