URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2011 ROKU - KADENCJA 2010 - 2014
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:41:39, dokument aktualny]


UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2011 ROKU - KADENCJA 2010 - 2014


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr XII-108-11 z dn. 28.07.2011r. w spr. przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-08-02 12:21:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XII-107-11 z dn. 28.07.2011r. w sprawie zmiany uchwały nr X-78-11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 maja 2011r. w spr. ustalenia sieci i granic obwodów....doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-08-02 12:21:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uhwała Nr XII-106-11 z dn. 28.07.2011r. w spr. zmiany uchwały nr X-77-11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach .doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-08-02 12:20:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XII-105-11 z dn. 28.07.2011r. w spr. założenia oraz nadania statutu Publicznego Gimnazjum w Pietrowicach.doc (rozmiar 201,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-08-02 12:19:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-104-11 z dn. 29.06.11 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości lokalowej....doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:38:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-103-11 z dn. 29.06.11 w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej....doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:38:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-102-11 z dn. 29.11.2011r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech.doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:38:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwały Nr XI-101-11 z dn. 29.06.11 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych....doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:37:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-100-11 z dn. 29.06.11 w spr. zmian w budżecie na 2011r..doc (rozmiar 64,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:37:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-99-11 z dn. 29.06.11 w spr. powołania Zespołu Opinującego kadnydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu rejonowego w Głubczycach, Sądu Pracy....doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:37:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-98-11 z dn. 29.06.11 w spr. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Nysie..doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:37:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-97-11 z dn. 29.06.11 w spr. zmiany uchwały Nr XL-365-10 z dn. 28 stycznia 2010roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifkat od wartości rynkowej nieruchomości....doc (rozmiar 57,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:37:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-96-11 z dn. 29.06.11 w spr. ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Głubczyce.doc (rozmiar 49,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:37:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-95-11 z dn. 29.06.11 w spr. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz wyskości maksymalnej opłaty za wyżywienie.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:36:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-94-11 z dn. 29.06.11 w spr. wyskości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:36:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-93-11 z dn. 29.06.11 w spr. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:36:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-92-11 z dn. 29.06.11 w spr. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, kulbami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunkami w Gminie Głubczyce.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:36:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-91-11 z dn. 29.06.11 w spr. utworzenia żłobka oraz nadania mu statutu.doc (rozmiar 50,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:36:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-90-11 z dn. 29.06.11 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:36:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-89-11 z dn. 29.06.11 w spr. określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:35:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • UchwałaNr XI-88-11 z dn.29.06.11 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2010r..doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:35:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XI-87-11 z dn.29.06.11 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2010r...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-07-05 12:35:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-86-11 z dn.25.05.2011r. w spr. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce na rok 2011 .doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:58:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-85-11 z dn. 25.05.2011r.w spr. wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Głubczyce w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:58:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-84-11 z dn.25.05.2011r. w spr. załatwienia skargi z dnia 13 kietnia 2011r. na działania Burmistrza Głubczyc .doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:58:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-83-11 z dn.25.05.2011r. w spr. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku..doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:57:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-82-11 z dn. 25.05.2011r. w spr. wyboru radnych do składu KAPITUŁY przyznającej Nagrody Herb Głubczyc.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:57:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-81-11 z dn. 25.05.2011r. w spr. przyjęcia zadań z zakresu właściwości powiatu związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:57:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-80-11 z dn.25.05.2011r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech.doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:57:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-79-11 z dn. 25.05.2011r. w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych....doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:57:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-78-11 z dn. 25.05.2011r. w spr. ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów w Gminie Głubczyce.pdf (rozmiar 72,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:57:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-77-11 z dn.25.05.2011r. w spr. przekształcenia Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:56:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-76-11 z dn.25.05.2011r. w spr. stopniowej likwidacji Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J.Kochanowskiego w Głubczycach.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:56:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-75-11 z dn. 25.05.2011r. w spr. przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zopowych.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:56:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-74-11 z dn. 25.05.2011r. w spr. przekształcenia Szkoły Podstawowej w Klisinie.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:55:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr X-73-11 z dn. 25.05.2011r. w spr. przekształecenia Szkoły Podstawowej w Grobnikach.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-06-01 07:55:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr IX-72-11 z dnia 27.04.2011r. w spr. ustawienia kamienia pamięci poświęconego działaczowi ludowemu Władysławowi Zarembie.pdf (rozmiar 59,17 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-29 12:16:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr IX-71-11 z dnia 27.04.2011r. w spr. rozpatrzenia protestu wyborczego na przeprowadzone wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Gołuszowice.doc (rozmiar 40,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-29 12:16:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr IX-70-11 z dnia 27.04.2011r. w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach za 2010 rok.doc (rozmiar 67,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-29 12:15:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr IX-69-11 z dnia 27.04.2011r. w spr.zmiany uchwały Nr XXXIII-299-09 Rady Miejskiej w Głubczycach...pdf (rozmiar 63,12 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-29 12:15:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr IX-68-11 z dnia 27.04.2011r. w spr. zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego...pdf (rozmiar 78,37 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-29 12:14:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr IX-67-11 z dnia 27.04.2011r. w spr. przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest...pdf (rozmiar 72,70 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-29 12:14:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr IX-66-11 z dnia 27.04.2011r. w spr. zmian w budżecie na 2011r.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-29 12:13:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VIII-65-11 z dnia 30.03.2011r. w sprawie uznania protestu mieszkańców i stwierdzenia nieważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Dobieszów oraz zarządzenia ponownych wyborów Sołtysa ...pdf (rozmiar 26,61 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-01 12:33:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VIII-64-11 z dnia 30.03.2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Głubczyce Sady na lata 2011-2018.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-01 12:09:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII-64-11.doc (rozmiar 2 745,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-01 12:07:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VIII-63-11 z dnia 30.03.2011r. w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy W Nowych Gołuszowicach.docx (rozmiar 20,37 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-01 12:04:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VIII-62-11 z dnia 30.03.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-42-11 w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki....doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-01 12:04:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VIII-61-11 z dnia 30.03.2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2009-2010 z realizacji Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce na lata 2009-2012....doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-01 12:03:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII-61-11.doc (rozmiar 846,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-01 12:01:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VIII-60-11 z dnia 30.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-01 12:00:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VIII-59-11 z dnia 30.03.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.doc (rozmiar 46,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-01 11:59:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-50-11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 stycznia 2011r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach.doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-14 10:24:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-49-11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 13 grudnia 2010r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach.doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-14 10:24:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-58-11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Głubczycach upamiętniającego 67 rocznicę zbrodni w Hucie Pieniackiej...doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 14:13:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-57-11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.doc (rozmiar 53,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 14:10:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-56-11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 14:10:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-55-11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 14:10:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-54-11 w sprawie upoważnienia do reprezentowaniaa Gminy Głubczyce w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 14:09:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-53-11 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie nabycia udziałów w nieruchomości sprzedawanej przez Gminę Głubczyce....doc (rozmiar 49,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 14:08:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-52-11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Głubczyce...doc (rozmiar 45,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 14:06:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-51-11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech.doc (rozmiar 41,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 14:01:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-48-11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.doc (rozmiar 45,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 14:00:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-47-11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.doc (rozmiar 128,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 14:00:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-46-11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na lata 2008-2010.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 14:00:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-45-11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na lata 2011-2015.doc (rozmiar 113,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 13:59:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VII-44-11 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 13:59:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VI-43-11 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Głubczyce...pdf (rozmiar 90,23 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 13:56:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VI-42-11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.pdf (rozmiar 91,81 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-02-21 13:10:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VI-41-11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia i ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 118,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-02-21 13:08:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VI-40-11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011r. o zamiarze przekształcenia Gimnazjum Nr1 w Głubczycach.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-02-19 10:01:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VI-39-11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011r. o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zopowych.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-02-19 10:00:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VI-38-11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011r. o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Klisinie.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-02-19 09:59:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VI-37-11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011r. o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Grobnikach.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-02-19 09:58:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr VI-36-11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Głubczycach.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-02-19 09:57:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr V-35-11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Głubczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.pdf (rozmiar 1 730,80 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-02-10 08:01:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V-33-11 w sprawie wieloetniej prognozy finansowej.pdf (rozmiar 65,41 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-01-21 13:39:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr V-33-11.pdf (rozmiar 47,57 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-01-21 13:39:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr V-34-11 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2011 r..pdf (rozmiar 223,74 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-01-21 13:37:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr V-33-11 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-01-21 13:37:27, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr VIII-61-11 z dnia 30.03.2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2009-2010 z realizacji ?Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce na lata 2009-2012....doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-04-01 12:02:11 do 2011-04-01 12:02:51]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr VI-43-11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Głubczyce...pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 13:55:00 do 2011-03-04 13:56:32]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr VII-44-11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.doc (rozmiar 0,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-03-04 13:46:42 do 2011-03-04 13:49:16]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr VI-43-11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Głubczyce...pdf (rozmiar 0,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-02-21 13:12:34 do 2011-03-04 13:48:57]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • UCHWAŁA NR V-35-11 w spraawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Głubczyce w zakresie.pdf (rozmiar 1 543,21 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-01-21 13:39:16 do 2011-02-10 07:58:07]
  [załącznik usunął Marcelina Wieliczko]
     więcej >>
 • uchwała Nr IV-30-10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają....doc (rozmiar 50,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-01-21 13:35:28 do 2011-01-21 13:36:00]
  [załącznik usunął Marcelina Wieliczko]
     więcej >>
 • Uchwała Nr II-23-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX-473-10 R.M. w Głubczycach z dnia 12.11.2010r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. ap. Piotra i Pawła w Równem...doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-22 13:01:24 do 2011-01-10 07:48:21]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr II-21-10 w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Zarząd Woj. Opolskiego projektu uchwały Sejmiku WO w sprawie przekształcenia poprzez likwidację...doc (rozmiar 0,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-22 13:00:15 do 2011-01-10 07:48:09]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr II-20-10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głubczyc.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-22 12:58:58 do 2011-01-10 07:47:59]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała nr II-19-10 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-22 12:58:33 do 2011-01-10 07:47:42]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr II-18-10 w sprawie uchylenia uchwały Nr I-11-10 RM w Głubczycach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 0,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-22 12:57:54 do 2011-01-10 07:47:30]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała nr II-17-10 w sprawie wyboru składu stałych Komisji Rady Miejskiej.doc (rozmiar 0,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-22 12:57:03 do 2011-01-10 07:47:22]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała nr II-16-10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-22 12:56:13 do 2011-01-10 07:47:12]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr II-15-10 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 0,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:49:16 do 2011-01-10 07:47:02]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr II-14-10 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 0,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:48:32 do 2011-01-10 07:46:52]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr I-13-10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:47:32 do 2011-01-07 08:06:52]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr I-12-10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:46:56 do 2011-01-07 08:06:41]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr I-11-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:46:10 do 2010-12-13 13:46:29]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr I-10-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa i Zasobów Komunalnych Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:45:31 do 2011-01-07 08:06:26]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr I-9-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:45:11 do 2011-01-07 08:06:15]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr I-8-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:44:45 do 2011-01-07 08:06:07]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr I-7-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:44:23 do 2011-01-07 08:05:58]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr I-6-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Integracji Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego Gminy Głubczyce Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 0,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:43:52 do 2011-01-07 08:05:49]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr I-5-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:42:51 do 2011-01-07 08:05:38]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała nr I-1-10 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:41:39 do 2011-01-07 08:04:51]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr I-2-10 w sprawie wyboru 2 Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:41:39 do 2011-01-07 08:05:04]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr I-3-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:41:39 do 2011-01-07 08:05:14]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr I-4-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Organizacyjno-Budżetowej Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 0,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-12-13 13:41:39 do 2011-01-07 08:05:27]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2462
  wyślij podstronę na e-mail: • URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35