URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mapa biuletynu
Zestawienie wszystkich podstron biuletynu:

 1. OGŁOSZENIA
  1. Ankieta ubezpieczeniowa
   • Ubezpieczenia dla jednostek organizacyjnych gminy Głubczyce »»
  2. Zamówienia publiczne - profil nabywcy
  3. Przetargi
   • 16.08.2010 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE. »»
   • 2008-02-12 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH »»
   • 2008-02-14 Wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości i inwentaryzacji pomiarowych nieruchomości w 2008 roku. »»
   • 2008-02-15 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH WRAZ Z JEDOSTKAMI PODLEGŁYMI »»
   • 2008-02-21 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2008-03-05 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 44651-2008 »»
   • 2008-03-07 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP II »»
   • 2008-03-19 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP II »»
   • 2008-03-19 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 56239-2008 »»
   • 2008-04-08 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH »»
   • 2008-04-21 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 78449-2008 »»
   • 2008-05-16 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA ROK 2008. »»
   • 2008-07-03 WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W ODBUDOWANYM RATUSZU MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH W MEBLE BIBLIOTECZNE »»
   • 2008-07-23 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2008-07-23 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZATNI I UTWARDZENIE PLACU ZESPOŁU SZKÓŁ W LISIĘCICACH. »»
   • 2008-07-28 DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2008-08-07 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W GŁUBCZYCACH ETAP I W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 »»
   • 2008-08-08 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I ROBOTY MALARSKIE W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH »»
   • 2008-08-12 ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2008-08-21 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 5.893.148 PLN DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2008 R. »»
   • 2008-09-04 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z MODUŁOWYM BUDYNKIEM ZAPLECZA W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO- ORLIK 2012 W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2008-09-17 LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL.DWORCOWEJ Nr 2 W GŁUBCZYCACH »»
   • 2008-10-01 DOSTAWA OPAŁU DO GIMNAZJUM NR 1 I URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH »»
   • 2008-10-14 DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU 1 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM. »»
   • 2008-11-12 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE I GMINIE GŁUBCZYCE »»
   • 2008-11-26 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LISIĘCICACH. »»
   • 2008-11-27 REMONT KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2009-01-09 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH »»
   • 2009-01-15 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE I GMINIE GŁUBCZYCE »»
   • 2009-01-16 BUDOWA DROGI ULICY SŁONECZNEJ W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2009-01-28 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół w Lisięcicach »»
   • 2009-01-28 Ogłoszenie o udzielniu zamówienia »»
   • 2009-02-16 WYKONANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJI POMIAROWYCH NIERUCHOMOŚCI W 2009 R. DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2009-02-18 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE. »»
   • 2009-03-05 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI PIETROWICE,MOKRE KOLONIA WRAZ Z OŚRODKIEM WYPOCZYNKOWYM ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. »»
   • 2009-03-06 REMONT ULICY POCZTOWEJ I PARKOWEJ W GŁUBCZYCACH »»
   • 2009-03-13 REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2009-03-16 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY II ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PIETROWICE GM.GŁUBCZYCE OBEJMUJĄCA WIEŚ CHOMIĄŻA ,KRASNE POLE, LENERCICE I OPAWICA. »»
   • 2009-03-27 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA :OCHRONA GRANICZNEJ RZEKI OPAWICY Z POLSKIEJ I CZESKIEJ STRONY »»
   • 2009-03-31 ZARZĄDZANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2009-04-09 ZARZĄDZANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2009-04-14 REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO PRZEDSZKOLA NR 2 ZLOKALIZOWANEGO W GŁUBCZYCE SADY. »»
   • 2009-04-21 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY II ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PIETROWICE GM. GŁUBCZYCE OBEJMUJĄCA WIEŚ CHOMIĄŻA, KRASNE POLE, LENARCICE I OPAWICA »»
   • 2009-05-07 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP III. »»
   • 2009-05-14 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2009-05-20 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.OCHRONA GRANICZNEJ RZEKI OPAWICY Z POLSKIEJ I CZESKIEJ STRONY. »»
   • 2009-05-28 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2009-06-19 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH ETAP I :REMONT DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ »»
   • 2009-07-02 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH »»
   • 2009-07-06 ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE. »»
   • 2009-07-15 WYMIANA KOTŁÓW ORAZ REMONT UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO W KOTŁOWNI GIMNAZJUM NR 1 W GŁUBCZYCACH »»
   • 2009-07-16 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO SRÓDMIESCIA MIASTA GŁUBCZYCE. »»
   • 2009-07-17 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2009-07-24 SANITACJA DORZECZA RZEKI TROI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH BOGDANOWICE, ZUBRZYCE, ZOPOWY »»
   • 2009-07-29 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE »»
   • 2009-08-13 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ,WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2009-08-24 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU. »»
   • 2009-08-27 REMONT CHODNIKA ULICY POWSTAŃCÓW W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2009-09-18 Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Głubczycach Etap I »»
   • 2009-09-18 BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Z ZASILANIEM W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY »»
   • 2009-10-09 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2009-10-09 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH »»
   • 2009-10-29 WYMIANA STOLARSKI OKIENNEJ ,WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2009-10-30 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU. »»
   • 2009-11-03 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 4.624.927 PLN DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2009 R. »»
   • 2009-11-05 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH »»
   • 2009-11-09 PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH NR 1 I 2 W BUDYNKU PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO 10 W GŁUBCZYCACH »»
   • 2009-11-23 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ Z ZACHOWANIEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY W GROBNIKACH ETAP I »»
   • 2009-11-25 ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE W RAMACH ZADANIA : REMONT ULICY POCZTOWEJ I PARKOWEJ W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2009-12-03 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI POMORZWICE. »»
   • 2010-02-05 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNY GŁUBCZYCE »»
   • 2010-03-08 ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2010-03-22 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU DANYCH »»
   • 2010-04-09 WYKONANIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CAŁEJ GMINY GŁUBCZYCE NUMER OGŁOSZENIA: 100134 - 2010 »»
   • 2010-04-12 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012 »»
   • 2010-05-14 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH »»
   • 2010-05-27 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012 W GŁUBCZYCACH »»
   • 2010-05-27 ZAKUP,DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ ŚCIBORZYCE MAŁE-TARNKOWA »»
   • 2010-06-18 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO »»
   • 2010-06-21 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH »»
   • 2010-06-28 REMONT POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROBNIKACH UL. ŚW. JANA 13. ETAP I »»
   • 2010-07-09 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I URZĄDZENIEM PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI POMORZOWICE - ROBOTY DODATKOWE »»
   • 2010-07-23 DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2010-07-28 REMONT ULICY SKŁODOWSKIEJ W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2010-07-28 ZAKUP,DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA PRZEZNACZONEGO DO REMONTÓW GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE. »»
   • 2010-07-29 PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI RADYNIA »»
   • 2010-08-12 REMONT POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROBNIKACH UL. ŚW. JANA 13. ETAP I ZADANIA. REMONT POMIESZCZEŃ PIERWSZEGO PIĘTRA »»
   • 2010-08-18 REMONT ULICY SKŁODOWSKIEJ W GŁUBCZYCACH »»
   • 2010-08-31 REMONT SANITARIATÓW W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYCH GOŁUSZOWICACH »»
   • 2010-09-06 DOSTAWA I MONTAŻ 13 MULTIMEDIALNYCH PRACOWNI JĘZYKOWYCH W RAMACH PROJEKTU: MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2010-09-08 BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ- ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ USYTUOWANEJ NA DZIAŁKACH NR 285/62, 285/80, 285/31 W GŁUBCZYCACH »»
   • 2010-09-08 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2010-09-15 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GŁUBCZYCE »»
   • 2010-09-24 DOSTAWA I MONTAŻ 13 MULTIMEDIALNYCH PRACOWNI JĘZYKOWYCH W RAMACH PROJEKTU: MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2010-09-28 REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE »»
   • 2010-09-29 REMONT NAWIERZCHNI DROGI W PARKU MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH »»
   • 2010-09-29 REMONT SANITARIATÓW W GIMNAZJUM NR 1 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 31. ETAP I ZADANIA - REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH PARTERU »»
   • 2010-10-14 KONSERWACJA GRUNTOWA ROWU WRAZ Z UMOCNIENIEM SKARPY PRZY DRODZE GMINNEJ DZ. NR 664, 559 W GROBNIKACH »»
   • 2010-10-25 REMONT DACHU I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGDANOWICACH - ETAP I »»
   • 2010-11-04 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2010-12-14 DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU »»
   • 2011-01-25 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH UL.KOLEJOWA I UL.KRNOWSKA W GŁUBCZYCACH »»
   • 2011-01-25 ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2011-02-15 UDZIELENIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2011-02-21 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2011-02-21 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY GŁUBCZYCE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI »»
   • 2011-03-02 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH »»
   • 2011-03-09 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KOŚCIUSZKI I GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH »»
   • 2011-04-14 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.KOSZAROWEJ 6 W GŁUBCZYCACH »»
   • 2011-04-28 PRZEBUDOWA PLACU PRZY ULICY GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH »»
   • 2011-05-16 BUDOWA OBWODNICY W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE »»
   • 2011-05-31 PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH I REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.SOSNOWIECKIEJ 3 W GŁUBCZYCACH W RAMACH PROGRAMU :REMONTUJEMY ABY LEPIEJ MIESZKAĆ »»
   • 2011-06-03 ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA PRZEZNACZONEGO DO REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2011-07-05 REMONT SANITARIATÓW NA I PIĘTRZE ORAZ NATRYSKÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGDANOWICACH »»
   • 2011-07-05 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH - ETAP II: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH - ŚCIANA ZACHODNIA »»
   • 2011-07-07 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP. »»
   • 2011-07-14 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWA OBWODNICY W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE »»
   • 2011-08-05 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 4.626.217 PLN Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO 2011 R. »»
  4. Przetargi do 14000 euro
   • 2010-06-09 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ ZABAWOWEGO POSIADAJĄCEGO CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY »»
   • 2010-06-10 OPRACOWANIE PROCEDURY DO WYŁONIENIA WYKONAWCY NA REALIZACJĘ BUDOWY DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DWUDZIESTORODZINNYCH »»
   • 2010-06-16 NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM BUDOWA BOISKA ORLIK 2012 W GŁUBCZYCACH »»
   • 2010-06-22 Zapytanie cenowe na zadanie Zubrzyce - zagospodarowanie terenu. »»
   • 2010-06-25 UDZIELENIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU GM. GŁUBCZYCE »»
   • 2010-06-25 Zakup i dostawa wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Lisięcicach »»
   • 2010-07-16 Zapytanie cenowe - wymiana stolarki okiennej w UM w Głubczycach »»
   • 2010-07-28 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LWOWIANACH »»
   • 2010-07-29 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH UL.KOLEJOWA ORAZ UL.KRNOWSKA W GŁUBCZYCACH. »»
   • 2010-09-10 ZAPYTANIE CENOWE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA REKULTYWACJĘ BYŁEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZY ALEI LIPOWEJ W GŁUBCZYCACH »»
   • 2010-09-13 Zapytanie cenowe na wykonanie wycen nieruchomości oraz sporządzenie operatów szacunkowych 45 nieruchomości »»
   • 2010-09-16 Zapytanie cenowe na konserwację rowu w Lisięcicach »»
   • 2010-09-21 Zapytanie cenowe na zakup, dostawę i montaż na terenie gminy Głubczyce urządzeń do siłowni zewnętrznej »»
   • 2010-09-23 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEBUDOWĘ DRÓG NA TERENIE SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE »»
   • 2010-09-23 ODBUDOWA ROWU I PRZEPUSTU WRAZ Z UMOCNIENIEM SKARP W MIEJSCOWOŚCI KIETLICE »»
   • 2010-09-27 Zapytanie cenowe na konserwacje rowu w Gołuszowicach »»
   • 2010-09-29 REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KLISINO »»
   • 2010-09-29 UTWARDZENIE PASA POBOCZA PRZY DRODZE GMINNEJ UL. PARKOWA W GŁUBCZYCACH »»
   • 2010-10-13 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU, DOSTAWY, MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH »»
   • 2010-10-25 Zapytanie cenowe wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem »»
   • 2010-11-30 WYMIANA POMOSTU DREWNIANEGO MOSTU W KLISINIE »»
   • 2011 07 19 REMONT SANITARIATÓW ŚWIETLICY W PIETROWICACH. »»
   • 2011 07 28 REMONT WLOTU DO ROWU ORAZ STUDNI REWIZYJNEJ I WODOŚCIEKU W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ. »»
   • 2011-02-04 Zapytanie cenowe dot. wykonania prac projektowych obiektu budowlanego przy ul. Koszarowej Nr 6 w Głubczycach »»
   • 2011-02-07 ZAKUP,DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DLA SOŁECTWA RÓWNE. »»
   • 2011-02-10 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REGULACJI I REMONTU ROWU OTWARTEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO KANAŁU RUROWEGO »»
   • 2011-02-17 ZAPYTANIE CENOWE - DOSTAWA TONERÓW i TUSZÓW DO DRUKAREK »»
   • 2011-02-24 Zapytanie cenowe - udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciagu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Głubczyce w wysokości do 2.000.000 zł. »»
   • 2011-03-09 Dokumentacja projektowa regulacji i remontu rowu otwartego wraz z przebudową istniejącego kanału rurowego na odcinku od wylotu z przepustu pod drogą krajową Nr 38 do rzeki Cyny w miejscowości Głubczyce? »»
   • 2011-03-10 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REGULACJI I REMONTU ROWU OTWARTEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO KANAŁU RUROWEGO »»
   • 2011-03-11 Konserwacja rowu w Dobieszowie »»
   • 2011-03-15 ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK PIASKOWCA/SZAROGŁAZU DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ ŚCIBORZYCE MAŁE - TARNKOWA »»
   • 2011-03-16 NADZÓR INWESTORSKI DOT. INWESTYCJI ?PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIUSZKI I UL. GDAŃSKA W GŁUBCZYCACH? »»
   • 2011-03-21 ZAKUP I DOSTAWA PATELNI ELEKTRYCZNEJ ( 1 SZT. ) DLA SOŁECTWA KIETLICE. »»
   • 2011-04-06 ?Remonty bieżące chodników i utwardzeń na terenie miasta i gminy Głubczyce? »»
   • 2011-04-06 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi transportu rolnego w miejscowości Równe Gmina Głubczyce »»
   • 2011-05-06 ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ Z KOSZEM TYP TRAKTOREK W ILOŚCI 1 SZT. WRAZ Z DOSTAWĄ DLA SOŁECTWA BOGDANOWICE. »»
   • 2011-05-16 ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ Z KOSZEM TYP. TRAKTOREK W ILOŚCI 1 SZT. WRAZ Z DOSTAWĄ DLA SOŁECTWA BOGDANOWICE ( II ) »»
   • 2011-05-16 ZAPYTANIE CENOWE - KASPERSKY WORKSPACE SECURITY KONTYNUACJA GOV 12 MIESIĘCY NA 60 STANOWISK »»
   • 2011-06-02 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA PANELOWEGO NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI DOBIESZÓW. »»
   • 2011-06-06 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADYNI. »»
   • 2011-06-09 REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRÓLOWE »»
   • 2011-06-13 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA PANELOWEGO NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE. »»
   • 2011-06-17 WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W BERNACICACH. »»
   • 2011-06-17 WYMIANA STOLARKI OKIENNE SZATNI W CHOMOIĄŻY »»
   • 2011-06-20 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ. »»
   • 2011-06-21 ZAPYTANIE CENOWE NA ZAKUP 21 NETBOOKÓW ORAZ 21 LICENCJI PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO ESET SMART SECURITY NA 3 LATA »»
   • 2011-06-27 REGULACJA CIEKU WODNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI »»
   • 2011-06-27 REMONT WLOTU DO ROWU ORAZ STUDNI REWIZYJNEJ I WODOCIEKU W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ »»
   • 2011-07-01 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA GŁUBCZYCE »»
   • 2011-07-06 WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE. »»
   • 2011-07-08 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY ŚWIETLICY W BERNACICACH GÓRNYCH. »»
   • 2011-07-08 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I SPORTOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA I SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY »»
   • 2011-07-14 NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM - PRZEBUDOWA PLACU PRZY UL. GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH - UTWARDZENIE TERENU, WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO. »»
   • 2011-07-15 KONSERWACJA ROWU W MIEJSCOWOŚCI CIERMIĘCICE PRZY DZIAŁKACH GMINNYCH NR. 108 I 121. »»
   • 2011-07-15 ZAKUP, DOSTAWA KOSIARKI I WYKASZARKI SPALINOWEJ DLA SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE. »»
   • 2011-07-19 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OBIEKTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE. »»
   • 2011-07-19 REMONT ŚWIETLICY W KWIATONIOWIE. »»
   • 2011-07-19 REMONT WLOTU DO ROWU ORAZ STUDNI REWIZYJNEJ I WODOŚCIEKU W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ. »»
   • 2011-07-20 REMONT SANITARIATÓW SWIETLICY W PIETROWICACH. »»
   • 2011-07-21 ROBOTY ZEWNĘTRZNE PRZY ŚWIETLICY W SŁAWOSZOWIE. »»
   • 2011-07-21 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DLA SOŁECTWA DOBIESZÓW. »»
   • 2011-07-28 BUDOWA ALTANY W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW. »»
   • 2011-07-28 REMONT SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ. »»
   • 2011-07-29 REMONT SZATNI SPORTOWEJ W CHOMIĄŻY. »»
   • 2011-08-02 WYKONANIE ŚCIEKU Z KOSTKI BRUKOWEJ W NOWEJ WSI. »»
   • 2011-08-04 Dokumentacja projektowa Budowa/przebudowa ulicy Bukowej w Głubczycach »»
   • 2011-08-04 Dokumentacja projektowa Budowa/przebudowa ulicy Morawskiej w Głubczycach »»
   • 2011-08-04 REMONT ŚWIETLICY W KWIATONIOWIE. »»
   • 2011-08-05 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW REKREACYJNYCH WSI KLISINO. »»
   • 2011-08-31 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DEBRZYCY. »»
  5. Sprzedaż nieruchomości
   • INFORMACJE O WYNIKACH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ I ODDANIE W DZIERŻAWĘ/NAJEM NIERUCHOMOŚCI »»
   • PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GŁUBCZYCE »»
  6. Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
   • OBWIESZCZENIA O SESJI RADY MIEJSKIEJ - KADENCJA 2006 - 2010 »»
   • OBWIESZCZENIA O SESJI RADY MIEJSKIEJ - KADENCJA 2010 - 2014 »»
  7. Nabór
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZOKIS »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU DZIENNEGO POBYTU W GŁUBCZYCACH »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUBCZYCACH »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYCH GOŁUSZOWICACH »»
   • POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE »»
  8. Konkursy
   • 2007-01-18 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2007 R. W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM »»
   • 2007-01-18 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2007 R. W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY »»
   • 2008-01-18 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2008 R. W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM »»
   • 2008-02-14 BURMISTRZ GŁUBCZYC ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2008 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.  »»
   • 2008-05-29 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2008 R. W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU »»
   • 2008-05-29 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2008 R. »»
   • 2008-12-22 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2009 ROKU. »»
   • 2009-02-10 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2009-06-03 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2009 R. »»
   • 2010-01-07 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2010-04-09 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE »»
   • 2010-05-18 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2010 R. »»
   • 2010-12-10 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA KONSULTACJE DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GŁUBCZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA ROK 2011 »»
   • 2011-01-05 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA KONSULTACJE DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY GŁUBCZYCE W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU »»
   • 2011-01-14 OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁ-CE REALIZOWANE W 2011 R. W SFERZE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ »»
   • 2011-01-14 OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2011 R. W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO »»
   • 2011-03-18 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO PODZIAŁU ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SPRZYJANIE ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W 2011 ROKU ORAZ OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH W 2011 r. »»
   • 2011-03-30 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO PODZIAŁU ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SPRZYJANIE ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W 2011 ROKU ORAZ OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH W 2011 R »»
   • 2011-04-29 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE SZKOLENIA SPORTOWCÓW OLIMPIJCZYKÓW W 2011 R. »»
   • 2011-06-09 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2011 R. »»
  9. Informacja publiczna
   • INFORMACJA PUBLICZNA »»
  10. Kontrole zewnętrzne
   • KONTROLE ZEWNĘTRZNE »»

 2. ORGANY
  1. Burmistrz
   • BURMISTRZ - KADENCJA 2002 - 2006 »»
   • BURMISTRZ - KADENCJA 2006 - 2010 »»
   • BURMISTRZ - KADENCJA 2010 - 2014 »»
  2. Rada Miejska
   • Rada Miejska w Głubczycach - kadencja 2002-2006 »»
   • Rada Miejska w Głubczycach - kadencja 2006-2010 »»
   • Rada Miejska w Głubczycach - kadencja 2010-2014 »»
  3. Komisje Rady Miejskiej
   • DORAŹNA KOMISJA INWENTARYZACYJNA »»
   • DORAŹNA KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO »»
   • DORAŹNA KOMISJA REGULAMINOWO-STATUTOWA »»
   • KOMISJA ŁADU i PORZĄDKU PUBLICZNEGO »»
   • KOMISJA MIESZKALNICTWA I ZASOBÓW KOMUNALNYCH »»
   • KOMISJA ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWA »»
   • KOMISJA OŚWIATY i KULTURY »»
   • KOMISJA REWIZYJNA »»
   • KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA »»
   • KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY i WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ »»
   • KOMISJA ZDROWIA, SPORTU I REKREACJI »»
  4. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
   • Kadencja 2002 - 2006 »»
   • Kadencja 2006 - 2010 »»
   • Kadencja 2010 - 2014 »»

 3. AKTY PRAWNE
  1. Statut
   • STATUT URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH »»
  2. Regulamin organizacyjny
   • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach »»
  3. Uchwały Rady Miejskiej
   • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2004 ROKU »»
   • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2005 ROKU »»
   • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2006 ROKU »»
   • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2006 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010 »»
   • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2007 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010 »»
   • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2008 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010 »»
   • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2009 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010 »»
   • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2010 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010 »»
   • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2010 ROKU - KADENCJA 2010 - 2014 »»
   • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2011 ROKU - KADENCJA 2010 - 2014 »»
  4. Zarządzenia
   • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2002 ROK »»
   • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2003 ROK »»
   • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2004 ROK »»
   • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2005 ROK »»
   • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2006 ROK »»
   • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2006 ROK Kadencja 2006-2010 »»
   • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2007 ROK Kadencja 2006-2010 »»
   • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2008 ROK Kadencja 2006-2010 »»
   • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2009 ROK Kadencja 2006-2010 »»
   • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2010 ROK Kadencja 2006-2010 »»
   • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2010 ROK Kadencja 2010-2014 »»
   • ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2011 ROK Kadencja 2010-2014 »»
   • ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU - 2006 ROK »»
   • ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU - 2007 ROK Kadencja 2006-2010 »»
  5. Strategia rozwoju
   • STRATEGIA ROZWOJU GMINY GŁUBCZYCE »»
  6. Plan rozwoju lokalnego
   • PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY GŁUBCZYCE »»
  7. Projektowanie aktów normatywnych
   • Projektowanie aktów normatywnych »»

 4. ZAŁATWIANIE SPRAW
  1. REFERATY I STANOWISKA
   • REFERATY I STANOWISKA »»
  2. URZĄD STANU CYWILNEGO
   • CZYNNOŚCI Z ZAKRESU REJESTRACJI STANU CYWILNEGO »»
  3. WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
   • PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT »»
  4. WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
   • ZAKRES SPRAW WYDZIAŁU KOMUNALNO-INWESTYCYJNEGO »»
  5. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
   • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY »»
  6. WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
   • ZAKRES SPRAW WYDZIAŁU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA »»
  7. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
   • WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH »»
  8. PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
   • Prowadzone rejestry i ewidencje oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych »»

 5. OCHRONA ŚRODOWISKA
  1. AZBEST
  2. Wykazy
   • WNIOSKI - DECYZJE - WYKAZY »»
  3. Zawiadomienia
   • 2009-12-30 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacji PGO, POŚ i Prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ »»
   • 2010-01-17 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji brykietu/peletu z odpadów organicznych w obiektach po byłym PGR w miejscowości Kwiatoniów, działki nr 12 i 10/4-obręb Gadzowice »»
   • 2010-01-20 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa budynku usługowego o część hotelową wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pokoje hotelowe, Głubczyce ul. Parkowa 4 »»
   • 2010-01-21 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania _ Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce »»
   • 2010-01-26 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 12016 O, ulica Dworcowa w miejscowości Głubczyce, na działce o numerze ewidencyjnym 737 »»
   • 2010-01-29 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stadionu miejskiego w Głubczycach na działce nr 880/3 - obręb miasto Głubczyce »»
   • 2010-02-08 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie bazy suszarniczo-magazynowej na terenie Zakładu Rolnego Gołuszowice na działce nr 3/7. »»
   • 2010-02-11 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416. »»
   • 2010-03-15 Obwieszczenie o wiosennej deratyzacji na terenie Gminy Głubczyce w 2010 roku »»
   • 2010-09-24 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1216 O, obreb Gołuszowice, na działkach o numerach ewidencyjnych 664, 667/4 i 667/3. »»
   • 2010-11-15 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania - Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce »»
   • 2010-12-09 Centrum odnowy i urody z grotą solną w Głubczycach »»
   • 2011-01-13 Budowa linii nasiennej na terenie Gospodarstwa Rolnego Widok »»
   • 2011-01-13 Budowa zbiorników na zboże wraz z przenośnikiem ślimakowym i suszarnią w Zubrzycach »»
   • 2011-02-07 Zmiana sposobu użytkowania budynku po wytwórni wód gazowanych na warsztat samochodowy w Głubczycach ul. Wrocławska 5 »»
   • 2011-03-22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą techniczną dla aglomeracji Lisięcice. »»
   • 2011-05-18 Zwiększenie pojemności wanien procesowych do 45,5 m3 na terenie zakładu GALMET w Głubczycach »»
   • 2011-06-03 Zmiana sposobu użytkowania części hal magazynowych w zakładzie produkcyjnym firmy GALMET w Głubczycach przy ul. Raciborskiej 36 na hale produkcyjne. »»
   • 2011-07-29 Zalesienie gruntów porolnych wraz z przygotowaniem gleby i ochroną przed zwierzyną, w ramach Programu dla Odry 2006 »»
   • 2011-08-01 Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego z przyłączem gazu dla palnika gazowego suszarni zboża (6 szt. zbiorników nadziemnych po 6,70 m3 każdy) w Klisinie »»
   • 2011-08-04 Budowa stacji pomiarowej GAZ-SYSTEM S.A. o przepustowości Q=4000 m3/h w Głubczycach na terenie działki 682/2 »»
   • 2011-08-04 Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej GSG Sp.z o.o. o przepustowości Q=4000 m3/h w Głubczycach na terenie działki 682/2 »»
   • 2011-08-10 SANITACJA RZEKI TROI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZOPOWY, ZUBRZYCE I BOGDANOWICE »»
   • ZAWIADOMIENIA »»

 6. FINANSE
  1. Sprawozdania
   • SPRAWOZDANIA ZA 2010 ROK »»
   • SPRAWOZDANIA ZA 2011 ROK »»
  2. Odroczenia - ulgi - umorzenia
   • ODROCZENIA - ULGI - UMORZENIA »»
  3. Budżet
   • BUDŻET 2004 »»
   • BUDŻET 2005 »»
   • BUDŻET 2006 »»
   • BUDŻET 2007 »»
   • BUDŻET 2008 »»
   • BUDŻET 2009 »»
   • BUDŻET 2010 »»
   • BUDŻET 2011 »»
   • Mienie komunalne »»
   • Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce »»
  4. Podatki i opłaty
   • DO POBRANIA - FORMULARZE PODATKOWE »»
   • O P Ł A T A S K A R B O W A »»
   • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2004 ROKU »»
   • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2005 ROKU »»
   • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2006 ROKU »»
   • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2007 ROKU »»
   • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2008 ROKU »»
   • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2009 ROKU »»
   • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2010 ROKU »»
   • STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2011 ROKU »»
   • ZWOLNIENIA PODATKOWE »»
  5. Oświadczenia majątkowe
   • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE DO 30 DNI OD DATY ŚLUBOWANIA - KADENCJA 2006 - 2010 »»
   • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE DO 30 DNI OD DATY ŚLUBOWANIA - KADENCJA 2010 - 2014 »»
   • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE NA KONIEC KADENCJI 2002-2006 »»
   • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2003 ROKU »»
   • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU »»
   • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU »»
   • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2006 ROKU »»
   • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2006 ROK »»
   • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2007 ROK »»
   • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2008 ROK »»
   • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2009 ROK »»
   • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2010 ROK »»

 7. JEDNOSTKI
  1. Postępowania kwalifikacyjne
   • Postępowania kwalifikacyjne »»
  2. GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
   • GTBS Sp. z o.o. - Informacje »»
   • GTBS Sp. z o.o. - Oferta »»
   • GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia »»
  3. GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
   • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA - MAJĄTEK SPÓŁKI »»
   • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. - GŁUBCZYCE UL. POWSTAŃCÓW 9 »»
   • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi - 2008 »»
   • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi - 2009 »»
   • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi - 2010 »»
   • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi -2006 »»
   • GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi -2007 »»
   • INFORMACJA - CENA WODY I ŚCIEKÓW W 2008 ROKU »»
   • INFORMACJA - STAWKI ZA WYWÓZ SZAMBA »»
   • PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2006-2008 »»
  4. USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
   • USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O. - GŁUBCZYCE UL. POCZTOWA 8 A »»
  5. Jednostki pomocnicze
   • JEDNOSTKI POMOCNICZE »»
   • OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI »»

 8. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  1. Miejski Ośrodek Kultury
   • Miejski Ośrodek Kultury - Głubczyce ul. Kościuszki 24 »»
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej
   • Ośrodek Pomocy Społecznej - Głubczyce ul. Pocztowa 6a »»
  3. Środowiskowy Dom Samopomocy
   • Środowiskowy Dom Samopomocy - Nowe Gołuszowice »»
  4. Dom Dziennego Pobytu
   • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
  5. Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
   • KONKURSY NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY »»
   • NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZOKIS »»
   • PRZETARGI I OGŁOSZENIA 2009 »»
   • PRZETARGI I OGŁOSZENIA 2010 »»
   • PRZETARGI I OGŁOSZENIA 2011 »»
   • Zarząd Oświaty Kultury i Sportu - Głubczyce ul. Olimpijska 1 »»
  6. Przedszkola
  7. Szkoły Podstawowe
   • SZKOŁY PODSTAWOWE »»
  8. Gimnazja

 9. PRZEJRZYSTA POLSKA
  1. INFORMACJE
   • GłóWNE ZAłOżENIA STRATEGII GMINY GłUBCZYCE »»
   • SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE »»
  2. KODEKS ETYCZNY
   • KODEKS ETYCZNY »»
  3. KARTY USŁUG
   • URZĄD STANU CYWILNEGO »»
   • WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY »»
   • WYDZIAŁ KOMUNALNO-INWESTYCYJNY »»
   • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY »»
   • WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA »»
   • WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH »»

 10. WYBORY I REFERENDA
  1. Wybory Samorządowe 2010
   • WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 »»
  2. Wybory Prezydenta RP - 2010
   • WYBORY PREZYDENTA RP - 2010 »»
  3. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
   • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 »»
  4. Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
   • Przedterminowe Wybory Burmistrza Głubczyc »»
  5. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
   • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP »»
  6. Wybory samorządowe 2006
   • MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W GŁUBCZYCACH »»

 11. SPISY POWSZECHNE
  1. Narodowy Spis Powszechny 2011
   • Narodowy Spis Powszechny 2011 »»
  2. Powszechny Spis Rolny 2010
   • Powszechny Spis Rolny 2010 »»


URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl
NIP: 748-10-02-357
ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35