URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2010 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:05:19, dokument aktualny]


UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2010 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr XLIX-474-10 w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Głubczyce na zadanie pn. Wykonanie pomnika płk Piotra Wysockiego w Opolu.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 10:27:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIX-473-10 w spr.zmiany uchwały Nr XLIV-419-10 w spr. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p w. św. ap. Piotra i Pawła w Równem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty ...doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 10:27:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIX-472-10 w spr. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głubczyce.doc (rozmiar 116,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 10:25:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLX-471-10 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2011.doc (rozmiar 67,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 10:25:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIX-470-10 w spr. zabezp. środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu dróg ulicy Kolejowej i Krnowskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 10:24:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIX-469-10 w spr. gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku.doc (rozmiar 43,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 10:24:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIX-468-10 w spr. zmian w budżecie na 2010r.doc (rozmiar 54,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:46:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIX-467-10.doc (rozmiar 124,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:45:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIX-467-10 w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:41:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIX-466-10 w spr. uchylenia uchwały nr XLVIII-462-10 w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:38:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały Nr XLVIII-465-10. Plan Odnowy Miejscowości Nowa Wieś Głubczycka.doc (rozmiar 1 511,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:36:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-465-10 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś Głubczycka.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:32:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-464-10 w spr. zmiany uchwały Nr XLIV-420-10 w spr. udzielenia dotacji Parafi Rzymskokatolickiej pw. św. ap. Piotra i Pawła w Zubrzycach...doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:31:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załacznik do uchwały Nr XLVIII-463-10.xls (rozmiar 21,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:30:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-463-10 w spr. przyjęcia i zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwwestycyjnego gminy Głubczyce na lata 2010-2012.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:30:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-462-10 w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc (rozmiar 98,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:20:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-459-10 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na rzecz Powiatu Głubczyckiego.doc (rozmiar 44,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:04:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-458-10 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości....doc (rozmiar 42,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:59:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-457-10. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego....doc (rozmiar 47,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:59:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-456-10 w spr. zmiany uchwały Nr XXXVIII-349-09.doc (rozmiar 48,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:58:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-455-10 w spr. nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach.doc (rozmiar 63,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:57:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-454-10 w spr. uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia....doc (rozmiar 72,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:56:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-453-10 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r..doc (rozmiar 128,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:56:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-452-10 w spr. wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dot. opłaty targowej.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:55:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-451-10 w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:55:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-450-10 w spr. wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta i gminy Głubczyce dot. podatku od nieruchomości.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:54:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-449-10 w spr. zmian w budżecie na 2010r..doc (rozmiar 63,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:54:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-448-10 w spr. rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010r..doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:54:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2010r..pdf (rozmiar 421,70 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:51:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Str.1. Uchwała Nr 349-2010 z 13.09.2010. RIO w Opolu w spr. opinii o informacji i przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010.jpg (rozmiar 489,21 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:49:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Str.2. Uchwała Nr 349-2010 z 13.09.2010. RIO w Opolu w spr. opinii o informacji i przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010.jpg (rozmiar 777,88 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:49:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVII-447-10 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:28:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVII-446-10 w spr. ustanowienia zastawu rejestrowego na 5 680 udziałach Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą w Głubczycach .doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:27:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVII-445-10 w spr. zmian w budżecie na 2010 r. oraz zmian w uchwale R M Nr XLVI-423-10 w spr. zmian w budżecie na 2010r..doc (rozmiar 41,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:27:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVII-444-10 w spr. zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głubczyce na lata 2009-2015.doc (rozmiar 107,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:26:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały Nr XLVII-444-10. LPR Miasta Głubczyce 1.pdf (rozmiar 5 094,44 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:26:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały Nr XLVII-444-10. LPR Miasta Głubczyce 2.pdf (rozmiar 4 779,45 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:22:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVII-443-10 w spr. przyjęcia i zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwwestycyjnego gminy Głubczyce na lata 2010-2012.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:20:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do uchwały Nr XLVII-443-10.xls (rozmiar 21,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:20:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVII-442-10 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Zopowy.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:19:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII-442-10.doc (rozmiar 200,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:19:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVII-441-10 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Debrzyca.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:11:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII-441-10.doc (rozmiar 152,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:10:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVII-440-10 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XXIX-262-09 z dnia 17 lutego 2009r. w spr. zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:09:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVII-439-10 w spr. szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. projektów prawa miejscowego...doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:02:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVII-438-10 w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Głubczyce celem przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:02:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVII-437-10 w spr. zmiany uchwały R M Nr XLIV-416-10 w spr. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p w. Podwyższenia św. Krzyża w Bogdanowicach na prace konserwatorskie...doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-10-06 11:01:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-436-10 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Głubczyce Sady.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 10:10:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVI-436-10.doc (rozmiar 2 744,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 10:09:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-435-10 w spr.zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XXIX-262-09 z dnia 17 lutego 2009r. w spr. zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 10:07:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-434-10 w spr. zmian w budżecie na 2010r.Remont ul.Skłodowskiej.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 10:01:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-433-10 w spr. zmiany uchwały Nr VII-46-2007 dot. poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 10:01:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-432-10 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce.Działka przy ul.Niepodległości.doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 10:00:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-430-10 w spr. zawarcia umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Głubczyce, a Stowarzyszeniem Heimatausschuss Leobschuetz w Niemczech.doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 09:59:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-429-10 w spr.przyjęcia do realizacji projektu p.n. Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 09:58:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-428-10 w spr.przyjęcia do realizacji projektu p.n. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 09:57:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-427-10 w spr. przyjęcia do realizacji projektu p.n. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet w gminie Głubczyce.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 09:57:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-426-10 w spr.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce.Działka przy ul.Dworcowej.doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 09:56:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-425-10 w spr. zabezpieczenia środków finansowych na opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce .doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 09:56:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-424-10 w spr.zmian w uchwale Nr XLIV-413-10 z dnia 17.06.2010r.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 09:55:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-423-10 w spr. zmian w budżecie na 2010r.doc (rozmiar 68,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 09:55:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLV-422-10 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości....doc (rozmiar 45,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-07-23 14:05:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLV-421-10 w spr. zmian w budżecie na 2010r..doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-07-23 14:04:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-420-10 w spr. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. ap. Piotra i Pawła w Zubrzycach...doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 14:12:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-419-10 w spr. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. ap. Piotra i Pawła w Równem...doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 14:11:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-418-10 w spr. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Pomorzowicach...doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 14:10:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-417-10 w spr.udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Opawicy...doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 14:10:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-416-10 w spr. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia św. Krzyża w Bogdanowicach ...doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 14:09:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-415-10 w spr. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.doc (rozmiar 131,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 14:08:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XLIV-414-10 w spr. zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zarządzania i utrzymania cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 14:07:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-413-10 w spr. trybu prac nad projektem uchwałyuchwały budżetowej, wymaganej szczegółowości projektu budżetu ...doc (rozmiar 44,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 14:07:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-412-10 w spr. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.doc (rozmiar 47,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 14:05:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-408-10 w spr. przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Bogdanowicach Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 14:04:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-411-10 w spr. zmian w budżecie na 2010r.doc (rozmiar 46,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 14:02:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-410-10 w spr. udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 14:02:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-409-10 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 14:00:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-407-10 w spr. zmian w budżecie na 2010r.doc (rozmiar 42,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:31:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-406-10 w spr. przyjęcia zmiany Statutu Zw.Gmin Śląska Opolskiego.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:31:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-405-10 w spr.umorzenia należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:30:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-404-10 w spr. utworz. odrębn.obw. głosow. na ter. miasta i gm. Gł-ce celem przeprow. wyborów Prezydenta RP.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:29:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-403-10 w spr. dostosow. opisu granic obwodów głosow. miasta i gm. Gł-ce do stanu faktyczn.doc (rozmiar 51,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:29:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XLIII-402-10 w spr. dostosow. opisu granic okręgów wyborczych.doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:28:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-401-10 w spr. zm.uchwały nr XL-364-10 w spr. nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:28:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-400-10 w spr. wyr. zgody na udziel. bonifikaty przy sprzed.nieruch.przezn. na popr.war. zagosp. nieruchom.doc (rozmiar 46,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:27:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-399-10 w spr. wyraż. zgody na udziel. bonifikaty przy sprzedaży nieruchom. na rzecz Powiatu Głubczyckiego.doc (rozmiar 45,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:27:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-398-10 w spr. wyraż. zgody na nieodpłat.przekaz. nieruchom. na rzecz Pow. Głubczyck. w formie darowizny.doc (rozmiar 45,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:26:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-397-10 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gł-cach za 2009r.doc (rozmiar 75,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:26:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-396-10 w spr. zm. uchwały Nr VII-46-2007 z dn. 29.03.2007r. dot. poboru opłaty skarbowej.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:25:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-395-10 w spr. zaciągn. kredytu długoterrmin. w wysok.do 10.361.367 zł. na sfinansow. planowan. deficytu ...doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:25:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-394-10 w spr. zmian w budżecie na 2010r.doc (rozmiar 45,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:24:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-393-10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:24:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLIII-392-10 w spr.rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:24:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 1. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.doc (rozmiar 333,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:23:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 2. Wykonanie dochodów i przychodów za 2009r.xls (rozmiar 73,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:23:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 3. Wykonanie wydatków i rozchodów za 2009 r.xls (rozmiar 57,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:22:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 4. Wykonanie dochodów dotacji związan. z wykonywaniem. zadań zleconych za 2009r.xls (rozmiar 29,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:22:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 5. Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2009 r.xls (rozmiar 28,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:21:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 6. Zestawienie tabelaryczne z wykonania inwestycji w 2009r.xls (rozmiar 203,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:21:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 7. Wykaz placówek, które utworzyły dochody własne i wydatki nimi finansowane.ZOKiS. za 2009.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:20:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 7.Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansow. ZOKiS. za 2009r.doc (rozmiar 40,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:20:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 7. Analiza opisowa z wykon.dochodów własnych i wydatków nimi finansow. ZOKiS. za 2009r.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:20:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 8. Analiza wykonania planu przychodów i wydatków funduszu celowego GFOŚiGW za 2009r.doc (rozmiar 80,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:19:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 9. Przekazane dotacje celowe na zadania własne gminy za 2009.xls (rozmiar 116,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:19:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik nr 10. Wykonanie wydatków na utrzymanie samorządów wiejskich.doc (rozmiar 95,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-05-05 11:18:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-391-10 z dn. 25.03.2010r. w spr. zmiany Uchwały Nr XXVII-249-08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2008r.w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu.... .doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-04-07 09:29:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-390-10 z dn. 25.03.2010r. w spra. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej....doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-04-07 09:29:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-389-10 z dn. 25.03.2010r. w spr. załatwienia skargi z dn. 26 lutego 2010r. na bezczynność Burmistrza Głubczyc.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-04-07 09:28:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-388-10 z dn. 35.03.2010r. w spr. zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-04-07 09:28:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-387-10 z dn. 25.93.2010r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości....doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-04-07 09:28:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-386-10 z dn. 25.03.2010r. w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-04-07 09:28:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-384-10 z dn. 25.03.2010r. w spr. zmian w budżecie na 2010r..doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-04-07 09:27:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-383-10 z dn. 25.03.2010r. w spr. przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016....doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-04-07 09:27:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-382-10 z dn. 25.03.2010r. w spr. przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Głubczyce.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-04-07 09:27:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLI-381-10 w spr. zaopin. pr. uchwały Sejmiku Woj. Opolskiego w spr. przekszt. Samodz. Publ. Zesp. Szpit. z s. w Kup.doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-03-03 07:59:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLI-380-10 w spr. przyjęcia zadań z zakresu właściw. powiatu związan. z organizacją X Festiwalu Kultury Powiatow.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-03-03 07:58:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLI-379-10 w spr. wyraż. zgody na przenies. na rzecz Zw. Gmin Wyznan. Żydowskich prawa własności - nieruchom...doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-03-03 07:58:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załącznik do Uchwały Nr XLI-379-10.jpg (rozmiar 549,55 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-03-03 07:57:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLI-378-10 w spr. wyraż. zgody na nieodpłatne przenies.na rzecz Skarbu Państwa prawa własn. nieruchom. Gminy G-ce...doc (rozmiar 50,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-03-03 07:52:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XLI-377-10 w spr. wyraż. zgody na udziel. bonifikat przy sprzedaży w drodze bezprzetarg. lok. mieszk. ...doc (rozmiar 43,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-03-03 07:51:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała nr XL-376-10 w sprawie skargi Wojewody Opolskiego....doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:25:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-375-10 w sprawie uzupełnienia składu Doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Głubczycach.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:25:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-374-10 w spr. zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji Planowania Przestrzennego RM.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:24:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-373-10 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.doc (rozmiar 50,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:24:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-372- w spr. współdziałania między Gminą Głubczyce, a Powiatem Głubczyckim w zakr. doradztwa metodycznego.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:24:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-371-10 w spr. przyjęcia zadań z zakresu właściw. powiatu związan. z prowadz. powiatowej biblioteki publicznej.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:23:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-370-10 w spr. nadania Statutu Szkolnemu Schronisku Młodzież. w Pietrowicach.doc (rozmiar 65,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:23:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-369-10 w spr. nadania Statutu Zarz. Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach.doc (rozmiar 68,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:22:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-368-10 w sprawie wyraż. zgody na bezprzetarg. zawieranie umów dzierżawy.doc (rozmiar 21,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:22:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-367-10 w spr. wyraż. zgody na udziel. bonifikaty przy sprzedaż. bez przetarg. lok.mieszk. najemcy. Kochanowskiego 17-6.doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:21:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-366-10 w spr. wyraż. zgody na zawarcie kolejn. umów najmu nieruch. lokalow. Dworcowa 8b.doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:21:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-365-10 w spr.określ.warunk. udziel.bonifikat od wart. rynkow.nieruch.Gminy Gł-ce sprzedaw.w drodze.bez przetargow.doc (rozmiar 70,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:20:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-364-10 w spr. nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce.lapx (rozmiar 686,73 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:20:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-362-10 w spr. zmian w budżecie na 2010r.doc (rozmiar 40,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:13:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL-363-10 w spr. szczegółowych zasad i trybu umarzania...doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:13:23, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr XLVIII-463-10 w spr. przyjęcia i zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwwestycyjnego gminy Głubczyce na lata 2010-2012.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:15:15 do 2010-11-24 09:16:20]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:48 do 2010-11-25 13:56:37]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:45 do 2010-11-25 13:56:57]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:45 do 2010-11-25 13:57:11]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:44 do 2010-11-25 13:57:52]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:40 do 2010-11-25 13:58:05]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:38 do 2010-11-25 13:58:59]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:38 do 2010-11-25 13:59:14]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:37 do 2010-11-25 13:59:28]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:35 do 2010-11-25 13:59:49]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:34 do 2010-11-25 14:00:01]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:33 do 2010-11-25 14:00:13]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:31 do 2010-11-25 14:00:27]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:31 do 2010-11-25 14:00:54]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:28 do 2010-11-25 14:01:22]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:27 do 2010-11-25 14:01:44]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:25 do 2010-11-25 14:02:16]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:25 do 2010-11-25 14:02:30]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:23 do 2010-11-25 14:03:29]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:21 do 2010-11-25 14:03:47]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:14 do 2010-11-25 14:03:59]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:14 do 2010-11-25 14:04:10]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:11 do 2010-11-25 14:04:23]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:11 do 2010-11-25 14:04:34]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:11 do 2010-11-25 14:04:47]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:10 do 2010-11-25 14:05:03]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:06 do 2010-11-25 14:05:17]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:04 do 2010-11-25 14:05:40]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:13:01 do 2010-11-25 14:05:55]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:12:59 do 2010-11-25 14:06:27]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:12:57 do 2010-11-25 14:02:46]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:12:56 do 2010-11-25 13:55:29]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:12:56 do 2010-11-25 13:55:16]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:12:54 do 2010-11-25 13:49:04]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:12:52 do 2010-11-25 13:48:46]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:12:50 do 2010-11-25 13:48:24]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-461-10 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych..doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:12:48 do 2010-11-25 13:48:05]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVIII-460-10 w spr. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 282-2 przy ul. Parkowej w Głubczycach na rzecz Powiatu Głubczyckiego..doc (rozmiar 45,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 09:11:58 do 2010-11-25 13:49:27]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2010r..pdf (rozmiar 421,70 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-11-24 08:48:06 do 2010-11-24 08:50:51]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-435-10 w spr.zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XXIX-262-09 z dnia 17 lutego 2009r. w spr. zatwierdzenia ?Planów Odnowy Miejscowości?.doc (rozmiar 22,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 10:02:04 do 2010-09-17 10:02:42]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLVI-431-10 w spr.upoważnienia Burmistrza Głubczyc do ustanowienia zastawu rejestrowego na 5 680 udziałach Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą w Głubczycach .doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-09-17 10:00:12 do 2010-10-06 11:48:14]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLIV-408-10 w spr. przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Bogdanowicach Społeczno?Oświatowemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-06-24 13:53:50 do 2010-06-24 13:54:26]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała Nr XLII-385-10 z dn. 25.03.2010r. w spr.zmiany uchwały Nr VII-46-2007 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2007r. dotyczącej poboru opłaty skarbowej .doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-04-07 09:27:58 do 2010-05-05 11:32:50]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>
 • Uchwała.Projekt.2010-01-14.lapx (rozmiar 686,73 KB)
  [Jadwiga Górna dnia 2010-02-11 08:13:23 do 2010-02-11 08:13:58]
  [załącznik usunął Jadwiga Górna]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1675
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2584

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  usunięto datę.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35