Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Spis treści
Wyszukiwanie:
wpisz szukane słowo
wybierz sortowanie 
 


Spis treści biuletynu informacji publicznej:
DziałPozycja menuPodstrona
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegoKonkursy ofert ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.7.2011 Wójta Gminy Izbicko z dnia 02.02.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Izbicko w zakresie sportu, kultury fizycznej i opieki społecznej w roku 2011 »»
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?Działalność Gospodarcza0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach »»
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?Działalność Gospodarcza0.05 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych »»
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegoKonkursy ofert3 listopada 2011 r. weszła w życie nowelizacja pożytku »»
JEDNOSTKIBibliotekaBiblioteka - informacje »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskowe 2012Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice »»
OGŁOSZENIADecyzje środowiskoweBudowa hali produkcyjno-magazynowej do produkcji płyt warstwowych »»
OGŁOSZENIADecyzje środowiskoweBudowa magistrali wodociągowej ? 90PE od Stacji Wodociągowej we wsi Siedlec do istniejącej sieci wodociągowej we wsi Sprzęcice »»
FINANSEBudżet Gminy IzbickoBudżet Gminy Izbicko na rok 2004 »»
FINANSEBudżet Gminy IzbickoBudżet Gminy Izbicko na rok 2006 »»
FINANSEBudżet Gminy IzbickoBudżet Gminy Izbicko na rok 2007 »»
FINANSEBudżet Gminy IzbickoBudżet Gminy Izbicko na rok 2008 »»
FINANSEBudżet Gminy IzbickoBudżet Gminy Izbicko na rok 2009 »»
FINANSEBudżet Gminy IzbickoBudżet Gminy Izbicko na rok 2010 »»
FINANSEBudżet Gminy IzbickoBudżet Gminy na rok 2005 »»
FINANSEBudżet Gminy IzbickoBudżet na rok 2011 »»
FINANSEBudżet Gminy IzbickoBudżet na rok 2012 »»
OGŁOSZENIADecyzje środowiskoweDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej w istniejącej wytwórni pasz »»
OGŁOSZENIADecyzje środowiskoweDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stanowiska do paletyzacji wyrobów w istniejącej wytwórni pasz »»
OGŁOSZENIADecyzje środowiskoweDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja stacji paliw płynnych w Grabowie »»
OGŁOSZENIADecyzje środowiskoweDecyzja o środowiskowych uwarunkowanich zadania pn. Budowastanowiska paletyzowania wyrobów w istniejącej wytwórni pasz. »»
PRZETARGIDostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2010/2011 Numer sprawy: ZP-341/1/2011Dostawa opalu do Zespołu Szkoł Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2010/2011 »»
FINANSEPodatki i opłatyDruki informacji i deklaracji »»
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?Działalność GospodarczaDziałalność gospodarcza - Jedno okienko »»
E-DZIENNIKIE-DziennikiE-Dzinniki »»
PRZETARGII etap budowy terenu rekreacyjno - sportowego w Boryczy z placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań mieszkańcówI etap budowy terenu rekreacyjno - sportowego w Boryczy z placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań mieszkańców »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Izbicku »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościII Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Ligocie Czamborowej i Boryczy »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościII Ustny przetarg niograniczony na sprzedaż działki położonej w Izbicku »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościIII Przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości »»
OCHRONA ŚRODOWISKAUtrzymanie czystości i porządkuInformacja dot. wpisu do rejestru działalności gospodarczej »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory parlamentarne 2011Informacja o pierwszym spotkaniu członków obwodowych komisji wyborczych »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory samorządowe 2010INFORMACJA o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku »»
OGŁOSZENIAInformacja o środowisku i jego ochronieInformacja o środowisku i jego ochronie »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu gminy Izbicko za I kwartał 2006 r. »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu gminy Izbicko za I kwartał 2007 r. »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu gminy Izbicko za I kwartał 2008 r. »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu gminy Izbicko za II kwartał 2006r. »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu gminy Izbicko za II kwartał 2007 r. »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu gminy Izbicko za III kwartał 2006 r. »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu w 2010 r. »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu za 2005 r. »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu za 2006 rok »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu za 2008 rok »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok. »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r. »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2008 r. »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r. »»
FINANSEInformacja o wykonaniu budżetuInformacja o wykonaniu budżetu za rok 2007 »»
ORGANYKomisje Rady GminyKomisje Rady Gminy kadencja 2002-2006 »»
ORGANYKomisje Rady GminyKomisje Rady Gminy kadencja 2006-2010 »»
ORGANYKomisje Rady GminyKomisje Rady Gminy kadencja 2010-2014 »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory parlamentarne 2011Komunikat referatu ludności »»
OGŁOSZENIAInformacja publicznaKonkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko »»
FINANSEMajątek gminyMajątek Gminy Izbicko »»
AKTY PRAWNEMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennegoMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego »»
REKRUTACJA PRACOWNIKÓWNabór na stanowiskoNabór na stanowisko księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku »»
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegoKonsultacje społecznenowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka ) »»
PRZETARGI: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011,2011/2012, 2012/2013 na terenie Gminy Izbicko wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewnowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
PRZETARGIUdzielenie kredytu Gminie Izbicko na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi Onowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegoRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofertnowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
PRZETARGISfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 rokunowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
PRZETARGIRemont drogi gminnej nr 105114 O - ul. B. Prusa w m. Otmice, gm. Izbickonowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
PRZETARGIDostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory parlamentarne 2011Obwieszczenia Okrębowej Komisji Wyborczej w Opolu »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory samorządowe 2010Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 3 »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory samorządowe 2010Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 5 »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory samorządowe 2010Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 7 »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory samorządowe 2010Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 8 »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory samorządowe 2010Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 2 »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory samorządowe 2010Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 4 »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory samorządowe 2010Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 6 »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory samorządowe 2010Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Izbicko »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory samorządowe 2010Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Gminy Izbicko »»
OGŁOSZENIAObwieszczeniaObwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz »»
OGŁOSZENIAObwieszczeniaObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec »»
OGŁOSZENIAOgłoszenia Wójta Gminy IzbickoObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz »»
OGŁOSZENIAObwieszczeniaObwieszczenie o zarejeszarejestrowanych listach kandydatów na radnych »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory parlamentarne 2011Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolit »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory samorządowe 2010Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej »»
OGŁOSZENIAOgłoszenia Wójta Gminy IzbickoObwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory samorządowe 2010Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko w sprawia podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie wybieranych radnych do Rady Gminy Izbicko oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej (...) »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE Wybory Prezydenta RP 2010Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko w sprawie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej »»
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?Urząd Stanu CywilnegoOdpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu »»
OGŁOSZENIAOferty inwestycyjneOferty inwestycyjne. »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościOgłoszenie I Przetargu Ustnego na dzierżawę działki w Krośnicy »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościOgłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościOgłoszenie o I przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy »»
OGŁOSZENIAOgłoszenia Wójta Gminy IzbickoOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec »»
JEDNOSTKIOśrodek Pomocy Społ.Ośrodek Pomocy Społecznej »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe za rok 2006. »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe za rok 2007 »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe za rok 2008 »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe za rok 2009 »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe za rok 2010 »»
FINANSEPodatki i opłatyPodatek od posiadania psów na rok 2007 »»
FINANSEPodatki i opłatyPodatki i opłaty na rok 2009 »»
FINANSEPodatki i opłatyPodatki i opłaty na 2008 rok »»
FINANSEPodatki i opłatyPodatki i opłaty na rok 2010 »»
FINANSEPodatki i opłatyPodatki i opłaty na rok 2011 »»
FINANSEPodatki i opłatyPodatki i opłaty na rok 2012 »»
RADA GMINYProtokoły Rady GminyProtokoły Rady Gminy Izbicko (kadencja 2006-2010) »»
RADA GMINYProtokoły Rady GminyProtokoły Rady Gminy Izbicko (kadencja 2010-2014) »»
ORGANYSkład Rady GminyRada Gminy Izbicko kadencja 2002-2006 »»
ORGANYSkład Rady GminyRada Gminy Izbicko kadencja 2006-2010 »»
ORGANYSkład Rady GminyRada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014 »»
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegoKonkursy ofertRada Gminy w Izbicku uchwaliła Program współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012? W d »»
AKTY PRAWNERegulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny Urzędu Gminy »»
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?Urząd Stanu CywilnegoRejestracja urodzenia dziecka »»
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?Rolnictwo i Ochrona ŚrodowiskaRolnictwo i Ochrona Środowiska »»
OGŁOSZENIADecyzje środowiskoweRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 relacji Gogolin-Strzelce Opolskie na odcinku od miasta Gogolin do wsi Rożniątów od km 25+199,00 do 39+277,00 na terenie powiatów:krapkowickiego i strzeleckiego, woj. opolskie »»
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegoRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofertRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rok 2012 »»
RADA GMINYSesje Rady GminySesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r. »»
RADA GMINYSesje Rady GminySesja Rady Gminy - 14 listopada 2011 r. »»
RADA GMINYSesje Rady GminySesja Rady Gminy - 19 grudnia 2011 r. »»
RADA GMINYSesje Rady GminySesja Rady Gminy - 22 sierpnia 2011 r. »»
RADA GMINYSesje Rady GminySesja Rady Gminy - 24 października 2011 r. »»
RADA GMINYSesje Rady GminySesja Rady Gminy - 26 września 2011 r. »»
RADA GMINYSesje Rady GminySesja Rady Gminy - 27 czerwca 2011 r. »»
RADA GMINYSesje Rady GminySesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r. »»
AKTY PRAWNEStatut Gminy IzbickoStatut Gminy Izbicko »»
FINANSEPodatki i opłatyStawka podatku od nieruchomości na rok 2007 »»
FINANSEPodatki i opłatyStawki podatku od środków transportowych na rok 2007 »»
AKTY PRAWNEStrategia rozwojuStrategia Rozwoju Gminy Izbicko »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyUchwały Rady Gminy Izbicko podjęte w 2004 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyUchwały Rady Gminy Izbicko podjęte w 2005 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady GminyUchwały Rady Gminy Izbicko podjęte w 2006 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010Uchwały Rady Gminy podjęte w 2006 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010Uchwały Rady Gminy podjęte w 2007 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010Uchwały Rady Gminy podjęte w 2008 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku »»
URZĄD GMINY IZBICKODane teleadresoweUrząd Gminy w Izbicku »»
ORGANYWójt i zastępcaWójt i zastępca »»
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?Urząd Stanu CywilnegoWydanie i wymiana dowodu osobistego »»
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?Urząd Stanu CywilnegoWydanie i wymiana paszportu »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościWykaz działek przewidzianych do dziewrżawy. »»
OGŁOSZENIAOgłoszenia Wójta Gminy IzbickoWykaz działek przewidzianych do sprzedaży »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościWykaz działek przewidzianych do sprzedaży »»
PRZETARGIPrzetargi nieruchomościWykaz działek przeznaczonych do sprzedaży »»
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennegoWypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego »»
PRZETARGIZagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w SiedlcuZagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu »»
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?Urząd Stanu CywilnegoZameldowanie na pobyt stały lub czasowy »»
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegoKonkursy ofertZARZĄDZENIE Nr OR 0050.6.2011 Wójta Gminy Izbicko z dnia 02.02.2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac. »»
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegoKonkursy ofertZARZĄDZENIE Nr OR 0050.69.2011 Wójta Gminy Izbicko z dnia 21.12. 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac »»
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegoKonkursy ofertZARZĄDZENIE Nr OR 0050.70.2011 Wójta Gminy Izbicko z dnia 21.12.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Izbicko w roku 2012 »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory parlamentarne 2011Zarządzenie w sprawie głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory parlamentarne 2011Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory parlamentarne 2011Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborycz dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. »»
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNEWybory parlamentarne 2011Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Suchodańcu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. »»
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?Urząd Stanu CywilnegoZawarcie związku małżeńskiego »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskowe 2012Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach »»


Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29