URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Spis treści
Wyszukiwanie:
wpisz szukane słowo
wybierz sortowanie 
 


Spis treści biuletynu informacji publicznej:
DziałPozycja menuPodstrona
OGŁOSZENIAPrzetargi16.08.2010 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE. »»
OGŁOSZENIAKonkursy2007-01-18 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2007 R. W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM »»
OGŁOSZENIAKonkursy2007-01-18 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2007 R. W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY »»
OGŁOSZENIAZamówienia publiczne - profil nabywcy2008 ROK »»
OGŁOSZENIAKonkursy2008-01-18 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2008 R. W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-02-12 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAKonkursy2008-02-14 BURMISTRZ GŁUBCZYC ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2008 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.  »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-02-14 Wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości i inwentaryzacji pomiarowych nieruchomości w 2008 roku. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-02-15 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH WRAZ Z JEDOSTKAMI PODLEGŁYMI »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-02-21 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-03-05 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 44651-2008 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-03-07 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP II »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-03-19 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP II »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-03-19 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 56239-2008 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-04-08 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-04-21 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 78449-2008 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-05-16 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA ROK 2008. »»
OGŁOSZENIAKonkursy2008-05-29 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2008 R. W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU »»
OGŁOSZENIAKonkursy2008-05-29 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2008 R. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-07-03 WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W ODBUDOWANYM RATUSZU MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH W MEBLE BIBLIOTECZNE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-07-23 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-07-23 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZATNI I UTWARDZENIE PLACU ZESPOŁU SZKÓŁ W LISIĘCICACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-07-28 DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-08-07 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W GŁUBCZYCACH ETAP I W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-08-08 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I ROBOTY MALARSKIE W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-08-12 ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-08-21 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 5.893.148 PLN DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2008 R. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-09-04 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z MODUŁOWYM BUDYNKIEM ZAPLECZA W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO- ORLIK 2012 W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-09-17 LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL.DWORCOWEJ Nr 2 W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-10-01 DOSTAWA OPAŁU DO GIMNAZJUM NR 1 I URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-10-14 DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU 1 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-11-12 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE I GMINIE GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-11-26 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LISIĘCICACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2008-11-27 REMONT KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAKonkursy2008-12-22 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2009 ROKU. »»
OGŁOSZENIAZamówienia publiczne - profil nabywcy2009 ROK »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-01-09 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-01-15 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE I GMINIE GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-01-16 BUDOWA DROGI ULICY SŁONECZNEJ W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-01-28 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół w Lisięcicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-01-28 Ogłoszenie o udzielniu zamówienia »»
OGŁOSZENIAKonkursy2009-02-10 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-02-16 WYKONANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJI POMIAROWYCH NIERUCHOMOŚCI W 2009 R. DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-02-18 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-03-05 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI PIETROWICE,MOKRE KOLONIA WRAZ Z OŚRODKIEM WYPOCZYNKOWYM ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-03-06 REMONT ULICY POCZTOWEJ I PARKOWEJ W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-03-13 REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-03-16 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY II ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PIETROWICE GM.GŁUBCZYCE OBEJMUJĄCA WIEŚ CHOMIĄŻA ,KRASNE POLE, LENERCICE I OPAWICA. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-03-27 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA :OCHRONA GRANICZNEJ RZEKI OPAWICY Z POLSKIEJ I CZESKIEJ STRONY »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-03-31 ZARZĄDZANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-04-09 ZARZĄDZANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-04-14 REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO PRZEDSZKOLA NR 2 ZLOKALIZOWANEGO W GŁUBCZYCE SADY. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-04-21 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY II ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PIETROWICE GM. GŁUBCZYCE OBEJMUJĄCA WIEŚ CHOMIĄŻA, KRASNE POLE, LENARCICE I OPAWICA »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-05-07 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP III. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-05-14 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-05-20 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.OCHRONA GRANICZNEJ RZEKI OPAWICY Z POLSKIEJ I CZESKIEJ STRONY. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-05-28 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAKonkursy2009-06-03 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2009 R. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-06-19 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH ETAP I :REMONT DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-07-02 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-07-06 ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-07-15 WYMIANA KOTŁÓW ORAZ REMONT UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO W KOTŁOWNI GIMNAZJUM NR 1 W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-07-16 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO SRÓDMIESCIA MIASTA GŁUBCZYCE. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-07-17 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-07-24 SANITACJA DORZECZA RZEKI TROI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH BOGDANOWICE, ZUBRZYCE, ZOPOWY »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-07-29 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-08-13 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ,WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-08-24 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-08-27 REMONT CHODNIKA ULICY POWSTAŃCÓW W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-09-18 Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Głubczycach Etap I »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-09-18 BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Z ZASILANIEM W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-10-09 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-10-09 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-10-29 WYMIANA STOLARSKI OKIENNEJ ,WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-10-30 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-11-03 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 4.624.927 PLN DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2009 R. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-11-05 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-11-09 PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH NR 1 I 2 W BUDYNKU PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO 10 W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-11-23 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ Z ZACHOWANIEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY W GROBNIKACH ETAP I »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-11-25 ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE W RAMACH ZADANIA : REMONT ULICY POCZTOWEJ I PARKOWEJ W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2009-12-03 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI POMORZWICE. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2009-12-30 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacji PGO, POŚ i Prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ »»
OGŁOSZENIAZamówienia publiczne - profil nabywcy2010 ROK »»
OGŁOSZENIAKonkursy2010-01-07 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2010-01-17 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji brykietu/peletu z odpadów organicznych w obiektach po byłym PGR w miejscowości Kwiatoniów, działki nr 12 i 10/4-obręb Gadzowice »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2010-01-20 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa budynku usługowego o część hotelową wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pokoje hotelowe, Głubczyce ul. Parkowa 4 »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2010-01-21 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania _ Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2010-01-26 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 12016 O, ulica Dworcowa w miejscowości Głubczyce, na działce o numerze ewidencyjnym 737 »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2010-01-29 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stadionu miejskiego w Głubczycach na działce nr 880/3 - obręb miasto Głubczyce »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-02-05 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNY GŁUBCZYCE »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2010-02-08 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie bazy suszarniczo-magazynowej na terenie Zakładu Rolnego Gołuszowice na działce nr 3/7. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2010-02-11 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-03-08 ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2010-03-15 Obwieszczenie o wiosennej deratyzacji na terenie Gminy Głubczyce w 2010 roku »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-03-22 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU DANYCH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-04-09 WYKONANIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CAŁEJ GMINY GŁUBCZYCE NUMER OGŁOSZENIA: 100134 - 2010 »»
OGŁOSZENIAKonkursy2010-04-09 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-04-12 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-05-14 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAKonkursy2010-05-18 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2010 R. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-05-27 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012 W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-05-27 ZAKUP,DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ ŚCIBORZYCE MAŁE-TARNKOWA »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-06-09 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ ZABAWOWEGO POSIADAJĄCEGO CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-06-10 OPRACOWANIE PROCEDURY DO WYŁONIENIA WYKONAWCY NA REALIZACJĘ BUDOWY DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DWUDZIESTORODZINNYCH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-06-16 NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM BUDOWA BOISKA ORLIK 2012 W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-06-18 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-06-21 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-06-22 Zapytanie cenowe na zadanie Zubrzyce - zagospodarowanie terenu. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-06-25 UDZIELENIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU GM. GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-06-25 Zakup i dostawa wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Lisięcicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-06-28 REMONT POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROBNIKACH UL. ŚW. JANA 13. ETAP I »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-07-09 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I URZĄDZENIEM PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI POMORZOWICE - ROBOTY DODATKOWE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-07-16 Zapytanie cenowe - wymiana stolarki okiennej w UM w Głubczycach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-07-23 DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-07-28 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LWOWIANACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-07-28 REMONT ULICY SKŁODOWSKIEJ W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-07-28 ZAKUP,DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA PRZEZNACZONEGO DO REMONTÓW GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-07-29 PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI RADYNIA »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-07-29 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH UL.KOLEJOWA ORAZ UL.KRNOWSKA W GŁUBCZYCACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-08-12 REMONT POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROBNIKACH UL. ŚW. JANA 13. ETAP I ZADANIA. REMONT POMIESZCZEŃ PIERWSZEGO PIĘTRA »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-08-18 REMONT ULICY SKŁODOWSKIEJ W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-08-31 REMONT SANITARIATÓW W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYCH GOŁUSZOWICACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-09-06 DOSTAWA I MONTAŻ 13 MULTIMEDIALNYCH PRACOWNI JĘZYKOWYCH W RAMACH PROJEKTU: MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-09-08 BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ- ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ USYTUOWANEJ NA DZIAŁKACH NR 285/62, 285/80, 285/31 W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-09-08 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-09-10 ZAPYTANIE CENOWE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA REKULTYWACJĘ BYŁEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZY ALEI LIPOWEJ W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-09-13 Zapytanie cenowe na wykonanie wycen nieruchomości oraz sporządzenie operatów szacunkowych 45 nieruchomości »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-09-15 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-09-16 Zapytanie cenowe na konserwację rowu w Lisięcicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-09-21 Zapytanie cenowe na zakup, dostawę i montaż na terenie gminy Głubczyce urządzeń do siłowni zewnętrznej »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-09-23 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEBUDOWĘ DRÓG NA TERENIE SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-09-23 ODBUDOWA ROWU I PRZEPUSTU WRAZ Z UMOCNIENIEM SKARP W MIEJSCOWOŚCI KIETLICE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-09-24 DOSTAWA I MONTAŻ 13 MULTIMEDIALNYCH PRACOWNI JĘZYKOWYCH W RAMACH PROJEKTU: MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2010-09-24 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1216 O, obreb Gołuszowice, na działkach o numerach ewidencyjnych 664, 667/4 i 667/3. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-09-27 Zapytanie cenowe na konserwacje rowu w Gołuszowicach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-09-28 REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-09-29 REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KLISINO »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-09-29 REMONT NAWIERZCHNI DROGI W PARKU MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-09-29 REMONT SANITARIATÓW W GIMNAZJUM NR 1 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 31. ETAP I ZADANIA - REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH PARTERU »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-09-29 UTWARDZENIE PASA POBOCZA PRZY DRODZE GMINNEJ UL. PARKOWA W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-10-13 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU, DOSTAWY, MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-10-14 KONSERWACJA GRUNTOWA ROWU WRAZ Z UMOCNIENIEM SKARPY PRZY DRODZE GMINNEJ DZ. NR 664, 559 W GROBNIKACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-10-25 REMONT DACHU I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGDANOWICACH - ETAP I »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-10-25 Zapytanie cenowe wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-11-04 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2010-11-15 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania - Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2010-11-30 WYMIANA POMOSTU DREWNIANEGO MOSTU W KLISINIE »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2010-12-09 Centrum odnowy i urody z grotą solną w Głubczycach »»
OGŁOSZENIAKonkursy2010-12-10 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA KONSULTACJE DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GŁUBCZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA ROK 2011 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2010-12-14 DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011 07 19 REMONT SANITARIATÓW ŚWIETLICY W PIETROWICACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011 07 28 REMONT WLOTU DO ROWU ORAZ STUDNI REWIZYJNEJ I WODOŚCIEKU W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ. »»
OGŁOSZENIAZamówienia publiczne - profil nabywcy2011 ROK »»
OGŁOSZENIAKonkursy2011-01-05 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA KONSULTACJE DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY GŁUBCZYCE W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2011-01-13 Budowa linii nasiennej na terenie Gospodarstwa Rolnego Widok »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2011-01-13 Budowa zbiorników na zboże wraz z przenośnikiem ślimakowym i suszarnią w Zubrzycach »»
OGŁOSZENIAKonkursy2011-01-14 OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁ-CE REALIZOWANE W 2011 R. W SFERZE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ »»
OGŁOSZENIAKonkursy2011-01-14 OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2011 R. W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-01-25 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH UL.KOLEJOWA I UL.KRNOWSKA W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-01-25 ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-02-04 Zapytanie cenowe dot. wykonania prac projektowych obiektu budowlanego przy ul. Koszarowej Nr 6 w Głubczycach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-02-07 ZAKUP,DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DLA SOŁECTWA RÓWNE. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2011-02-07 Zmiana sposobu użytkowania budynku po wytwórni wód gazowanych na warsztat samochodowy w Głubczycach ul. Wrocławska 5 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-02-10 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REGULACJI I REMONTU ROWU OTWARTEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO KANAŁU RUROWEGO »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-02-15 UDZIELENIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-02-17 ZAPYTANIE CENOWE - DOSTAWA TONERÓW i TUSZÓW DO DRUKAREK »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-02-21 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-02-21 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY GŁUBCZYCE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-02-24 Zapytanie cenowe - udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciagu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Głubczyce w wysokości do 2.000.000 zł. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-03-02 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-03-09 Dokumentacja projektowa regulacji i remontu rowu otwartego wraz z przebudową istniejącego kanału rurowego na odcinku od wylotu z przepustu pod drogą krajową Nr 38 do rzeki Cyny w miejscowości Głubczyce? »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-03-09 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KOŚCIUSZKI I GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-03-10 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REGULACJI I REMONTU ROWU OTWARTEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO KANAŁU RUROWEGO »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-03-11 Konserwacja rowu w Dobieszowie »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-03-15 ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK PIASKOWCA/SZAROGŁAZU DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ ŚCIBORZYCE MAŁE - TARNKOWA »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-03-16 NADZÓR INWESTORSKI DOT. INWESTYCJI ?PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIUSZKI I UL. GDAŃSKA W GŁUBCZYCACH? »»
OGŁOSZENIAKonkursy2011-03-18 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO PODZIAŁU ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SPRZYJANIE ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W 2011 ROKU ORAZ OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH W 2011 r. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-03-21 ZAKUP I DOSTAWA PATELNI ELEKTRYCZNEJ ( 1 SZT. ) DLA SOŁECTWA KIETLICE. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2011-03-22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą techniczną dla aglomeracji Lisięcice. »»
OGŁOSZENIAKonkursy2011-03-30 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO PODZIAŁU ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SPRZYJANIE ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W 2011 ROKU ORAZ OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH W 2011 R »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-04-06 ?Remonty bieżące chodników i utwardzeń na terenie miasta i gminy Głubczyce? »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-04-06 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi transportu rolnego w miejscowości Równe Gmina Głubczyce »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-04-14 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.KOSZAROWEJ 6 W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-04-28 PRZEBUDOWA PLACU PRZY ULICY GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIAKonkursy2011-04-29 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE SZKOLENIA SPORTOWCÓW OLIMPIJCZYKÓW W 2011 R. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-05-06 ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ Z KOSZEM TYP TRAKTOREK W ILOŚCI 1 SZT. WRAZ Z DOSTAWĄ DLA SOŁECTWA BOGDANOWICE. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-05-16 BUDOWA OBWODNICY W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-05-16 ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ Z KOSZEM TYP. TRAKTOREK W ILOŚCI 1 SZT. WRAZ Z DOSTAWĄ DLA SOŁECTWA BOGDANOWICE ( II ) »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-05-16 ZAPYTANIE CENOWE - KASPERSKY WORKSPACE SECURITY KONTYNUACJA GOV 12 MIESIĘCY NA 60 STANOWISK »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2011-05-18 Zwiększenie pojemności wanien procesowych do 45,5 m3 na terenie zakładu GALMET w Głubczycach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-05-31 PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH I REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.SOSNOWIECKIEJ 3 W GŁUBCZYCACH W RAMACH PROGRAMU :REMONTUJEMY ABY LEPIEJ MIESZKAĆ »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-06-02 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA PANELOWEGO NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI DOBIESZÓW. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-06-03 ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA PRZEZNACZONEGO DO REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2011-06-03 Zmiana sposobu użytkowania części hal magazynowych w zakładzie produkcyjnym firmy GALMET w Głubczycach przy ul. Raciborskiej 36 na hale produkcyjne. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-06-06 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADYNI. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-06-09 REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRÓLOWE »»
OGŁOSZENIAKonkursy2011-06-09 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2011 R. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-06-13 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ OGRODZENIA PANELOWEGO NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-06-17 WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W BERNACICACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-06-17 WYMIANA STOLARKI OKIENNE SZATNI W CHOMOIĄŻY »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-06-20 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-06-21 ZAPYTANIE CENOWE NA ZAKUP 21 NETBOOKÓW ORAZ 21 LICENCJI PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO ESET SMART SECURITY NA 3 LATA »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-06-27 REGULACJA CIEKU WODNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-06-27 REMONT WLOTU DO ROWU ORAZ STUDNI REWIZYJNEJ I WODOCIEKU W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-01 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-07-05 REMONT SANITARIATÓW NA I PIĘTRZE ORAZ NATRYSKÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGDANOWICACH »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-07-05 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH - ETAP II: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH - ŚCIANA ZACHODNIA »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-06 WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-07-07 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-08 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY ŚWIETLICY W BERNACICACH GÓRNYCH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-08 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I SPORTOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA I SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-14 NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM - PRZEBUDOWA PLACU PRZY UL. GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH - UTWARDZENIE TERENU, WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-07-14 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWA OBWODNICY W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-15 KONSERWACJA ROWU W MIEJSCOWOŚCI CIERMIĘCICE PRZY DZIAŁKACH GMINNYCH NR. 108 I 121. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-15 ZAKUP, DOSTAWA KOSIARKI I WYKASZARKI SPALINOWEJ DLA SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-19 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OBIEKTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-19 REMONT ŚWIETLICY W KWIATONIOWIE. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-19 REMONT WLOTU DO ROWU ORAZ STUDNI REWIZYJNEJ I WODOŚCIEKU W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-20 REMONT SANITARIATÓW SWIETLICY W PIETROWICACH. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-21 ROBOTY ZEWNĘTRZNE PRZY ŚWIETLICY W SŁAWOSZOWIE. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-21 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DLA SOŁECTWA DOBIESZÓW. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-28 BUDOWA ALTANY W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-28 REMONT SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-07-29 REMONT SZATNI SPORTOWEJ W CHOMIĄŻY. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2011-07-29 Zalesienie gruntów porolnych wraz z przygotowaniem gleby i ochroną przed zwierzyną, w ramach Programu dla Odry 2006 »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2011-08-01 Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego z przyłączem gazu dla palnika gazowego suszarni zboża (6 szt. zbiorników nadziemnych po 6,70 m3 każdy) w Klisinie »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-08-02 WYKONANIE ŚCIEKU Z KOSTKI BRUKOWEJ W NOWEJ WSI. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2011-08-04 Budowa stacji pomiarowej GAZ-SYSTEM S.A. o przepustowości Q=4000 m3/h w Głubczycach na terenie działki 682/2 »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2011-08-04 Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej GSG Sp.z o.o. o przepustowości Q=4000 m3/h w Głubczycach na terenie działki 682/2 »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-08-04 Dokumentacja projektowa Budowa/przebudowa ulicy Bukowej w Głubczycach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-08-04 Dokumentacja projektowa Budowa/przebudowa ulicy Morawskiej w Głubczycach »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-08-04 REMONT ŚWIETLICY W KWIATONIOWIE. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-08-05 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW REKREACYJNYCH WSI KLISINO. »»
OGŁOSZENIAPrzetargi2011-08-05 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 4.626.217 PLN Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO 2011 R. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomienia2011-08-10 SANITACJA RZEKI TROI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZOPOWY, ZUBRZYCE I BOGDANOWICE »»
OGŁOSZENIAPrzetargi do 14000 euro2011-08-31 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DEBRZYCY. »»
OCHRONA ŚRODOWISKAAZBESTAZBEST »»
FINANSEBudżetBUDŻET 2004 »»
FINANSEBudżetBUDŻET 2005 »»
FINANSEBudżetBUDŻET 2006 »»
FINANSEBudżetBUDŻET 2007 »»
FINANSEBudżetBUDŻET 2008 »»
FINANSEBudżetBUDŻET 2009 »»
FINANSEBudżetBUDŻET 2010 »»
FINANSEBudżetBUDŻET 2011 »»
ORGANYBurmistrzBURMISTRZ - KADENCJA 2002 - 2006 »»
ORGANYBurmistrzBURMISTRZ - KADENCJA 2006 - 2010 »»
ORGANYBurmistrzBURMISTRZ - KADENCJA 2010 - 2014 »»
ZAŁATWIANIE SPRAWURZĄD STANU CYWILNEGOCZYNNOŚCI Z ZAKRESU REJESTRACJI STANU CYWILNEGO »»
FINANSEPodatki i opłatyDO POBRANIA - FORMULARZE PODATKOWE »»
ORGANYKomisje Rady MiejskiejDORAŹNA KOMISJA INWENTARYZACYJNA »»
ORGANYKomisje Rady MiejskiejDORAŹNA KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO »»
ORGANYKomisje Rady MiejskiejDORAŹNA KOMISJA REGULAMINOWO-STATUTOWA »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEGimnazjaGIMNAZJA »»
PRZEJRZYSTA POLSKAINFORMACJEGłóWNE ZAłOżENIA STRATEGII GMINY GłUBCZYCE »»
JEDNOSTKIGŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA - MAJĄTEK SPÓŁKI »»
JEDNOSTKIGŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. - GŁUBCZYCE UL. POWSTAŃCÓW 9 »»
JEDNOSTKIGŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi - 2008 »»
JEDNOSTKIGŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi - 2009 »»
JEDNOSTKIGŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi - 2010 »»
JEDNOSTKIGŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi -2006 »»
JEDNOSTKIGŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - Przetargi -2007 »»
JEDNOSTKIGŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.GTBS Sp. z o.o. - Informacje »»
JEDNOSTKIGŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.GTBS Sp. z o.o. - Oferta »»
JEDNOSTKIGŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia »»
JEDNOSTKIGŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.INFORMACJA - CENA WODY I ŚCIEKÓW W 2008 ROKU »»
JEDNOSTKIGŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.INFORMACJA - STAWKI ZA WYWÓZ SZAMBA »»
OGŁOSZENIAInformacja publicznaINFORMACJA PUBLICZNA »»
OGŁOSZENIASprzedaż nieruchomościINFORMACJE O WYNIKACH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ I ODDANIE W DZIERŻAWĘ/NAJEM NIERUCHOMOŚCI »»
JEDNOSTKIJednostki pomocniczeJEDNOSTKI POMOCNICZE »»
ORGANYProtokoły z Sesji Rady MiejskiejKadencja 2002 - 2006 »»
ORGANYProtokoły z Sesji Rady MiejskiejKadencja 2006 - 2010 »»
ORGANYProtokoły z Sesji Rady MiejskiejKadencja 2010 - 2014 »»
PRZEJRZYSTA POLSKAKODEKS ETYCZNYKODEKS ETYCZNY »»
ORGANYKomisje Rady MiejskiejKOMISJA ŁADU i PORZĄDKU PUBLICZNEGO »»
ORGANYKomisje Rady MiejskiejKOMISJA MIESZKALNICTWA I ZASOBÓW KOMUNALNYCH »»
ORGANYKomisje Rady MiejskiejKOMISJA ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWA »»
ORGANYKomisje Rady MiejskiejKOMISJA OŚWIATY i KULTURY »»
ORGANYKomisje Rady MiejskiejKOMISJA REWIZYJNA »»
ORGANYKomisje Rady MiejskiejKOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA »»
ORGANYKomisje Rady MiejskiejKOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY i WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ »»
ORGANYKomisje Rady MiejskiejKOMISJA ZDROWIA, SPORTU I REKREACJI »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZarząd Oświaty Kultury i SportuKONKURSY NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY »»
OGŁOSZENIAKontrole zewnętrzneKONTROLE ZEWNĘTRZNE »»
WYBORY I REFERENDAWybory samorządowe 2006MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W GŁUBCZYCACH »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejski Ośrodek KulturyMiejski Ośrodek Kultury - Głubczyce ul. Kościuszki 24 »»
FINANSEBudżetMienie komunalne »»
OGŁOSZENIANabórNABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZarząd Oświaty Kultury i SportuNABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZOKIS »»
OGŁOSZENIANabórNABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZOKIS »»
OGŁOSZENIANabórNABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU DZIENNEGO POBYTU W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIANabórNABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUBCZYCACH »»
OGŁOSZENIANabórNABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYCH GOŁUSZOWICACH »»
SPISY POWSZECHNENarodowy Spis Powszechny 2011Narodowy Spis Powszechny 2011 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEDom Dziennego Pobytunowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka) »»
FINANSEPodatki i opłatyO P Ł A T A S K A R B O W A »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia o sesji Rady MiejskiejOBWIESZCZENIA O SESJI RADY MIEJSKIEJ - KADENCJA 2006 - 2010 »»
OGŁOSZENIAObwieszczenia o sesji Rady MiejskiejOBWIESZCZENIA O SESJI RADY MIEJSKIEJ - KADENCJA 2010 - 2014 »»
FINANSEOdroczenia - ulgi - umorzeniaODROCZENIA - ULGI - UMORZENIA »»
JEDNOSTKIJednostki pomocniczeOGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEOśrodek Pomocy SpołecznejOśrodek Pomocy Społecznej - Głubczyce ul. Pocztowa 6a »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE DO 30 DNI OD DATY ŚLUBOWANIA - KADENCJA 2006 - 2010 »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE DO 30 DNI OD DATY ŚLUBOWANIA - KADENCJA 2010 - 2014 »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE NA KONIEC KADENCJI 2002-2006 »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2003 ROKU »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2006 ROKU »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2006 ROK »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2007 ROK »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2008 ROK »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2009 ROK »»
FINANSEOświadczenia majątkoweOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2010 ROK »»
JEDNOSTKIGŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2006-2008 »»
AKTY PRAWNEPlan rozwoju lokalnegoPLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY GŁUBCZYCE »»
OGŁOSZENIANabórPOSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE »»
JEDNOSTKIPostępowania kwalifikacyjnePostępowania kwalifikacyjne »»
SPISY POWSZECHNEPowszechny Spis Rolny 2010Powszechny Spis Rolny 2010 »»
ZAŁATWIANIE SPRAWWYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWYPROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT »»
AKTY PRAWNEProjektowanie aktów normatywnychProjektowanie aktów normatywnych »»
ZAŁATWIANIE SPRAWPROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJEProwadzone rejestry i ewidencje oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPrzedszkolaPRZEDSZKOLA »»
WYBORY I REFERENDAPrzedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008Przedterminowe Wybory Burmistrza Głubczyc »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZarząd Oświaty Kultury i SportuPRZETARGI I OGŁOSZENIA 2009 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZarząd Oświaty Kultury i SportuPRZETARGI I OGŁOSZENIA 2010 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZarząd Oświaty Kultury i SportuPRZETARGI I OGŁOSZENIA 2011 »»
OGŁOSZENIASprzedaż nieruchomościPRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GŁUBCZYCE »»
ORGANYRada MiejskaRada Miejska w Głubczycach - kadencja 2002-2006 »»
ORGANYRada MiejskaRada Miejska w Głubczycach - kadencja 2006-2010 »»
ORGANYRada MiejskaRada Miejska w Głubczycach - kadencja 2010-2014 »»
ZAŁATWIANIE SPRAWREFERATY I STANOWISKAREFERATY I STANOWISKA »»
AKTY PRAWNERegulamin organizacyjnyRegulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach »»
PRZEJRZYSTA POLSKAINFORMACJESKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE »»
FINANSEBudżetSprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce »»
FINANSESprawozdaniaSPRAWOZDANIA ZA 2010 ROK »»
FINANSESprawozdaniaSPRAWOZDANIA ZA 2011 ROK »»
AKTY PRAWNEStatutSTATUT URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH »»
FINANSEPodatki i opłatySTAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2004 ROKU »»
FINANSEPodatki i opłatySTAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2005 ROKU »»
FINANSEPodatki i opłatySTAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2006 ROKU »»
FINANSEPodatki i opłatySTAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2007 ROKU »»
FINANSEPodatki i opłatySTAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2008 ROKU »»
FINANSEPodatki i opłatySTAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2009 ROKU »»
FINANSEPodatki i opłatySTAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2010 ROKU »»
FINANSEPodatki i opłatySTAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2011 ROKU »»
AKTY PRAWNEStrategia rozwojuSTRATEGIA ROZWOJU GMINY GŁUBCZYCE »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNESzkoły PodstawoweSZKOŁY PODSTAWOWE »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEŚrodowiskowy Dom SamopomocyŚrodowiskowy Dom Samopomocy - Nowe Gołuszowice »»
OGŁOSZENIAAnkieta ubezpieczeniowaUbezpieczenia dla jednostek organizacyjnych gminy Głubczyce »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady MiejskiejUCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2004 ROKU »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady MiejskiejUCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2005 ROKU »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady MiejskiejUCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2006 ROKU »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady MiejskiejUCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2006 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady MiejskiejUCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2007 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady MiejskiejUCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2008 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady MiejskiejUCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2009 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady MiejskiejUCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2010 ROKU - KADENCJA 2006 - 2010 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady MiejskiejUCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2010 ROKU - KADENCJA 2010 - 2014 »»
AKTY PRAWNEUchwały Rady MiejskiejUCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W 2011 ROKU - KADENCJA 2010 - 2014 »»
PRZEJRZYSTA POLSKAKARTY USŁUGURZĄD STANU CYWILNEGO »»
JEDNOSTKIUSŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O. - GŁUBCZYCE UL. POCZTOWA 8 A »»
OCHRONA ŚRODOWISKAWykazyWNIOSKI - DECYZJE - WYKAZY »»
WYBORY I REFERENDAWybory do Parlamentu Europejskiego 2009Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 »»
WYBORY I REFERENDAWybory do Sejmu RP i Senatu RPWybory do Sejmu RP i Senatu RP »»
WYBORY I REFERENDAWybory Prezydenta RP - 2010WYBORY PREZYDENTA RP - 2010 »»
WYBORY I REFERENDAWybory Samorządowe 2010WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 »»
PRZEJRZYSTA POLSKAKARTY USŁUGWYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY »»
PRZEJRZYSTA POLSKAKARTY USŁUGWYDZIAŁ KOMUNALNO-INWESTYCYJNY »»
PRZEJRZYSTA POLSKAKARTY USŁUGWYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY »»
ZAŁATWIANIE SPRAWWYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNYWYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY »»
PRZEJRZYSTA POLSKAKARTY USŁUGWYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA »»
ZAŁATWIANIE SPRAWWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH »»
PRZEJRZYSTA POLSKAKARTY USŁUGWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH »»
ZAŁATWIANIE SPRAWWYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWAZAKRES SPRAW WYDZIAŁU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA »»
ZAŁATWIANIE SPRAWWYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNYZAKRES SPRAW WYDZIAŁU KOMUNALNO-INWESTYCYJNEGO »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZarząd Oświaty Kultury i SportuZarząd Oświaty Kultury i Sportu - Głubczyce ul. Olimpijska 1 »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2002 ROK »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2003 ROK »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2004 ROK »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2005 ROK »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2006 ROK »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2006 ROK Kadencja 2006-2010 »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2007 ROK Kadencja 2006-2010 »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2008 ROK Kadencja 2006-2010 »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2009 ROK Kadencja 2006-2010 »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2010 ROK Kadencja 2006-2010 »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2010 ROK Kadencja 2010-2014 »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2011 ROK Kadencja 2010-2014 »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU - 2006 ROK »»
AKTY PRAWNEZarządzeniaZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU - 2007 ROK Kadencja 2006-2010 »»
OCHRONA ŚRODOWISKAZawiadomieniaZAWIADOMIENIA »»
FINANSEPodatki i opłatyZWOLNIENIA PODATKOWE »»


URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl
NIP: 748-10-02-357
ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35