Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
(OGŁOSZENIA / Ogłoszenia Wójta Gminy Izbicko)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2009-07-17 10:15:20, dokument aktualny]


 

 

 

Obwieszczenie  Wójta Gminy Izbicko

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego

 wsi Siedlec 

  

  

    Wójt Gminy Izbicko, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Izbicko uchwały Nr XL/207/09 z dnia 25 maja 2009 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec. Planem objęty będzie obszar w granicach administracyjnych wsi Siedlec. 

  Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) – równolegle ze sporządzaniem planu prowadzone będzie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.

  Wnioski do projektu planu, także dotyczące ochrony środowiska, należy składać w okresie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej do Urzędu Gminy Izbicku ul. Powstańców Śląskich 16, 47-180 Izbicko, lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-mail:ug@izbicko.pl).

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,  której dotyczy. 

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Izbicko

                                                                                                       /-/

                                                                                              Brygida Pytel

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 616
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29