Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-07-21 09:23:05, dokument aktualny]


Obwieszczenie  Wójta Gminy Izbicko

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego

wsi Krośnica i Borycz 

  

  

     Wójt Gminy Izbicko, stosownie do  art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) zawiadamia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz.

    Zmiana planu obejmuje wyłącznie działkę nr 781 we wsi Krośnica, z przeznacze-niem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i jest tylko modyfikacją przyjętego wcześniej dokumentu.

    Zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uzgodniono wcześniej, zgodnie z wymaganiem tego samego przepisu, z:

-          Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu

-          Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Strzelcach Opolskich.

W związku z powyższym nie przewiduje się możliwości składania wniosków dotyczących ochrony środowiska równocześnie z wnioskami do projektu zmiany planu wymienionego na wstępie.

 

   

 

 

 

                                                                                   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 416
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29