URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2009 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Brygida Jung dnia 2009-01-27 13:10:29, dokument aktualny]


Uchwały Rady Miejskiej 2009rok


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr XXXIX-361-09 w spr. zmiany składu osobowego Komisji Organizacyjno-Budżetowej RM.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:13:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-360-09 w spr. zmian w budżecie na 2009r.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:12:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-359-09 w spr. przyjęcia zadań z zakresu właściw. powiatu związan. z prowadz. powiatowej biblioteki publicznej.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:11:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-358-09 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.doc (rozmiar 120,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:10:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-357-09 w spr.zmiany uchwały Nr XXVIII-257-09 R. M. z dnia 7.02.2008r.Program Przeciwdziałania Narkomaniidoc.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:10:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-356-09 dotacja Kościół w Nowej Wsi na prace konserwatorskie lub roboty budowl. przy zabytku wpisan. do rejestru.doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:09:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-355-09 w spr. wyraż.zgody na udzielenie bonifikaty. Sprzedaz bezprzetargowa lokalu mieszkalnego Kołłątaja 1m7.doc (rozmiar 40,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:09:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-354-09 w spr. wyraż. zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieuchom. R.Walaszek.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:08:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-353-09 w spr. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.doc (rozmiar 87,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:07:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-352-09 w spr. zmian w budżecie na 2009r.doc (rozmiar 45,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:07:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIX-351-09 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na rok 2010.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:07:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zalącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX-351-09 - cześć opisowa.doc (rozmiar 92,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:06:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX-351-09 - plan dochodów i przychodów na 2010 rok.xls (rozmiar 44,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:06:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX-351-09 - plan wydatków na 2010 rok.xls (rozmiar 53,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:05:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX-351-09 - dochody i wydatki zw. z realiz zadań adm.rządowej 2010.xls (rozmiar 187,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:04:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX-351-09 - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2010.doc (rozmiar 102,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:04:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX-351-09 - plan dochodów własnych jedn. budż. i wydatków nimi finansowanych.xls (rozmiar 13,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:03:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX-351-09 - dotacje na 2010.xls (rozmiar 74,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:03:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX-351-09 - plan wydatkówGFOSiGW na rok 2010 .doc (rozmiar 79,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:02:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX-351-09 - fundusz sołecki.xls (rozmiar 20,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-12-28 11:01:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 350 - 09 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas ozanczony do lat trzech .doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:26:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 349 - 09 w spr.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat w cenie nabycia nieruchomości lokalowych....doc (rozmiar 48,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:25:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 348 - 09 w spr.zmiany uchwały Nr XXVI-338-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Głubczycach.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:25:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 346 - 09 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2010..doc (rozmiar 45,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:24:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 345 - 09 w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc (rozmiar 90,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:24:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 344 - 09 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych....DOC (rozmiar 48,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:23:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 343 - 09 w spr. zasad podnajmowania lokali mieszkalnych, niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce....doc (rozmiar 41,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:23:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 342 - 09 w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Głubczyce.doc (rozmiar 177,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:22:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 341 - 09 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.doc (rozmiar 44,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:22:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 340 - 09 w spr. wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dot. opłaty targowej..doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:22:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 339 - 09 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010roku..doc (rozmiar 127,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:21:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 338 - 09 w spr. wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dot. podatku nieruchomości..doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:21:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 337 - 09 w spr. zmian w budżecie na 2009r..doc (rozmiar 49,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:21:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVIII - 336 - 09 w spr. zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia Samodz. Woj. Szpitala w Branicach.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:20:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXXVII-335-09 w spr. przyjęcia i zatwierdzenia Wieloletniego Progr. Inwwestycyjnego gminy Głubczyce na lata 2009-2011.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-11-19 09:39:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załacznik do uchwały nr XXXVII-335-09.xls (rozmiar 21,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-11-19 09:39:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVI-334-09 w spr.przystąp. do realizacji projektu Slesko bez hranic- nova turistycka destinace Śląsk bez granic.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-11-19 09:36:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVI-333-09 w spr. przystąpienia do realizacji projektu ?Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-11-13 13:51:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVI-332-09 w spr. przystąp. do realiz. w ramach RPO zad. Multimedialne pracownie.Szkoły Podstaw. i Gimnazja.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-11-13 13:50:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVI-331-09 - w spr. zm.uchw.nr XXXIII-300-09.Dotacja Kościół Lisięcice.doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-11-13 13:49:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVI-330-09 w spr.zaopin. proj. uchw. Rady M.Racibórz w spr.przekszt. Centrum Rehab. Osób Niepełnospr.Poradnia.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-11-13 13:47:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVI-329-09 w spr. zaopin. proj. uchw. Rady M.Racibórz w spr.przekszt. Centrum Rehab. Osób Niepełnospr.Gab.Lek.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-11-13 13:47:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVI-328-09 w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży.Głubczyce - Krakowska 10. Bogdanowice- Długa 18.doc (rozmiar 42,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-11-13 13:47:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVI-327-09.w spr.wyraż. zgody na zaw. kolejnych um. dzierżawy i najmu nieruchom. Gminy G ł-ce.doc (rozmiar 54,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-11-13 13:45:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVI-326-09.w spr.wyraż. zgody na zaw. kolejnej um. użycz. nieruchom. Gminy G ł-ce.Wspólnota Mieszkan. Kościuszki 3-5-7-9.doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-11-13 13:44:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVI-325-09.w spr.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Gminy G łubczyce. Polski Zw. Gołębi Pocztowych.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-11-13 13:43:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-318-09 w spr.zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-09 08:45:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXV-318-09.doc (rozmiar 61,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-09 08:45:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXV-318-09.doc (rozmiar 74,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-09 08:44:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXV-312-09.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-09 08:43:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXV-312-09.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-09 08:42:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-312-09 w spr.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 40,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-09 08:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-311-09 w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Głubczyce.pdf (rozmiar 166,39 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:23:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 01.pdf (rozmiar 1 251,88 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:21:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 02.pdf (rozmiar 585,53 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:20:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 03.pdf (rozmiar 566,62 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:20:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 04.pdf (rozmiar 590,26 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:20:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 05.pdf (rozmiar 575,23 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:19:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 06.pdf (rozmiar 966,66 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:19:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 07.pdf (rozmiar 846,19 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:19:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 08.pdf (rozmiar 648,16 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:18:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 09.pdf (rozmiar 650,84 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:18:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 10.pdf (rozmiar 1 030,82 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:17:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 11.pdf (rozmiar 850,57 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:17:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 12.pdf (rozmiar 544,51 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:17:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 13a.pdf (rozmiar 590,73 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:16:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 13b.pdf (rozmiar 554,83 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:16:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 14.pdf (rozmiar 1 971,02 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:16:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 15.pdf (rozmiar 571,61 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:15:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 16.pdf (rozmiar 958,42 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:14:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 17.pdf (rozmiar 1 902,74 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:14:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 18.pdf (rozmiar 1 023,37 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:13:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 19.pdf (rozmiar 534,78 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:12:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 20 - UWAGI.pdf (rozmiar 19,43 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:11:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały XXXV-311-09 Nr 21 - inwestycje.pdf (rozmiar 21,89 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-10-07 09:11:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-324-09 w spr.odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:53:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-323-09 w spr. przystąp. do realizacji na rok 2010 zadania Moje boisko-Orlik 2012.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:52:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2009 .pdf (rozmiar 490,03 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:51:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-322-09 w spr. rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009r.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:49:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-321-09 w spr.zaciągnięcia kredytu długoterminowego...doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:48:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXXV-320-09 w spr. zmian w budżecie na 2009r.doc (rozmiar 47,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:48:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-319-09 w spr. zaopiniowania uchwały nr XXXVII-928-09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego ...doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:46:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-317-09 w spr. udzielenia dotacji.Parafia Rzymskokatolicka pw.Trójcy Świętej Ściborzyce Małe.doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:45:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-316-09 w spr. zawarcia porozumienia z Powiatem Głubczyckim na realizację zad. Remont ul. Skłodowskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:44:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-315-09 w spr.przystąp. do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebud. Dróg Lokalnych. Remont ul. Skłodowskiej.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:43:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-314-09 w spr. zmian w budżecie (GFOŚiGW).doc (rozmiar 78,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:42:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-313-09 w spr. wyrażenia zgody na prowadzenie zadania z zakresu administracji rządowej.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:42:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIV-310-09 w spr. zmiany uchwały Nr XXV-221-08 ...doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2009-08-17 09:46:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIV-309-09 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXIII-299-09...doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2009-08-17 09:46:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIV-308-09 w spr. zmian w budżecie na 2009 rok .doc (rozmiar 45,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2009-08-17 09:45:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIII-307-09 w spr. ustawienia pomnika pamięci poświęconego ofiarom ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-07-03 09:03:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIII-306-09 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Pomorzowice.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-07-03 09:03:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIII-305-09 w spr. zmiany uchwały Nr XXIX-262-09 w spr. zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-07-03 09:03:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIII-304-09 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-07-03 09:02:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIII-303-09 w spr. potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-07-03 09:02:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIII-302-09 w sprawie wydania opinii lokalizacyjnej dla ośrodka gier na automatach przy ulicy Wodnej 7 w Głubczycach.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-07-03 09:02:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIII-301-09 w spr. zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w spr. likwidacji SPZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-07-03 09:00:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIII-300-09 w spr. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia św. Krzyża w Lisięcicach.doc (rozmiar 44,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-07-03 08:53:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIII-299-09 w spr. zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 73,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-07-03 08:52:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały nr XXXIII-298-09.jpg (rozmiar 688,38 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-07-03 08:44:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIII-298-09 w spr. przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-07-03 08:43:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIII-297-09 w spr. upoważnienia Burmistrza Głubczyc do podpisania umowy o dofinansowanie na realizację zadania.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-07-03 08:43:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXII-296-09 w spr. zmian w budżecie na 2009r. (GFOŚiGW).doc (rozmiar 74,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-05-22 13:21:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXII-295-09 w spr. zmian w budżecie na 2009r.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-05-22 13:20:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXII-294-09 w spr. bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.doc (rozmiar 91,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-05-22 13:20:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXII-293-09 w spr. współdziałania między Gminą Głubczyce, a Powiatem Głubczyckim w zakr. doradztwa metodycznego.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-05-22 13:19:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXII-292-09 w spr. zaopiniowania projektu uchwały w spr.likwidacji SP ZOZ w Głubczycach.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-05-22 13:19:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008.doc (rozmiar 806,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-05-22 13:16:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXII-291-09 w spr. przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-05-22 13:16:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2004-2008.doc (rozmiar 627,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-05-22 13:15:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXII-290-09 w spr. przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2004-2008.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-05-22 13:13:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXI-289-09 w sprawie zmian w budżecie na 2009r.doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-27 14:48:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXI-288-09 w spr. zm. uchw. nr XXVII-246-08 w spr.ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem...doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-27 14:48:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • załącznik do uchwały nr XXXI - 287 - 09.jpg (rozmiar 413,95 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-27 14:47:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXI-287-09 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Zubrzyce do kategorii dróg gminnych.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-27 14:47:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXI-286-09 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Opawicy.doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-27 14:47:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXI-285-09 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Bogdanowice.Kościół Nowa Wieś.doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-27 14:46:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXI-284-09 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Bogdanowice.Kościół Bogdanowice.doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-27 14:46:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXI-283-09 w spr.zm.uch. nr XXVIII-258-09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ..doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-27 14:45:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXI-282-09 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-27 14:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Głubczyce za 2008 r.pdf (rozmiar 567,20 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-27 14:45:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXI-281-09 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-27 14:44:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXI-280-09 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głubczyce na lata 2009-2015.doc (rozmiar 81,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-27 14:43:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXX-279-09 w spr. zatwierdzenia Zarządzenia Nr 891-09 Burmistrza Głubczyc z dn. 23 marca 2009 roku w sprawie...doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:36:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXX-278-09 w spr. zmian w budżecie na 2009r.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:36:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXX-277-09 w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli...doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:35:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXX-276-09 w spr. skargi Wojewody Opolskiego na Uchwałę Nr XXV-229-08 Rady Miejskiej w Głubczycach...doc (rozmiar 43,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:34:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • załacznik do uchwały nr XXX-275-09.jpg (rozmiar 541,36 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:34:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXX-275-09 w spr. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego...doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:33:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXX-273-09 w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Głubczyce...doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:25:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXX-272-09 w spr. dostosowania granic obwodów głosowania miasta i gminy Głubczyce...doc (rozmiar 51,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:24:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXX-271-09 w spr. zbycia nieruchomości gminnej położonej w Bogdanowicach ...doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:23:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXX-270-09 w spr. zbycia nieruchomości gminnej położonej w Krasnym Polu...doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:22:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXX-269-09 w spr. zbycia nieruchomości gminnej położonej w Tarnkowej...doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:22:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXX-268-09 w spr. uchylenia uchwały nr XV-160-95 ...doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:21:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • UchwałaNr XXIX-267-09 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego....doc (rozmiar 73,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-02-23 11:37:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIX-266-09 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.rtf (rozmiar 14,61 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-02-23 11:36:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIX-265-09 w sprawie przyjęcia regulaminu Nagradzania Ucziów Uzdolnionych.doc (rozmiar 57,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-02-23 11:36:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIX-264-09 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce lokalu....doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-02-23 11:35:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIX-262-09 w spr. zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości ... .doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-02-23 11:29:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIX-261-09 w sprawie skargi Wojewody na Uchwałę Nr XXI-226-08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 20.11.2008r..doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-02-23 11:28:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 10 do Uchwały XXVIII-254-09 z dnia 21.01.2009r.(Uchwała XXIX-260-09 z dn. 17.02.2009r..pdf (rozmiar 31,05 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-02-23 10:32:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 5 w brzmieniu stanowiacym załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX- 260-09 z dnia 17 lutego 2009r..pdf (rozmiar 30,71 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-02-23 10:32:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIX-260-09 w sprawie zmian w budżecie na 2009r..doc (rozmiar 40,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-02-23 10:32:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVIII-255-09 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych....DOC (rozmiar 49,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-02-02 11:30:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Budżet na rok 2009.pdf (rozmiar 346,35 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-01-27 13:10:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVIII-254-09 w spr. uchwalenia budzetu Gminy Głubczyce na rok 2009.doc (rozmiar 66,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-01-27 13:10:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVIII-256-09 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.doc (rozmiar 40,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-01-27 13:10:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVIII-257-09 w spr. zm. uch. nr XVI-138-08 RM w Głubczycach z dn. 07.02.2008r. w spr. przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na lata 2008-2010.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-01-27 13:10:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVIII-258-09 w spr. przyjęcia Gminnego Progarmu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.doc (rozmiar 125,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-01-27 13:10:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVIII-259-09 w spr. stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.doc (rozmiar 59,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-01-27 13:10:29, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr XXXVIII - 347 - 09 w spr.wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawieranie umów dzierżawy.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-12-03 09:25:12 do 2009-12-28 10:07:08]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-334-09 w spr.przystąp. do realizacji projektu Slesko bez hranic- nova turistycka destinace Śląsk bez granic.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-11-13 13:52:48 do 2009-11-19 09:34:53]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXV-312-09.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 15:02:31 do 2009-10-09 08:47:30]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXV-312-09.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 15:02:05 do 2009-10-09 08:47:46]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXV-318-09.doc (rozmiar 74,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 15:01:41 do 2009-10-09 08:46:50]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXV-318-09.doc (rozmiar 61,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 15:01:18 do 2009-10-09 08:47:12]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-318-09 w spr.zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:45:42 do 2009-10-09 08:46:23]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-312-09 w spr.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 40,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:41:58 do 2009-10-09 08:48:34]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXXV-311-09 w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Głubczyce.doc (rozmiar 390,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-10-05 14:41:29 do 2009-10-09 08:48:08]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Załącznik do uchwały nr XXXIII-298-09.jpg (rozmiar 688,38 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-07-03 08:44:46 do 2009-07-03 08:52:32]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • załacznik do uchwały nr XXX-274-09.jpg (rozmiar 546,85 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:33:26 do 2009-09-24 09:19:23]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXX-274-09 w spr. przystąpienia do zmiany studium kierunków uwarunkowań i zagospodarowania...doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2009-04-06 09:26:28 do 2009-09-24 09:19:02]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Załącznik do Uchwały WPI Nr XXIX-263-09 z dn. 17 lutego 2009.pdf (rozmiar 29,97 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-02-23 11:35:22 do 2009-11-19 09:40:53]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXIX-263-09 w spr. przyjęcia i zatwierdzenia WPI gm. Głubczyce na 2009-2010.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-02-23 11:29:19 do 2009-11-19 09:41:35]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXVIII-255-09 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych....DOC (rozmiar 49,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-01-27 13:10:29 do 2009-02-02 11:30:08]
  [załącznik usunął Brygida Jung]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2534
  wyślij podstronę na e-mail: • URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35