URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2005 ROKU
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:39:00, dokument aktualny]


UCHWAŁY

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała nr XXX-393-05 w sprawie przystąpienia Gminy Głubczyce do programu Odnowa Wsi.DOC (rozmiar 41,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2006-05-15 14:27:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXX-392-05 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi....doc (rozmiar 64,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2006-05-15 14:26:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXX-391-05 w sprawie przyjęcia GPPiRPA na 2006.doc (rozmiar 114,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2006-05-15 14:26:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała nr XXX-390-2005 środki nie wygasające na 2006r..doc (rozmiar 48,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2006-05-15 14:25:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXX-389-05 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na 2006r..doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2006-05-15 14:25:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXX-388- 05 w sprawie zmian w budżecie na 2005r..doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2006-05-15 14:24:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-373-05 w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych ....doc (rozmiar 45,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-12-13 11:10:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-387-05 w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji...J. Florek rezygnacja DKPP.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-12-01 08:27:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-386-05 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-12-01 08:27:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-385-05 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-12-01 08:26:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-384-05 w sprawie przyznana Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-12-01 08:26:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-383-05 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-12-01 08:25:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-382-05 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-12-01 08:25:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1 do uchwały XXIX-381-05.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:26:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1 do uchwały XXIX-380-05.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:25:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 2 do uchwały XXIX-379-05 wieloletnie plany-tabela.doc (rozmiar 59,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:25:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1 do uchwały XXIX-379-2005 wieloletnie plany rozwoju opis.doc (rozmiar 43,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:24:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-381-05 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi....doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:24:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-380-05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.doc (rozmiar 52,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:23:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-379-05 w sprawie zatwierdzenia wieloletnichplanów rozwoju i modernizacji....doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:23:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-378-05 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:22:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-377-05 w sprawie rozszerzenia cmentarzy komunalnych..doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:22:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-376-05 w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe....doc (rozmiar 83,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:21:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-375-05 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Głubczyce na lata 2005 - 2007.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:20:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-374-05 w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych ... opłata targowa.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:20:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-372-05 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....doc (rozmiar 87,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:19:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIX-371-05 w sprawie zmian w budżecie na 2005r..doc (rozmiar 40,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:19:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały XXVIII-370-05 z dn. 10 października 2005r. w spr. przyjęcia i zatwierdzenia....xls (rozmiar 22,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-12 08:00:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVIII-370-05 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego....doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-12 08:00:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-369-05 w sprawie załatwienia skargi z dnia 20 lipca 2005r. dot. działalności Kierownika ZBK..doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:27:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-368-05 w sprawie załatwienia skargi z dn. 25.08.2005r. dot. bezczynności Burmistrza Głubczyc....doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:27:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-367-05 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Org. - Budżetwej.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:26:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-366-05 w sprawie współpracy ze społecznością miasta Zbaraż na Ukrainie z uzasadnieniem.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:26:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-365-05 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:26:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-364-05 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:26:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-363-05 w sprawie zmiany uch.XXV-317-05 RM w Gł-cach dot. określenia zakresu i zasad udzielania dotacji....doc (rozmiar 47,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:25:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-361-05 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 6 w Głubczycach.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:16:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-360-05 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000 zł. dla Gm. Głubczyce... kredyt na deficyt.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:16:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-359-05 w sprawie zmiany uch. RM nr XXII-279-04 w sprawie uchwalenia budżetu na 2005r..doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:16:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-358-05 w sprawie zmian w budżecie na 2005r..doc (rozmiar 51,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:15:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-357-05w spr. rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2005r. doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:15:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-357-05 w sprawie wykonania budzetu za I półrocze 2005r. załącznik.doc (rozmiar 1 809,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:14:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-356-05 w spr. uzupełnienia składu osobowego RM w Głubczycach.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:13:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-289-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie określenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w ZOKiS w Głubczycach-uchylona 6.04.2005.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-10 13:36:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XXIII-290-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie okreslenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek budżetowych-uchylona 6.04.2005.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-10 13:36:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-292-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych-uchylona 6.04.2005.doc (rozmiar 76,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-10 13:35:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-299-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie zmiany uchwały Nr XII-127-99 z dnia 23.12.99 w sprawie utworzenia targowiska-uchylona 6.04.2005.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-10 13:33:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-355-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 30.06.05 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 15:19:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-354-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 30.06.05 w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji Rady Miejskiej ds. Planowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 15:19:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-353-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 30.06.05 w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej RM.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 15:18:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-352-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 30.06.05 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Organizacyjno - Budżetowej RM.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 15:18:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-351-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 30.06.05 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej RM.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 15:17:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-350-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 30.06.05 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Mieszkalnictwa RM.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 15:17:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-349-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 30.06.05 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 15:17:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-348-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 30.06.05 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 15:16:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr XXVI-347-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 30.06.05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 15:16:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-346-05 Rady Miejskiej w Gł-cach z dn. 30.06.05 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Gł-ce celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 15:15:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-345-05 Rady Miejskiej w Gł-cach z dn. 30.06.05 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Głubczyce celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 15:15:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-344-05 Rady Miejskiej w Gł-cach z dn. 30.06.05 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głubczycach i nadania jej statutu.doc (rozmiar 88,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 15:15:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-343-05 Rady Miejskiej w Gł-cach z dn. 30.06.05 w spr. zwolnienia przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza z opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu będacej skutkiem zmiany.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 15:14:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-342-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 30.06.05 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce.doc.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:53:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-341-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 30.06.05 w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu na terenie wsi Opawica. doc.doc (rozmiar 244,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:53:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-340-05 Rady Miejskiej w Gł-cach z dn. 30.06.05 w spr. zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Głubczyce na lata 2005-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 ... .doc.doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:52:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-339-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30.06.05 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Głubczyce.doc.doc (rozmiar 70,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:52:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-338-05 Rady MIejskiej w Głubczycach z dnia 30.06.05 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Głubczycach.doc.doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:52:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-337-05 ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf (rozmiar 59,33 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:51:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-337-05 Rady Miejskiej w Gł-cach z dn. 30.06.05 w spr. zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce na lata 2004-2006 z perspektywą realizacji do 2010 ....doc.doc (rozmiar 43,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:51:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-336-05 Rady Miejskiej w Gł-cach z dn. 30.06.05 w spr. przyjęcia i zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gm. Gł-ce w zakresie zadań inwestycyjnych dofinans. z Europ. Funduszu Rozwoju Reg.doc.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:51:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-335-05 Rady Miejskiej w Gł-cach z dn. 30.06.05 w spr. zmiany uchwały Nr XXV-316-05 z dn. 28.04.05 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 501.000 zł dla Gminy Głubczyce na termomodernizację Gimnazjum Nr 1.doc.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:50:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-334-05 Rady Miejskiej w Gł-cach z dn. 30.06.05 w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gm. Gł-ce w latach 2005-2006.doc.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:49:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-333-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30.06.05 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.doc.doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:49:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-332-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30.06.05 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały RM w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.doc.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:48:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-331-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30.06.05 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.doc.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:48:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXVI-330-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30.06.05 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.doc.doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-08-09 14:48:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-329-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie zmiany Uchw. Nr VIII-126-03 RM z dn. 26.06.03 w spr. zasad ustalenia wysokości diet Radnym rady Miejskiej ....doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:38:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-328-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:38:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-327-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Integracji Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego Gminy RM.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:38:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-326-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Integracji Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego Gminy Rady Miejskiej.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:37:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-325-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:37:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-324-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Mieszkalnictwa RM.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:37:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-323-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:36:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-322-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 20,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:36:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-321-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie zmiany Uchw. Nr XII-187-03 RM w Gł-cach z dn. 27.11.03r. w spr. przyjęcia regulaminu uczestnictwa - włączania Sołectw do programu -odnowa wsi w woj. opol.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:36:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-320-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu odbudowy Ratusza Miejskiego w Głubczycach w latach 2005-2007.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:36:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-319-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie zmiany Uchw. Nr XII-127-99 RM w Gł-cach z dnia 23.12.99r. w sprawie utworzenia targowiska miejskiego w Gł-cach.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:35:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-318-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05 w sprawie zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.doc (rozmiar 76,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:35:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-317-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 28.04.05r. w spr. określenia zakresu i zasad udzielania dotacji przedmiotowej dla ZBK w Gł-cach z przeznaczeniem na remonty mieszkaniowego zasobu gminy.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:35:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-316-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego w wysokości 501.000 zł dla Gminy Głubczyce na termomodernizację Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:34:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-315-05 Rady Miejskiej w Gł-cach z dn. 28.04.05r. w spr. zmiany Uchw. Nr XXIII-298-05 RM w Gł-cach z dn. 24.02.05 w spr. regulaminu udzielania pomocy mat. o charakterze socjalnym dla uczniów. doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:34:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-314-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w spr. okreslenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:34:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-313-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w spr. określenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w Zarządzie Oświaty Kultury i Sportu w Gł-cach.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-16 09:33:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-312-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głubczyce na lata 2005-2006 z perspektywą na lata 2007-2013.doc (rozmiar 43,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-13 10:59:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-312-05 załącznik - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głubczyce na lata 2005-2006.pdf (rozmiar 2 028,11 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-13 10:58:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-311-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie zmian w budżecie na 2005r..doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-13 10:31:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-310-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-13 10:30:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-309-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-13 10:30:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXV-308-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.04.05r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r..doc (rozmiar 794,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-05-13 10:26:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIV-307-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dn. 31.03.2005r.w sprawie zmian w budzecie gminy na 2005 rok.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-04-05 15:11:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIV-306-05 Rady Miejskiej w Gł-cach z dn 31.03.05r. w spr. zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Lisięcice ....doc (rozmiar 151,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-04-05 15:11:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIV-305-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 31.03.2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Zubrzyce sporządzonego i zatwierdzonego uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Zubrzyce.doc.doc (rozmiar 221,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-04-05 15:10:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIV-304-05 Rady Miejskiej w Gł-cach z dn. 31.03.05r. w spr.zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Nowej Wsi Głubczyckiej....doc (rozmiar 161,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-04-05 15:06:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-287-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-288-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-279-04 z dnia 16.12.04 w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-288-05 Załącznik Nr 7 do uchwały .doc (rozmiar 47,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-288-05 Załącznik Nr 8 do uchwały .doc (rozmiar 59,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-288-05 Załącznik Nr 9 do uchwały .doc (rozmiar 59,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-291-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania ....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-293-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze ...doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-294-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie współdziałania między Gminą Głubczyce a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach.. .doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-295-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach ....doc (rozmiar 50,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-296-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego....doc.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-297-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli ....doc (rozmiar 72,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-298-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy ....doc (rozmiar 66,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-300-05 Rady Miejskiej w Głubczyacch z dnia 24.02.05 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym RM .doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-301-05 Rady Miejskiej w Głubczyacch z dnia 24.02.05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII-302-05 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24.02.05 w sprawie zmiany uchwały w spr. powołania Komisji Dyscyplinarnych orzekających za naruszenia obowiązków przez mianowanych pracowników ... .doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXIII-303-05 Rady Miejskiejw Głubczyacch z dnia 24.02.05 w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego ....doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-03-08 13:35:46, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała nr XXIX-373-05 w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych ....doc (rozmiar 44,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-11-30 12:20:10 do 2005-12-13 11:10:05]
  [załącznik usunął Brygida Jung]
     więcej >>
 • Uchwała nr XXVII-362-05 w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.doc (rozmiar 102,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2005-10-06 11:25:41 do 2005-12-01 08:28:31]
  [załącznik usunął Brygida Jung]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2111
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2179

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  dodanie uchwał
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35