URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2007 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:25:49, dokument aktualny]


UCHWAŁY


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr XIV-114-07 w spr. okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....doc (rozmiar 123,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2008-02-21 10:22:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-133-07 w spr. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (rozmiar 39,85 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-01-29 10:16:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-132-07 w spr. nadania nazw ulicom na terenie miasta Głubczyce.pdf (rozmiar 23,59 KB)
  [Brygida Jung dnia 2008-01-29 10:15:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XV-134-07 w spr. zmiany uch. XIV-117-07 z dn. 29.11.2007r (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-24 10:36:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do Uchwały nr XV-132-07 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Głubczyce.doc (rozmiar 145,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-24 10:35:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-131-07 w spr. utworzenia odrębnych obwodów....doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-24 10:20:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-130-07 w spr. zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt... .doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-24 10:19:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwala NrXV-129-07 okreslenia przeznaczenia mienia znajdującego się w ZBK...doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-24 10:19:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-128-07 w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają...doc (rozmiar 72,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-24 10:18:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-127-07 w spr. zmian w budżecie na 2007r..doc (rozmiar 51,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-24 10:18:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-126-07 w sprawie opłaty od posiadania psów.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:49:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-125-07 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:49:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-124-07 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd WO projektu uchwały Sejmiku WO ....doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:47:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-123-07 w spr. wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Głubczyce.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:47:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-122-07 w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę....doc (rozmiar 96,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:46:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-121-07 w spr. przystąpienia do współpracy przy realizacji budowy kanalizacji deszczowej....doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:45:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-120-07 w spr. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Opawicy....xml (rozmiar 67,43 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:45:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-119-07 w spr. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 246,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:44:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-118-07 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości....doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:43:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-117-07 w spr. wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 2008....doc (rozmiar 66,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:42:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-115-07 w spr. wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych....doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:41:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-113-07 w spr. wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce....doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:39:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-112-07 w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny....doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:39:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIII-111-07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Głubczyc.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-11-21 15:04:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-110-2007 w sprawie załatwienia skargi z dnia 9 lipca 2007r. na działalność Burmistrza Głubczyc (rozmiar 0,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:18:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-109-2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Pracy....doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:17:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-108- 2007 w sprawie wyboru składu stałych Komisji Rady Miejskiej.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:17:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-107-2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa i Zasobów Mieszkaniowych.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:17:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-106-2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku Publicznego.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:15:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-105-2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:15:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-104-2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:15:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-103-2007 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ŁPPiM.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:15:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-102-2007 w sprawie odwołania Przewodniczącego OKZiS.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:14:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-101- 2007 w sprawie odwołania składów stałych Komisji Rady Miejskiej.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:14:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-100-2007 w sprawie wykupu gruntów i uporządkowania terenu ul. Sosnowieckiej....doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:14:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-99-2007 w sprawie wyrażenia opinii dot. propozycji uznania za ochronne lasów Skarbu Państwa.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:13:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały XII-98-2007 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia WPI gminy Głubczyce na lata 2007-2013.xls (rozmiar 20,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:13:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-98-2007 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia WPI gminy Głubczyce na lata 2007-2013.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:12:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-97-2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości do 8.376.830zł. dla Gminy Głubczyce (rozmiar 0,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:12:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-96-2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:11:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-95-2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007r (rozmiar 41,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:11:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007.pdf (rozmiar 469,80 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:11:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XII-94-2007 w sprawie rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2007r (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-10-02 13:10:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-93-07 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania SEJM i SENAT 2007.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-09-17 10:05:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-85-07 z dn. 04.07.07 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Ciermęcice.pdf (rozmiar 40,25 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2007-08-02 14:31:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-92-07 z dn. 27.07.07. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu w złotych do ustalania wynagrodzeń pracowników, nie będących nauczycielami.pdf (rozmiar 26,56 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2007-07-31 09:05:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-91-07 z dn. 27.07.07. w sprawie zmian w budżecie na 2007r..pdf (rozmiar 32,33 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2007-07-31 09:04:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-90-07 z dn. 27.07.07. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Głubczyce na lata 2007-2013.pdf (rozmiar 20,18 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2007-07-31 09:04:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-89-07 z dn. 27.07.07 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego.pdf (rozmiar 26,12 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2007-07-31 09:04:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-88-07 z dn. 27.07.07. w sprawie uchylenia Uchwały nr IX-71-07 z dn. 04.07.07 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego.pdf (rozmiar 21,07 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2007-07-31 09:04:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-75-07 z dn. 04.07.07 w sprawie Statutu Gminy Głubczyce.pdf (rozmiar 41,42 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2007-07-26 12:26:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-72-07 z dn. 04.07.07 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania..pdf (rozmiar 16,75 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2007-07-26 12:26:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-87-07 z dn. 04.07.07 w sprawie świadczeń realizowanych w ramach pomocy zdrowotnej....doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:19:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-86-07 z dn. 04.07.07 w sprawie przystąpienia Gminy Głubczyce do Stowarzyszenia....doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:18:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-84-07 z dn. 04.07.2007r. w sprawie - dotacji dla kościóła w Równem.xml (rozmiar 70,05 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:18:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-83-07 z dn. 04.07.2007r. w sprawie - dotacji dla kościóła w Lisięcicach.xml (rozmiar 69,42 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:18:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-82-07 z dn. 04.07.2007r. w sprawie - dotacji dla kościóła w Bogdanowicach.xml (rozmiar 69,48 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:17:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-81-07 z dn. 04.07.07 w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród....doc (rozmiar 54,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:17:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-80-07 z dn. 04.07.07 w sprawie doradztwa metodycznego dla nauczycieli....doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:17:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-79-07 z dn. 04.07.07 w sprawie sposobu ustalania cen....doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:17:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-78-07 z dn. 04.07.07 w sprawie korzystania z gminnych sportowo - rekreacyjnych obiektów....doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:17:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-77-07 z dn. 04.07.07 w sprawie przyjęcia GPPiRPA na 2007r (rozmiar 0,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:16:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-76-07 z dn. 04.07.07 w sprawie wyboru radnych do składu KAPITUŁY przyznającej Nagrody Herb Głubczyc.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:16:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-74-07 z dn. 04.07.07 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:16:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-73-07 z dn. 04.07.07 w sprawie osób do reprezentowania Gminy.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:15:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-71-07 z dn. 04.07.07 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:15:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-70-07 z dn. 04.07.07 dot. zasad udzielenia dotacji dla ZBK....doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:15:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-69-07 z dni. 04.07.07 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu....doc (rozmiar 48,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:14:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-68-07 z dn. 04.07.07 w sprawie zmian w budżecie na 2007r. (GFOŚiGW).doc (rozmiar 49,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:14:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IX-67-07 z dn. 04.07.07 w sprawie zmian w budżecie na 2007r..doc (rozmiar 55,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:14:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VIII-66-07 w sprawie wyboru radnych do składu KAPITUŁY przyznającej Nagrody Herb Głubczyc.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-05-08 08:16:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VIII-65-07 w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania Nagrody Herb Głubczyc.doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-05-08 08:16:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VIII-64-07 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gołuszowicach.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-05-08 08:16:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VIII-63-07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 470.000zł. ....doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-05-08 08:15:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VIII-62-07 w sprawie zmian w budżecie na 2007r..doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-05-08 08:15:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII-61-07 WPI....xls (rozmiar 20,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-05-08 08:15:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VIII-61-07 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia WPI....doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-05-08 08:15:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VIII-60-07 w sprawie zmiany uchwały budżetrowej na 2007 rok.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-05-08 08:14:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VIII-59-07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-05-08 08:14:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok.pdf (rozmiar 552,17 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-05-08 08:14:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VIII-58-07 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r..doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-05-08 08:13:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VII-57-2007 w sprawie zmiany składu osobowego KOB A. Buchaniec.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:03:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VII-56-07 w sprawie wyboru radnych do składu KAPITUŁY przyznającej Nagrody Herb Głubczyc.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:03:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VII-55-07 w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania Nagrody Herb Głubczyc.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:03:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VII-54-07 w sprawiezasad ustalania wysokości diet dla Przewodniczącego Rady....doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:03:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VII-53-07 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych....doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:02:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VII-52-07 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Zlewni rzeki Troji.doc (rozmiar 45,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:02:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VII-51-07 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Lisięcie.doc (rozmiar 43,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:02:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VII-50-07 w spr. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku....doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:02:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwala nr VII-49-07 w spr. prowadzenia zajęć profilaktycznych w ramach realizacji zadania....doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:01:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1 do Uchwały VII-48-07 WPI.xls (rozmiar 20,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:01:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VII-48-07 w spr. przyjęcia i zatwierdzenia WPI 2007-2013.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:01:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VII-47-07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:01:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VII-46-07 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa....DOC (rozmiar 39,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:00:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VII-45-07 w sprawie zmian w budżecie na 2007r. (GFOŚiGW).doc (rozmiar 75,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:00:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VII-44-07 w sprawie zmian w budżecie na 2007r.(22.000).doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-04-03 09:00:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VI-43-07 w sprawie zamiaru likwidacji SP w Gołuszowice.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-02-27 15:30:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VI-42-2006 w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r..doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-02-27 15:29:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr VI-41-2007 w sprawie zwolnienia z opłaty stałej....doc (rozmiar 45,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-02-27 15:29:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr V-40-07 w spr. zm. uch. nr III-28-07 inkasa 2007 rok.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-02-27 15:29:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr V-39-07 w spr. zm. uch. IV-30-07 Program ochrony środowiska....doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-02-27 15:29:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały IV-33-07 w spr. zarządzenia i ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich..xls (rozmiar 23,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-02-01 12:03:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik 1 do uchwały nr IV-30-07....pdf (rozmiar 1 929,67 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 15:33:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały nr IV-30-07....pdf (rozmiar 797,59 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 15:30:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IV-38-07 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli....doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:31:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IV-37-07 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze....DOC (rozmiar 45,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:30:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IV-36-07 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami... na rok 2007.doc (rozmiar 53,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:30:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IV-35-07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i RPA na rok 2007.doc (rozmiar 138,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:30:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IV-34-07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.doc (rozmiar 61,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:29:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IV-33-07 w sprawie zarządzenia i ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich ....doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:29:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały IV-32-07 w sprawie zatwierdzenia WPI na lata 2005-2008.xls (rozmiar 22,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:28:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IV-32-07 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia WPI na lata 2005 -2008.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:28:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IV-31-07 w sprawie zasad udzielania dotacji przedmiotowej dla ZBK w Głubczycach....doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:28:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • ANEKS do uchwał nr IV-30-07 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska....doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:28:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IV-30-07 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska....doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:26:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • budżet na 2007.pdf (rozmiar 320,37 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:25:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głubczyce w roku 2006.doc (rozmiar 789,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:25:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IV-29-07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2007r..doc (rozmiar 61,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:25:49, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr XV-133-07 w spr. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (rozmiar 0,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-24 10:35:45 do 2008-01-29 10:15:14]
  [załącznik usunął Brygida Jung]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XV-132-07 w spr. nadania nazw ulicom na terenie miasta Głubczyce (rozmiar 0,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-24 10:35:04 do 2008-01-29 10:15:28]
  [załącznik usunął Brygida Jung]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-116-07 w spr. zmiany numeru porządkowego oraz nadania imienia przedszkolu nr 6 w Głubczycach.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:41:56 do 2008-01-24 09:03:01]
  [załącznik usunął Brygida Jung]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-114-07 w spr. okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....doc (rozmiar 124,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-12-04 08:40:41 do 2008-02-21 10:18:35]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • Uchwała nr IX-85-07 z dn. 04.07.07 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji Ciermięcice....doc (rozmiar 52,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:18:41 do 2007-08-02 14:31:15]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • Uchwała nr IX-75-07 z dn. 04.07.07 w sprawie Statutu Gminy Głubczyce....doc (rozmiar 52,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:16:20 do 2007-07-26 12:26:16]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • Uchwała nr IX-72-07 z dn. 04.07.07 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania....doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-07-05 14:15:38 do 2007-07-26 12:25:56]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • Załącznik do uchwały IV-33-07 w sprawie zarządzenia i ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich....xls (rozmiar 23,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:29:28 do 2007-02-01 12:03:06]
  [załącznik usunął Brygida Jung]
     więcej >>
 • Załącznik 1 do uchwały IV-30-07 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska....txt (rozmiar 264,16 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:27:45 do 2007-01-22 15:29:26]
  [załącznik usunął Brygida Jung]
     więcej >>
 • Załącznik do uchwały IV-30-07 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska.txt (rozmiar 556,87 KB)
  [Brygida Jung dnia 2007-01-22 11:27:09 do 2007-01-22 15:29:14]
  [załącznik usunął Brygida Jung]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2569
  wyślij podstronę na e-mail: • URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35