URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce
(FINANSE / Budżet)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2009-04-28 09:04:30, dokument aktualny]


Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr 230-2011 RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Głubczyc z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2010 rok.pdf (rozmiar 301,25 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-07-14 09:41:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.doc (rozmiar 423,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-07-14 09:36:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 2. Wykonanie dochodów i przychodów.xls (rozmiar 79,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-07-14 09:31:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 3. Wykonanie wydatków i rozchodów.xls (rozmiar 79,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-07-14 09:30:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 4. Wykonanie dochodów zadań zleconych.xls (rozmiar 31,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-07-14 09:29:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 5. Wykonanie wydatków zadań zleconych.xls (rozmiar 20,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-07-14 09:29:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 6. Wykonanie zadań inwestycyjnych.xls (rozmiar 26,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-07-14 09:28:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 7. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.xls (rozmiar 19,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-07-14 09:28:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 7. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych cd.doc (rozmiar 45,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-07-14 09:27:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 8. Przekazane dotacje z budżetu.xls (rozmiar 117,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-07-14 09:27:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego.xls (rozmiar 20,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-07-14 09:27:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europwjskiej.doc (rozmiar 57,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-07-14 09:26:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-07-14 09:26:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2010r..pdf (rozmiar 421,70 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 10:35:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr 349-2010 z 13.09.2010. RIO w Opolu w spr. opinii o informacji i przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010. Str.1..jpg (rozmiar 489,21 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 10:34:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr 349-2010 z 13.09.2010r. RIO w Opolu w spr. opinii o informacji i przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r. Str.2..jpg (rozmiar 777,88 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 10:32:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2009r..pdf (rozmiar 71,87 KB)
  [Lucyna Łaba dnia 2010-06-23 14:07:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.doc (rozmiar 333,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-04-28 09:08:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 2. Wykonanie dochodów i przychodów za 2009r.xls (rozmiar 73,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-04-28 09:08:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 3. Wykonanie wydatków i rozchodów za 2009 r.xls (rozmiar 57,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-04-28 09:06:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 4. Wykonanie dochodów dotacji związan. z wykonywaniem. zadań zleconych za 2009r.xls (rozmiar 29,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-04-28 09:05:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 5. Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2009 r.xls (rozmiar 28,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-04-28 09:05:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 6. Zestawienie tabelaryczne z wykonania inwestycji w 2009r.xls (rozmiar 203,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-04-28 09:05:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 7. Wykaz placówek, które utworzyły dochody własne i wydatki nimi finansowane.ZOKiS. za 2009.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-04-28 09:04:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 7.Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansow. ZOKiS. za 2009r.doc (rozmiar 40,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-04-28 09:04:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 7. Analiza opisowa z wykon.dochodów własnych i wydatków nimi finansow. ZOKiS. za 2009r.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-04-28 09:04:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 8. Analiza wykonania planu przychodów i wydatków funduszu celowego GFOŚiGW za 2009r.doc (rozmiar 80,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-04-28 09:03:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 9. Przekazane dotacje celowe na zadania własne gminy za 2009.xls (rozmiar 116,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-04-28 09:02:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 10. Wykonanie wydatków na utrzymanie samorządów wiejskich.doc (rozmiar 95,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-04-28 09:02:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • RB-NDS za 2009 rok.pdf (rozmiar 319,85 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-03-03 15:01:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • RB-Z za 2009 rok.pdf (rozmiar 548,28 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-03-03 15:01:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.pdf (rozmiar 567,20 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-04-28 09:07:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.pdf (rozmiar 509,96 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-04-28 09:05:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja o wykoaniu budżetu za I pólrocze 2008 r.pdf (rozmiar 537,92 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-15 08:27:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprawozdanie z wykonania budzetu za I półrocze 2005r.doc (rozmiar 1 612,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-11-06 12:14:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.doc (rozmiar 1 524,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-11-06 12:12:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r.doc (rozmiar 1 681,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-11-06 11:41:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok.doc (rozmiar 2 000,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-11-06 11:41:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006..shs (rozmiar 566,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-11-06 11:41:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007.pdf (rozmiar 469,80 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-11-06 11:41:54, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1835

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2266

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  zmiana opisu i przeniesienie sprawozdania za 2007 r.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35