Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
(OGŁOSZENIA / Ogłoszenia Wójta Gminy Izbicko)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2009-04-30 08:57:07, dokument aktualny]


OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY IZBICKO

o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec

 

   Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Izbicko  Nr IV/23/07 dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec –

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wymienione dokumenty wyłożone będą do publicznego wglądu w dniach  

od 13 maja 2009 r. do 10 czerwca 2009 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku,

w godzinach od 10°° do 13°°.

     Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w  dniu 27 maja 2009 r.- środa - o godz. 19°° w Klubie Wiejskim w Suchodańcu ul. Buczka 2.

   Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie planu, może wnieść  uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Izbicko  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-nym terminie do 24.06. 2009 r.    

   

                                                                                      

 Równocześnie Wójt Gminy Izbicko  zawiadamia o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec.

 

  Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) –

informuję

że projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa przed przyjęciem przedmiotowego planu. Projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko dostępne są w Urzędzie Gminy Izbicko (pok. 5) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Izbicko (www.izbicko.pl)   

   Uwagi i wnioski do w/w dokumentów w postępowaniu prowadzonym w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można wnosić w formie pisemnej i ustnie do protokołu - w Urzędzie Gminy, ul. Powstańców Śląskich 16, 47-180 Izbicko  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w okresie 21 dni począwszy od 13.05.2009 r.  (e-mail: ug@izbicko.pl).

 

Wójt Gminy Izbicko

                                                                                   /  -  /

                                                                              Brygida Pytel

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 735
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29