URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2011 ROK Kadencja 2010-2014
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia)
[opublikował(a): Brygida Jung dnia 2011-01-05 13:17:10, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2011 ROK Kadencja 2010-2014


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zarządzenie Nr 276-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:14:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 275-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:13:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 274-11 w spr.powołania komisji przetargowej... Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ..doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:13:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 273-11 w spr.ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej, połozonej w Głubczycach....doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:13:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 271-11 w spr.powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne... ..doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:13:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 271-11 w spr.powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne... ..doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:12:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 270-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:12:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 269-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Kołłątaja 2 w Gł-cach...doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:12:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 268-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Kozielskiej nr 1 w Gł-cach...doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:12:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 267-11 w spr.sprzedazy lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowym.....doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:11:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 266-11 w spr.sprzedazy lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowym.....doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:11:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 265-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 56,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:11:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 264-11 w spr. połączenia lokalu mieszkalnego nr 11a, ul. Słowackiego w głubczycach......doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:10:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 263-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Krakowska 6-15 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:10:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 262-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:10:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 261-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:09:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 260-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:09:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 259-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:08:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 258-11 w spr.przyjęcia wzorów formularzy składanych przy ubieganiu się o dotację celową na realizację zadań związanych z wymianą pokryć dachowych...doc (rozmiar 105,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:08:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 257-11 w spr.przyjęcia wzorów formularzy składanych przy ubieganiu się o dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków...doc (rozmiar 125,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:07:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 256-11 w spr.zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ŚDS w Nowych Gołuszowicach.doc.docx (rozmiar 10,96 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:07:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 255-11 w spr.rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Głubczycach.......doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:07:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 254-11 w spr.przyznania nagród dla uczniów uzdolnionych.doc (rozmiar 163,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:07:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 253-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:06:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 252-11 w spr.ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowych...doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:06:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 251-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:06:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 250-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:05:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 249-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-07-15 15:05:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 248-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:33:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 247-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:33:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 246-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:33:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 245-11 w spr.wskazania placówki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS....doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:32:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 244-11 w spr. zmiany zarządzenia nr 179-2011 ...cen za korzystanie z usług na ORW w Pietrowicach....doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:32:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 243-11 w spr.przyznania nagród dla uczniów uzdolnionych.doc (rozmiar 162,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:32:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 242-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:31:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 241-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:31:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 240-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:31:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 239-11 w spr.uchylenia zarzadzenia Nr 1666-2010...doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:31:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 238-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:30:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 237-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:30:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 236-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:30:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 235-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:30:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 234-11 w spr.ustalenia ceny do I przetargu ustnego nieruchomości położonej w Głubczycach....doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:29:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 233-11 w spr.wniesienia aportem do UK Sp. z o.o. w Głubczycach środków pieniężnych.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:29:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 232-11 w spr.rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bogdanowicach.......doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:29:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 231-11 w spr.sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Głubczyce....doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:16:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 229-11 w spr.powołania komisji przetargowej... zakup,dostawa i rozładunek kruszywa...doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:16:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 197-11 w spr. ustalenia limitów godzin nauczycielskich....doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-15 12:15:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 230-11 w spr.uchylenia zarzadzenia Nr 223-2011...doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:54:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 227-11 w spr.powołania komisji przetargowej... Sosnowiecka 3 ...doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:46:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 226-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Gł-cach, ul. Sobieskiego 17...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:43:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 225-11 w spr.sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Głubczyce....doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:43:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 224-11 w spr.sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Głubczyce....doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:42:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 223-11 w spr.sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Głubczyce....doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:42:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 222-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:42:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 221-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:41:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 220-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:41:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 219-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:41:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 218-11 w spr.zmiany terminów trwania prawa współużytkowania wieczystego...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-06-10 10:41:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 217-11 w spr.sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Bałuckiego 1...doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:22:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 216-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:21:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 215-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:21:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 214-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:21:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 213-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:21:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 212-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:20:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 211-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:20:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 210-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:20:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 209-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:20:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 208-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:19:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 207-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:19:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 206-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:19:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 205-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:19:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 204-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:18:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 203-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:18:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 202-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:17:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 201-11 w spr.sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ul. Wiejskiej nr 2....doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:17:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 200-11 w spr.sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego przy ul. Fabrycznej 1......doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:17:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 199-11 w spr.wniesienia aportem do GWiK Sp. z o.o. w Gł-cach środków pieniężnych...doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:16:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 198-11 w spr.ustalenia wysokości opłat za rezerwację i wynajem stanowisk....doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 11:12:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 194-11w spr. przekazania do użytkowania, zarządzania i bieżącej eksploatacji kanalizacji sanitarnej...doc (rozmiar 8,24 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 10:12:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 180-11w spr. zmiany zarządzenia nr 549-04...doc (rozmiar 7,24 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-27 10:11:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 196-11 w spr.przedłużenia okresu użytkowania wieczystego gruntu...doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:10:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 195-11 w spr.sprzedaży nieruchomości...doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:09:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 193-11 w spr.uchylenia zarzadzenia Nr 174-2011...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:09:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 192-11 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:08:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 191-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:08:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 190-11 w spr.powołania komisji przetargowej...Zubrzyce....doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:08:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 189-11 w spr. zmiany zarządzenia nr 133-2011....doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:08:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 188-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:07:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 187-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:07:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 186-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:07:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 185-11 w spr. sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie gruntów wsi Ściborzyce Małe...doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:07:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 184-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:06:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 183-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:06:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 182-11 w spr. oddania w administrowanie części nieruchomości....doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:05:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 181-11 w spr.przekazania mienia komunalnego Gminy Głubczyce...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:05:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 179-11 w spr. cen za korzystanie z usług na ORW w Pietrowicach oraz basenie kąpielowym w Głubczycach.doc (rozmiar 76,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:05:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 178-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:04:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 177-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:04:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 176-11 w spr. przeznaczenia lokalu komunalnego...na lokal socjalny.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:04:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 175-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:04:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 174-11 w spr. wyrażenia zgody na obciażenie nieruchomości gminy służebnością gruntową.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:03:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 173-11 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację przedsięwzięć sportowych.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:03:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 171-11 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:02:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 170-11 w spr. przeznaczenia pomieszczenia tymczasowego o numerze 8 ...... na lokal socjalny.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:02:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 169-11 w spr.powołania komisji przetargowej... Koszarowa 6....doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:02:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 168-11 w spr.powołania komisji przetargowej...Gdańska....doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:01:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 167-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:01:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 166-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:01:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 165-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowe...doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:00:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 164-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:00:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 163-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 14:00:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 162-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:59:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 161-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:59:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 160-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:59:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 159-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:59:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 158-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:59:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 157-11 w spr. przekazania mienia komunalnego Gminy Głubczyce...doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 156-11 w spr. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głubczyce...doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:58:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 155-11 w spr. sprzedaży nieruchomości stanowiącej wł. Gminy Głubczyce...doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:58:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 154-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:58:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 153-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego...doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:57:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 152-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Kołłątaja 2...doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:57:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 151-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 13:46:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 150-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Gł-cach...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 12:58:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 149-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 12:57:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 148-11 w spr. przeznaczenia lokalu socjalnego...na lokal komunalny...doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-05-25 12:57:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 147-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:14:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 146-11 w spr. wniesienia aportem do GWiK Sp.z o.o. środków pieniężnych.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:14:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 145-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:14:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 144-11 w spr. uchylenia Zarządzenia Nr 114509 BG z dnia 23.10.2009r...doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:13:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 143-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:13:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 142-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:13:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 141-11 w spr. przyznania stypendiów sportowych w 2011 roku.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:12:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 140-11 w spr. przyznania nagród zawodnikom osiągajacym wysokie wyniki sportowe.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:12:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 139-11 w spr. nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Gł-ce.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:12:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 138-11 w spr. uchylenia Zarządzenia Nr 1471-10...doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:10:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 137-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości grutowej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:10:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 136-11 w spr. oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:10:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 135-11 w spr. przeznaczenia lokalu komunalnego...doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:09:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 134-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:09:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 133-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:09:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 132-11 w spr. przeznaczenia lokalu komunalnego ... na pomieszczenie tymczasowe.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:09:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 131-11 w spr. podziału lokalu socjalnego...doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:08:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 130-11 w spr. zużycia paliw płynnych w eksploatacji samochodów gaśniczych...doc (rozmiar 47,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 12:08:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 129-11 w spr. zmian planu finansowego budzetu na 2011 rok.doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 11:20:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 128-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 11:20:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 127-11 w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-04-14 11:20:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 126-11 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 120-11 BG z dnia 17.03.2011 roku...doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-30 10:50:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 125-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-30 10:50:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 124-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-30 10:50:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 123-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-30 10:49:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 122-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-30 10:49:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 121-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-30 10:49:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 120-11 w spr. szczegółowego podziału środków przeznaczonych na sprzyjanie rozwojowi sportu.....doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:24:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 119-11 w spr. utworzenia Kancelarii Materiałów Niejawnych...doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:24:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 118-11 w spr. likwidacji Kancelarii Tajnej...doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:23:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 117-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011r .doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:23:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 116-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:23:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 115-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011r.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:22:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 114-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:21:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 113-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011r.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:21:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 112-11 w spr. zmian w budżecie na 2011 rok.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:21:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 111-11 w spr. powołania komisji przetargowej...doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:19:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 110-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:19:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 109-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:18:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 108-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011r...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:18:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 107-11 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011r...doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:18:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 106-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:17:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 105-11 w spr. przeznaczenia lokalu socjalnego...doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:17:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 104-11 w spr. przeznaczenia lokalu komunalnego ..na lokal socjalny.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:17:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 103-11 w spr. powołania komisji prztargowej ...doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:17:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 102-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:16:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 101-11 w spr. oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:14:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 100-11 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:11:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 99-11 w spr. powołania komisji przetargowej...doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:11:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 98-11 w spr. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości...doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:11:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 97-11 w spr. przekazania uprawnień dla kierowników jednostek...doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:11:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 96-11 w spr. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Głubczyce nieruchomości...doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:11:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 95-11 w spr. ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań...doc (rozmiar 54,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:10:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 93-11 w spr. uchylenia Zarządzenia Nr 826-09 BG z dnia 9.01.2009 roku...doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:08:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 92-11 w spr. uchylenia Zarządzenia Nr 1022-09 BG z dnia 10 lipca 2009 roku...doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:08:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 91-11 w spr. uchylenia Zarządzenia Nr 835-09 BG z dnia 21.01.2009 roku...doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:08:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 90-11 w spr. wniesienia aportem do GWiK Sp. z o.o. ...doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:08:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 89-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011r.doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:07:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 88-11 w spr. zmian w budżecie na 2011r.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:07:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 87-11 w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2011r.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:07:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 86-11 w spr. powołania Komisji Konkursowej...doc (rozmiar 94,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:07:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 85-11 w spr. powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych...doc (rozmiar 88,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:05:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 84-11 w spr. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli...doc (rozmiar 49,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:05:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 83-11 w spr. przekazania uprawnień...doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:05:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 82-11 w spr. zmian w planie finansowym budżetu na 2011.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:05:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 81-11 w spr. remontów garaży i komórek.odt (rozmiar 21,59 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:04:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 80-11 w spr. ustalenia ceny wywoławczeh do pierwszego przetargu ...doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-23 12:03:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 120-11 w spr. szczegółowego podziału środków przeznaczonych na sprzyjanie rozwojowi sportu oraz ogłoszenie konkursu ofert na realizację przedsięwzięć sportowych w 2011r.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2011-03-22 10:27:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 79-10 w spr.sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie gruntów wsi Bogdanowice....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 14:45:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 78-11 w spr.sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Głubczycach przy ul. Sobieskiego 19.....doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 14:45:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 77-10 w spr.sprzedaży lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowym - garaż....doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 76-10 w spr.sprzedaży lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowym - garaż....doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 14:44:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 75-10 w spr.powołania komisji przetargowej ...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 14:01:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 74-11 w spr.wniesienia aportem do GWiK Sp. z o.o. w Głubczycach środków pieniężnych.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 14:01:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 73-11 w spr.przeznaczenia lokalu komunalnego...Kozielska 19.......doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:57:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 72-11 w spr.przeznaczenia lokalu socjalnego...Raciborska10a....doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:57:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 71-11 w spr. planu finansowego budżetu Gminy Głubczyce na 2011r..doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:56:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71-11 w spr.planu finasowego budżetu na 2011r..xls (rozmiar 49,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:55:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71-2011.doc (rozmiar 168,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:54:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 71-11 w spr.planu finasowego budżetu na 2011r..xls (rozmiar 189,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:54:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 71-11 w spr.planu finasowego budżetu na 2011r..xls (rozmiar 35,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:54:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 70-11 w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu usługowego nr a....doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:51:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 69-10 w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert....doc (rozmiar 43,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:38:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 68-10 w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert....doc (rozmiar 40,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:38:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 67-10 w spr.korekty projektu budżetu gminy na 2011r..doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:38:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 66-10 w spr.korekty wieloletniej prognozy finansowej na 2011r..doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 13:38:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 65-11 w spr.ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1....doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:42:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 64-11 w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1....doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:42:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 63-11 w spr.uchylenia zarządzenia nr 1394-10 Burmistrz Głubczyc z dn. 12.05.2010r....doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:42:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 62-11 w spr.ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1....doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:41:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 61-11 w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1....doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:41:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie Nr 60-11 w spr.uchylenia zarządzenia nr 1393-10 Burmistrz Głubczyc z dn. 12.05.2010r....doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:40:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 59-10 w spr.sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej.....doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-24 12:38:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 57-11 w spr.sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Głubczycach przy ul. Ratuszowej 2...doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-05 13:17:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zarządzenie nr 58-11 w spr.przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi......doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Brygida Jung dnia 2011-01-05 13:17:10, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 910
  wyślij podstronę na e-mail: • URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35