URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OCHRONA ŚRODOWISKA / Zawiadomienia

Wybierz podstronę:
 • 2011-08-10 SANITACJA RZEKI TROI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZOPOWY, ZUBRZYCE I BOGDANOWICE
  więcej >>


 • 2011-08-04 Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej GSG Sp.z o.o. o przepustowości Q=4000 m3/h w Głubczycach na terenie działki 682/2
  więcej >>


 • 2011-08-04 Budowa stacji pomiarowej GAZ-SYSTEM S.A. o przepustowości Q=4000 m3/h w Głubczycach na terenie działki 682/2
  więcej >>


 • 2011-07-29 Zalesienie gruntów porolnych wraz z przygotowaniem gleby i ochroną przed zwierzyną, w ramach Programu dla Odry 2006
  więcej >>


 • 2011-08-01 Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego z przyłączem gazu dla palnika gazowego suszarni zboża (6 szt. zbiorników nadziemnych po 6,70 m3 każdy) w Klisinie
  więcej >>


 • 2011-06-03 Zmiana sposobu użytkowania części hal magazynowych w zakładzie produkcyjnym firmy GALMET w Głubczycach przy ul. Raciborskiej 36 na hale produkcyjne.
  więcej >>


 • 2011-05-18 Zwiększenie pojemności wanien procesowych do 45,5 m3 na terenie zakładu GALMET w Głubczycach
  więcej >>


 • 2011-03-22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą techniczną dla aglomeracji Lisięcice.
  więcej >>


 • 2011-02-07 Zmiana sposobu użytkowania budynku po wytwórni wód gazowanych na warsztat samochodowy w Głubczycach ul. Wrocławska 5
  więcej >>


 • 2011-01-13 Budowa zbiorników na zboże wraz z przenośnikiem ślimakowym i suszarnią w Zubrzycach
  więcej >>


 • 2011-01-13 Budowa linii nasiennej na terenie Gospodarstwa Rolnego Widok
  więcej >>


 • 2010-12-09 Centrum odnowy i urody z grotą solną w Głubczycach
  więcej >>


 • 2010-11-15 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania - Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce
  więcej >>


 • 2010-09-24 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1216 O, obreb Gołuszowice, na działkach o numerach ewidencyjnych 664, 667/4 i 667/3.
  więcej >>


 • 2010-01-17 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji brykietu/peletu z odpadów organicznych w obiektach po byłym PGR w miejscowości Kwiatoniów, działki nr 12 i 10/4-obręb Gadzowice
  więcej >>


 • 2010-03-15 Obwieszczenie o wiosennej deratyzacji na terenie Gminy Głubczyce w 2010 roku
  więcej >>


 • 2010-02-11 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416.
  więcej >>


 • 2010-02-08 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie bazy suszarniczo-magazynowej na terenie Zakładu Rolnego Gołuszowice na działce nr 3/7.
  więcej >>


 • 2010-01-29 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stadionu miejskiego w Głubczycach na działce nr 880/3 - obręb miasto Głubczyce
  więcej >>


 • 2010-01-26 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 12016 O, ulica Dworcowa w miejscowości Głubczyce, na działce o numerze ewidencyjnym 737
  więcej >>


 • 2010-01-21 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania _ Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce
  więcej >>


 • 2010-01-20 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa budynku usługowego o część hotelową wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pokoje hotelowe, Głubczyce ul. Parkowa 4
  więcej >>


 • 2009-12-30 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacji PGO, POŚ i Prognozy oddziaływania na środowisko PGO i POŚ
  więcej >>


 • ZAWIADOMIENIA
  więcej >>
URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl
NIP: 748-10-02-357
ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35