Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Sesja Rady Gminy - 19 grudnia 2011 r.
(RADA GMINY / Sesje Rady Gminy)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-12-15 12:27:34, dokument aktualny]


SESJA RADY GMINY IZBICKO

Zawiadamiam, że dnia 19 grudnia 2011 r. o godz. 16.00

w sali narad urzędu gminy Izbicko odbędzie się

Sesja Rady Gminy Izbicko.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania budżetu gminy na rok 2012.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2012 – 2016.
 7. Podjęcie uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2015.
 8. Podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) na rok 2012
 11. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
 12. Wolne wnioski zapytania, odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Przewodniczący
Rady Gminy Izbicko

/-/

Henryk Zettelmann  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 372
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29