Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mapa biuletynu
Zestawienie wszystkich podstron biuletynu:

 1. URZĄD GMINY IZBICKO
  1. Dane teleadresowe
   • Urząd Gminy w Izbicku »»

 2. ORGANY
  1. Wójt i zastępca
   • Wójt i zastępca »»
  2. Skład Rady Gminy
   • Rada Gminy Izbicko kadencja 2002-2006 »»
   • Rada Gminy Izbicko kadencja 2006-2010 »»
   • Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014 »»
  3. Komisje Rady Gminy
   • Komisje Rady Gminy kadencja 2002-2006 »»
   • Komisje Rady Gminy kadencja 2006-2010 »»
   • Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014 »»

 3. RADA GMINY
  1. Sesje Rady Gminy
   • Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r. »»
   • Sesja Rady Gminy - 14 listopada 2011 r. »»
   • Sesja Rady Gminy - 19 grudnia 2011 r. »»
   • Sesja Rady Gminy - 22 sierpnia 2011 r. »»
   • Sesja Rady Gminy - 24 października 2011 r. »»
   • Sesja Rady Gminy - 26 września 2011 r. »»
   • Sesja Rady Gminy - 27 czerwca 2011 r. »»
   • Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r. »»
  2. Protokoły Rady Gminy
   • Protokoły Rady Gminy Izbicko (kadencja 2006-2010) »»
   • Protokoły Rady Gminy Izbicko (kadencja 2010-2014) »»

 4. AKTY PRAWNE
  1. Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014
   • Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku »»
   • Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku »»
   • Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku »»
  2. Uchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010
   • Uchwały Rady Gminy podjęte w 2006 roku »»
   • Uchwały Rady Gminy podjęte w 2007 roku »»
   • Uchwały Rady Gminy podjęte w 2008 roku »»
   • Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku »»
   • Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku »»
  3. Uchwały Rady Gminy
   • Uchwały Rady Gminy Izbicko podjęte w 2004 r. »»
   • Uchwały Rady Gminy Izbicko podjęte w 2005 r. »»
   • Uchwały Rady Gminy Izbicko podjęte w 2006 r. »»
  4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego »»
  5. Statut Gminy Izbicko
   • Statut Gminy Izbicko »»
  6. Strategia rozwoju
   • Strategia Rozwoju Gminy Izbicko »»
  7. Regulamin organizacyjny
   • Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy »»

 5. E-DZIENNIKI
  1. E-Dzienniki

 6. OGŁOSZENIA
  1. Oferty inwestycyjne
   • Oferty inwestycyjne. »»
  2. Informacja publiczna
   • Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko »»
  3. Informacja o środowisku i jego ochronie
   • Informacja o środowisku i jego ochronie »»
  4. Obwieszczenia
   • Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz »»
   • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec »»
   • Obwieszczenie o zarejeszarejestrowanych listach kandydatów na radnych »»
  5. Ogłoszenia Wójta Gminy Izbicko
   • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec »»
   • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec »»
   • Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży »»
  6. Decyzje środowiskowe
   • Budowa hali produkcyjno-magazynowej do produkcji płyt warstwowych »»
   • Budowa magistrali wodociągowej ? 90PE od Stacji Wodociągowej we wsi Siedlec do istniejącej sieci wodociągowej we wsi Sprzęcice »»
   • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej w istniejącej wytwórni pasz »»
   • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stanowiska do paletyzacji wyrobów w istniejącej wytwórni pasz »»
   • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja stacji paliw płynnych w Grabowie »»
   • Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zadania pn. Budowastanowiska paletyzowania wyrobów w istniejącej wytwórni pasz. »»
   • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 relacji Gogolin-Strzelce Opolskie na odcinku od miasta Gogolin do wsi Rożniątów od km 25+199,00 do 39+277,00 na terenie powiatów:krapkowickiego i strzeleckiego, woj. opolskie »»

 7. PRZETARGI
  1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
   • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu »»
  2. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
   • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
  3. I etap budowy terenu rekreacyjno - sportowego w Boryczy z placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań mieszkańców
   • I etap budowy terenu rekreacyjno - sportowego w Boryczy z placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań mieszkańców »»
  4. Remont drogi gminnej nr 105114 O - ul. B. Prusa w m. Otmice, gm. Izbicko
   • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
  5. Sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku
   • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
  6. : Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011,2011/2012, 2012/2013 na terenie Gminy Izbicko wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przew
   • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
  7. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2010/2011 Numer sprawy: ZP-341/1/2011
   • Dostawa opalu do Zespołu Szkoł Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2010/2011 »»
  8. Udzielenie kredytu Gminie Izbicko na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi O
   • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
  9. Przetargi nieruchomości
   • I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Izbicku »»
   • II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY »»
   • II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Ligocie Czamborowej i Boryczy »»
   • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy »»
   • II Ustny przetarg niograniczony na sprzedaż działki położonej w Izbicku »»
   • III Przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości »»
   • Ogłoszenie I Przetargu Ustnego na dzierżawę działki w Krośnicy »»
   • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy »»
   • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy »»
   • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy »»
   • Ogłoszenie o I przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy »»
   • Wykaz działek przewidzianych do dziewrżawy. »»
   • Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży »»
   • Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży »»

 8. OCHRONA ŚRODOWISKA
  1. Utrzymanie czystości i porządku
   • Informacja dot. wpisu do rejestru działalności gospodarczej »»
  2. Decyzje środowiskowe 2012
   • Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice »»
   • Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach »»

 9. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  1. Konkursy ofert
   • ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.7.2011 Wójta Gminy Izbicko z dnia 02.02.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Izbicko w zakresie sportu, kultury fizycznej i opieki społecznej w roku 2011 »»
   • 3 listopada 2011 r. weszła w życie nowelizacja pożytku »»
   • Rada Gminy w Izbicku uchwaliła Program współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012? W d »»
   • ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.6.2011 Wójta Gminy Izbicko z dnia 02.02.2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac. »»
   • ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.69.2011 Wójta Gminy Izbicko z dnia 21.12. 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac »»
   • ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.70.2011 Wójta Gminy Izbicko z dnia 21.12.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Izbicko w roku 2012 »»
  2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
   • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
   • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rok 2012 »»
  3. Konsultacje społeczne
   • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka ) »»

 10. FINANSE
  1. Budżet Gminy Izbicko
   • Budżet Gminy Izbicko na rok 2004 »»
   • Budżet Gminy Izbicko na rok 2006 »»
   • Budżet Gminy Izbicko na rok 2007 »»
   • Budżet Gminy Izbicko na rok 2008 »»
   • Budżet Gminy Izbicko na rok 2009 »»
   • Budżet Gminy Izbicko na rok 2010 »»
   • Budżet Gminy na rok 2005 »»
   • Budżet na rok 2011 »»
   • Budżet na rok 2012 »»
  2. Informacja o wykonaniu budżetu
   • Informacja o wykonaniu budżetu gminy Izbicko za I kwartał 2006 r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu gminy Izbicko za I kwartał 2007 r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu gminy Izbicko za I kwartał 2008 r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu gminy Izbicko za II kwartał 2006r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu gminy Izbicko za II kwartał 2007 r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu gminy Izbicko za III kwartał 2006 r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu w 2010 r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu za 2005 r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu za 2006 rok »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu za 2008 rok »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2008 r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2007 »»
  3. Podatki i opłaty
   • Druki informacji i deklaracji »»
   • Podatek od posiadania psów na rok 2007 »»
   • Podatki i opłaty na rok 2009 »»
   • Podatki i opłaty na 2008 rok »»
   • Podatki i opłaty na rok 2010 »»
   • Podatki i opłaty na rok 2011 »»
   • Podatki i opłaty na rok 2012 »»
   • Stawka podatku od nieruchomości na rok 2007 »»
   • Stawki podatku od środków transportowych na rok 2007 »»
  4. Majątek gminy
   • Majątek Gminy Izbicko »»
  5. Oświadczenia majątkowe
   • Oświadczenia majątkowe »»
   • Oświadczenia majątkowe za rok 2006. »»
   • Oświadczenia majątkowe za rok 2007 »»
   • Oświadczenia majątkowe za rok 2008 »»
   • Oświadczenia majątkowe za rok 2009 »»
   • Oświadczenia majątkowe za rok 2010 »»

 11. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
  1. Nabór na stanowisko
   • Nabór na stanowisko księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku »»

 12. WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
  1. Wybory parlamentarne 2011
   • Informacja o pierwszym spotkaniu członków obwodowych komisji wyborczych »»
   • Komunikat referatu ludności »»
   • Obwieszczenia Okrębowej Komisji Wyborczej w Opolu »»
   • Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolit »»
   • Zarządzenie w sprawie głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych »»
   • Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
   • Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborycz dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. »»
   • Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Suchodańcu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. »»
  2. Wybory Prezydenta RP 2010
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko w sprawie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej »»
  3. Wybory samorządowe 2010
   • INFORMACJA o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku »»
   • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 3 »»
   • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 5 »»
   • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 7 »»
   • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 8 »»
   • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 2 »»
   • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 4 »»
   • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Izbicko bez głosowania w okręgu nr 6 »»
   • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Izbicko »»
   • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Gminy Izbicko »»
   • Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej »»
   • Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko w sprawia podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie wybieranych radnych do Rady Gminy Izbicko oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej (...) »»

 13. JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
  1. Urząd Stanu Cywilnego
   • Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu »»
   • Rejestracja urodzenia dziecka »»
   • Wydanie i wymiana dowodu osobistego »»
   • Wydanie i wymiana paszportu »»
   • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy »»
   • Zawarcie związku małżeńskiego »»
  2. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
   • Rolnictwo i Ochrona Środowiska »»
  3. Działalność Gospodarcza
   • 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach »»
   • 0.05 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych »»
   • Działalność gospodarcza - Jedno okienko »»
  4. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
   • Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego »»

 14. JEDNOSTKI
  1. Biblioteka
   • Biblioteka - informacje »»
  2. Ośrodek Pomocy Społ.
   • Ośrodek Pomocy Społecznej »»


Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29