URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Statystyki zbiorcze podstron biuletynu

 Łączna ilość odsłon podstron w biuletynie: 1282028

Statystyki szczegółowe każdej z podstron biuletynu:

Dział: OGŁOSZENIA
Pozycja menu: Ankieta ubezpieczeniowa
 • Ubezpieczenia dla jednostek organizacyjnych gminy Głubczyce
  od dnia: 2008-01-24 08:12:28 więcej>>
 • odsłon:
  4631 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 • 2006 ROK
  od dnia: 2009-04-20 09:37:25 (usunięta: 2009-04-20 09:37:38) więcej>>
 • odsłon:
 • 2007 ROK
  od dnia: 2009-04-20 09:38:51 (usunięta: 2009-04-20 09:39:00) więcej>>
 • odsłon:
 • 2008 ROK
  od dnia: 2008-11-27 15:02:05 więcej>>
 • odsłon:
  1442 
 • 2009 ROK
  od dnia: 2009-12-03 13:48:56 więcej>>
 • odsłon:
  3013 
 • 2010 ROK
  od dnia: 2010-12-14 15:31:54 więcej>>
 • odsłon:
  966 
 • 2011 ROK
  od dnia: 2011-08-05 12:52:47 więcej>>
 • odsłon:
  2330 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Przetargi
 • 16.08.2010 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE.
  od dnia: 2010-08-16 11:22:01 więcej>>
 • odsłon:
  1028 
 • 2003-07-29 ODBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W ZAWISZYCACH
  od dnia: 2003-07-29 12:51:14 (usunięta: 2005-08-02 14:11:22) więcej>>
 • odsłon:
  110 
 • 2003-08-05 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW ZOKiS W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2003-08-05 15:13:55 (usunięta: 2005-08-02 14:11:29) więcej>>
 • odsłon:
  44 
 • 2003-08-07 WYKONANIE MYJNI PŁYTOWEJ KONTENERÓW I SAMOCHODÓW NA SKŁADOWISKU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2003-08-07 12:50:00 (usunięta: 2005-08-02 14:11:35) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • 2003-08-11 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE WG I LINII PRZEWOZOWEJ
  od dnia: 2003-08-11 15:13:42 (usunięta: 2005-08-02 14:11:41) więcej>>
 • odsłon:
  40 
 • 2003-08-19 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZOKiS W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2003-08-19 14:55:56 (usunięta: 2005-08-02 14:11:46) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • 2003-08-28 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH I ZABAWOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2003-08-28 12:38:53 (usunięta: 2005-08-02 14:11:52) więcej>>
 • odsłon:
  48 
 • 2003-09-02 DOSTAWA OPAŁU DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE I URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH W SEZONIE GRZEWCZYM 2003/2004
  od dnia: 2003-09-02 09:49:59 (usunięta: 2005-08-02 14:11:58) więcej>>
 • odsłon:
  54 
 • 2003-09-26 MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRACISZÓW
  od dnia: 2003-09-26 13:28:41 (usunięta: 2005-08-02 14:12:04) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • 2003-09-26 MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI NOWY ROŻNÓW
  od dnia: 2003-09-26 13:32:40 (usunięta: 2005-08-02 14:12:09) więcej>>
 • odsłon:
  51 
 • 2003-10-02 ODBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W M. ZAWISZYCE
  od dnia: 2003-10-02 08:17:13 (usunięta: 2005-08-02 14:12:15) więcej>>
 • odsłon:
  57 
 • 2003-11-13 OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE WSI LISIĘCICE
  od dnia: 2003-11-13 10:33:44 (usunięta: 2005-08-02 14:12:21) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • 2003-11-13 OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE WSI POMORZOWICE
  od dnia: 2003-11-13 10:38:42 (usunięta: 2005-08-02 14:12:27) więcej>>
 • odsłon:
  44 
 • 2003-11-13 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH W SEZONIE GRZEWCZYM 2003/2004
  od dnia: 2003-11-13 10:29:26 (usunięta: 2005-08-02 14:12:33) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • 2003-11-17 DOSTAWA OPAŁU DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W SEZONIE GRZEWCZYM 2003/2004
  od dnia: 2003-11-17 11:09:38 (usunięta: 2005-08-02 14:12:38) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • 2003-11-21 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA DROGACH, W TYM ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2003-11-21 10:28:08 (usunięta: 2005-08-02 14:12:43) więcej>>
 • odsłon:
  54 
 • 2004-01-30 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2004-01-30 14:32:44 (usunięta: 2005-08-02 14:12:49) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • 2004-01-30 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - PIELGRZYMÓW, DOBIESZÓW
  od dnia: 2004-01-30 14:38:12 (usunięta: 2005-08-02 14:12:55) więcej>>
 • odsłon:
  60 
 • 2004-01-30 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - POMORZOWICE, TARNKOWA
  od dnia: 2004-01-30 14:44:20 (usunięta: 2005-08-02 14:13:02) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • 2004-02-06 DOSTAWA OPAŁU DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA GŁUBCZYCE
  od dnia: 2004-02-06 14:35:08 (usunięta: 2005-08-02 14:13:07) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • 2004-02-12 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ GOŁUSZOWICE – NOWE GOŁUSZOWICE
  od dnia: 2004-02-12 15:48:07 (usunięta: 2005-08-02 14:13:15) więcej>>
 • odsłon:
  52 
 • 2004-02-12 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE, ZOPOWY , ZOPOWY OSIEDLE
  od dnia: 2004-02-12 15:51:05 (usunięta: 2005-08-02 14:13:22) więcej>>
 • odsłon:
  65 
 • 2004-02-26 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI Z OBCINANIEM KRAWĘDZI MECHANICZNIE NA DROGACH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY NA TERENIE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2004-02-26 15:01:20 (usunięta: 2005-08-02 14:13:28) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • 2004-03-01 BUDOWA RUROCIĄGU ŻELBETOWEGO W BOGDANOWICACH – II ETAP
  od dnia: 2004-03-01 08:58:24 (usunięta: 2005-08-02 14:13:41) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • 2004-03-01 WYMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ OCIEPLENIE PRZYBUDÓWKI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOGDANOWICACH
  od dnia: 2004-03-01 15:22:53 (usunięta: 2005-08-02 14:13:58) więcej>>
 • odsłon:
  56 
 • 2004-03-04 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ CIERMIĘCICE – CHRÓSTNO
  od dnia: 2004-03-04 13:36:16 (usunięta: 2005-08-02 14:14:09) więcej>>
 • odsłon:
  65 
 • 2004-03-29 PRZEDŁUŻENIE TERMINU BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ CIERMIĘCICE – CHRÓSTNO
  od dnia: 2004-03-29 16:43:37 (usunięta: 2005-08-02 14:14:14) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • 2004-03-31 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE, ZOPOWY , ZOPOWY OSIEDLE
  od dnia: 2004-03-31 15:06:06 (usunięta: 2005-08-02 14:14:26) więcej>>
 • odsłon:
  49 
 • 2004-04-15 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2004-04-15 13:48:31 (usunięta: 2005-08-02 14:14:33) więcej>>
 • odsłon:
  60 
 • 2004-05-12 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I LINII SEGREGACYJNYCH NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE MIASTA GŁUBCZYCE
  od dnia: 2004-05-12 17:49:42 (usunięta: 2005-08-02 14:14:42) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • 2004-05-12 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE, ZOPOWY , ZOPOWY OSIEDLE
  od dnia: 2004-05-12 17:45:55 (usunięta: 2005-08-02 14:14:54) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • 2004-05-18 REMONT DACHU PRZY UL.GARBARSKIEJ 9 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2004-05-18 10:34:07 (usunięta: 2005-08-02 14:15:06) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • 2004-05-18 REMONT DACHU ŚWIETLICY W DOBIESZOWIE
  od dnia: 2004-05-18 10:36:16 (usunięta: 2005-08-02 14:15:12) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • 2004-05-18 ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KRZYŻOWICACH
  od dnia: 2004-05-18 10:38:16 (usunięta: 2005-08-02 14:15:18) więcej>>
 • odsłon:
  31 
 • 2004-06-07 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I LINII SEGREGACYJNYCH NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE MIASTA GŁUBCZYCE
  od dnia: 2004-06-07 16:29:50 (usunięta: 2005-08-02 14:15:24) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • 2004-06-07 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE, ZOPOWY, ZOPOWY OSIEDLE, BOGDANOWICE
  od dnia: 2004-06-07 16:24:31 (usunięta: 2005-08-02 14:15:30) więcej>>
 • odsłon:
  33 
 • 2004-06-08 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ GŁUBCZYCE SADY - GŁUBCZYCE
  od dnia: 2004-06-08 15:29:30 (usunięta: 2005-08-02 14:15:35) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • 2004-06-08 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NOWE GOLUSZOWICE - GŁUBCZYCE
  od dnia: 2004-06-08 15:31:30 (usunięta: 2005-08-02 14:15:42) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • 2004-07-01 BUDOWA OGRODZENIA MUROWANEGO PEŁNEGO WOKÓŁ PL.JANA PAWŁA W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2004-07-01 15:20:12 (usunięta: 2005-08-02 14:15:54) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • 2004-07-01 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI ULICY BAŁUCKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2004-07-01 15:17:58 (usunięta: 2005-08-02 14:16:04) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • 2004-07-29 DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA ODBUDOWY RATUSZA MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2004-07-29 14:27:31 (usunięta: 2005-08-02 14:16:12) więcej>>
 • odsłon:
  49 
 • 2004-08-03 REMONT CHODNIKA ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA NA ULICY RATUSZOWEJ W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2004-08-03 13:06:17 (usunięta: 2005-08-02 14:16:25) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • 2004-08-04 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ ULICY PLEBISCYTOWEJ W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2004-08-04 12:22:50 (usunięta: 2005-08-02 14:16:40) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • 2004-08-09 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2004-08-09 15:48:51 (usunięta: 2005-08-02 14:16:46) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • 2004-08-09 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE WG I LINII PRZEWOZOWEJ
  od dnia: 2004-08-09 15:45:23 (usunięta: 2005-08-02 14:16:57) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • 2004-08-31 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ ULICY RACIBORSKIEJ W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2004-08-31 14:23:16 (usunięta: 2005-08-02 14:17:10) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • 2004-09-08 BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ W NOWEJ WSI
  od dnia: 2004-09-08 11:09:11 (usunięta: 2005-08-02 14:17:19) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • 2004-09-09 DRUK PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ (W ILOŚCI 2.000 EGZ.) ORAZ BROSZURY INFORMACYJNEJ (W ILOŚCI 1.000 EGZ.) POD TYTUŁEM REGION GŁUBCZYCKO-KRNOWSKI. HISTORIA. TURYSTYKA. GOSPODARKA
  od dnia: 2004-09-09 13:49:18 (usunięta: 2005-08-02 14:18:08) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • 2004-09-14 DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO W SORTYMENCIE ORZECH W ILOŚCI 407 TON ORAZ KOKSU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 90 TON DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2004-09-14 15:24:33 (usunięta: 2005-08-02 14:18:14) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • 2004-09-17 BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY PRZYROWIE W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2004-09-17 14:48:54 (usunięta: 2005-08-02 14:18:21) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • 2004-09-24 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY
  od dnia: 2004-09-24 14:13:49 (usunięta: 2005-08-02 14:18:26) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • 2004-10-06 WYKONANIE PŁYTY BETONOWEJ SKATE PARK PRZY GIMNAZJUM NR 1 UL. KOCHANOWSKIEGO 31 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2004-10-06 14:10:04 (usunięta: 2005-08-02 14:18:32) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • 2004-10-28 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA DROGACH W TYM ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2004-10-28 11:40:22 (usunięta: 2005-08-02 14:18:38) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • 2004-11-05 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2.000.000 ZŁ NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NIE ZNAJDUJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETOWYCH W 2004 ROKU.
  od dnia: 2004-11-05 15:20:46 (usunięta: 2005-12-02 14:48:39) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • 2004-12-08 OBSŁUGA ZIELENI W MIEŚCIE I GMINIE GŁUBCZYCE
  od dnia: 2004-12-08 15:24:47 (usunięta: 2005-12-02 14:48:43) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • 2004-12-15 NAPRAWA I OBSŁUGA TECHNICZNA AUTOBUSÓW I POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2004-12-15 15:33:46 (usunięta: 2005-12-02 14:48:47) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • 2004-12-20 OPRACOWANIE PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY , DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO I OPINII W SPRAWIE PODZIAŁU DZIAŁEK DLA MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2004-12-20 15:15:33 (usunięta: 2005-12-02 14:48:52) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • 2005-01-04 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ I ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W MIEJSCOWOŚCI RADYNIA
  od dnia: 2005-01-04 14:19:27 (usunięta: 2006-03-27 10:16:11) więcej>>
 • odsłon:
  61 
 • 2005-01-12 NAPRAWA I OBSŁUGA TECHNICZNA AUTOBUSÓW I POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-01-12 13:55:30 (usunięta: 2006-03-27 10:16:16) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • 2005-01-17 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKLADANIA OFERT-OBSŁUGA ZIELENI W MIEŚCIE I GMINIE GŁUBCZYCE
  od dnia: 2005-01-17 18:29:59 (usunięta: 2006-03-27 10:16:22) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • 2005-01-18 MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI KRÓLOWE
  od dnia: 2005-01-18 16:04:50 (usunięta: 2006-03-27 10:16:28) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • 2005-01-26 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH O GRUBOŚCI 4 CM MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI Z OBCINANIEM KRAWĘDZI MECHANICZNIE NA DROGACH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2005-01-26 16:11:43 (usunięta: 2006-03-27 10:16:32) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • 2005-02-02 OKREŚLANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  od dnia: 2005-02-02 13:41:40 (usunięta: 2006-03-27 10:16:36) więcej>>
 • odsłon:
  34 
 • 2005-02-02 USŁUGI GEODEZYJNE
  od dnia: 2005-02-02 13:43:39 (usunięta: 2006-03-27 10:16:38) więcej>>
 • odsłon:
  45 
 • 2005-02-14 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ ORAZ REMONT CHODNIKA Z PŁYTEK BETONOWYCH NA ULICY RATUSZOWEJ W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-02-14 16:36:48 (usunięta: 2006-03-27 10:16:40) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • 2005-02-16 OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GŁUBCZYCE
  od dnia: 2005-02-16 14:09:45 (usunięta: 2006-03-27 10:16:44) więcej>>
 • odsłon:
  59 
 • 2005-03-15 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ I ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW
  od dnia: 2005-03-15 14:34:18 (usunięta: 2006-03-27 10:16:48) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • 2005-03-21 REMONT DACHU I ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. GARBARSKIEJ 9 - 9A W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-03-21 16:37:56 (usunięta: 2006-03-27 10:16:55) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • 2005-03-21 REMONT DACHU I ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOPERNIKA 25 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-03-21 16:40:27 (usunięta: 2006-03-27 10:16:57) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • 2005-03-21 REMONT DACHU I ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 15 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-03-21 16:44:10 (usunięta: 2006-03-27 10:17:00) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • 2005-03-31 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2005-03-31 15:47:43 (usunięta: 2006-03-27 10:17:03) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • 2005-04-01 Przedłużenie terminu składania ofert - REMONT DACHU I ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOPERNIKA 25 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-04-01 15:17:59 (usunięta: 2006-03-27 10:17:08) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • 2005-04-01 Przedłużenie terminu składania ofert - REMONT DACHU I ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 15 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-04-01 15:20:02 (usunięta: 2006-03-27 10:17:10) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • 2005-04-15 WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA PCV W ILOŚCI 5 SZT. W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBIESZÓW
  od dnia: 2005-04-15 13:27:09 (usunięta: 2006-03-27 10:17:14) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • 2005-04-18 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. STASZICA 3 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-04-18 14:38:20 (usunięta: 2006-03-27 10:17:20) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • 2005-04-18 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 25 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-04-18 14:40:02 (usunięta: 2006-03-27 10:17:23) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • 2005-04-18 REMONT DACHU I ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. GARBARSKIEJ 9 - 9A W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-04-18 14:36:49 (usunięta: 2006-03-27 10:17:26) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • 2005-06-10 TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 1 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-06-10 14:41:05 (usunięta: 2006-03-27 10:17:30) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • 2005-06-14 MODERNIZACJA ULICY WIŚNIOWEJ W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-06-14 13:55:32 (usunięta: 2006-03-27 10:17:35) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • 2005-06-23 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LISIĘCICACH
  od dnia: 2005-06-23 12:01:41 (usunięta: 2006-03-27 10:17:38) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • 2005-06-23 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 501.000 ZŁ. Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ NA FINANSOWANIE ZADANIA P.N. „TERMOMODRENIZACJA GIMNAZJUM NR 1 W GŁUBCZYCACH”
  od dnia: 2005-06-23 11:58:48 (usunięta: 2006-03-27 10:17:59) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • 2005-06-24 ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWYCH GOŁUSZOWICACH
  od dnia: 2005-06-24 15:40:30 (usunięta: 2006-03-27 10:18:02) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • 2005-07-01 WYKONANIE LINII KABLOWEJ ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCEJ ZAPLECZE NARCIARSKIEGO STOKU ZJAZDOWEGO NA OŚRODKU REKREACYJNO WYPOCZYNKOWYM W PIETROWICACH
  od dnia: 2005-07-01 15:24:57 (usunięta: 2006-03-27 10:18:06) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • 2005-07-08 BUDOWA KAPLICY W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE
  od dnia: 2005-07-08 13:22:56 (usunięta: 2006-03-27 10:18:10) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • 2005-07-12 REMONT ŚWIETLICY W DOBIESZOWIE
  od dnia: 2005-07-12 10:13:11 (usunięta: 2006-03-27 10:18:13) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • 2005-07-15 ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWYCH GOŁUSZOWICACH
  od dnia: 2005-07-15 13:44:44 (usunięta: 2006-03-27 10:18:16) więcej>>
 • odsłon:
 • 2005-07-19 DOWÓZ UCZNIÓW AUTOBUSEM DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE WG I LINII PRZEWOZOWEJ
  od dnia: 2005-07-19 14:27:36 (usunięta: 2006-03-27 10:18:19) więcej>>
 • odsłon:
 • 2005-07-20 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-07-20 13:25:39 (usunięta: 2006-03-27 10:18:22) więcej>>
 • odsłon:
 • 2005-07-27 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY WODNEJ I E. PLATER W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-07-27 14:13:51 (usunięta: 2006-03-27 10:18:25) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • 2005-08-02 BUDOWA KAPLICY W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE
  od dnia: 2005-08-02 14:28:17 (usunięta: 2006-03-27 10:18:28) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • 2005-08-02 REMONT CHODNIKA ULICY E.PLATER - KOŚCIELNA W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-08-02 14:22:47 (usunięta: 2006-03-27 10:18:31) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • 2005-08-02 REMONT CHODNIKA ULICY POWSTAŃCÓW W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-08-02 14:25:54 (usunięta: 2006-03-27 10:18:34) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • 2005-08-02 REMONT ŚWIETLICY W DOBIESZOWIE
  od dnia: 2005-08-02 14:33:01 (usunięta: 2006-03-27 10:18:36) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • 2005-08-10 DOSTAWA I MONTAŻ WYCIĄGU NARCIARSKIEGO BEZPODPOROWEGO O NISKIM PROWADZENIU LINY NA OŚRODKU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM W PIETROWICACH
  od dnia: 2005-08-10 14:11:43 (usunięta: 2006-03-27 10:18:39) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • 2005-08-10 DOSTAWA OPAŁU DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-08-10 14:06:01 (usunięta: 2006-03-27 10:18:42) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • 2005-08-10 MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA
  od dnia: 2005-08-10 14:08:32 (usunięta: 2006-03-27 10:18:44) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • 2005-08-22 REMONT ROWU ŚCIBORZYCKIEGO OD KM 0+475 DO 0+749 ETAP II
  od dnia: 2005-08-22 12:33:51 (usunięta: 2006-03-27 10:18:52) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • 2005-09-07 WYKONANIE ROBÓT NA ZADANIU INWESTYCYJNYM P.N. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I URZĄDZENIEM PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE
  od dnia: 2005-09-07 14:04:08 (usunięta: 2006-03-27 10:19:01) więcej>>
 • odsłon:
 • 2005-09-07 WYKONANIE ROBÓT NA ZADANIU INWESTYCYJNYM P.N. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W NOWEJ WSI GŁUBCZYCKIEJ
  od dnia: 2005-09-07 14:00:08 (usunięta: 2006-03-27 10:19:07) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • 2005-09-08 WYKONANIE ROBÓT NA ZADANIU INWESTYCYJNYM P.N. REMONT OGRODZENIA CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  od dnia: 2005-09-08 14:11:03 (usunięta: 2006-03-27 10:19:12) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • 2005-09-23 OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU - NOWA WIEŚ
  od dnia: 2005-09-23 19:03:36 (usunięta: 2006-08-04 08:33:05) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • 2005-09-23 OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU - ZUBRZYCE
  od dnia: 2005-09-23 19:05:57 (usunięta: 2006-08-04 08:33:08) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • 2005-09-26 WYKONANIE ROBÓT NA ZADANIU INWESTYCYJNYM P.N. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W NOWEJ WSI GŁUBCZYCKIEJ
  od dnia: 2005-09-26 14:00:50 (usunięta: 2006-08-04 08:33:12) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • 2005-10-03 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA
  od dnia: 2005-10-03 14:43:14 (usunięta: 2006-08-04 08:33:16) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • 2005-10-04 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - REMONT ROWU ŚCIBORZYCKIEGO
  od dnia: 2005-10-04 13:26:08 (usunięta: 2006-08-04 08:33:21) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • 2005-10-10 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ADAPTACJI ZAMKU W POMORZOWICACH NA CELE MIESZKANIOWE
  od dnia: 2005-10-10 14:41:06 (usunięta: 2006-08-04 08:33:25) więcej>>
 • odsłon:
  45 
 • 2005-10-25 UDZIELENIE GMINIE GŁUBCZYCE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE DO 2.500.000 ZŁ.
  od dnia: 2005-10-25 14:45:13 (usunięta: 2006-08-04 08:33:28) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • 2005-11-08 REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W PIETROWICACH
  od dnia: 2005-11-08 15:21:12 (usunięta: 2006-08-04 08:33:31) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • 2005-11-10 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA GŁUBCZYCE
  od dnia: 2005-11-10 13:57:14 (usunięta: 2006-08-04 08:33:36) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • 2005-11-10 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE GŁUBCZYCE
  od dnia: 2005-11-10 13:59:21 (usunięta: 2006-08-04 08:33:39) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • 2005-11-18 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA
  od dnia: 2005-11-18 13:03:18 (usunięta: 2006-08-04 08:33:55) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • 2005-11-24 OBSŁUGA ZIELENI W MIEŚCIE I GMINIE GŁUBCZYCE
  od dnia: 2005-11-24 12:38:40 (usunięta: 2006-08-04 08:33:59) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • 2005-11-25 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W PIETROWICACH
  od dnia: 2005-11-25 14:05:52 (usunięta: 2006-08-04 08:34:02) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • 2005-12-02 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU MIASTA GŁUBCZYC
  od dnia: 2005-12-02 14:55:54 (usunięta: 2006-08-04 08:34:04) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • 2005-12-05 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA GŁUBCZYCE
  od dnia: 2005-12-05 13:18:27 (usunięta: 2006-08-04 08:34:09) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • 2005-12-15 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2005-12-15 13:29:35 (usunięta: 2006-08-04 08:34:12) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • 2005-12-20 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  od dnia: 2005-12-20 14:59:57 (usunięta: 2009-04-20 09:23:35) więcej>>
 • odsłon:
  449 
 • 2006-01-04 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU MIASTA GŁUBCZYCE
  od dnia: 2006-01-04 15:19:34 (usunięta: 2009-04-20 09:23:40) więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • 2006-01-04 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-01-04 15:17:08 (usunięta: 2009-04-20 09:23:45) więcej>>
 • odsłon:
  447 
 • 2006-01-06 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA
  od dnia: 2006-01-06 13:06:56 (usunięta: 2009-04-20 09:23:49) więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • 2006-01-19 PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO ZADANIA PN. ODBUDOWA RATUSZA MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-01-19 14:53:01 (usunięta: 2009-04-20 09:23:54) więcej>>
 • odsłon:
  553 
 • 2006-01-27 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2006-01-27 11:32:10 (usunięta: 2009-04-20 09:23:58) więcej>>
 • odsłon:
  419 
 • 2006-01-31 ODBUDOWA RATUSZA MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-01-31 14:21:09 (usunięta: 2009-04-20 09:24:02) więcej>>
 • odsłon:
  578 
 • 2006-02-16 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZAKOŃCZENIA BUDOWY 2-CH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁEK W SOŁECTWIE BERNACICE GÓRNE
  od dnia: 2006-02-16 12:20:51 (usunięta: 2009-04-20 09:24:07) więcej>>
 • odsłon:
  469 
 • 2006-02-28 WYKONYWANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA I INWENTARYZACJI POMIAROWYCH NIERUCHOMOŚCI
  od dnia: 2006-02-28 14:31:10 (usunięta: 2009-04-20 09:24:11) więcej>>
 • odsłon:
  451 
 • 2006-03-02 STWORZENIE GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW DLA MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2006-03-02 14:12:45 (usunięta: 2009-04-20 09:24:15) więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • 2006-03-23 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I LINII SEGREGACYJNYCH NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE MIASTA GŁUBCZYCE
  od dnia: 2006-03-23 12:50:53 (usunięta: 2009-04-20 09:24:19) więcej>>
 • odsłon:
  368 
 • 2006-03-27 OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NA ODBUDOWĘ RATUSZA MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-03-27 10:27:08 (usunięta: 2009-04-20 09:24:23) więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 2006-03-28 ZARZĄDZANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-03-28 14:35:11 (usunięta: 2009-04-20 09:24:29) więcej>>
 • odsłon:
  441 
 • 2006-04-12 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I SPORTOWYCH DLA GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2006-04-12 12:46:29 (usunięta: 2009-04-20 09:24:33) więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • 2006-04-26 REMONT CHODNIKÓW ULICY POWSTAŃCÓW - MICKIEWICZA W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-04-26 14:09:37 (usunięta: 2009-04-20 09:24:38) więcej>>
 • odsłon:
  453 
 • 2006-04-28 BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGI WE WSI CHOMIĄŻA
  od dnia: 2006-04-28 14:56:59 (usunięta: 2009-04-20 09:24:42) więcej>>
 • odsłon:
  375 
 • 2006-04-28 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZAKOŃCZENIA BUDOWY 2-CH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁEK W SOŁECTWIE BERNACICE GÓRNE
  od dnia: 2006-04-28 14:55:24 (usunięta: 2009-04-20 09:24:47) więcej>>
 • odsłon:
  371 
 • 2006-05-04 INFORMACJA DODATKOWA DO OGŁOSZENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. REMONT CHODNIKÓW ULICY POWSTAŃCÓW-MICKIEWICZA W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-05-04 12:37:56 (usunięta: 2009-04-20 09:24:51) więcej>>
 • odsłon:
  368 
 • 2006-05-05 WYKONYWANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
  od dnia: 2006-05-05 12:52:16 (usunięta: 2009-04-20 09:24:55) więcej>>
 • odsłon:
  451 
 • 2006-05-18 PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  od dnia: 2006-06-07 11:10:56 (usunięta: 2009-04-20 09:25:00) więcej>>
 • odsłon:
  453 
 • 2006-05-23 BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZIAŁCE NR 481/27 PRZY UL.PRZYROWIE W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-05-23 14:40:16 (usunięta: 2009-04-20 09:25:04) więcej>>
 • odsłon:
  426 
 • 2006-05-23 BUDOWA KANALIZACJI PRZESYŁOWEJ ,RUROCIĄGU TRANZYTOWEGO BOGDANOWICE-GŁUBCZYCE
  od dnia: 2006-05-23 14:41:22 (usunięta: 2009-04-20 09:25:09) więcej>>
 • odsłon:
  386 
 • 2006-05-23 ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LISIĘCICACH
  od dnia: 2006-05-24 10:55:12 (usunięta: 2009-04-20 09:25:12) więcej>>
 • odsłon:
  630 
 • 2006-06-01 DOSTAWA 1 SZTUKI FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO–GAŚNICZEGO
  od dnia: 2006-06-01 14:19:54 (usunięta: 2009-04-20 09:25:17) więcej>>
 • odsłon:
  445 
 • 2006-07-07 OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NA : BUDOWA KANALIZACJI PRZESYŁOWEJ, RUROCIĄGU TRANZYTOWEGO BOGDANOWICE-GŁUBCZYCE
  od dnia: 2006-07-07 15:24:12 (usunięta: 2009-04-20 09:25:22) więcej>>
 • odsłon:
  502 
 • 2006-07-25 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA 1 SZTUKI FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UTERENOWIONEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
  od dnia: 2006-07-25 13:35:10 (usunięta: 2009-04-20 09:25:26) więcej>>
 • odsłon:
  408 
 • 2006-07-27 UDZIELENIE GMINIE GŁUBCZYCE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W KWOCIE 2.500.000 ZŁ. Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIA WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  od dnia: 2006-07-27 14:17:38 (usunięta: 2009-04-20 09:25:30) więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • 2006-08-04 OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NA : BUDOWA KANALIZACJI PRZESYŁOWEJ, RUROCIĄGU TRANZYTOWEGO BOGDANOWICE-GŁUBCZYCE
  od dnia: 2006-08-04 14:13:25 (usunięta: 2009-04-20 09:25:34) więcej>>
 • odsłon:
  422 
 • 2006-08-04 PRZEBUDOWA CZĘŚCI WNĘTRZA OBIEKTU PAŁACOWEGO W POMORZOWICACH – ETAP I.
  od dnia: 2006-08-04 08:37:09 (usunięta: 2009-04-20 09:25:39) więcej>>
 • odsłon:
  412 
 • 2006-08-07 DOWÓZ UCZNIÓW AUTOBUSEM WYKONAWCY ( MIN 48 MIEJSC) DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W ROKU SZKOLNYM 2006/2007.
  od dnia: 2006-08-07 14:55:43 (usunięta: 2009-04-20 09:25:44) więcej>>
 • odsłon:
  440 
 • 2006-08-07 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-UDZIELENIE GMINIE GŁUBCZYCE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W KWOCIE 2.500.000 ZŁ.
  od dnia: 2006-08-07 14:49:26 (usunięta: 2009-04-20 09:25:48) więcej>>
 • odsłon:
  381 
 • 2006-08-10 REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ UL. MONIUSZKI W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-08-10 09:29:35 (usunięta: 2009-04-20 09:25:53) więcej>>
 • odsłon:
  399 
 • 2006-08-18 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-08-18 12:48:40 (usunięta: 2009-04-20 09:25:57) więcej>>
 • odsłon:
  420 
 • 2006-08-18 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-DOWÓZ UCZNIÓW AUTOBUSEM WYKONAWCY ( MIN 48 MIEJSC) DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
  od dnia: 2006-08-18 12:43:43 (usunięta: 2009-04-20 09:26:03) więcej>>
 • odsłon:
  384 
 • 2006-08-23 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2006-08-23 12:18:04 (usunięta: 2009-04-20 09:26:08) więcej>>
 • odsłon:
  412 
 • 2006-08-28 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-08-28 13:42:07 (usunięta: 2009-04-20 09:26:12) więcej>>
 • odsłon:
  357 
 • 2006-08-28 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ UL. MONIUSZKI W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-08-28 13:38:42 (usunięta: 2009-04-20 09:26:16) więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • 2006-09-01 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2006-09-01 12:24:02 (usunięta: 2009-04-20 09:26:21) więcej>>
 • odsłon:
  375 
 • 2006-09-08 DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO PRZEBUDOWY DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W BERNACICACH GÓRNYCH
  od dnia: 2006-09-08 12:23:41 (usunięta: 2009-04-20 09:26:25) więcej>>
 • odsłon:
  424 
 • 2006-09-08 DOSTAWĘ 1 SZTUKI FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB /WRAZ Z KIEROWCĄ/ PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU 1 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM
  od dnia: 2006-09-08 13:54:48 (usunięta: 2009-04-20 09:26:29) więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • 2006-09-14 DOSTAWA OPAŁU DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-09-14 13:20:14 (usunięta: 2009-04-20 09:26:33) więcej>>
 • odsłon:
  389 
 • 2006-09-14 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ UL. MONIUSZKI W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-09-14 08:19:32 (usunięta: 2009-04-20 09:26:37) więcej>>
 • odsłon:
  398 
 • 2006-09-14 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-UDZIELENIE GMINIE GŁUBCZYCE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W KWOCIE 2.500.000 ZŁ.
  od dnia: 2006-09-14 08:13:41 (usunięta: 2009-04-20 09:26:41) więcej>>
 • odsłon:
  424 
 • 2006-09-14 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-DOWÓZ UCZNIÓW AUTOBUSEM WYKONAWCY ( MIN 48 MIEJSC) DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
  od dnia: 2006-09-14 08:11:47 (usunięta: 2009-04-20 09:26:45) więcej>>
 • odsłon:
  412 
 • 2006-09-15 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-09-15 14:54:51 (usunięta: 2009-04-20 09:26:49) więcej>>
 • odsłon:
  390 
 • 2006-09-20 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-DOSTAWA 1 SZTUKI FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB /WRAZ Z KIEROWCĄ/ PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU 1 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM
  od dnia: 2006-09-20 14:43:54 (usunięta: 2009-04-20 09:26:53) więcej>>
 • odsłon:
  360 
 • 2006-09-21 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-PRZEBUDOWA CZĘŚCI WNĘTRZA OBIEKTU PAŁACOWEGO W POMORZOWICACH - ETAP I
  od dnia: 2006-09-21 10:51:28 (usunięta: 2009-04-20 09:26:58) więcej>>
 • odsłon:
  360 
 • 2006-09-21 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2006-09-21 13:37:23 (usunięta: 2009-04-20 09:27:02) więcej>>
 • odsłon:
  327 
 • 2006-09-26 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ OPAŁU DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-09-27 08:13:38 (usunięta: 2009-04-20 09:27:07) więcej>>
 • odsłon:
  356 
 • 2006-09-27 BUDOWA DROGI GADZOWICE - GRANICA PAŃSTWA (RUSIN)
  od dnia: 2006-10-05 13:57:07 (usunięta: 2009-04-20 09:27:11) więcej>>
 • odsłon:
  479 
 • 2006-09-27 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO PRZEBUDOWY DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W BERNACICACH GÓRNYCH
  od dnia: 2006-09-27 13:18:53 (usunięta: 2009-04-20 09:27:15) więcej>>
 • odsłon:
  408 
 • 2006-10-04 PRZEBUDOWA CZĘŚCI WNĘTRZA OBIEKTU PAŁACOWEGO W POMORZOWICACH – ETAP I
  od dnia: 2006-10-04 15:08:40 (usunięta: 2009-04-20 09:27:19) więcej>>
 • odsłon:
  381 
 • 2006-10-04 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-DOSTAWA 1 SZTUKI FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB /WRAZ Z KIEROWCĄ/ PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU 1 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM
  od dnia: 2006-10-04 13:15:57 (usunięta: 2009-04-20 09:27:24) więcej>>
 • odsłon:
  374 
 • 2006-10-05 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LISIĘCICACH - DOBUDOWA SALI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
  od dnia: 2006-10-05 15:00:07 (usunięta: 2009-04-20 09:27:28) więcej>>
 • odsłon:
  459 
 • 2006-10-13 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-DOSTAWA OPAŁU DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-10-13 14:28:29 (usunięta: 2009-04-20 09:27:32) więcej>>
 • odsłon:
  364 
 • 2006-10-17 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZEBUDOWA CZĘŚCI WNĘTRZA OBIEKTU PAŁACOWEGO W POMORZOWICACH – ETAP I
  od dnia: 2006-10-17 14:57:24 (usunięta: 2009-04-20 09:27:36) więcej>>
 • odsłon:
  357 
 • 2006-10-17 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO PRZEBUDOWY DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W BERNACICACH GÓRNYCH
  od dnia: 2006-10-17 14:58:45 (usunięta: 2009-04-20 09:27:41) więcej>>
 • odsłon:
  403 
 • 2006-10-31 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 6.000.000 PLN. Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO
  od dnia: 2006-10-31 13:20:07 (usunięta: 2009-04-20 09:27:45) więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • 2006-11-02 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-PRZEBUDOWA CZĘŚCI WNĘTRZA OBIEKTU PAŁACOWEGO W POMORZOWICACH – ETAP I
  od dnia: 2006-11-02 14:45:06 (usunięta: 2009-04-20 09:27:49) więcej>>
 • odsłon:
  376 
 • 2006-11-08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LISIĘCICACH - DOBUDOWA SALI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
  od dnia: 2006-11-08 15:13:51 (usunięta: 2009-04-20 09:27:53) więcej>>
 • odsłon:
  369 
 • 2006-11-08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA - BUDOWA DROGI GADZOWICE - GRANICA PAŃSTWA (RUSIN)
  od dnia: 2006-11-08 15:12:36 (usunięta: 2009-04-20 09:27:58) więcej>>
 • odsłon:
  388 
 • 2006-11-27 DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH
  od dnia: 2006-11-27 12:13:18 (usunięta: 2009-04-20 09:28:03) więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • 2006-12-05 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA - DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH -oferta anulowana-
  od dnia: 2006-12-08 15:06:48 (usunięta: 2009-04-20 09:28:07) więcej>>
 • odsłon:
  450 
 • 2006-12-05 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA - UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 6.000.000 PLN. Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO
  od dnia: 2006-12-05 14:07:01 (usunięta: 2009-04-20 09:28:11) więcej>>
 • odsłon:
  356 
 • 2006-12-08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA - DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH
  od dnia: 2006-12-08 15:07:14 (usunięta: 2009-04-20 09:28:15) więcej>>
 • odsłon:
  350 
 • 2007-01-05 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LISIĘCICACH - WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ
  od dnia: 2007-01-05 14:28:35 (usunięta: 2009-04-20 09:28:20) więcej>>
 • odsłon:
  539 
 • 2007-01-05 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE NAPRAWY I OBSŁUGI TECHNICZNEJ AUTOBUSÓW I POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2007-01-05 11:52:35 (usunięta: 2009-04-20 09:28:24) więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • 2007-01-22 SPRZEDAŻ I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2007-01-22 12:24:52 (usunięta: 2009-04-20 09:28:28) więcej>>
 • odsłon:
  384 
 • 2007-01-30 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA - SPRZEDAŻ I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2007-01-30 15:04:02 (usunięta: 2009-04-20 09:28:53) więcej>>
 • odsłon:
  407 
 • 2007-02-07 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-NAPRAWA I OBSŁUGA TECHNICZNA AUTOBUSÓW I POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2007-02-07 10:20:43 (usunięta: 2009-04-20 09:28:57) więcej>>
 • odsłon:
  413 
 • 2007-02-09 WYKONYWANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJI POMIAROWYCH NIERUCHOMOŚCI W 2007 ROKU
  od dnia: 2007-02-09 13:09:34 (usunięta: 2009-04-20 09:29:02) więcej>>
 • odsłon:
  398 
 • 2007-02-14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LISIĘCICACH - WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ
  od dnia: 2007-02-14 13:58:33 (usunięta: 2009-04-20 09:29:06) więcej>>
 • odsłon:
  391 
 • 2007-02-19 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-SPRZEDAŻ I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2007-02-19 15:35:34 (usunięta: 2009-04-20 09:29:10) więcej>>
 • odsłon:
  367 
 • 2007-02-26 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO GOTÓWKOWEGO
  od dnia: 2007-02-26 12:05:19 (usunięta: 2009-04-20 09:29:14) więcej>>
 • odsłon:
  428 
 • 2007-02-27 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-WYKONYWANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJI POMIAROWYCH NIERUCHOMOŚCI W 2007 ROKU
  od dnia: 2007-02-27 15:09:04 (usunięta: 2009-04-20 09:29:18) więcej>>
 • odsłon:
  355 
 • 2007-02-27 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LISIĘCICACH
  od dnia: 2007-02-27 15:16:06 (usunięta: 2009-04-20 09:29:22) więcej>>
 • odsłon:
  427 
 • 2007-02-28 REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WE WSI GŁUBCZYCE SADY
  od dnia: 2007-02-28 11:43:15 (usunięta: 2009-04-20 09:29:26) więcej>>
 • odsłon:
  439 
 • 2007-03-07 WYKONYWANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJI POMIAROWYCH NIERUCHOMOŚCI W 2007 ROKU
  od dnia: 2007-03-07 14:01:28 (usunięta: 2009-04-20 09:29:30) więcej>>
 • odsłon:
  374 
 • 2007-03-08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA - UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO GOTÓWKOWEGO
  od dnia: 2007-03-08 12:56:58 (usunięta: 2009-04-20 09:29:34) więcej>>
 • odsłon:
  342 
 • 2007-03-13 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI NA DROGACH GMINNY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2007-03-13 11:20:10 (usunięta: 2009-04-20 09:30:41) więcej>>
 • odsłon:
  379 
 • 2007-03-15 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - WYKONYWANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJI POMIAROWYCH NIERUCHOMOŚCI W 2007 ROKU
  od dnia: 2007-03-15 13:40:55 (usunięta: 2009-04-20 09:30:45) więcej>>
 • odsłon:
  404 
 • 2007-03-20 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA - UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO GOTÓWKOWEGO
  od dnia: 2007-03-20 12:20:57 (usunięta: 2009-04-20 09:30:51) więcej>>
 • odsłon:
  332 
 • 2007-03-21 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA - REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI NA DROGACH GMINNY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2007-03-21 12:31:45 (usunięta: 2009-04-20 09:30:56) więcej>>
 • odsłon:
  363 
 • 2007-03-28 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-WYKONYWANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJI POMIAROWYCH NIERUCHOMOŚCI W 2007 ROKU
  od dnia: 2007-03-28 14:31:49 (usunięta: 2009-04-20 09:31:06) więcej>>
 • odsłon:
  375 
 • 2007-04-02 ogłoszenie o zawarciu umowy remont cząstkowy
  od dnia: 2007-04-02 13:08:25 (usunięta: 2009-04-20 09:31:10) więcej>>
 • odsłon:
  260 
 • 2007-04-02 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty remont Świetlicy Głubczyce Sady
  od dnia: 2007-04-02 13:08:44 (usunięta: 2009-04-20 09:31:14) więcej>>
 • odsłon:
  272 
 • 2007-04-03 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO
  od dnia: 2007-04-03 11:00:14 (usunięta: 2009-04-20 09:31:20) więcej>>
 • odsłon:
  337 
 • 2007-04-03 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LISIĘCICACH
  od dnia: 2007-04-03 10:56:56 (usunięta: 2009-04-20 09:31:24) więcej>>
 • odsłon:
  426 
 • 2007-04-04 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP I W ZAKRESIE WYKONANIA STANU ZEROWEGO REMIZY
  od dnia: 2007-04-04 15:05:56 (usunięta: 2009-04-20 09:31:29) więcej>>
 • odsłon:
  420 
 • 2007-04-16 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WE WSI GŁUBCZYCE SADY
  od dnia: 2007-04-16 15:45:21 (usunięta: 2009-04-20 09:31:33) więcej>>
 • odsłon:
  440 
 • 2007-04-24 KONSERWACJA ROWU W MIEJSCOWOŚCI KIETLICE
  od dnia: 2007-04-24 11:43:25 (usunięta: 2009-04-20 09:31:37) więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • 2007-04-27 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY-PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LISIĘCICACH
  od dnia: 2007-04-27 14:08:42 (usunięta: 2009-04-20 09:31:41) więcej>>
 • odsłon:
  333 
 • 2007-04-27 PRZEBUDOWA CZĘŚCI WNĘTRZA OBIEKTU PAŁACOWEGO W POMORZOWICACH
  od dnia: 2007-04-27 14:20:59 (usunięta: 2009-04-20 09:31:45) więcej>>
 • odsłon:
  371 
 • 2007-04-27 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA - BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP I W ZAKRESIE WYKONANIA STANU ZEROWEGO
  od dnia: 2007-04-27 14:12:53 (usunięta: 2009-04-20 09:31:55) więcej>>
 • odsłon:
  386 
 • 2007-05-07 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA - KONSERWACJA ROWU W MIEJSCOWOŚCI KIETLICE
  od dnia: 2007-05-07 13:54:05 (usunięta: 2009-04-20 09:39:13) więcej>>
 • odsłon:
  318 
 • 2007-05-11 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/05/11-1682626
  od dnia: 2007-05-11 11:33:32 (usunięta: 2009-04-20 09:39:17) więcej>>
 • odsłon:
  323 
 • 2007-05-14 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/05/14-1126127
  od dnia: 2007-05-14 15:42:29 (usunięta: 2009-04-20 09:39:21) więcej>>
 • odsłon:
  350 
 • 2007-05-15 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/05/15-1116647
  od dnia: 2007-05-15 12:08:45 (usunięta: 2009-04-20 09:39:25) więcej>>
 • odsłon:
  386 
 • 2007-05-17 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/05/17-1429794
  od dnia: 2007-05-17 14:27:37 (usunięta: 2009-04-20 09:39:29) więcej>>
 • odsłon:
  327 
 • 2007-05-18 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2007-05-18 13:23:57 (usunięta: 2009-04-20 09:39:33) więcej>>
 • odsłon:
  439 
 • 2007-05-23 SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA - TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2007-05-23 08:52:09 (usunięta: 2009-04-20 09:39:41) więcej>>
 • odsłon:
  371 
 • 2007-05-28 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/05/28-1686955
  od dnia: 2007-05-28 11:53:47 (usunięta: 2009-04-20 09:39:45) więcej>>
 • odsłon:
  336 
 • 2007-06-01 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/06/01-1579753
  od dnia: 2007-06-01 13:33:59 (usunięta: 2009-04-20 09:39:49) więcej>>
 • odsłon:
  305 
 • 2007-06-01 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY OWP/2007/04/27-2405173
  od dnia: 2007-06-01 09:39:26 (usunięta: 2009-04-20 09:39:54) więcej>>
 • odsłon:
  394 
 • 2007-06-01 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ DO WYSOKOŚCI 470.000 ZŁ
  od dnia: 2007-06-01 14:42:50 (usunięta: 2009-04-20 09:39:58) więcej>>
 • odsłon:
  428 
 • 2007-06-04 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/06/04-2249728
  od dnia: 2007-06-04 12:37:21 (usunięta: 2009-04-20 09:40:02) więcej>>
 • odsłon:
  322 
 • 2007-06-21 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/06/21-1138741
  od dnia: 2007-06-21 14:26:02 (usunięta: 2009-04-20 09:40:08) więcej>>
 • odsłon:
  320 
 • 2007-06-22 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  od dnia: 2007-06-22 09:44:50 (usunięta: 2009-04-20 09:40:11) więcej>>
 • odsłon:
  342 
 • 2007-06-22 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM - remont nawierzchni dróg Głubczyce Sady
  od dnia: 2007-06-22 14:50:27 (usunięta: 2009-04-20 09:40:15) więcej>>
 • odsłon:
  367 
 • 2007-06-27 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA I ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PIETROWICE GM. GŁUBCZYCE
  od dnia: 2007-06-27 15:12:34 (usunięta: 2009-04-20 09:40:19) więcej>>
 • odsłon:
  396 
 • 2007-06-27 OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA I ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI POMORZOWICE GM. GŁUBCZYCE
  od dnia: 2007-06-27 15:22:23 (usunięta: 2009-04-20 09:40:23) więcej>>
 • odsłon:
  475 
 • 2007-07-17 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM - WYKONANIE OŚWIETLENIA NA TERENIE OŚRODKA REKREACYJNO WYPOCZYNKOWEGO W PIETROWICACH
  od dnia: 2007-07-17 15:24:47 (usunięta: 2007-07-17 15:31:30) więcej>>
 • odsłon:
 • 2007-07-17 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM - WYKONANIE OŚWIETLENIA NA TERENIE OŚRODKA REKREACYJNO WYPOCZYNKOWEGO W PIETROWICACH
  od dnia: 2007-07-17 15:21:28 (usunięta: 2009-04-20 09:40:27) więcej>>
 • odsłon:
  352 
 • 2007-07-17 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/07/17-1307215
  od dnia: 2007-07-17 13:43:44 (usunięta: 2009-04-20 09:40:31) więcej>>
 • odsłon:
  346 
 • 2007-07-17 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM - MODERNIZACJA BUDYNKU HOTELU OŚRODKA REKREACYJNO WYPOCZYNKOWEGO W PIETROWICACH
  od dnia: 2007-07-17 15:13:42 (usunięta: 2009-04-20 09:40:35) więcej>>
 • odsłon:
  414 
 • 2007-08-08 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2007-08-08 13:35:49 (usunięta: 2009-04-20 09:40:40) więcej>>
 • odsłon:
  347 
 • 2007-08-10 DOWÓZ UCZNIÓW AUTOBUSEM WYKONAWCY (MIN. 51 MIEJSC) DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008
  od dnia: 2007-08-10 13:41:34 (usunięta: 2009-04-20 09:40:45) więcej>>
 • odsłon:
  346 
 • 2007-08-30 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  od dnia: 2007-08-30 15:09:03 (usunięta: 2009-04-20 09:40:48) więcej>>
 • odsłon:
  374 
 • 2007-08-30 REMONT ŚWIETLICY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z URZĄDZENIEM PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY
  od dnia: 2007-08-30 15:04:39 (usunięta: 2009-04-20 09:40:51) więcej>>
 • odsłon:
  354 
 • 2007-09-12 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2007-09-12 14:12:57 (usunięta: 2009-04-20 09:40:54) więcej>>
 • odsłon:
  314 
 • 2007-09-12 DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ KOKSU OPAŁOWEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH W SEZONIE GRZEWCZYM 2007/2008
  od dnia: 2007-09-12 14:17:37 (usunięta: 2009-04-20 09:40:57) więcej>>
 • odsłon:
  397 
 • 2007-10-19 Remont nawierzchni dróg osiedlowych i placów postojowych na osiedlu Grobniki Widok Gmina Głubczyce
  od dnia: 2007-10-19 13:44:37 (usunięta: 2009-04-20 09:41:01) więcej>>
 • odsłon:
  335 
 • 2007-10-23 DOCIEPLENIE BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWYCH GOŁUSZOWICACH
  od dnia: 2007-10-23 14:52:43 (usunięta: 2009-04-20 09:41:04) więcej>>
 • odsłon:
  307 
 • 2007-10-23 DOSTAWA 1 SZTUKI FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB (WRAZ Z KIEROWCĄ) PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU 1 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM
  od dnia: 2007-10-23 14:42:42 (usunięta: 2009-04-20 09:41:07) więcej>>
 • odsłon:
  318 
 • 2007-10-30 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 208103-2007
  od dnia: 2007-10-30 09:56:24 (usunięta: 2009-04-20 09:41:10) więcej>>
 • odsłon:
  324 
 • 2007-10-30 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 208129-2007
  od dnia: 2007-10-30 10:03:54 (usunięta: 2009-04-20 09:41:13) więcej>>
 • odsłon:
  316 
 • 2007-11-02 PRZEBUDOWA CZĘŚCI WNĘTRZA OBIEKTU PAŁACOWEGO W POMORZOWICACH
  od dnia: 2007-11-02 12:24:54 (usunięta: 2009-04-20 09:41:16) więcej>>
 • odsłon:
  327 
 • 2007-11-08 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 8.376.830 PLN Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO
  od dnia: 2008-02-07 14:20:37 (usunięta: 2009-04-20 09:41:20) więcej>>
 • odsłon:
  262 
 • 2008-02-07 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 25717-2008
  od dnia: 2008-02-07 14:30:43 (usunięta: 2009-04-20 09:41:30) więcej>>
 • odsłon:
  338 
 • 2008-02-12 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2008-02-12 15:18:46 więcej>>
 • odsłon:
  1218 
 • 2008-02-14 Wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości i inwentaryzacji pomiarowych nieruchomości w 2008 roku.
  od dnia: 2008-02-15 08:30:20 więcej>>
 • odsłon:
  1278 
 • 2008-02-15 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH WRAZ Z JEDOSTKAMI PODLEGŁYMI
  od dnia: 2008-02-15 14:48:31 więcej>>
 • odsłon:
  1214 
 • 2008-02-21 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2008-02-21 14:04:18 więcej>>
 • odsłon:
  1135 
 • 2008-03-05 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 44651-2008
  od dnia: 2008-03-05 08:54:04 więcej>>
 • odsłon:
  1249 
 • 2008-03-07 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP II
  od dnia: 2008-03-07 13:33:20 więcej>>
 • odsłon:
  1269 
 • 2008-03-19 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP II
  od dnia: 2008-03-19 14:30:53 więcej>>
 • odsłon:
  1236 
 • 2008-03-19 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 56239-2008
  od dnia: 2008-03-19 12:36:05 więcej>>
 • odsłon:
  1323 
 • 2008-04-08 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2008-04-08 14:58:21 więcej>>
 • odsłon:
  1109 
 • 2008-04-21 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 78449-2008
  od dnia: 2008-04-21 09:03:42 więcej>>
 • odsłon:
  1189 
 • 2008-05-16 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA ROK 2008.
  od dnia: 2008-05-16 13:00:12 więcej>>
 • odsłon:
  1285 
 • 2008-07-03 WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W ODBUDOWANYM RATUSZU MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH W MEBLE BIBLIOTECZNE
  od dnia: 2008-07-03 15:01:20 więcej>>
 • odsłon:
  1506 
 • 2008-07-23 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2008-07-23 13:11:31 więcej>>
 • odsłon:
  1118 
 • 2008-07-23 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZATNI I UTWARDZENIE PLACU ZESPOŁU SZKÓŁ W LISIĘCICACH.
  od dnia: 2008-07-23 13:31:06 więcej>>
 • odsłon:
  1167 
 • 2008-07-28 DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2008-07-28 14:28:41 więcej>>
 • odsłon:
  1263 
 • 2008-08-07 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W GŁUBCZYCACH ETAP I W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
  od dnia: 2008-08-12 07:44:11 więcej>>
 • odsłon:
  1122 
 • 2008-08-08 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I ROBOTY MALARSKIE W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2008-08-08 14:23:51 więcej>>
 • odsłon:
  1230 
 • 2008-08-12 ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2008-08-12 11:53:14 więcej>>
 • odsłon:
  925 
 • 2008-08-21 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 5.893.148 PLN DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2008 R.
  od dnia: 2008-08-21 15:15:26 więcej>>
 • odsłon:
  1048 
 • 2008-09-04 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z MODUŁOWYM BUDYNKIEM ZAPLECZA W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO- ORLIK 2012 W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2008-09-04 11:15:06 więcej>>
 • odsłon:
  1229 
 • 2008-09-17 LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL.DWORCOWEJ Nr 2 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2008-09-17 11:18:25 więcej>>
 • odsłon:
  1118 
 • 2008-10-01 DOSTAWA OPAŁU DO GIMNAZJUM NR 1 I URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2008-10-30 12:48:32 więcej>>
 • odsłon:
  780 
 • 2008-10-14 DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU 1 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM.
  od dnia: 2008-10-14 14:17:24 więcej>>
 • odsłon:
  1032 
 • 2008-11-12 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE I GMINIE GŁUBCZYCE
  od dnia: 2008-11-12 12:25:21 więcej>>
 • odsłon:
  1311 
 • 2008-11-26 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LISIĘCICACH.
  od dnia: 2008-11-26 14:52:31 więcej>>
 • odsłon:
  1447 
 • 2008-11-27 REMONT KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2008-11-27 14:59:44 więcej>>
 • odsłon:
  1075 
 • 2009-01-09 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2009-01-09 14:00:53 więcej>>
 • odsłon:
  1035 
 • 2009-01-15 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE I GMINIE GŁUBCZYCE
  od dnia: 2009-01-15 10:53:21 więcej>>
 • odsłon:
  1146 
 • 2009-01-16 BUDOWA DROGI ULICY SŁONECZNEJ W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2009-01-16 14:35:20 więcej>>
 • odsłon:
  1361 
 • 2009-01-28 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół w Lisięcicach
  od dnia: 2009-02-24 08:36:23 więcej>>
 • odsłon:
  988 
 • 2009-01-28 Ogłoszenie o udzielniu zamówienia
  od dnia: 2009-03-05 14:17:41 więcej>>
 • odsłon:
  848 
 • 2009-02-16 WYKONANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJI POMIAROWYCH NIERUCHOMOŚCI W 2009 R. DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2009-02-16 12:32:18 więcej>>
 • odsłon:
  1017 
 • 2009-02-18 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE.
  od dnia: 2009-02-18 13:48:52 więcej>>
 • odsłon:
  967 
 • 2009-03-05 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI PIETROWICE,MOKRE KOLONIA WRAZ Z OŚRODKIEM WYPOCZYNKOWYM ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
  od dnia: 2009-03-05 15:19:33 więcej>>
 • odsłon:
  1951 
 • 2009-03-06 REMONT ULICY POCZTOWEJ I PARKOWEJ W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2009-03-06 13:42:55 więcej>>
 • odsłon:
  1051 
 • 2009-03-13 REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2009-03-13 14:24:57 więcej>>
 • odsłon:
  1062 
 • 2009-03-16 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY II ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PIETROWICE GM.GŁUBCZYCE OBEJMUJĄCA WIEŚ CHOMIĄŻA ,KRASNE POLE, LENERCICE I OPAWICA.
  od dnia: 2009-03-16 12:38:14 więcej>>
 • odsłon:
  1118 
 • 2009-03-27 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA :OCHRONA GRANICZNEJ RZEKI OPAWICY Z POLSKIEJ I CZESKIEJ STRONY
  od dnia: 2009-03-27 12:16:33 więcej>>
 • odsłon:
  991 
 • 2009-03-31 ZARZĄDZANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2009-03-31 14:54:28 więcej>>
 • odsłon:
  1126 
 • 2009-04-09 ZARZĄDZANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2009-04-09 13:36:53 więcej>>
 • odsłon:
  1151 
 • 2009-04-14 REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO PRZEDSZKOLA NR 2 ZLOKALIZOWANEGO W GŁUBCZYCE SADY.
  od dnia: 2009-04-14 11:29:47 więcej>>
 • odsłon:
  1054 
 • 2009-04-21 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY II ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PIETROWICE GM. GŁUBCZYCE OBEJMUJĄCA WIEŚ CHOMIĄŻA, KRASNE POLE, LENARCICE I OPAWICA
  od dnia: 2009-04-21 14:43:41 więcej>>
 • odsłon:
  1081 
 • 2009-05-07 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP III.
  od dnia: 2009-05-07 13:15:36 więcej>>
 • odsłon:
  943 
 • 2009-05-14 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2009-05-14 14:21:32 więcej>>
 • odsłon:
  916 
 • 2009-05-20 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.OCHRONA GRANICZNEJ RZEKI OPAWICY Z POLSKIEJ I CZESKIEJ STRONY.
  od dnia: 2009-05-20 12:31:59 więcej>>
 • odsłon:
  1014 
 • 2009-05-28 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2009-05-28 14:27:05 więcej>>
 • odsłon:
  900 
 • 2009-06-19 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH ETAP I :REMONT DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ
  od dnia: 2009-06-19 13:54:01 więcej>>
 • odsłon:
  951 
 • 2009-07-02 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2009-07-02 14:06:43 więcej>>
 • odsłon:
  814 
 • 2009-07-06 ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  od dnia: 2009-07-06 15:06:08 więcej>>
 • odsłon:
  831 
 • 2009-07-15 WYMIANA KOTŁÓW ORAZ REMONT UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO W KOTŁOWNI GIMNAZJUM NR 1 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2009-07-15 14:41:42 więcej>>
 • odsłon:
  1001 
 • 2009-07-16 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO SRÓDMIESCIA MIASTA GŁUBCZYCE.
  od dnia: 2009-07-16 14:20:37 więcej>>
 • odsłon:
  858 
 • 2009-07-17 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2009-07-17 13:54:26 więcej>>
 • odsłon:
  1220 
 • 2009-07-24 SANITACJA DORZECZA RZEKI TROI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH BOGDANOWICE, ZUBRZYCE, ZOPOWY
  od dnia: 2009-07-24 14:53:23 więcej>>
 • odsłon:
  2240 
 • 2009-07-29 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE
  od dnia: 2009-07-29 13:19:33 więcej>>
 • odsłon:
  929 
 • 2009-08-13 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ,WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2009-08-13 14:47:53 więcej>>
 • odsłon:
  1164 
 • 2009-08-24 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU.
  od dnia: 2009-08-24 14:47:04 więcej>>
 • odsłon:
  1077 
 • 2009-08-27 REMONT CHODNIKA ULICY POWSTAŃCÓW W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2009-08-27 14:42:31 więcej>>
 • odsłon:
  890 
 • 2009-09-18 Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Głubczycach Etap I
  od dnia: 2009-09-18 13:00:28 więcej>>
 • odsłon:
  1249 
 • 2009-09-18 BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Z ZASILANIEM W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY
  od dnia: 2009-09-18 13:22:31 więcej>>
 • odsłon:
  919 
 • 2009-10-09 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2009-10-09 14:32:51 więcej>>
 • odsłon:
  830 
 • 2009-10-09 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2009-10-09 13:46:58 więcej>>
 • odsłon:
  984 
 • 2009-10-29 WYMIANA STOLARSKI OKIENNEJ ,WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2009-10-29 14:52:24 więcej>>
 • odsłon:
  1071 
 • 2009-10-30 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU.
  od dnia: 2009-10-30 13:05:47 więcej>>
 • odsłon:
  1116 
 • 2009-11-03 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 4.624.927 PLN DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2009 R.
  od dnia: 2009-11-03 14:45:14 więcej>>
 • odsłon:
  1057 
 • 2009-11-05 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2009-11-05 11:28:48 więcej>>
 • odsłon:
  848 
 • 2009-11-09 PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH NR 1 I 2 W BUDYNKU PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO 10 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2009-11-09 13:10:17 więcej>>
 • odsłon:
  880 
 • 2009-11-23 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ Z ZACHOWANIEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY W GROBNIKACH ETAP I
  od dnia: 2009-11-23 15:16:24 więcej>>
 • odsłon:
  1246 
 • 2009-11-25 ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE W RAMACH ZADANIA : REMONT ULICY POCZTOWEJ I PARKOWEJ W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2009-11-25 14:18:10 więcej>>
 • odsłon:
  822 
 • 2009-12-03 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI POMORZWICE.
  od dnia: 2009-12-03 13:46:47 więcej>>
 • odsłon:
  1145 
 • 2010-02-05 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2010-02-05 14:27:51 więcej>>
 • odsłon:
  1203 
 • 2010-03-08 ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2010-03-08 12:54:02 więcej>>
 • odsłon:
  944 
 • 2010-03-22 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU DANYCH
  od dnia: 2010-03-22 12:56:01 więcej>>
 • odsłon:
  1189 
 • 2010-04-09 WYKONANIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CAŁEJ GMINY GŁUBCZYCE NUMER OGŁOSZENIA: 100134 - 2010
  od dnia: 2010-04-09 15:04:39 więcej>>
 • odsłon:
  988 
 • 2010-04-12 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012
  od dnia: 2010-04-12 13:56:03 więcej>>
 • odsłon:
  1648 
 • 2010-05-14 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2010-05-14 12:19:23 więcej>>
 • odsłon:
  608 
 • 2010-05-27 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2010-05-27 15:04:25 więcej>>
 • odsłon:
  1200 
 • 2010-05-27 ZAKUP,DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ ŚCIBORZYCE MAŁE-TARNKOWA
  od dnia: 2010-05-27 10:22:28 więcej>>
 • odsłon:
  911 
 • 2010-06-18 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO
  od dnia: 2010-06-18 14:51:04 więcej>>
 • odsłon:
  1220 
 • 2010-06-21 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2010-06-21 15:08:17 więcej>>
 • odsłon:
  878 
 • 2010-06-28 REMONT POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROBNIKACH UL. ŚW. JANA 13. ETAP I
  od dnia: 2010-06-28 13:42:02 więcej>>
 • odsłon:
  941 
 • 2010-07-09 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I URZĄDZENIEM PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI POMORZOWICE - ROBOTY DODATKOWE
  od dnia: 2010-07-09 14:32:00 więcej>>
 • odsłon:
  767 
 • 2010-07-23 DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2010-07-23 15:34:34 więcej>>
 • odsłon:
  819 
 • 2010-07-28 REMONT ULICY SKŁODOWSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2010-07-28 13:54:33 więcej>>
 • odsłon:
  1162 
 • 2010-07-28 ZAKUP,DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA PRZEZNACZONEGO DO REMONTÓW GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  od dnia: 2010-07-28 14:37:25 więcej>>
 • odsłon:
  919 
 • 2010-07-29 PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI RADYNIA
  od dnia: 2010-07-29 12:40:17 więcej>>
 • odsłon:
  961 
 • 2010-08-12 REMONT POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROBNIKACH UL. ŚW. JANA 13. ETAP I ZADANIA. REMONT POMIESZCZEŃ PIERWSZEGO PIĘTRA
  od dnia: 2010-08-12 12:00:20 więcej>>
 • odsłon:
  899 
 • 2010-08-18 REMONT ULICY SKŁODOWSKIEJ W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2010-08-18 11:07:00 więcej>>
 • odsłon:
  1102 
 • 2010-08-31 REMONT SANITARIATÓW W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYCH GOŁUSZOWICACH
  od dnia: 2010-08-31 13:07:05 więcej>>
 • odsłon:
  805 
 • 2010-09-06 DOSTAWA I MONTAŻ 13 MULTIMEDIALNYCH PRACOWNI JĘZYKOWYCH W RAMACH PROJEKTU: MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2010-09-06 13:25:56 więcej>>
 • odsłon:
  1047 
 • 2010-09-08 BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ- ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ USYTUOWANEJ NA DZIAŁKACH NR 285/62, 285/80, 285/31 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2010-09-08 13:30:13 więcej>>
 • odsłon:
  771 
 • 2010-09-08 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2010-09-08 13:40:51 więcej>>
 • odsłon:
  767 
 • 2010-09-15 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GŁUBCZYCE
  od dnia: 2010-09-15 12:59:12 więcej>>
 • odsłon:
  1005 
 • 2010-09-24 DOSTAWA I MONTAŻ 13 MULTIMEDIALNYCH PRACOWNI JĘZYKOWYCH W RAMACH PROJEKTU: MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2010-09-24 11:17:41 więcej>>
 • odsłon:
  1096 
 • 2010-09-28 REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  od dnia: 2010-09-28 13:18:34 więcej>>
 • odsłon:
  881 
 • 2010-09-29 REMONT NAWIERZCHNI DROGI W PARKU MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2010-09-29 12:42:23 więcej>>
 • odsłon:
  958 
 • 2010-09-29 REMONT SANITARIATÓW W GIMNAZJUM NR 1 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 31. ETAP I ZADANIA - REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH PARTERU
  od dnia: 2010-09-29 14:32:29 więcej>>
 • odsłon:
  874 
 • 2010-10-14 KONSERWACJA GRUNTOWA ROWU WRAZ Z UMOCNIENIEM SKARPY PRZY DRODZE GMINNEJ DZ. NR 664, 559 W GROBNIKACH
  od dnia: 2010-10-14 14:57:52 więcej>>
 • odsłon:
  782 
 • 2010-10-25 REMONT DACHU I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGDANOWICACH - ETAP I
  od dnia: 2010-10-25 15:42:05 więcej>>
 • odsłon:
  897 
 • 2010-11-04 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2010-11-04 14:01:54 więcej>>
 • odsłon:
  769 
 • 2010-12-14 DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU
  od dnia: 2010-12-14 15:30:54 więcej>>
 • odsłon:
  782 
 • 2011-01-25 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH UL.KOLEJOWA I UL.KRNOWSKA W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2011-01-25 15:13:09 więcej>>
 • odsłon:
  1043 
 • 2011-01-25 ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2011-01-25 14:56:01 więcej>>
 • odsłon:
  656 
 • 2011-02-15 UDZIELENIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2011-02-15 12:32:56 więcej>>
 • odsłon:
  877 
 • 2011-02-21 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2011-02-21 12:33:55 więcej>>
 • odsłon:
  803 
 • 2011-02-21 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY GŁUBCZYCE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  od dnia: 2011-02-21 15:32:48 więcej>>
 • odsłon:
  787 
 • 2011-03-02 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2011-03-02 13:45:31 więcej>>
 • odsłon:
  1518 
 • 2011-03-09 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KOŚCIUSZKI I GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2011-03-18 14:01:00 więcej>>
 • odsłon:
  668 
 • 2011-04-14 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.KOSZAROWEJ 6 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2011-04-14 14:21:49 więcej>>
 • odsłon:
  1020 
 • 2011-04-28 PRZEBUDOWA PLACU PRZY ULICY GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2011-04-28 15:10:24 więcej>>
 • odsłon:
  947 
 • 2011-05-16 BUDOWA OBWODNICY W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE
  od dnia: 2011-05-16 11:09:56 więcej>>
 • odsłon:
  1586 
 • 2011-05-31 PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH I REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.SOSNOWIECKIEJ 3 W GŁUBCZYCACH W RAMACH PROGRAMU :REMONTUJEMY ABY LEPIEJ MIESZKAĆ
  od dnia: 2011-05-31 14:22:02 więcej>>
 • odsłon:
  999 
 • 2011-06-03 ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA PRZEZNACZONEGO DO REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2011-06-03 12:10:19 więcej>>
 • odsłon:
  924 
 • 2011-07-05 REMONT SANITARIATÓW NA I PIĘTRZE ORAZ NATRYSKÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGDANOWICACH
  od dnia: 2011-07-05 13:54:59 więcej>>
 • odsłon:
  677 
 • 2011-07-05 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH - ETAP II: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH - ŚCIANA ZACHODNIA
  od dnia: 2011-07-05 13:58:22 więcej>>
 • odsłon:
  699 
 • 2011-07-07 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP.
  od dnia: 2011-07-07 12:53:01 więcej>>
 • odsłon:
  1209 
 • 2011-07-14 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWA OBWODNICY W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE
  od dnia: 2011-07-14 13:51:02 więcej>>
 • odsłon:
  956 
 • 2011-08-05 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 4.626.217 PLN Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO 2011 R.
  od dnia: 2011-08-05 12:50:58 więcej>>
 • odsłon:
  816 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Przetargi do 14000 euro
 • 2010-06-09 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ ZABAWOWEGO POSIADAJĄCEGO CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  od dnia: 2010-06-09 14:49:54 więcej>>
 • odsłon:
  1056 
 • 2010-06-10 OPRACOWANIE PROCEDURY DO WYŁONIENIA WYKONAWCY NA REALIZACJĘ BUDOWY DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DWUDZIESTORODZINNYCH
  od dnia: 2010-06-10 15:01:06 więcej>>
 • odsłon:
  592 
 • 2010-06-16 NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM BUDOWA BOISKA ORLIK 2012 W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2010-06-16 12:33:34 więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • 2010-06-22 Zapytanie cenowe na zadanie Zubrzyce - zagospodarowanie terenu.
  od dnia: 2010-06-22 15:23:05 więcej>>
 • odsłon:
  564 
 • 2010-06-25 UDZIELENIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU GM. GŁUBCZYCE
  od dnia: 2010-06-25 09:48:08 więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • 2010-06-25 Zakup i dostawa wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Lisięcicach
  od dnia: 2010-06-25 13:40:46 więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • 2010-07-16 Zapytanie cenowe - wymiana stolarki okiennej w UM w Głubczycach
  od dnia: 2010-07-16 12:07:29 więcej>>
 • odsłon:
  505 
 • 2010-07-28 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LWOWIANACH
  od dnia: 2010-07-28 11:25:39 więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • 2010-07-29 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH UL.KOLEJOWA ORAZ UL.KRNOWSKA W GŁUBCZYCACH.
  od dnia: 2010-07-29 09:04:22 więcej>>
 • odsłon:
  812 
 • 2010-09-10 ZAPYTANIE CENOWE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA REKULTYWACJĘ BYŁEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZY ALEI LIPOWEJ W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2010-09-10 15:04:38 więcej>>
 • odsłon:
  760 
 • 2010-09-13 Zapytanie cenowe na wykonanie wycen nieruchomości oraz sporządzenie operatów szacunkowych 45 nieruchomości
  od dnia: 2010-09-13 10:47:27 więcej>>
 • odsłon:
  548 
 • 2010-09-16 Zapytanie cenowe na konserwację rowu w Lisięcicach
  od dnia: 2010-09-16 10:38:24 więcej>>
 • odsłon:
  604 
 • 2010-09-21 Zapytanie cenowe na zakup, dostawę i montaż na terenie gminy Głubczyce urządzeń do siłowni zewnętrznej
  od dnia: 2010-09-21 13:02:11 więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • 2010-09-23 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEBUDOWĘ DRÓG NA TERENIE SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE
  od dnia: 2010-09-23 15:54:47 więcej>>
 • odsłon:
  414 
 • 2010-09-23 ODBUDOWA ROWU I PRZEPUSTU WRAZ Z UMOCNIENIEM SKARP W MIEJSCOWOŚCI KIETLICE
  od dnia: 2010-09-23 15:26:35 więcej>>
 • odsłon:
  389 
 • 2010-09-27 Zapytanie cenowe na konserwacje rowu w Gołuszowicach
  od dnia: 2010-09-27 11:09:36 więcej>>
 • odsłon:
  415 
 • 2010-09-29 REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KLISINO
  od dnia: 2010-09-29 14:58:56 więcej>>
 • odsłon:
  452 
 • 2010-09-29 UTWARDZENIE PASA POBOCZA PRZY DRODZE GMINNEJ UL. PARKOWA W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2010-09-29 14:46:30 więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • 2010-10-13 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU, DOSTAWY, MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
  od dnia: 2010-10-13 09:42:03 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • 2010-10-25 Zapytanie cenowe wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem
  od dnia: 2010-10-25 15:07:19 więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • 2010-11-30 WYMIANA POMOSTU DREWNIANEGO MOSTU W KLISINIE
  od dnia: 2010-11-30 15:05:02 więcej>>
 • odsłon:
  436 
 • 2011 07 19 REMONT SANITARIATÓW ŚWIETLICY W PIETROWICACH.
  od dnia: 2011-07-19 10:45:06 więcej>>
 • odsłon:
  372 
 • 2011 07 28 REMONT WLOTU DO ROWU ORAZ STUDNI REWIZYJNEJ I WODOŚCIEKU W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ.
  od dnia: 2011-07-28 12:25:15 więcej>>
 • odsłon:
  350 
 • 2011-02-04 Zapytanie cenowe dot. wykonania prac projektowych obiektu budowlanego przy ul. Koszarowej Nr 6 w Głubczycach
  od dnia: 2011-02-04 13:30:10 więcej>>
 • odsłon:
  436 
 • 2011-02-07 ZAKUP,DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DLA SOŁECTWA RÓWNE.
  od dnia: 2011-02-07 13:17:10 więcej>>
 • odsłon:
  551 
 • 2011-02-10 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REGULACJI I REMONTU ROWU OTWARTEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO KANAŁU RUROWEGO
  od dnia: 2011-03-10 14:56:21 więcej>>
 • odsłon:
  356 
 • 2011-02-17 ZAPYTANIE CENOWE - DOSTAWA TONERÓW i TUSZÓW DO DRUKAREK
  od dnia: 2011-02-17 10:13:57 więcej>>
 • odsłon:
  499 
 • 2011-02-24 Zapytanie cenowe - udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciagu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Głubczyce w wysokości do 2.000.000 zł.
  od dnia: 2011-02-24 12:20:43 więcej>>
 • odsłon:
  572 
 • 2011-03-09 Dokumentacja projektowa regulacji i remontu rowu otwartego wraz z przebudową istniejącego kanału rurowego na odcinku od wylotu z przepustu pod drogą krajową Nr 38 do rzeki Cyny w miejscowości Głubczyce?
  od dnia: 2011-03-09 15:05:33 więcej>>
 • odsłon:
  366 
 • 2011-03-10 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REGULACJI I REMONTU ROWU OTWARTEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO KANAŁU RUROWEGO
  od dnia: 2011-03-10 15:06:23 więcej>>
 • odsłon:
  390 
 • 2011-03-11 Konserwacja rowu w Dobieszowie
  od dnia: 2011-03-11 14:32:11 więcej>>
 • odsłon:
  413 
 • 2011-03-15 ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK PIASKOWCA/SZAROGŁAZU DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ ŚCIBORZYCE MAŁE - TARNKOWA
  od dnia: 2011-03-15 10:50:27 więcej>>
 • odsłon:
  401 
 • 2011-03-16 NADZÓR INWESTORSKI DOT. INWESTYCJI ?PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIUSZKI I UL. GDAŃSKA W GŁUBCZYCACH?
  od dnia: 2011-03-16 14:54:27 więcej>>
 • odsłon:
  587 
 • 2011-03-21 ZAKUP I DOSTAWA PATELNI ELEKTRYCZNEJ ( 1 SZT. ) DLA SOŁECTWA KIETLICE.
  od dnia: 2011-03-21 09:48:40 więcej>>
 • odsłon:
  501 
 • 2011-04-06 ?Remonty bieżące chodników i utwardzeń na terenie miasta i gminy Głubczyce?
  od dnia: 2011-04-06 11:22:08 więcej>>
 • odsłon:
  371 
 • 2011-04-06 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi transportu rolnego w miejscowości Równe Gmina Głubczyce
  od dnia: 2011-04-06 14:43:26 więcej>>
 • odsłon:
  418 
 • 2011-05-06 ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ Z KOSZEM TYP TRAKTOREK W ILOŚCI 1 SZT. WRAZ Z DOSTAWĄ DLA SOŁECTWA BOGDANOWICE.
  od dnia: 2011-05-06 14:48:08 więcej>>
 • odsłon:
  431 
 • 2011-05-16 ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ Z KOSZEM TYP. TRAKTOREK W ILOŚCI 1 SZT. WRAZ Z DOSTAWĄ DLA SOŁECTWA BOGDANOWICE ( II )
  od dnia: 2011-05-16 13:28:51 więcej>>
 • odsłon:
  374 
 • 2011-05-16 ZAPYTANIE CENOWE - KASPERSKY WORKSPACE SECURITY KONTYNUACJA GOV 12 MIESIĘCY NA 60 STANOWISK
  od dnia: 2011-05-16 14:13:48 więcej>>
 • odsłon:
  391 
 • 2011-06-02 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA PANELOWEGO NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI DOBIESZÓW.
  od dnia: 2011-06-02 15:32:15 więcej>>
 • odsłon:
  417 
 • 2011-06-06 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADYNI.
  od dnia: 2011-06-06 13:42:03 więcej>>
 • odsłon:
  441 
 • 2011-06-09 REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRÓLOWE
  od dnia: 2011-06-09 13:27:30 więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • 2011-06-13 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA PANELOWEGO NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE.
  od dnia: 2011-06-13 13:56:45 więcej>>
 • odsłon:
  499 
 • 2011-06-17 WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W BERNACICACH.
  od dnia: 2011-06-17 12:26:03 więcej>>
 • odsłon:
  353 
 • 2011-06-17 WYMIANA STOLARKI OKIENNE SZATNI W CHOMOIĄŻY
  od dnia: 2011-06-17 11:33:30 więcej>>
 • odsłon:
  342 
 • 2011-06-20 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ.
  od dnia: 2011-06-20 08:45:51 więcej>>
 • odsłon:
  643 
 • 2011-06-21 ZAPYTANIE CENOWE NA ZAKUP 21 NETBOOKÓW ORAZ 21 LICENCJI PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO ESET SMART SECURITY NA 3 LATA
  od dnia: 2011-06-21 14:31:26 więcej>>
 • odsłon:
  536 
 • 2011-06-27 REGULACJA CIEKU WODNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI
  od dnia: 2011-06-27 13:56:23 więcej>>
 • odsłon:
  348 
 • 2011-06-27 REMONT WLOTU DO ROWU ORAZ STUDNI REWIZYJNEJ I WODOCIEKU W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ
  od dnia: 2011-06-27 14:01:21 więcej>>
 • odsłon:
  358 
 • 2011-07-01 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA GŁUBCZYCE
  od dnia: 2011-07-01 10:08:25 więcej>>
 • odsłon:
  394 
 • 2011-07-06 WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE.
  od dnia: 2011-07-06 09:06:29 więcej>>
 • odsłon:
  372 
 • 2011-07-08 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY ŚWIETLICY W BERNACICACH GÓRNYCH.
  od dnia: 2011-07-08 08:56:47 więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • 2011-07-08 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I SPORTOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA I SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  od dnia: 2011-07-08 11:47:46 więcej>>
 • odsłon:
  368 
 • 2011-07-14 NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM - PRZEBUDOWA PLACU PRZY UL. GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH - UTWARDZENIE TERENU, WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO.
  od dnia: 2011-07-14 10:07:20 więcej>>
 • odsłon:
  355 
 • 2011-07-15 KONSERWACJA ROWU W MIEJSCOWOŚCI CIERMIĘCICE PRZY DZIAŁKACH GMINNYCH NR. 108 I 121.
  od dnia: 2011-07-15 09:14:02 więcej>>
 • odsłon:
  372 
 • 2011-07-15 ZAKUP, DOSTAWA KOSIARKI I WYKASZARKI SPALINOWEJ DLA SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE.
  od dnia: 2011-07-15 08:28:21 więcej>>
 • odsłon:
  360 
 • 2011-07-19 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OBIEKTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE.
  od dnia: 2011-07-19 15:12:46 więcej>>
 • odsłon:
  374 
 • 2011-07-19 REMONT ŚWIETLICY W KWIATONIOWIE.
  od dnia: 2011-07-19 10:30:01 więcej>>
 • odsłon:
  363 
 • 2011-07-19 REMONT WLOTU DO ROWU ORAZ STUDNI REWIZYJNEJ I WODOŚCIEKU W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ.
  od dnia: 2011-07-19 10:39:21 więcej>>
 • odsłon:
  353 
 • 2011-07-20 REMONT SANITARIATÓW SWIETLICY W PIETROWICACH.
  od dnia: 2011-07-20 11:44:10 więcej>>
 • odsłon:
  342 
 • 2011-07-21 ROBOTY ZEWNĘTRZNE PRZY ŚWIETLICY W SŁAWOSZOWIE.
  od dnia: 2011-07-21 07:57:46 więcej>>
 • odsłon:
  361 
 • 2011-07-21 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DLA SOŁECTWA DOBIESZÓW.
  od dnia: 2011-07-21 09:46:52 więcej>>
 • odsłon:
  388 
 • 2011-07-28 BUDOWA ALTANY W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW.
  od dnia: 2011-07-28 13:03:47 więcej>>
 • odsłon:
  363 
 • 2011-07-28 REMONT SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ.
  od dnia: 2011-07-28 12:14:06 więcej>>
 • odsłon:
  410 
 • 2011-07-29 REMONT SZATNI SPORTOWEJ W CHOMIĄŻY.
  od dnia: 2011-07-29 14:13:11 więcej>>
 • odsłon:
  375 
 • 2011-08-02 WYKONANIE ŚCIEKU Z KOSTKI BRUKOWEJ W NOWEJ WSI.
  od dnia: 2011-08-03 15:15:45 więcej>>
 • odsłon:
  369 
 • 2011-08-04 Dokumentacja projektowa Budowa/przebudowa ulicy Bukowej w Głubczycach
  od dnia: 2011-08-04 13:18:59 więcej>>
 • odsłon:
  361 
 • 2011-08-04 Dokumentacja projektowa Budowa/przebudowa ulicy Morawskiej w Głubczycach
  od dnia: 2011-08-04 13:29:29 więcej>>
 • odsłon:
  415 
 • 2011-08-04 REMONT ŚWIETLICY W KWIATONIOWIE.
  od dnia: 2011-08-04 08:20:25 więcej>>
 • odsłon:
  404 
 • 2011-08-05 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW REKREACYJNYCH WSI KLISINO.
  od dnia: 2011-08-05 13:55:18 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • 2011-08-31 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DEBRZYCY.
  od dnia: 2011-08-31 10:48:47 więcej>>
 • odsłon:
  580 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Sprzedaż nieruchomości
 • INFORMACJE O WYNIKACH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ I ODDANIE W DZIERŻAWĘ/NAJEM NIERUCHOMOŚCI
  od dnia: 2010-03-25 10:27:23 więcej>>
 • odsłon:
  1348 
 • PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2010-03-25 10:26:16 więcej>>
 • odsłon:
  6863 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 • OBWIESZCZENIA O SESJI RADY MIEJSKIEJ - KADENCJA 2006 - 2010
  od dnia: 2010-11-30 07:37:37 więcej>>
 • odsłon:
  721 
 • OBWIESZCZENIA O SESJI RADY MIEJSKIEJ - KADENCJA 2010 - 2014
  od dnia: 2010-11-30 07:39:28 więcej>>
 • odsłon:
  1219 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Nabór
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2008-08-11 12:46:10 więcej>>
 • odsłon:
  22451 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZOKIS
  od dnia: 2008-04-04 12:27:45 więcej>>
 • odsłon:
  9735 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU DZIENNEGO POBYTU W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2009-03-09 13:50:10 więcej>>
 • odsłon:
  5369 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2008-09-09 10:07:22 więcej>>
 • odsłon:
  7501 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYCH GOŁUSZOWICACH
  od dnia: 2010-03-01 14:41:47 więcej>>
 • odsłon:
  3139 
 • POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE
  od dnia: 2008-09-12 10:31:12 więcej>>
 • odsłon:
  3640 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Konkursy
 • 2007-01-18 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2007 R. W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  od dnia: 2007-01-18 15:24:08 więcej>>
 • odsłon:
  1055 
 • 2007-01-18 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2007 R. W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY
  od dnia: 2007-01-18 15:24:24 więcej>>
 • odsłon:
  909 
 • 2008-01-18 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2008 R. W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  od dnia: 2008-01-18 12:31:58 więcej>>
 • odsłon:
  1007 
 • 2008-02-14 BURMISTRZ GŁUBCZYC ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2008 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  od dnia: 2008-02-14 14:10:20 więcej>>
 • odsłon:
  836 
 • 2008-05-29 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2008 R. W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  od dnia: 2008-05-29 10:46:13 więcej>>
 • odsłon:
  777 
 • 2008-05-29 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2008 R.
  od dnia: 2008-05-29 10:45:37 więcej>>
 • odsłon:
  943 
 • 2008-12-22 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2009 ROKU.
  od dnia: 2008-12-24 09:21:11 więcej>>
 • odsłon:
  712 
 • 2009-02-10 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2009-02-11 10:10:21 więcej>>
 • odsłon:
  744 
 • 2009-06-03 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2009 R.
  od dnia: 2009-06-03 15:38:01 więcej>>
 • odsłon:
  621 
 • 2010-01-07 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2010-01-07 14:06:02 więcej>>
 • odsłon:
  702 
 • 2010-04-09 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2010-04-09 14:53:08 więcej>>
 • odsłon:
  560 
 • 2010-05-18 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2010 R.
  od dnia: 2010-05-18 11:01:39 więcej>>
 • odsłon:
  560 
 • 2010-12-10 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA KONSULTACJE DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GŁUBCZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA ROK 2011
  od dnia: 2010-12-14 07:46:42 więcej>>
 • odsłon:
  605 
 • 2011-01-05 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA KONSULTACJE DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY GŁUBCZYCE W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU
  od dnia: 2011-01-05 10:12:20 więcej>>
 • odsłon:
  508 
 • 2011-01-14 OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁ-CE REALIZOWANE W 2011 R. W SFERZE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ
  od dnia: 2011-01-14 11:26:17 więcej>>
 • odsłon:
  484 
 • 2011-01-14 OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2011 R. W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  od dnia: 2011-01-14 11:29:15 więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • 2011-03-18 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO PODZIAŁU ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SPRZYJANIE ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W 2011 ROKU ORAZ OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH W 2011 r.
  od dnia: 2011-03-18 14:28:07 więcej>>
 • odsłon:
  450 
 • 2011-03-30 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO PODZIAŁU ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SPRZYJANIE ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W 2011 ROKU ORAZ OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH W 2011 R
  od dnia: 2011-03-30 15:16:32 więcej>>
 • odsłon:
  438 
 • 2011-04-29 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE SZKOLENIA SPORTOWCÓW OLIMPIJCZYKÓW W 2011 R.
  od dnia: 2011-04-29 13:55:44 więcej>>
 • odsłon:
  479 
 • 2011-06-09 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2011 R.
  od dnia: 2011-06-09 11:37:48 więcej>>
 • odsłon:
  595 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Informacja publiczna
 • INFORMACJA PUBLICZNA
  od dnia: 2010-01-14 07:47:57 więcej>>
 • odsłon:
  62183 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Kontrole zewnętrzne
 • KONTROLE ZEWNĘTRZNE
  od dnia: 2008-10-08 15:17:41 więcej>>
 • odsłon:
  3803 
  Dział: ORGANY
  Pozycja menu: Burmistrz
 • BURMISTRZ - KADENCJA 2002 - 2006
  od dnia: 2006-12-07 13:37:48 więcej>>
 • odsłon:
  1769 
 • BURMISTRZ - KADENCJA 2006 - 2010
  od dnia: 2008-03-26 15:23:26 więcej>>
 • odsłon:
  2764 
 • BURMISTRZ - KADENCJA 2010 - 2014
  od dnia: 2011-01-05 10:05:31 więcej>>
 • odsłon:
  1399 
  Dział: ORGANY
  Pozycja menu: Rada Miejska
 • Rada Miejska w Głubczycach - kadencja 2002-2006
  od dnia: 2006-02-13 11:59:57 więcej>>
 • odsłon:
  2016 
 • Rada Miejska w Głubczycach - kadencja 2006-2010
  od dnia: 2010-07-29 11:57:17 więcej>>
 • odsłon:
  1176 
 • Rada Miejska w Głubczycach - kadencja 2010-2014
  od dnia: 2010-12-15 08:25:29 więcej>>
 • odsłon:
  1516 
  Dział: ORGANY
  Pozycja menu: Komisje Rady Miejskiej
 • DORAŹNA KOMISJA INWENTARYZACYJNA
  od dnia: 2011-03-15 08:35:18 więcej>>
 • odsłon:
  618 
 • DORAŹNA KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  od dnia: 2011-03-15 08:47:32 więcej>>
 • odsłon:
  532 
 • DORAŹNA KOMISJA REGULAMINOWO-STATUTOWA
  od dnia: 2011-01-31 11:47:06 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • KOMISJA ŁADU i PORZĄDKU PUBLICZNEGO
  od dnia: 2011-02-01 09:13:26 więcej>>
 • odsłon:
  602 
 • KOMISJA MIESZKALNICTWA I ZASOBÓW KOMUNALNYCH
  od dnia: 2011-02-01 09:35:27 więcej>>
 • odsłon:
  581 
 • KOMISJA ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWA
  od dnia: 2011-02-01 09:43:35 więcej>>
 • odsłon:
  532 
 • KOMISJA OŚWIATY i KULTURY
  od dnia: 2011-02-01 09:49:28 więcej>>
 • odsłon:
  600 
 • KOMISJA REWIZYJNA
  od dnia: 2011-02-01 11:02:54 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
  od dnia: 2011-02-01 11:08:53 więcej>>
 • odsłon:
  475 
 • KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY i WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ
  od dnia: 2011-02-01 11:13:02 więcej>>
 • odsłon:
  433 
 • KOMISJA ZDROWIA, SPORTU I REKREACJI
  od dnia: 2011-02-01 11:27:09 więcej>>
 • odsłon:
  667 
  Dział: ORGANY
  Pozycja menu: Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
 • Kadencja 2002 - 2006
  od dnia: 2005-04-22 10:23:22 więcej>>
 • odsłon:
  1440 
 • Kadencja 2006 - 2010
  od dnia: 2006-12-07 13:43:41 więcej>>
 • odsłon:
  2175 
 • Kadencja 2010 - 2014
  od dnia: 2011-01-13 10:05:19 więcej>>
 • odsłon:
  1216 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Statut
 • STATUT URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2003-06-30 13:18:31 więcej>>
 • odsłon:
  8350 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Regulamin organizacyjny
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  od dnia: 2003-06-30 13:17:50 więcej>>
 • odsłon:
  4640 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Uchwały Rady Miejskiej
 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2004 ROKU
  od dnia: 2005-04-22 10:31:56 więcej>>
 • odsłon:
  2022 
 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2005 ROKU
  od dnia: 2005-05-16 09:39:00 więcej>>
 • odsłon:
  2103 
 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2006 ROKU
  od dnia: 2006-12-07 13:42:38 więcej>>
 • odsłon:
  1507 
 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2006 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010
  od dnia: 2006-12-07 13:46:31 więcej>>
 • odsłon:
  1786 
 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2007 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010
  od dnia: 2007-01-22 11:25:49 więcej>>
 • odsłon:
  2593 
 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2008 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010
  od dnia: 2008-02-12 13:03:38 więcej>>
 • odsłon:
  2447 
 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2009 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010
  od dnia: 2009-01-27 13:10:29 więcej>>
 • odsłon:
  2594 
 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2010 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010
  od dnia: 2010-11-24 09:05:19 więcej>>
 • odsłon:
  1706 
 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2010 ROKU - KADENCJA 2010 - 2014
  od dnia: 2010-11-25 13:20:28 więcej>>
 • odsłon:
  1412 
 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2011 ROKU - KADENCJA 2010 - 2014
  od dnia: 2010-12-13 13:41:39 więcej>>
 • odsłon:
  2467 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Zarządzenia
 • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2002 ROK
  od dnia: 2005-04-22 10:25:40 więcej>>
 • odsłon:
  3608 
 • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2003 ROK
  od dnia: 2005-04-22 10:27:04 więcej>>
 • odsłon:
  843 
 • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2004 ROK
  od dnia: 2005-05-13 11:02:23 więcej>>
 • odsłon:
  1351 
 • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2005 ROK
  od dnia: 2005-04-22 10:29:43 więcej>>
 • odsłon:
  1483 
 • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2006 ROK
  od dnia: 2006-01-11 10:38:44 więcej>>
 • odsłon:
  1020 
 • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2006 ROK Kadencja 2006-2010
  od dnia: 2006-12-07 14:26:07 więcej>>
 • odsłon:
  1318 
 • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2007 ROK Kadencja 2006-2010
  od dnia: 2006-12-07 14:30:21 więcej>>
 • odsłon:
  1603 
 • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2008 ROK Kadencja 2006-2010
  od dnia: 2008-01-11 13:31:51 więcej>>
 • odsłon:
  1505 
 • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2009 ROK Kadencja 2006-2010
  od dnia: 2009-01-13 11:07:20 więcej>>
 • odsłon:
  1269 
 • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2010 ROK Kadencja 2006-2010
  od dnia: 2010-01-08 14:54:38 więcej>>
 • odsłon:
  1152 
 • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2010 ROK Kadencja 2010-2014
  od dnia: 2010-11-25 13:22:32 więcej>>
 • odsłon:
  1073 
 • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2011 ROK Kadencja 2010-2014
  od dnia: 2011-01-05 13:17:10 więcej>>
 • odsłon:
  924 
 • ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU - 2006 ROK
  od dnia: 2006-02-01 10:57:13 więcej>>
 • odsłon:
  925 
 • ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU - 2007 ROK Kadencja 2006-2010
  od dnia: 2007-02-02 11:41:49 więcej>>
 • odsłon:
  1180 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Strategia rozwoju
 • STRATEGIA ROZWOJU GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2005-04-01 12:26:57 więcej>>
 • odsłon:
  3363 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Plan rozwoju lokalnego
 • PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY GŁUBCZYCE
  od dnia: 2005-04-01 14:04:53 więcej>>
 • odsłon:
  3775 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Projektowanie aktów normatywnych
 • Projektowanie aktów normatywnych
  od dnia: 2005-04-01 13:31:10 więcej>>
 • odsłon:
  3247 
  Dział: ZAŁATWIANIE SPRAW
  Pozycja menu: REFERATY I STANOWISKA
 • REFERATY I STANOWISKA
  od dnia: 2009-07-29 15:27:01 więcej>>
 • odsłon:
  3367 
  Dział: ZAŁATWIANIE SPRAW
  Pozycja menu: Refertay i stanowiska
 • REFERATY I STANOWISKA
  od dnia: 2005-02-08 15:49:20 (usunięta: 2009-07-29 15:22:40) więcej>>
 • odsłon:
  6232 
  Dział: ZAŁATWIANIE SPRAW
  Pozycja menu: URZĄD STANU CYWILNEGO
 • CZYNNOŚCI Z ZAKRESU REJESTRACJI STANU CYWILNEGO
  od dnia: 2010-03-24 10:35:21 więcej>>
 • odsłon:
  9733 
 • Jubileusz „ZŁOTYCH GODÓW”
  od dnia: 2005-03-15 14:45:46 (usunięta: 2010-04-06 09:50:28) więcej>>
 • odsłon:
  490 
 • OPŁATY SKARBOWE
  od dnia: 2005-03-15 14:45:54 (usunięta: 2009-06-09 11:20:02) więcej>>
 • odsłon:
  535 
 • WYSTAWIANIE WYPISÓW AKT STANU CYWILNEGO
  od dnia: 2005-03-15 14:47:15 (usunięta: 2009-06-09 11:20:16) więcej>>
 • odsłon:
  3334 
  Dział: ZAŁATWIANIE SPRAW
  Pozycja menu: WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 • PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT
  od dnia: 2010-01-11 10:50:41 więcej>>
 • odsłon:
  3623 
  Dział: ZAŁATWIANIE SPRAW
  Pozycja menu: WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 • ZAKRES SPRAW WYDZIAŁU KOMUNALNO-INWESTYCYJNEGO
  od dnia: 2011-04-20 13:54:46 więcej>>
 • odsłon:
  2887 
  Dział: ZAŁATWIANIE SPRAW
  Pozycja menu: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
  od dnia: 2005-03-17 15:49:35 więcej>>
 • odsłon:
  5346 
  Dział: ZAŁATWIANIE SPRAW
  Pozycja menu: WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 • ZAKRES SPRAW WYDZIAŁU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
  od dnia: 2005-04-12 11:47:02 więcej>>
 • odsłon:
  5375 
  Dział: ZAŁATWIANIE SPRAW
  Pozycja menu: WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 • WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
  od dnia: 2011-04-27 13:53:28 więcej>>
 • odsłon:
  5182 
  Dział: ZAŁATWIANIE SPRAW
  Pozycja menu: PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
 • Prowadzone rejestry i ewidencje oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
  od dnia: 2005-04-01 13:42:45 więcej>>
 • odsłon:
  3702 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: AZBEST
 • AZBEST
  od dnia: 2007-03-06 12:41:52 więcej>>
 • odsłon:
  4822 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Wykazy
 • WNIOSKI - DECYZJE - WYKAZY
  od dnia: 2007-02-15 08:47:25 więcej>>
 • odsłon:
  3451 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Zawiadomienia
 • 2009-12-30 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacji PGO, POŚ i Prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ
  od dnia: 2009-12-30 15:06:29 więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • 2010-01-17 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji brykietu/peletu z odpadów organicznych w obiektach po byłym PGR w miejscowości Kwiatoniów, działki nr 12 i 10/4-obręb Gadzowice
  od dnia: 2010-03-17 09:19:38 więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • 2010-01-20 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa budynku usługowego o część hotelową wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pokoje hotelowe, Głubczyce ul. Parkowa 4
  od dnia: 2010-01-20 14:34:52 więcej>>
 • odsłon:
  479 
 • 2010-01-21 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania _ Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce
  od dnia: 2010-01-21 14:16:29 więcej>>
 • odsłon:
  482 
 • 2010-01-26 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 12016 O, ulica Dworcowa w miejscowości Głubczyce, na działce o numerze ewidencyjnym 737
  od dnia: 2010-01-26 15:16:31 więcej>>
 • odsłon:
  601 
 • 2010-01-29 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stadionu miejskiego w Głubczycach na działce nr 880/3 - obręb miasto Głubczyce
  od dnia: 2010-01-29 13:09:08 więcej>>
 • odsłon:
  500 
 • 2010-02-08 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie bazy suszarniczo-magazynowej na terenie Zakładu Rolnego Gołuszowice na działce nr 3/7.
  od dnia: 2010-02-08 12:02:50 więcej>>
 • odsłon:
  445 
 • 2010-02-11 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416.
  od dnia: 2010-02-11 12:24:56 więcej>>
 • odsłon:
  967 
 • 2010-03-15 Obwieszczenie o wiosennej deratyzacji na terenie Gminy Głubczyce w 2010 roku
  od dnia: 2010-03-15 10:27:07 więcej>>
 • odsłon:
  475 
 • 2010-09-24 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1216 O, obreb Gołuszowice, na działkach o numerach ewidencyjnych 664, 667/4 i 667/3.
  od dnia: 2010-11-02 14:30:06 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • 2010-11-15 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania - Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce
  od dnia: 2010-11-16 13:56:21 więcej>>
 • odsłon:
  584 
 • 2010-12-09 Centrum odnowy i urody z grotą solną w Głubczycach
  od dnia: 2010-12-09 09:34:30 więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • 2011-01-13 Budowa linii nasiennej na terenie Gospodarstwa Rolnego Widok
  od dnia: 2011-01-13 08:48:19 więcej>>
 • odsłon:
  584 
 • 2011-01-13 Budowa zbiorników na zboże wraz z przenośnikiem ślimakowym i suszarnią w Zubrzycach
  od dnia: 2011-01-13 09:36:39 więcej>>
 • odsłon:
  743 
 • 2011-02-07 Zmiana sposobu użytkowania budynku po wytwórni wód gazowanych na warsztat samochodowy w Głubczycach ul. Wrocławska 5
  od dnia: 2011-02-07 13:37:15 więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • 2011-03-22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą techniczną dla aglomeracji Lisięcice.
  od dnia: 2011-03-22 13:21:17 więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • 2011-05-18 Zwiększenie pojemności wanien procesowych do 45,5 m3 na terenie zakładu GALMET w Głubczycach
  od dnia: 2011-05-18 11:57:37 więcej>>
 • odsłon:
  500 
 • 2011-06-03 Zmiana sposobu użytkowania części hal magazynowych w zakładzie produkcyjnym firmy GALMET w Głubczycach przy ul. Raciborskiej 36 na hale produkcyjne.
  od dnia: 2011-06-03 10:39:59 więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • 2011-07-29 Zalesienie gruntów porolnych wraz z przygotowaniem gleby i ochroną przed zwierzyną, w ramach Programu dla Odry 2006
  od dnia: 2011-08-01 09:36:46 więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • 2011-08-01 Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego z przyłączem gazu dla palnika gazowego suszarni zboża (6 szt. zbiorników nadziemnych po 6,70 m3 każdy) w Klisinie
  od dnia: 2011-08-01 09:45:49 więcej>>
 • odsłon:
  376 
 • 2011-08-04 Budowa stacji pomiarowej GAZ-SYSTEM S.A. o przepustowości Q=4000 m3/h w Głubczycach na terenie działki 682/2
  od dnia: 2011-08-04 11:09:19 więcej>>
 • odsłon:
  364 
 • 2011-08-04 Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej GSG Sp.z o.o. o przepustowości Q=4000 m3/h w Głubczycach na terenie działki 682/2
  od dnia: 2011-08-04 11:11:43 więcej>>
 • odsłon:
  411 
 • 2011-08-10 SANITACJA RZEKI TROI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZOPOWY, ZUBRZYCE I BOGDANOWICE
  od dnia: 2011-08-10 14:25:10 więcej>>
 • odsłon:
  470 
 • ZAWIADOMIENIA
  od dnia: 2007-02-15 09:01:27 więcej>>
 • odsłon:
  11190 
  Dział: FINANSE
  Pozycja menu: Sprawozdania
 • SPRAWOZDANIA ZA 2010 ROK
  od dnia: 2010-05-10 11:25:25 więcej>>
 • odsłon:
  1192 
 • SPRAWOZDANIA ZA 2011 ROK
  od dnia: 2011-04-28 09:59:06 więcej>>
 • odsłon:
  667 
  Dział: FINANSE
  Pozycja menu: Odroczenia - ulgi - umorzenia
 • ODROCZENIA - ULGI - UMORZENIA
  od dnia: 2010-06-02 08:07:00 więcej>>
 • odsłon:
  1683 
  Dział: FINANSE
  Pozycja menu: Budżet
 • BUDŻET 2004
  od dnia: 2004-03-29 12:07:14 więcej>>
 • odsłon:
  1405 
 • BUDŻET 2005
  od dnia: 2004-12-29 10:22:53 więcej>>
 • odsłon:
  1239 
 • BUDŻET 2006
  od dnia: 2005-12-20 15:20:48 więcej>>
 • odsłon:
  1463 
 • BUDŻET 2007
  od dnia: 2007-01-22 11:39:02 więcej>>
 • odsłon:
  1651 
 • BUDŻET 2008
  od dnia: 2008-01-21 11:08:19 więcej>>
 • odsłon:
  1220 
 • BUDŻET 2009
  od dnia: 2009-01-07 12:14:38 więcej>>
 • odsłon:
  1249 
 • BUDŻET 2010
  od dnia: 2010-01-06 15:03:26 więcej>>
 • odsłon:
  1153 
 • BUDŻET 2011
  od dnia: 2010-12-14 12:54:31 więcej>>
 • odsłon:
  1197 
 • Mienie komunalne
  od dnia: 2011-02-10 09:19:02 więcej>>
 • odsłon:
  601 
 • Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce
  od dnia: 2009-04-28 09:04:30 więcej>>
 • odsłon:
  1819 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r.
  od dnia: 2008-04-30 08:08:17 (usunięta: 2009-04-28 09:02:12) więcej>>
 • odsłon:
  228 
  Dział: FINANSE
  Pozycja menu: Podatki i opłaty
 • DO POBRANIA - FORMULARZE PODATKOWE
  od dnia: 2005-12-15 12:58:40 więcej>>
 • odsłon:
  2577 
 • O P Ł A T A S K A R B O W A
  od dnia: 2007-02-07 15:07:11 więcej>>
 • odsłon:
  1090 
 • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2004 ROKU
  od dnia: 2004-03-29 12:49:43 więcej>>
 • odsłon:
  809 
 • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2005 ROKU
  od dnia: 2004-12-29 10:06:22 więcej>>
 • odsłon:
  912 
 • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2006 ROKU
  od dnia: 2007-01-10 11:10:12 więcej>>
 • odsłon:
  922 
 • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2007 ROKU
  od dnia: 2007-01-10 12:37:46 więcej>>
 • odsłon:
  4194 
 • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2008 ROKU
  od dnia: 2008-02-21 10:37:25 więcej>>
 • odsłon:
  893 
 • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2009 ROKU
  od dnia: 2009-01-07 09:38:46 więcej>>
 • odsłon:
  891 
 • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2010 ROKU
  od dnia: 2011-02-09 09:32:03 więcej>>
 • odsłon:
  400 
 • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2011 ROKU
  od dnia: 2011-02-09 09:32:39 więcej>>
 • odsłon:
  637 
 • ZWOLNIENIA PODATKOWE
  od dnia: 2011-02-10 10:56:01 więcej>>
 • odsłon:
  606 
  Dział: FINANSE
  Pozycja menu: Oświadczenia majątkowe
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE DO 30 DNI OD DATY ŚLUBOWANIA - KADENCJA 2006 - 2010
  od dnia: 2007-02-02 09:48:39 więcej>>
 • odsłon:
  1680 
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE DO 30 DNI OD DATY ŚLUBOWANIA - KADENCJA 2010 - 2014
  od dnia: 2011-03-11 15:18:54 więcej>>
 • odsłon:
  1269 
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE NA KONIEC KADENCJI 2002-2006
  od dnia: 2007-01-31 13:02:15 więcej>>
 • odsłon:
  1168 
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2003 ROKU
  od dnia: 2003-10-08 14:03:18 więcej>>
 • odsłon:
  1669 
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU
  od dnia: 2004-06-03 14:52:57 więcej>>
 • odsłon:
  1622 
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU
  od dnia: 2005-11-07 14:25:17 więcej>>
 • odsłon:
  1921 
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2006 ROKU
  od dnia: 2006-06-13 10:03:02 więcej>>
 • odsłon:
  1737 
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2006 ROK
  od dnia: 2007-06-06 10:30:44 więcej>>
 • odsłon:
  1456 
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2007 ROK
  od dnia: 2008-05-30 15:33:54 więcej>>
 • odsłon:
  2244 
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2008 ROK
  od dnia: 2009-07-13 09:24:27 więcej>>
 • odsłon:
  1751 
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2009 ROK
  od dnia: 2010-07-07 14:04:59 więcej>>
 • odsłon:
  1868 
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2010 ROK
  od dnia: 2011-08-12 09:20:37 więcej>>
 • odsłon:
  1223 
  Dział: JEDNOSTKI
  Pozycja menu: Postępowania kwalifikacyjne
 • Postępowania kwalifikacyjne
  od dnia: 2008-08-11 12:43:56 więcej>>
 • odsłon:
  5270 
  Dział: JEDNOSTKI
  Pozycja menu: GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 • GTBS Sp. z o.o. - Informacje
  od dnia: 2011-08-03 07:13:33 więcej>>
 • odsłon:
  903 
 • GTBS Sp. z o.o. - Oferta
  od dnia: 2011-03-15 07:21:13 więcej>>
 • odsłon:
  1446 
 • GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia
  od dnia: 2011-08-12 09:47:06 więcej>>
 • odsłon:
  23161 
  Dział: JEDNOSTKI
  Pozycja menu: GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA - MAJĄTEK SPÓŁKI
  od dnia: 2007-09-25 09:43:27 więcej>>
 • odsłon:
  2378 
 • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. - GŁUBCZYCE UL. POWSTAŃCÓW 9
  od dnia: 2007-09-25 09:46:21 więcej>>
 • odsłon:
  2547 
 • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi - 2008
  od dnia: 2008-01-02 15:03:02 więcej>>
 • odsłon:
  6881 
 • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi - 2009
  od dnia: 2009-01-12 13:44:22 więcej>>
 • odsłon:
  8648 
 • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi - 2010
  od dnia: 2010-02-12 14:54:48 więcej>>
 • odsłon:
  39632 
 • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi -2006
  od dnia: 2007-01-05 14:08:16 więcej>>
 • odsłon:
  1402 
 • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi -2007
  od dnia: 2007-01-05 14:12:59 więcej>>
 • odsłon:
  8058 
 • INFORMACJA - CENA WODY I ŚCIEKÓW W 2008 ROKU
  od dnia: 2008-01-04 08:11:48 więcej>>
 • odsłon:
  1473 
 • INFORMACJA - STAWKI ZA WYWÓZ SZAMBA
  od dnia: 2006-01-31 10:13:51 więcej>>
 • odsłon:
  1225 
 • PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2006-2008
  od dnia: 2006-01-26 10:09:47 więcej>>
 • odsłon:
  1133 
  Dział: JEDNOSTKI
  Pozycja menu: USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 • USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O. - GŁUBCZYCE UL. POCZTOWA 8 A
  od dnia: 2011-02-01 11:12:54 więcej>>
 • odsłon:
  40656 
  Dział: JEDNOSTKI
  Pozycja menu: Jednostki pomocnicze
 • JEDNOSTKI POMOCNICZE
  od dnia: 2011-04-15 11:12:44 więcej>>
 • odsłon:
  1165 
 • OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
  od dnia: 2011-04-01 12:00:20 więcej>>
 • odsłon:
  713 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Miejski Ośrodek Kultury
 • Miejski Ośrodek Kultury - Głubczyce ul. Kościuszki 24
  od dnia: 2005-04-07 15:27:31 więcej>>
 • odsłon:
  11773 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Ośrodek Pomocy Społecznej - Głubczyce ul. Pocztowa 6a
  od dnia: 2005-04-07 15:27:53 więcej>>
 • odsłon:
  11900 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Środowiskowy Dom Samopomocy
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W ŚDS W NOWYCH GOŁUSZOWICACH
  od dnia: 2006-01-26 10:46:40 (usunięta: 2006-06-06 09:18:26) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Środowiskowy Dom Samopomocy - Nowe Gołuszowice
  od dnia: 2005-04-07 15:28:05 więcej>>
 • odsłon:
  5234 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Dom Dziennego Pobytu
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  od dnia: 2010-07-22 10:14:22 więcej>>
 • odsłon:
  1671 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Zarząd Budynków Komunalnych
 • Zarząd Budynków Komunalnych - Głubczyce ul. Pocztowa 8
  od dnia: 2005-04-07 15:28:19 (usunięta: 2009-02-02 12:34:40) więcej>>
 • odsłon:
  942 
 • Zarząd Budynków Komunalnych - OGŁOSZENIA / PRZETARGI
  od dnia: 2006-12-06 09:44:25 (usunięta: 2009-02-02 12:34:29) więcej>>
 • odsłon:
  696 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 • KONKURSY NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY
  od dnia: 2008-01-16 15:01:16 więcej>>
 • odsłon:
  1267 
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZOKIS
  od dnia: 2007-07-20 14:07:55 więcej>>
 • odsłon:
  9642 
 • PRZETARGI I OGŁOSZENIA 2009
  od dnia: 2010-02-16 12:46:20 więcej>>
 • odsłon:
  529 
 • PRZETARGI I OGŁOSZENIA 2010
  od dnia: 2010-02-16 12:49:48 więcej>>
 • odsłon:
  38235 
 • PRZETARGI I OGŁOSZENIA 2011
  od dnia: 2011-03-08 15:03:01 więcej>>
 • odsłon:
  1245 
 • Zarząd Oświaty Kultury i Sportu - Głubczyce ul. Olimpijska 1
  od dnia: 2005-04-07 15:28:32 więcej>>
 • odsłon:
  3288 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Przedszkola
 • PRZEDSZKOLA
  od dnia: 2010-08-31 10:25:04 więcej>>
 • odsłon:
  1897 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Szkoły Podstawowe
 • SZKOŁY PODSTAWOWE
  od dnia: 2008-10-08 12:11:08 więcej>>
 • odsłon:
  2809 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Gimnazja
 • GIMNAZJA
  od dnia: 2005-04-07 15:28:57 więcej>>
 • odsłon:
  3282 
  Dział: PRZEJRZYSTA POLSKA
  Pozycja menu: INFORMACJE
 • GłóWNE ZAłOżENIA STRATEGII GMINY GłUBCZYCE
  od dnia: 2006-01-31 08:22:11 więcej>>
 • odsłon:
  1190 
 • SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE
  od dnia: 2005-12-29 14:06:01 więcej>>
 • odsłon:
  1396 
  Dział: PRZEJRZYSTA POLSKA
  Pozycja menu: KODEKS ETYCZNY
 • KODEKS ETYCZNY
  od dnia: 2005-12-29 14:06:59 więcej>>
 • odsłon:
  2620 
  Dział: PRZEJRZYSTA POLSKA
  Pozycja menu: KARTY USŁUG
 • URZĄD STANU CYWILNEGO
  od dnia: 2009-06-09 11:16:32 więcej>>
 • odsłon:
  732 
 • WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY
  od dnia: 2005-12-29 14:14:31 więcej>>
 • odsłon:
  848 
 • WYDZIAŁ KOMUNALNO-INWESTYCYJNY
  od dnia: 2005-12-29 14:16:09 więcej>>
 • odsłon:
  863 
 • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
  od dnia: 2005-12-29 14:18:09 więcej>>
 • odsłon:
  990 
 • WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
  od dnia: 2005-12-29 14:20:16 więcej>>
 • odsłon:
  851 
 • WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
  od dnia: 2005-12-29 14:21:24 więcej>>
 • odsłon:
  842 
  Dział: WYBORY I REFERENDA
  Pozycja menu: Wybory Samorządowe 2010
 • WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  od dnia: 2010-11-05 14:36:03 więcej>>
 • odsłon:
  3557 
  Dział: WYBORY I REFERENDA
  Pozycja menu: Wybory Prezydenta RP - 2010
 • WYBORY PREZYDENTA RP - 2010
  od dnia: 2010-05-28 08:48:00 więcej>>
 • odsłon:
  1716 
  Dział: WYBORY I REFERENDA
  Pozycja menu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  od dnia: 2009-03-18 11:43:29 więcej>>
 • odsłon:
  1619 
  Dział: WYBORY I REFERENDA
  Pozycja menu: Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 • Przedterminowe Wybory Burmistrza Głubczyc
  od dnia: 2008-01-15 13:56:21 więcej>>
 • odsłon:
  3820 
  Dział: WYBORY I REFERENDA
  Pozycja menu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
  od dnia: 2007-09-14 12:23:13 więcej>>
 • odsłon:
  2924 
  Dział: WYBORY I REFERENDA
  Pozycja menu: Wybory samorządowe 2006
 • MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W GŁUBCZYCACH
  od dnia: 2006-10-23 11:29:25 więcej>>
 • odsłon:
  5859 
  Dział: SPISY POWSZECHNE
  Pozycja menu: Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
  od dnia: 2010-12-08 07:43:43 więcej>>
 • odsłon:
  1614 
  Dział: SPISY POWSZECHNE
  Pozycja menu: Powszechny Spis Rolny 2010
 • Powszechny Spis Rolny 2010
  od dnia: 2010-06-09 08:43:46 więcej>>
 • odsłon:
  1647 
  Dział: Zrzut
  Pozycja menu: Burmistrz i zastępcy
 • BURMISTRZ I ZASTĘPCA
  od dnia: 2003-06-24 14:35:01 (usunięta: 2005-02-28 13:18:41) więcej>>
 • odsłon:
  560 
  Dział: Zrzut
  Pozycja menu: Skład Rady Miejskiej
 • Rada Miejska w Głubczycach - kadencja 2002-2006
  od dnia: 2003-06-30 11:36:12 (usunięta: 2005-02-28 13:25:04) więcej>>
 • odsłon:
  349 
  Dział: Zrzut
  Pozycja menu: Jednostki organizacyjne
 • JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  od dnia: 2003-06-30 13:49:25 (usunięta: 2005-04-07 15:22:47) więcej>>
 • odsłon:
  605 
  Dział: Zrzut
  Pozycja menu: Jednostki gospodarcze
 • JEDNOSTKI GOSPODARCZE
  od dnia: 2003-06-30 13:58:43 (usunięta: 2005-04-11 15:35:58) więcej>>
 • odsłon:
  504 


  URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35