Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Komunikat referatu ludności
(WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE / Wybory parlamentarne 2011)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-09-14 08:17:08, dokument aktualny]


KOMINIKAT    REFERATU    LUDNOŚCI

 

 

1.             Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców na jego wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 4 października 2011r.

 

2.   Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje.(Gmina Izbicko – Obwód NR 1 IZBICKO  i NR 2 KROŚNICA)

W tym celu należy złożyć wniosek do tut. urzędu (pokój nr 6 I piętro USC ) o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych najpóźniej do 26 września 2011r.

 

3.             Wyborca który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat  , bądź posiada orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, posiada prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy składać w terminie do 29 września 2011r. Do wniosku należy dołączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa

- kopię aktualnego orzeczenia organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie ukończy 75 lat,

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w naszej gminie  ( stosowne druki można pobrać w pok. nr 6 I piętro).

 

4.            Wyborca ujęty w stałym rejestrze wyborców Gminy Izbicko który w dniu 9 października  2011r. będzie przebywał poza miejscem stałego pobytu może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania uprawniające do oddania głosu poza miejscem stałego zamieszkania.

 

5.        Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi do dnia 19 września 2011r. Zgłoszenia należy składać w USC pok. nr 6 I piętro Urzędu Gminy ,    lenort.i@izbicko.pl  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 372Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29