URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2008 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]


Uchwały Rady Miejskiej 2008r.


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr XXVII-248-08 w spr. wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce lokalu -basen.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-03-17 12:37:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVII-253-08 w spr. zm. uch. nr XXXIV-411-06 w spr. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głubczyce .doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2009-01-09 10:58:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVII-252-08 w spr. zmiany nazwy Gimnazjum Nr 2 w Głubczycach.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-23 08:09:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVII-250-08 w spr.zm. Uch. XXI-175-08.... OPS.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-23 08:09:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVII-249-08 w spr. przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem... 2009-2013.doc (rozmiar 1 101,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-23 08:08:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-247-08 w sprawie przystąpienia Gminy Głubczyce do programu Odnowa Wsi.DOC (rozmiar 42,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-23 08:07:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVII-246-08 w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają....doc (rozmiar 57,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-23 08:07:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVII-245-08 w sprawie zmian w budżecie na 2008r. doc (rozmiar 45,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-23 08:07:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-243-08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.doc (rozmiar 82,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-11 14:56:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-238-08 w sprawie zmian w budżecie na 2008r..doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-05 15:23:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-244-08 w sprawie wydania opinii lokalizacyjnej dla ośrodków gier na automatach przy ulicy Słowackiego 3 w Głubczycach.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-05 12:45:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-242-08 w sprawie dokonania przez Gminę Głubczyce darowizny na rzecz Skarbu Państwa....doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-05 12:45:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-241-08 w sprawie przyjęcia programu współpracy z oraganizacjami pozarządowymi....doc (rozmiar 47,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-05 12:44:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-239-08 w sprawie wyrażenie zgody na umorzenie.....doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-05 12:44:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-237-08 w spr.zawarcia porozumienia z Gminą Branice..doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:19:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-236-08 w spr.przystąpienia do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg....doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:19:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-235-08 w spr. zmiany uchwały Nr XIV-126-07 w sprawie opłaty od posiadania psów.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:18:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-234-08 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:18:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-233-08 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:18:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-232-08 w spr. przystąpienie do opracowania planu Zawiszyce.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:17:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-231-08 w spr.przyjęcia GPRPA na rok 2009..doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:16:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-230-08 w spr. wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków OSP... doc.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:16:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXV-229- 08 w spr. zmiany Uchwały Nr VIII-117-03 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 26.06.2003 r. w spr. uchwalenia Statutu Gm. Głubczyce.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:16:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-228-08 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV-186-08 w spr. przyjęcia hejnału Miasta Głubczyce.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:15:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-227-08 w spr.zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:15:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-226 -08 w spr.uchwalenia regulaminu utrzymania czystości.....doc (rozmiar 52,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:15:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-225-08 w spr.przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt.....doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:15:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-222-08 w spr.obniżenia ceny skupu 1q żyta..doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:14:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-221-08 w spr.wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych, opłata targowa ...doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:13:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-220 -08 w spr.okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiazujących w 2009r..doc (rozmiar 125,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:13:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-219 -08 w spr.wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych ...doc (rozmiar 43,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:13:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-218 -08 w spr.zmian w budżecie na rok 2008..doc (rozmiar 53,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:13:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja o wykonaniu budżetu za I pólrocze 2008 r.pdf (rozmiar 537,92 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:12:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV- 217 -08 w spr.rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu za I pólrocze 2008r...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:12:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIV-215-08 w spr. zabezpieczenia śr. finans. na pokrycie kosztów zarządzania i utrzymania cmentarzy komunalnych gminy Głubczyce.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-17 14:37:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIV-214-08 w sprawie zmian w budżecie na 2008r.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-17 14:37:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIII-213-08 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:17:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały nr XXIII-211,212-08 z dn. 18.09.2008r..jpg (rozmiar 753,63 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:17:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-212-08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP....doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:16:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały nr XXIII-211,212-08 z dn. 18.09.2008r..jpg (rozmiar 753,63 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:16:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-210-08 w sprawie przystąpienia Gminy Głubczyce do Stowarzyszenia....doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:15:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 19 do uchwały nr XXIII-209-08 z dn. 18.09.2008r..jpg (rozmiar 307,02 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:14:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 18 do uchwały nr XXIII-209-08 z dn. 18.09.2008r..jpg (rozmiar 421,33 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:14:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 17 do uchwały nr XXIII-209-08 z dn. 18.09.2008r..jpg (rozmiar 281,09 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:13:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 16 do uchwały nr XXIII-209-08 z dn. 18.09.2008r..jpg (rozmiar 378,22 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:13:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-209-08 w sprawie zmiany uchwały nr XXI-184-08 z dn. 25.06.2008r. ...doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:13:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały nr XXIII-208-08 z dn. 18.09.2008r..jpg (rozmiar 772,71 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:12:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-208 -08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Zopowy....doc (rozmiar 78,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:08:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIII-207-08 w sprawie zmian w budżecie na 2008r. (GFOŚiGW).doc (rozmiar 66,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:08:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-206-08 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Gołuszowice...doc (rozmiar 42,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:07:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-205-08 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsokatolickiej Królowe...doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:07:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-204-08 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce lokalu....doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:07:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-203-08 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd WO projektu uchwały Sejmiku WO ....doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:06:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII-202-08 z dn. 18.09.2008r..jpg (rozmiar 219,36 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:06:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII-202-08 z dn. 18.09.2008r..jpg (rozmiar 220,51 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:06:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-202-08 w sprawie zmiany nazwy części ulicy na terenie miasta Głubczyce.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:02:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały nr XXIII-201-08 z dn. 18.09.2008r..jpg (rozmiar 256,45 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:01:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-201-08 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:01:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-200-08 w sprawie skargi Pana Zbigniewa Lenartowicza na Uchwałę Nr XXI-172-08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 25.06.2008r. w spr. wygaśnięcia mandatu ....doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:01:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-199-08 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:00:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIII-198-08 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku Publicznego.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:00:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIII-197-08 w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:00:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-196-08 w sprawie rezygnacji ze składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:00:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-195-08 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy I Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:00:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-194-08 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 14:59:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-193-08 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Mieszkalnictwa i Zasobów Komunalnych Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 14:59:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-192-08 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 1 w Głubczycach.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 14:59:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-191-08 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 49,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 14:59:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-190-08 w sprawie zmiany uchwały Nr VII-46-2007 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 29.03.2007r. dot. poboru opłaty skarbowej....doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 14:58:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIII-189-08 w spr. zmiany uchwały Nr XXI-174-08 z dn. 25.06.2008r. w spr. zaciągnięcia kredytu....doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 14:58:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIII-188-08 w sprawie zmian w budżecie na 2008r.doc (rozmiar 53,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 14:58:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-187-08 w sprawie stanowiska wobec rządowego projektu ustawy....doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 14:56:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-185-08 z dn. 18.08.2008 r. w spr. przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą To każdy umieć powinien... odkrywanie tajemnic ICT.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-08-19 14:05:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI-184-08 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu....doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:53:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI-183-08 w spr. powołania kierownika USC.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:52:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI-182 -08 w spr. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:52:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1 do Uchwały XXI-181-08 z dn. 25.06.2008r..jpg (rozmiar 388,21 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:51:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI-181- 08 w sprawie zaliczenia do dróg gminnych...doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:50:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI-180 -08 w spr. udzielenia dotacji - kościół Krzyżowice....doc (rozmiar 42,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:50:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI-179 -08 w sprawie udzielenia dotacji - kościół Opawice...doc (rozmiar 42,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:49:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI- 178 -08 w spr.likwidacji Szkoły Podstawowej w Gołuszowicach.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:49:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI- 177 -08 w spr. użyczenia obiektu stadionu miejskiego.....doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:49:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI-176 -08 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasad.dla OPS....doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:48:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-175 - 08 w spr. przyjęcia do realizacji projektu OPS....doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:47:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI - 174 - 08 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego....doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:47:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI-173-08 w sprawie zmian w budżecie na 2008r.doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:47:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI-172-08 w sprwie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:46:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXI-171- 08 w sprawie uzupełnienia składu osobowego....doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-07-01 10:45:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-170-08 wspr. wyrażenia woli na przejęcie przez Gminę Głubczyce dróg krajowych....doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-05-30 13:40:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XX-169-08 w spr. pozbawienia ul. Sosnowieckiej oraz Pl. Zgody - kategorii dróg gminnych.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-05-30 13:40:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XX-168-08 w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół....doc (rozmiar 98,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-05-30 13:39:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XX-166-08 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasad. dla OPS.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-05-30 13:38:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XIX-165-08 w spr. zawaracia porozumienia, muzeum ziemi głubczyckiej.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-04-30 08:04:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XIX-164-08 w spr. załatwienia skargi z dn. 21.02.08 nauczycieli przy Zespole Szkół w Pietrowicach.doc (rozmiar 49,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-04-30 08:04:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XIX-163-08 w spr. załatwienia skargi z dn. 11.02.08 Rady Rodziców Pietrowice.doc (rozmiar 50,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-04-30 08:04:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XIX-162- 08 w sprawie wygaśnięcia mandatu R. Junka.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-04-30 08:03:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XIX-161-08 w sprawie zmian w budżecie na 2008r. (161.942zł.).doc (rozmiar 40,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-04-30 08:03:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XIX-160-08 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-04-30 08:03:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.pdf (rozmiar 509,96 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-04-30 08:02:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XIX-159-08 w spr. rozpatrzenia sprawozdania z wyknania budżetu za 2007r.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-04-30 08:01:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XVIII-158-08 w spr. dotacji - Grobniki.doc (rozmiar 41,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-04-04 13:56:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XVIII-157-08 w spr. udzielenia dotacji - Bogdanowice.doc (rozmiar 41,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-04-04 13:56:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XVIII-156-05 w sprawie udzielania dotacji - Pomorzowice.doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-04-04 13:56:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XVIII-155-08 w spr. zmiany nazwy SP Nr 1 w Głubczycach.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-04-04 13:56:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XVIII-154-08 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce lokali....doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-04-04 13:55:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVII-153-08 w spr. ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-03-07 12:38:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVII-152-08 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego...doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-03-07 12:38:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVII-151-08 w spr. zmiany uchwały Nr III-26-06 Rady Miejskiej w Głubczycach ....doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-03-07 12:38:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały Nr XVII-150-08 WPI - marzec 2008.xls (rozmiar 20,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-03-07 12:37:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVII-149-08 w sprawie współpracy z Krnovem....doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-03-07 12:37:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVII-148-08 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-03-07 12:36:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • BUDŻET MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE NA ROK 2008.pdf (rozmiar 283,06 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głubczyce w roku 2007.doc (rozmiar 865,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-135-08 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na rok 2008.doc (rozmiar 64,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-136-08 w spr.zasad otryzmywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych....doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-137-08 w spr. przyjęcia Gm. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.doc (rozmiar 107,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-138-08 w spr. przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na lata 2008-2010.doc (rozmiar 116,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-139-08 w spr. załatwienia skargi z dn. 30.11.2007r. na pełniącą obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Pietrowicach.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-140-08 w spr. załatwienia skargi z dnia 15 listopada 2007r. na działalność Zastępcy Burmistrza Jana Krówki.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-141-08 w spr. wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie -Koźlu.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-142-07 w sprawie wydania opinii lokalizacyjnej dla ośrodków gier na automatach przy ulicy Dworcowej 7 w Głubczycach.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-143-07 w sprawie wydania opinii lokalizacyjnej dla ośrodków gier na automatach przy ulicy Koszarowej 6 w Głubczycach.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-144-08 w spr. zmiany numeru porządkowego oraz nadania imienia Przedszkolu nr 6 w Głubczycach.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-145-08 w spr. zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XIV-118-07 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 29.11.2007r..doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-146-08 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2008 rok.doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-147-08 w spr. ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gm. Głubczyce.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-02-12 13:03:38, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr XXVII-253-08 w spr. zm. uch. nr XXXIV-411-06 w spr. uchwalenia regulaminu utrzymania czustości.... .doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-23 08:09:49 do 2009-01-09 10:58:38]
  [załącznik usunął Brygida Jung]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXVII-251-08 w spr. ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej....doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-23 08:09:18 do 2009-09-24 09:16:11]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXVII-248-08 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasoby gminy Głubczyce lokali ....doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-23 08:07:47 do 2009-03-17 12:33:13]
  [załącznik usunął Brygida Jung]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-243-08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.doc (rozmiar 74,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-05 12:45:32 do 2008-12-09 15:23:18]
  [załącznik usunął Brygida Jung]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-240-08 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia WPI gminy Głubczyce na lata 2008-2011...doc (rozmiar 45,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-05 12:44:26 do 2009-09-24 09:24:10]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-238-08 w sprawie zmian w budżecie na 2008r..doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-12-05 12:43:53 do 2008-12-05 15:23:26]
  [załącznik usunął Brygida Jung]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-224-08 regulamin ucznia uzdolnionego.doc (rozmiar 50,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:14:50 do 2009-09-24 09:24:52]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-223-08 w spr. wynagrodzania nauczycieli 2009..doc (rozmiar 70,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-21 13:14:30 do 2009-09-24 09:25:54]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXIV-216-08 w spr. zabezpieczenia śr. finans. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-11-17 14:38:04 do 2009-09-24 09:28:26]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-211-08 w sprawie przystapienia do zmiany studium ....doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 15:15:30 do 2009-09-24 09:18:11]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Załącznik do uchwały nr XXIII-186-08 z dn. 18.09.2008r..jpg (rozmiar 214,71 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 14:55:44 do 2010-08-17 13:12:44]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-186-08 w sprawie przyjęcia hejnału Miasta Głubczyce.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-09-24 14:16:47 do 2010-08-17 13:12:18]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała nt XX-167-08 w spr. likwidacji Szkoły Podstawowej w Gołuszowicach.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-05-30 13:39:28 do 2010-08-17 13:24:53]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XVII-150-08 w spr. przyjęcia i zatwierdzenia WPI gminy Głubczyce na lata 2007-2013 .doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-03-07 12:37:20 do 2009-09-24 09:27:17]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2428
  wyślij podstronę na e-mail: • URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35