Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej w istniejącej wytwórni pasz
(OGŁOSZENIA / Decyzje środowiskowe)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2010-12-20 08:41:09, dokument aktualny] 

Izbicko, 2010-11-15
OŚ-DŚ-7627/3-1/10
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek Blattin Polska Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 7, Schodnia, 46-040 Ozimek, zostało wszczęte  
postępowanie
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej w istniejącej wytwórni paszpolegającego na budowie linii do automatycznego paletyzowania wyrobów workowych.
 Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 KPA strony mają prawo do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania.
            Zgodnie z art. 73 § 1 KPA strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy: dokumentacją (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia) w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1700, wtorek ÷ czwartek 730 - 1530, piątek 730-1430 oraz wnieść pisemnie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
          
 
                                                                                                                                            Z –ca Wójta
                                                                                                                                                   / - /
                                                                                                                                       Dariusz Bekiersz 
  

Izbicko, 2010-12-20
OŚ-DŚ-7627/3-4/10
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Wójta Gminy Izbicko
 
 
            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie hali magazynowej w istniejącej wytwórni pasz w miejscowości Siedlec.
 
 
W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z wnioskiem, dowodami i materiałami w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Izbicko mieszczącym się w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12 w terminie 7 dni od daty obwieszczenia przedmiotowej informacji.
 
                                                                                                                                                                   Z poważaniem:
 
                                                                                                                                                                      Z-ca Wójta
                                                                                                                                                                            / - /
                                                                                                                                                                Dariusz Bekiersz
 
 
 


 

Podmiot udostępniający: UG Izbicko
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Bekiersz
Data wytworzenia: 2010-11-15


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 665

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 827

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodanie informacji o zakończeniu postepowania
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29