Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
(OGŁOSZENIA / Ogłoszenia Wójta Gminy Izbicko)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-02-18 11:33:39, dokument aktualny]


 

Obwieszczenie  Wójta Gminy Izbicko

 

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Krośnica i Borycz 

  

  

     Wójt Gminy Izbicko stosownie do  art. 17 pkt 1 ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Izbicko uchwały Nr XV/278/10 z dnia 28.06.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz.  Zmiana planu obejmuje działkę nr 781 we wsi Krośnica, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

    Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm. ) – równolegle ze sporządzaniem planu prowadzone będzie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.

 

  Wnioski do projektu zmiany planu, także dotyczące ochrony środowiska, należy składać w okresie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej do Urzędu Gminy Izbicku ul. Powstańców Śląskich 16, 47-180 Izbicko, lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-mail:ug@izbicko.pl).

   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,  której dotyczy. 

 

Wójt Gminy Izbicko

Brygida Pytel  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 560
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29