URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
(JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / Dom Dziennego Pobytu)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2010-07-22 10:14:22, dokument aktualny]


 

DOM DZIENNEGO POBYTU
ul. CHROBREGO 7, 48-100 GŁUBCZYCE
tel. 77/485-82-19
JEST DZIENNYM OŚRODKIEM WSPARCIA
DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
(OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
 
OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
1.      ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
2.      ZAPEWNIENIE CIEPŁEGO POSIŁKU (OBIAD)
3.      DZIENNY POBYT – TERAPIA ZAJĘCIOWA.
 
1. USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Godziny pracy opiekunek: 7.00 – 15.00.
Dla osób, które z powodu wieku lub niepełnosprawności mają ograniczoną możliwość samodzielnego funkcjonowania, świadczymy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Profesjonalna kadra wykonuje usługi opiekuńcze w zakresie:
Zaspokajania potrzeb życia codziennego, jak:
·         czynności pielęgnacyjne: pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu, higieny osobistej i dbałość o wygląd (pomoc przy myciu, kąpielach i ubieraniu);
·         pomoc w utrzymaniu kontaktów ze społecznością lokalną: spacer, kontakt z sąsiadami;
·         pomoc w korzystaniu z usług różnych instytucji, koordynacja działań różnych służb społecznych na rzecz podopiecznego;
·         zaspokajanie potrzeb towarzyskich;
·         przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety ustalonej przez lekarza, pomoc przy ich spożywaniu;
·         wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, dbałość o higienę i estetykę otoczenia podopiecznego;
·         pomoc w dysponowaniu środkami finansowymi: sporządzanie zakupów, dokonywanie stałych opłat itp.;
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych:
·         pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych;
·         pomoc w kompletowaniu dokumentów;
·         pomoc w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych;
Czynności pielęgnacyjne, jak:
·         pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;
·         pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych;
·         uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;
·         pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania;
·         czynności związane z profilaktyką odleżyn u osób stale leżących.
Jak uzyskać usługi opiekuńcze?
1.      należy złożyć wniosek o przyznanie usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Pocztowa 6a.
2.      Do wniosku dołączyć:
- aktualną decyzję emerytalną lub rentową
- zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o konieczności świadczenia usług opiekuńczych.
Odpłatność za usługi?
Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne, wysokość odpłatności ustala się w zależności od dochodu i kształtuje się procentowo od 0% do 120%.
Koszt 1 godz. usługi opiekuńczej wynosi 8,00zł.
a) dla osoby samotnie gospodarującej

Stosunek procentowy dochodu świadczeniobiorcy do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
Procent odpłatności z kosztu jednej godziny usług opiekuńczych
do 100%
od 101% do 150%
od 151% do 200%
od 201% do 250%
od 251% do 300%
od 301% do 350%
od 351% do 400%
od 401%
Bezpłatnie
15% - 1,20zł
25% - 2,00zł
30% - 2,40zł
40% - 3,20zł
70% - 5,60zł
90% - 7,20zł
120% - 9,60zł

b) dla osoby zamieszkałej wspólnie z rodziną

Stosunek procentowy dochodu świadczeniobiorcy do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
Procent odpłatności z kosztu jednej godziny usług opiekuńczych
do 100%
od 101% do 150%
od 151% do 200%
od 201% do 300%
od 301% do 350%
od 351% do 400%
Bezpłatnie
40% - 3,20zł
60% - 4,80zł
80% - 6,40zł
100% - 8,00zł
100% - 8,00zł
 

2. ZAPEWNIENIE CIEPŁEGO POSIŁKU (OBIAD)
W naszym Domu istnieje możliwość wykupienia niedrogich, smacznych, domowych obiadów, które są dostosowane do diety i potrzeb osób starszych.
Cena dwudaniowego obiadu jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego i mieści się w granicach od 3,50zł do 7,00zł.
a) dla osoby samotnie gospodarującej

Stosunek procentowy dochodu świadczeniobiorcy do kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
Odpłatność za obiad
do 100%
od 100% do 120%
od 121% do 150%
od 151% do 200%
od 201%
bezpłatnie
100% wsadu do kotła - 3,50zł
130% wsadu do kotła - 4,55zł
150% wsadu do kotła - 5,25zł
200% wsadu do kotła - 7,00zł

b) dla osoby zamieszkałej wspólnie z rodziną

Stosunek procentowy dochodu świadczeniobiorcy do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
Odpłatność za obiad
do 100%
od 100% do 120%
od 121% do 150%
od 151% do 200%
od 201%
bezpłatnie
100% wsadu do kotła - 3,50zł
130% wsadu do kotła - 4,55zł
150% wsadu do kotła - 5,25zł
200% wsadu do kotła - 7,00zł

3. DZIENNY POBYT - TERAPIA ZAJĘCIOWA
Pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach jest nieodpłatny.
1.      Prowadzimy gimnastykę zdrowotną dostosowaną do możliwości osób starszych oraz inne zajęcia ruchowe.
2.      Udostępniamy podstawowy sprzęt do rehabilitacji ruchowej.
3.      Organizujemy piesze, rowerowe i autokarowe wycieczki.
4.      Prowadzimy terapię zajęciową – zajęcia z rękodzielnictwa: np. haft, szydełkowanie, wyplatanie itp.
 
Współpracujemy z innymi Domami z województwa opolskiego i bierzemy udział w atrakcyjnych imprezach wyjazdowych.
 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1669
wyślij podstronę na e-mail:


URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl
NIP: 748-10-02-357
ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35