URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2003 ROKU
(FINANSE / Oświadczenia majątkowe)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2003-10-08 14:03:18, dokument aktualny]


Burmistrz Jurkowski Kazimierz.doc
Z-ca burmistrza Krupa Adam.doc
Sekretarz Buniak Bolesław.doc
Skarbnik Wachowiak Jerzy.doc

Przewodniczący Rady Miejskiej Wołoszyn Edward.doc
Radni:
Bubiak Andrzej.doc
Ciechanowski Tadeusz.doc
Cisowski Kazimierz.doc
Fedorowicz Krzysztof.doc
Florek Józef.doc
Imiełowski Adam.doc
Junka Ryszard.doc
Kulik Bogdan.doc
Mazurkiewicz Leonard.doc
Michałek-Czerepak Ewa.doc
Miszkiewicz Kazimierz.doc
Naumczyk Kazimierz.doc
Pich Józef.doc
Robak Wiesław.doc
Rubczyński Leon.doc
Skowyra Krzysztof.doc
Starczewski Tadeusz.doc
Wysoczański Jan.doc
Zwarycz Rafał.doc
Żorniak Tomasz.doc

Naczelnicy wydziałów:
Grochalska Beata.doc
Grzanka Kazimierz.doc
Królikowska Jadwiga.doc
Maleńczyk Stanisław.doc

Jednostki podległe:
GTBS Prezes Chmielewski Władysław.doc
GWiK Prezes Karaczyn Leszek.doc
Usługi Komunalne Prezes Masiuk Marian.doc

Dom Dziennego Pobytu Kierownik Łyczkowska Janina.doc
Miejski Ośrodek Kultury Dyrektor Ziółko Zbigniew.doc
Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Ziółkowska Bożena.doc
ŚDS Nowe Gołuszowice Kierownik Bednarczyk Janusz.doc
Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu Dyrektor Krzaczkowski Stanisław.doc

Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli:
Kunicka Małgorzata.doc
Skowyra Zdzisława.doc
Wilk Małgorzata.doc

Dyrektorzy Szkół Podstawowych:
Biegus Bogusława.doc
Dębska Maria.doc
Jargon Aleksandra.doc
Maciaszek Aleksandra.doc
Myczewska Irena.doc
Olender Bożena.doc
Pasternak Beata.doc
Węgrzyn Ireneusz.doc
Wojciechowski Tadeusz.doc

Dyrektorzy Gimnazjów:
Haremza Ewa.doc
Majka Bożena.doc

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Maciaszek Aleksandra.doc (rozmiar 504,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-10-08 13:59:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Bednarczyk Janusz.doc (rozmiar 525,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-10-08 13:46:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Biegus Bogusława.doc (rozmiar 858,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Bubiak Andrzej.doc (rozmiar 627,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Buniak Bolesław.doc (rozmiar 842,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Chmielewski Władysław.doc (rozmiar 831,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ciechanowski Tadeusz.doc (rozmiar 606,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Cisowski Kazimierz.doc (rozmiar 596,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Dębska Maria.doc (rozmiar 852,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Fedorowicz Krzysztof.doc (rozmiar 643,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Florek Józef.doc (rozmiar 611,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Grochalska Beata.doc (rozmiar 820,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Grzanka Kazimierz.doc (rozmiar 818,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Haremza Ewa.doc (rozmiar 909,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Imiełowski Adam.doc (rozmiar 710,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Jargon Aleksandra.doc (rozmiar 845,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Junka Ryszard.doc (rozmiar 629,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Jurkowski Kazimierz.doc (rozmiar 894,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Karaczyn Leszek.doc (rozmiar 881,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Królikowska Jadwiga.doc (rozmiar 818,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Krupa Adam.doc (rozmiar 866,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Krzaczkowski Stanisław.doc (rozmiar 862,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Kulik Bogdan.doc (rozmiar 644,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Kunicka Małgorzata.doc (rozmiar 750,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Łyczkowska Janina.doc (rozmiar 815,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Majka Bożena.doc (rozmiar 923,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Maleńczyk Stanisław.doc (rozmiar 867,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Masiuk Marian.doc (rozmiar 840,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Mazurkiewicz Leonard.doc (rozmiar 589,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Michałek-Czerepak Ewa.doc (rozmiar 648,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Miszkiewicz Kazimierz.doc (rozmiar 602,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Myczewska Irena.doc (rozmiar 858,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Naumczyk Kazimierz.doc (rozmiar 610,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Olender Bożena.doc (rozmiar 811,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pasternak Beata.doc (rozmiar 909,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pich Józef.doc (rozmiar 626,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Robak Wiesław.doc (rozmiar 600,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rubczyński Leon.doc (rozmiar 584,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Skowyra Krzysztof.doc (rozmiar 586,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Skowyra Zdzisława.doc (rozmiar 876,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Starczewski Tadeusz.doc (rozmiar 617,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wachowiak Jerzy.doc (rozmiar 874,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Węgrzyn Ireneusz.doc (rozmiar 852,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wilk Małgorzata.doc (rozmiar 892,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wojciechowski Tadeusz.doc (rozmiar 757,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wołoszyn Edward.doc (rozmiar 614,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wysoczański Jan.doc (rozmiar 611,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ziółko Zbigniew.doc (rozmiar 816,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ziółkowska Bożena.doc (rozmiar 803,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zwarycz Rafał.doc (rozmiar 630,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Żorniak Tomasz.doc (rozmiar 606,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2003-06-24 14:44:24, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1654
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1845

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Zmiana na stanowiskach
  ŚDS Nowe Gołuszowice
  SP Nr 1 Głubczyce
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35