URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2010 ROKU - KADENCJA 2010 - 2014
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2010-11-25 13:20:28, dokument aktualny]


UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2010 ROKU - KADENCJA 2010 - 2014


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • uchwała nr IV-32-10 w sprawie określenia zasad ustalenia należności z tytułu zwrotów kosztów podróży....doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-01-21 13:36:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr IV-31-10 w sprawie uzupełnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-01-21 13:36:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • uchwała Nr IV-30-10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają....doc (rozmiar 50,50 KB)
  [Marcelina Wieliczko dnia 2011-01-21 13:36:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-29-10 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głubczyce.doc (rozmiar 111,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-10 07:45:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-28-10 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX-472-10 z 12.11.2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głubczyce.doc (rozmiar 44,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-10 07:44:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-27-10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.doc (rozmiar 122,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-10 07:42:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-26-10 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizujące zadania publiczne na rok 2011.doc (rozmiar 73,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-10 07:41:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-25-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-311-97 z 24.04.1997r. w sprawie przystąpienia Gminy Głubczyce do programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-10 07:41:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr III-24-10 w sprawie zmian w budżecie na 2010r.doc (rozmiar 57,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-10 07:34:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-23-10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX-473-10 z 12.11.2010r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. ap. Piotra i Pawła w Równem na prace konserwatorskie, restauratorskie....doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-08 08:54:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-22-10 w spr. uchylenia Uchwały Nr XLIX-471-10 z 12.11.2010r. w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realiz. zad. publiczne na 2011r.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-08 08:53:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-21-10 w spr. zaopiniowania proj. uchwały Sejmiku Woj. Opolskiego w spr. przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej SPZ Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-08 08:47:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-20-10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głubczyc.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-08 08:46:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-19-10 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-08 08:45:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-18-10 w sprawie uchylenia Uchwały Nr I-11-10 z 1.12.2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-08 08:44:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr II-17-10 w sprawie wyboru składu stałych Komisji Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-08 08:40:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-16-10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-08 08:40:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-15-10 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-08 08:39:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr II-14-10 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-08 08:38:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-13-10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-07 08:24:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-12-10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-07 08:24:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-11-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-07 08:23:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-10-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa i Zasobów Komunalnych Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-07 08:23:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-9-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-07 08:22:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-8-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-07 08:21:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-7-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-07 08:20:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-6-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy i Współpracy Europejskiej.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-07 08:20:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-5-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-07 08:17:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-4-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Organizacyjno-Budżetowej.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-07 08:11:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-3-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-07 08:10:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr I-2-10 w sprawie wyboru 2 Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-07 08:09:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr I-1-10 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 21,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2011-01-07 08:09:07, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1402
  wyślij podstronę na e-mail: • URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35