URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU
(FINANSE / Oświadczenia majątkowe)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2004-06-03 14:52:57, dokument aktualny]


Burmistrz Jurkowski Kazimierz.doc
Z-ca burmistrza Krupa Adam.doc
Sekretarz Buniak Bolesław.doc
Skarbnik Wachowiak Jerzy.doc

Radni:
Bubiak Andrzej.doc
Ciechanowski Tadeusz.doc
Cisowski Kazimierz.doc
Fedorowicz Krzysztof.doc
Florek Józef.doc
Imiełowski Adam.doc
Junka Ryszard.doc
Kulik Bogdan.doc
Mazurkiewicz Leonard.doc
Michałek-Czerepak Ewa.doc
Miszkiewicz Kazimierz.doc
Naumczyk Kazimierz.doc
Pich Józef.doc
Robak Wiesław.doc
Rubczyński Leon.doc
Skowyra Krzysztof.doc
Starczewski Tadeusz.doc
Wołoszyn Edward.doc
Wysoczański Jan.doc
Zwarycz Rafał.doc
Żorniak Tomasz.doc

Naczelnicy wydziałów:
Grochalska Beata.doc
Grzanka Kazimierz.doc
Królikowska Jadwiga.doc
Maleńczyk Stanisław.doc

Jednostki podległe:
Bednarczyk Janusz.doc
Bieniarz Józef.doc
Chmielewski Władysław.doc
Karaczyn Leszek.doc
Krzaczkowski Stanisław.doc
Łyczkowska Janina.doc
Masiuk Marian.doc
Ziółko Zbigniew.doc
Ziółkowska Bożena.doc

Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli:
Kunicka Małgorzata.doc
Skowyra Zdzisława.doc
Wilk Małgorzata.doc

Dyrektorzy Szkół Podstawowych:
Biegus Bogusława.doc
Dębska Maria.doc
Jargon Aleksandra.doc
Leżańska Lucyna.doc
Maciaszek-Tantała Aleksandra.doc
Myczewska Irena.doc
Olender Bożena.doc
Węgrzyn Ireneusz.doc
Wojciechowski Tadeusz.doc

Dyrektorzy Gimnazjów:
Haremza Ewa.doc
Majka Bożena.doc

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Masiuk Marian.doc (rozmiar 433,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-06-03 14:50:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Jurkowski Kazimierz.doc (rozmiar 430,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-06-03 14:49:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Bednarczyk Janusz.doc (rozmiar 437,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Biegus Bogusława.doc (rozmiar 431,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Bieniarz Józef.doc (rozmiar 434,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Bubiak Andrzej.doc (rozmiar 339,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Buniak Bolesław.doc (rozmiar 447,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Chmielewski Władysław.doc (rozmiar 453,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ciechanowski Tadeusz.doc (rozmiar 327,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Cisowski Kazimierz.doc (rozmiar 329,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Dębska Maria.doc (rozmiar 453,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Fedorowicz Krzysztof.doc (rozmiar 329,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Florek Józef.doc (rozmiar 333,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Grochalska Beata.doc (rozmiar 445,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Grzanka Kazimierz.doc (rozmiar 446,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Haremza Ewa.doc (rozmiar 445,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Imiełowski Adam.doc (rozmiar 341,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Jargon Aleksandra.doc (rozmiar 433,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Junka Ryszard.doc (rozmiar 373,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Karaczyn Leszek.doc (rozmiar 442,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Królikowska Jadwiga.doc (rozmiar 451,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Krupa Adam.doc (rozmiar 464,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Krzaczkowski Stanisław.doc (rozmiar 447,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Kulik Bogdan.doc (rozmiar 335,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Kunicka Małgorzata.doc (rozmiar 446,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Leżańska Lucyna.doc (rozmiar 417,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Łyczkowska Janina.doc (rozmiar 480,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Maciaszek-Tantała Aleksandra.doc (rozmiar 448,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Majka Bożena.doc (rozmiar 472,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Maleńczyk Stanisław.doc (rozmiar 451,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Mazurkiewicz Leonard.doc (rozmiar 369,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Michałek-Czerepak Ewa.doc (rozmiar 340,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Miszkiewicz Kazimierz.doc (rozmiar 325,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Myczewska Irena.doc (rozmiar 452,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Naumczyk Kazimierz.doc (rozmiar 359,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Olender Bożena.doc (rozmiar 436,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pich Józef.doc (rozmiar 356,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Robak Wiesław.doc (rozmiar 326,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Rubczyński Leon.doc (rozmiar 338,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Skowyra Krzysztof.doc (rozmiar 339,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Skowyra Zdzisława.doc (rozmiar 433,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Starczewski Tadeusz.doc (rozmiar 320,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wachowiak Jerzy.doc (rozmiar 553,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Węgrzyn Ireneusz.doc (rozmiar 437,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wilk Małgorzata.doc (rozmiar 438,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wojciechowski Tadeusz.doc (rozmiar 434,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wołoszyn Edward.doc (rozmiar 340,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wysoczański Jan.doc (rozmiar 338,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ziółko Zbigniew.doc (rozmiar 430,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Ziółkowska Bożena.doc (rozmiar 421,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zwarycz Rafał.doc (rozmiar 343,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Żorniak Tomasz.doc (rozmiar 340,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2004-05-28 10:58:52, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1607
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1686

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  dodanie załączników
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35