URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2004 ROKU
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2005-04-22 10:31:56, dokument aktualny]


UCHWAŁY

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr XXII-286-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX-143-03 RM w Gł-cach z dnia 22.08.2003r.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:10:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-285-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX-153-03 RM w Gł-cach z dnia 25.09.03 w spr. przyjęcia Statutu Związku Gmin Dorzecza Rzeki Troi.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:09:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-284-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie zmiany uchwały w spr. przystąpienia Gminy Gł-ce do programu odnowa wsi w woj. opolskim. doc.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:09:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-283-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Gł-ce dla terenu górniczego kopalni Braciszów.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:09:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-282-04 Rady Miejskiejw Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organ. pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na 2005r.doc (rozmiar 56,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:09:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-281-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. doc.doc (rozmiar 96,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:08:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-280-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:08:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-279-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na 2005 r.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:08:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-278-04 Rady Miejskiejw Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:08:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXII-277-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:07:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-276-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:27:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-275-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie ustalenia maks. stawek w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:27:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-274-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków adoc..doc (rozmiar 49,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:27:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-273-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie zatwierdzenia wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu GWiK.doc (rozmiar 45,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:27:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-272-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie podjęcia realizacji inwestycji - sieć wodociągowa tranzytowa i rozdzielcza z przyłączami do budynków w Pielgrzymowie.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:26:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-271-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie podjecia realizacji inwestycji - sieć wodociągowa tranzyt. i rozdz. z przyłączami do budynków w Radyni.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:25:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-270-04 Rady Miejskiej w Głubczyacch z dnia 25.11.2004r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Głubczyce.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:25:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-269-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Mlodziezowego w Pietrowicach oraz połączenia Schroniska ze Szk. Podst. w Pietrowicach w Zespół Szkół.doc (rozmiar 70,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:23:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-268-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie zmiany uchwały w spr. utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:22:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-267-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:22:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-266-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie stawek w podatku i opłatach lokalnych dot. opłaty targowej obowiązujacej w 2005r.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:22:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-265-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2005r.doc (rozmiar 40,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:21:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-264-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie stawek dot.podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty admin. w 2005r.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:20:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXI-263-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25.11.2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:20:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-262-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie załatwienia skargi z dn. 6.10.04 dot. dec. Burmistrza Gł-c w spr. unieważnienia uchw. podjętej przez Wsp. Mieszkaniową.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:09:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-261-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie załatwienia skargi z dn. 14.09.2004 na bezczynność Przewodniczącego Rady Miejskiej.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:08:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-260-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej .doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:08:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-259-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyjętego projektu uchwały w sprawie przekształcenia Sam. Publicznego Zakładu Opieki Zdr. Woj. Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. doc.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:08:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-258-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej .doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:08:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-257-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 28.10.2004 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących Przew. oganów wykonawczych jednostek pomocniczych...doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:07:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-256-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:07:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-255-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:07:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-254-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:07:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-253-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycachuchprzyzhergł.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:06:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-252-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Głubczycachuchprzyzhergł.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:06:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-251-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.doc (rozmiar 58,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:06:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-250-04 Rady Miejskiejw Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie przyjecia zadania z zakresu właściwości Powiatu.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:05:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-249-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce.doc (rozmiar 86,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:05:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-248-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:04:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XX-247-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28.10.2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:03:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-246-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 16.08.04 na czynności Burmistrza Głubczyc dot. najmu lokalu socjalnego.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:57:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-245-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 14.0604 na działalność Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Głubczycach.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:57:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-244-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie zmiany uch. Nr XII-187-03 RM w Gł-cach z dn. 27.11.03 w spr. wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa-włączania Sołectw Gminy Gł-ce do programu Odnowa Wsi w woj. Opolskim.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:56:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-243-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:56:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-242-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:56:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-241-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:56:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-240-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII-361-98 RM w Gł-cach z dnia 26.02.1998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:56:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-239-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie podjecia realizacji inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej tranzytowej Głubczyce Sady - Głubczyce.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:55:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-238-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 108513 O relacji Mokre Kolonia - Mokre dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do kategorii dróg wewnętrznych.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:55:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-237-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 108525 O relacji Ściborzyce Małe - Tarnkowa dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do kategorii dróg wewnętrznych.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:55:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-236-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:55:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-235-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie zm. uch. Nr XIII-189-03 RM w Gł-cach z dnia 30.12.03 w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ...doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:54:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-234-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 76,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:54:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-233-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizujacymi zadania publ. w 2005r.doc (rozmiar 56,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:54:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-232-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie przystąpienia do projektu eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:53:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-231-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.doc (rozmiar 719,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:53:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIX-230-04 z dnia 23.09.2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 14:52:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-229-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:44:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-228-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji RM ds. Planowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:43:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-227-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej.doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:43:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-226-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady MiejskiejKomStatutowarewizyjna2002.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:43:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-225-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV-201-04 z dnia 26.02.2004r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:43:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-224-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:42:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-223-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kan sanit. ciśnieniowej Głubczyce Sady-Głubczyce.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:42:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-222-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Nowe Gołuszowice - Głubczyce.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:42:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-221-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie modernizacji oświetlenia ulic w gminie Głubczyce.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:41:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-220-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie przystąpienia do realizacji odbudowy historycznych ruin ratusza miejskiego usytowanego na działce nr 372-1 o pow. 0,17 ha na Rynku w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:41:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-219-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce na lata 2004-2006 z perspektywą realizacji do roku 2010.doc (rozmiar 3 174,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:41:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-218-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. Remont i wyposażenie szkół i świetlic w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:37:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-217-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:36:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII-216-04 RM w Głubczycach z dnia 24.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:34:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-215-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych..doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:04:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-214-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04. 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce.doc.doc (rozmiar 61,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:04:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-213-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Lisięcicach oraz połączenia gimnazjum ze Szkołą Podstawową w Zespół Szkół.doc.doc (rozmiar 310,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:03:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-212-04 Rady Miesjkiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Głubczyce obwodów zamkniętych, celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego..doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:02:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-211-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI-153-03 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 25.09.2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Zwiazku Gmin Dorzecza Rzeki Troi.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:02:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-210-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty użytkownikom wieczystym przy zbywaniu na ich rzecz prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:01:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-209-04 Rady Miesjkiej w Głubczycachz dnia 29.04.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII-361-98 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 26.02.2998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:01:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-208-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Organizacyjno - Budżetowej Rady Miejskiej..doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:00:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-207-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Organizacyjno - Budzetowej Rady Miejskiej.doc (rozmiar 20,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:00:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-206-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok..doc (rozmiar 40,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:00:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-205-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc..doc (rozmiar 20,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 10:59:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVI-204-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29.04.2004r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.doc (rozmiar 684,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 10:55:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-193-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głubczyce na 2004 rok.doc (rozmiar 598,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-194-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usług.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-195-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2004r. w spr. zmiany uchwały nr XXVI-311-97 RM w Gł-cach z dnia 24.04.97 w spr. przystąpienia gm Gł-ce do programu Odnowa wsi w woj. opolskim.doc (rozmiar 4,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-196-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 22 stycznia 2004r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głubczyce .doc (rozmiar 50,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XIV-197-04 Rady Miejskiej w Gł-cach w spr.zamiaru przekształcenia Szkoły Podst. w Lisięciciach i utworzenia Zespołu Szkół w Lisięcicach .doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-198-04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII-l76-2003 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2003r. dotyczącej stawek w podatkach i opłata.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-199-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przystąpienia do realizacji przebudowy skrzyżowania ulicy I Armii WP z ulicą Moniuszki w Głubczycach.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-200-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 26 lutego 2004r. w spr. zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Głubczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.doc (rozmiar 116,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-201-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.doc (rozmiar 113,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-202-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 26 lutego 2004r. w spr. określenia zasad ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XV-203-04 Rady Miejskiej w Gł-cach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2020
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2526

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  zmiana wyglądu

 • Rejestr zmian podstrony:
 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2004 ROKU (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-28 10:13:12 do 2005-04-22 10:31:56]    
  więcej >>


 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2004 ROKU (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-12-09 15:32:43 do 2004-12-28 10:13:12]    
  więcej >>


 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2004 ROKU (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 09:12:23 do 2004-12-09 15:32:43]    
  więcej >>


 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2004 ROKU (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-11-09 08:48:43 do 2004-11-09 09:12:23]    
  więcej >>


 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2004 ROKU (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-10-05 15:01:19 do 2004-11-09 08:48:43]    
  więcej >>


 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2004 ROKU (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-07-20 14:49:21 do 2004-10-05 15:01:19]    
  więcej >>


 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2004 ROKU (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-05-07 11:15:17 do 2004-07-20 14:49:21]    
  więcej >>


 • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2004 ROKU (AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2004-03-30 15:06:14 do 2004-05-07 11:15:17]    
  więcej >>

 • URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35