URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZAWIADOMIENIA
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Zawiadomienia)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2007-02-15 09:01:27, dokument aktualny]


Zawiadomienia

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej relacji Lewice-Zubrzyce.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Michaela Paniczek dnia 2009-12-31 07:44:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-budowa bazy suszarniczo-magazynowej Nowe Gołuszowice .doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-12-22 09:30:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach- Budowa linii nasiennej na terenie Zakładu Rolnego Widok .doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-12-22 09:26:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa budynku usługowego o część hotelową w Głubczycach ul. Parkowa .doc (rozmiar 40,50 KB)
  [Michaela Paniczek dnia 2009-12-14 09:46:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i możliwości zapoznania się z jego treścią.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Michaela Paniczek dnia 2009-12-11 09:56:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania- Budowa drogi gminnej relacji Lewice-Zubrzyce o długości 1278mb .doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Michaela Paniczek dnia 2009-12-07 14:55:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania- Budowa linii nasiennej na terenie Zakładu Rolnego Widok .doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-11-30 13:14:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa sieci cieplnej preizolowanej niskoparametrowej w Głubczycach.doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-11-26 12:46:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Przebudowa drogi przy Domu Ludowym w Radyni .doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-11-25 13:35:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa drogi gminnej relacji Lewice-Zubrzyce o długości 1278 mb.pdf (rozmiar 64,50 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-11-20 13:23:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania- Budowa sieci cieplnej preizolowanej niskoparametrowej w Głubczycach .doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-11-04 10:23:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-budowa drogi gminnej Lewice-Zubrzyce o długości 1278 mb .doc (rozmiar 40,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-10-21 10:19:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa-Budowa linii nasiennej na terenie Zakładu Rolnego Widok .doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-10-14 13:40:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa linii nasiennej na terenie Zakładu Rolnego Widok.doc (rozmiar 43,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-10-14 13:39:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postaniowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko-Budowa sieci cieplnej preizolowanej niskoparametrowej w Głubczycach .doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-10-13 12:05:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami , Programu Ochrony Środowiska i Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacj PGO i POŚ.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-10-08 12:36:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia- obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Budowa obwodnicy Głubczyc.doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-10-07 13:52:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji- Rozbudowa i zmaina sposobu użytkowania Hotelu DOMINO w Głubczycach .doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-09-29 12:47:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -Budowa obwodnicy Głubczyc w ciągu drogi woj. nr 416.doc (rozmiar 44,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-09-17 11:06:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji -Punkt zbierania i przeładunku odpadów innych niż niebezpieczne w Bernacicach Górnych .doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-09-14 14:48:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- Budowa sieci cieplnej preizolowanej niskoparametrowej zasilającej w ciepło ul. Kochanowskiego, Chrobrego i Niepodległosci w Głubczycach .doc (rozmiar 40,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-09-09 15:00:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania -Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Hotelu DOMINO w Głubczycach.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-09-03 14:15:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Budowa stacji elektroenergetycznej 30na110kVw Gł-ce na potrzeby fermy wiatrowej Zopowy.pdf (rozmiar 52,28 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-08-07 12:41:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Punkt zbierania i przeładunku odpadów innych niż niebezpieczne w Brenacicach Górnych .doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-07-30 15:24:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na śrdowisko- Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Hotelu DOMINO w Głubczycach .doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-07-30 15:23:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa zbiornika do magazynowania RSM-na terenie ZR Gołuszowice.doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-07-29 11:15:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie do stron postępowania o wniesieniu zażalenia - Produkcja brykietu, peletu z odpadów organicznych w Kwiatoniowie .doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-07-21 08:08:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-Produkcja brykietu, peletu z odpadów organicznych w miejscowości Kwiatoniów na działce nr 12, 10-4.doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-07-17 12:38:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko-Punkt zbierania i przeładuku odpadów innych niż niebezpieczne w Bernacicach.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-07-15 09:56:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji brykietu-peletu.pdf (rozmiar 59,51 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-07-07 15:31:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Hotelu Domino w Głubczycach .doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-07-03 13:55:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania-budowa zbiornika do magazynowania RSM-na terenie ZR Gołuszowice.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-07-02 12:04:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-Punkt zbierania i przeładunku odpadów innych niż niebezpieczne w Bernacicach Górnych.doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-06-25 07:45:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji -Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zubrzyce .doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-06-16 14:30:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu - Budowa stacji elektroenergetycznej 30 na 110 kV w Gł-ce na potrzeby fermy wiatrowej Zopowy.doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-06-15 13:37:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa-Budowa zbiornika do magazynowania RSM-na terenie ZR Gołuszowice .doc (rozmiar 41,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-05-25 15:47:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-Budowa zbiornika do magazynowania RSM-na terenie ZR Gołuszowice .doc (rozmiar 39,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-05-25 15:47:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zubrzyce .doc (rozmiar 39,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-05-22 13:46:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce .doc (rozmiar 52,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-05-19 08:51:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia do decyzji z dnia 30.04.2009r. znak KI-VI-7624-18-08-09 .doc (rozmiar 41,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-05-13 15:22:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprostowanie do obwieszczenia Burmistrza Głubczyc z dnia 4.05.2006r. znak KI-VI-7624-18-08-09 .doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-05-12 12:45:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zubrzyce .doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-05-11 12:48:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko - Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zubrzyce .doc (rozmiar 35,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-05-07 12:33:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy wiatrowej w Zopowy .doc (rozmiar 41,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-05-04 13:40:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - adaptacja istniejących obiektów budowlanych do produkcji płyt termoizolacyjnych w Gł-ce .doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-04-10 10:07:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zubrzyce .doc (rozmiar 41,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-04-10 09:52:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa farmy turbin wiatrowych w Zopowy .doc (rozmiar 43,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-04-08 09:13:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji -dla stron postępowania - Rozbudowa drogi krajowej nr 38 do 45 ul. Sosnowiecka w Głubczycach .doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-03-27 09:08:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie do stron postępowania- złożenie raportu w postępowaniu -Budowa farmy turbin wiatrowych w Zopowy .doc (rozmiar 43,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-03-18 08:06:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa-Budowa farmy turbin wiatrowych w Zopowy.doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-03-18 08:05:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej ELEKTROMET w Gołuszowicach.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-03-16 14:36:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wiosennej deratyzacji na terenie Gminy Głubczyce w 2009 roku .doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-03-11 13:03:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Rozbudowa drogi krajowej nr 38 do 45 ul. Sosnowiecka w Głubczycach .doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-03-04 13:59:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- przebudowa drogi powiatowej nr 12 150 ul. Grunwaldzka w Gł-ce.doc (rozmiar 45,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-02-24 14:49:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa - adaptacja istniejących obiektów budowlanych do produkcji płyt termoizolacyjnych w Gł-ce.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-02-23 12:53:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu - Budowa farmy turbin wiatrowych w Zopowy .doc (rozmiar 42,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-02-19 10:47:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa drogi krajowej nr 38 do 45 ul. Sosnowieckiej w Głubczycach .doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-02-13 11:46:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania -przebudowa drogi powiatowej nr 12 150 ul. Grunwaldzka w Głubczycach.doc (rozmiar 48,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-02-02 14:48:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Budowa zbiornika na gnojowicę w miejscowości Widok .doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-01-29 14:11:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających-Budowa farmy turbin wiatrowych w Zopowy .doc (rozmiar 49,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-01-20 13:55:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Rozbudowa drogi krajowej nr 38 do nr 45 ul. Sosnowiecka w Głubczycach .doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-01-14 08:33:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania- Budowa zbiornika na gnojowicę w miejscowości Widok .doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-01-06 15:18:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji-zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na stację demontażu pojazdów i zużytego sprzętu elektr. w Gł-ce ul. Torowa.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-01-05 15:27:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie do stron postępowania- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zubrzycach .doc (rozmiar 37,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-12-30 15:10:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o podjęciu postępowania i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa-zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej ELEKTROMET Gołuszowice.doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-12-11 12:57:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania -zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na stację demontażu pojazdów i zużytego sprzętu elektrycznego w Gł-ce.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-12-08 15:19:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-przebudowa drogi gminnej -ulicy Kochanowskiego w Głubczycach .doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-12-08 15:17:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie- przebudowa drogi powiatowej 12 150 w Lisięcicach .doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-12-02 11:39:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa- przebudowa drogi powiatowej 12 150 ul. Grunwaldzka w Głubczycach .doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-11-27 15:14:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie do stron postępowania - przebudowa drogi powiatowej 12 150 ul. Grunwaldzkiej w Głubczycach.doc (rozmiar 49,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-11-27 15:14:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa -przebudowa drogi powiatowej nr 12 150 w miejscowości Lisięcice.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-11-27 15:13:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie do stron postępowania - przebudowa drogi powiatowej 12 150 w miejscowości Lisięcice .doc (rozmiar 42,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-11-27 15:12:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Głubczycach. .doc (rozmiar 44,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-11-21 12:12:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zubrzycach .doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-11-20 11:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprostowanie do obwieszczenia Burmistrza Głubczyc z dnia 5.11.2008r.znak KI-VI-7624-11-08 .doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-11-17 15:08:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprostowanie do obwieszczenia Burmistrza Głubczyc z dnia 5.11.2008r. znak KI-VI-7624-10-08.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-11-17 15:07:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o warunki decyzji- Budowa zbiornika na gnojowicę w miejscowości Widok .doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-11-12 12:26:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa- Budowa zbiornika na gnojowicę w miejscowości Widok .doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-11-12 12:25:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko - przebudowa drogi powiatowej 12 150 w Lisięcicach .doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-11-05 14:34:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiazku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - przebudowa drogi powiatowej 12 150 ul. Grunwaldzka w Głubczycach .doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-11-05 14:34:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie do stron postępowania o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko i wystapieniu do organów o uzgodnienia decyzji -przebudowa drogi gminnej -ul.Kochanowskiego w Gł-ce.doc (rozmiar 50,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-10-24 13:17:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie dec. środowiskowej-przebudowa drogi gminnej -ul. Kochanowskiego w Głubczycach .doc (rozmiar 32,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-10-24 13:16:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-dec. środowiskowa- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zubrzycach .doc (rozmiar 38,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-10-16 09:13:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko-przebudowa drogi gminnej-ul. Kochanowskiego w Gł-ce - .doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-10-08 14:55:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi powiatowej nr 12 150 w miejscowości Lisięcice .doc (rozmiar 41,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-10-07 10:48:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi powiatowej nr 12 150 ul. Grunwaldzka w Głubczycach .doc (rozmiar 48,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-10-07 10:47:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o jesiennej deratyzacji na terenie Gminy Głubczyce w 2008r. .doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-10-03 13:22:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-zakład produkcji paliwa odnawialnego w Równym .doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-09-17 10:27:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa-zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na stację demontażu pojazdów i zużytego sprzętu elektr. i elektron. w Gł-ce ul.Torowa .doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-09-15 10:50:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na stację demontażu pojazdów i zużytego sprzętu elektr. i elektronicznego w Głubczycach ul. Torowa .doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-09-15 10:47:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -przebudowa drogi gminnej -ulicy Kochanowskiego w Gł-ce.doc (rozmiar 47,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-09-05 15:37:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania -zakład produkcji paliwa odnawialnego w Równym .doc (rozmiar 38,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-09-01 12:59:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ELEKTROMET Gołuszowice .doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-08-21 14:38:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie wszczęcie postępowania -wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej ELEKTROMET Gołuszowice .doc (rozmiar 35,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-08-11 15:48:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie do stron postępowania - zakład produkcji paliwa odnawialnego w Równym .doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-08-05 10:19:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-zakład produkcji paliwa odnawialnego w Równym .doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-08-05 10:18:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko - zakład produkcji paliwa odnawialnego w Równym .doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-04-08 11:07:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -zakład produkcji paliwa odnawialnego z biomasy roślinnej .doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-03-26 14:12:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Warsztat samochodowy w Grobnikach .doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-03-20 08:43:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-kanalizacja w Pomorzowicach wraz z oczyszczalnią .doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-03-20 08:32:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wiosennej deratyzacji na terenie Gminy Głubczyce w 2008r. i1.doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-03-17 08:36:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania -kanalizacja sanitarna w Pomorzowicach wraz z oczyszcalnią .doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-02-29 10:43:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa -budowa warsztau samochodowego w Grobnikach.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-01-30 13:28:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-kanalizacja w Pomorzowicach wraz z oczyszczalnią w Pomorzowicach.doc (rozmiar 33,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-01-28 15:34:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Kanalizacja w Pietrowicach,Mokre Kolonia wraz z oczyszczalnią w Pietrowicah .doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-01-23 12:20:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania-kanalizacja sanitarna Pietrowice, Mokre Kolonia wraz z oczyszczalnią .doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-01-08 13:41:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ustalającego obowiązek i zakres raportu-kanalizacja Pomorzowice wraz z oczyszczalnią .doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-01-02 12:58:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -kanalizacja sanitarna w Pomorzowicach wraz z oczyszczalnią .doc (rozmiar 33,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-12-07 14:32:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zmianie przebiegu rurociągów kanalizacyjnych w Pietrowicach i Mokre Kolonia .doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-12-07 14:30:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-kanalizacja Pietrowice, Mokre Kolonia.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-12-07 11:53:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ustalającego obowiązek i zakres raportu-kanalizacja Pietrowice,Mokre Kolonia.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-10-29 11:28:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Sprostowanie do Obwieszczenia Burmistrza Głubczyc z dnia 18.09.2007r. .doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-09-26 14:05:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji -rozbudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej BTS 53130.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-09-26 14:05:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Kanalizacja sanitarna Bogdanowice, Zubrzyce, Zopowa .doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-09-20 12:00:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-Kanalizacja sanitarna w Pietrowicach Mokre Kolonia z odprowadzeniem ścieków do projekt.oczyszczalni .doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-09-20 11:40:24, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o podjęciu decyzji -Budowa zbiornika na gnojówkę w Głubczycach Sady.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-09-11 13:29:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania-Sanitacja rzeki Troi.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdanowicach, Zubrzycach i Zopowy.doc (rozmiar 36,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-09-06 12:42:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o jesiennej deratyzacji na terenie gminy Głubczyce w 2007r (rozmiar 30,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-09-05 13:53:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-kanalizacja sanitarna w Zubrzycach,Zopowy i Bogdanowicach.doc (rozmiar 36,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-08-03 12:02:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-08-02 11:17:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -PTK CENTERTEL rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-07-17 12:54:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-PTC-rozbudowa stacji bazowej.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-07-16 12:52:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa zbiornika na gnojówkę Głubczyce Sady.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-06-27 14:14:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej -rozbudowa telefonii komórkowej PTK CENTERTEL.doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-06-19 08:26:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gadzowicach.doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-06-04 11:22:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -kanalizacja deszczowa i sanitarna Bernacice Górne.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-05-15 07:55:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego-telefonia komórkowa PTK CENTERTEL.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-05-09 13:05:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej- kanalizacja deszczowa i sanitarna Bernacice Górne.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-04-26 11:26:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga ul. Słoneczna w Głubczycach.doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-03-06 09:58:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej -kanalizacja deszczowa i sanitarna Bernacice Górne.doc (rozmiar 34,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-02-23 15:11:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania admin.-budowa drogi na ul. Słonecznej w Głubczycach.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-02-16 11:31:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga dojazdowa do grun. rol. Ściborzyce Małe-Tarnkowa.doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-01-26 09:03:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania admin. - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ściborzyce Małe-Tarnkowa.doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-01-12 14:00:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- telefonia komórkowa POLKOMTEL S.A..doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2007-01-09 07:51:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -kanalizacja deszczowa i ścieżka pieszo-rowerowa .doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2006-12-08 09:02:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających- budowa drogi gminnej ul.Słoneczna w Głubczycach.doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2006-12-06 14:18:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga dojazdowa o gruntów rolnych Mokre-Mokre Kolonia.doc (rozmiar 23,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2006-12-01 14:45:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-ścieżka pieszo-rowerowa Gł.Sady (rozmiar 25,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2006-11-29 10:24:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania POLKOMTEL - PLUS GSM.doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2006-11-29 10:09:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rozbudowę stacji bazowej tel.komórkowej PTK CENTERTEL..doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2006-11-22 15:05:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o zakończeniu postępowania-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mokre-Mokre Kolonia .doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2006-11-20 15:34:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie wszczęcie postępowania ścieżka pieszo- rowerowa Głubczyce Sady.doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-11-15 12:47:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie wszczęcie postępowania Ściborzyce Małe - Tarnkowa.doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-11-15 12:46:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie wszczęcie postępowania Mokre-Mokre Kolonia.doc (rozmiar 42,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-11-15 12:46:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zakończenie Postępowania dowodowego PTK CENTERTEL.doc (rozmiar 29,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-11-15 12:46:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej (17-2006).doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2006-11-02 14:07:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zawiadomienie o ponownych uzgodnieniach.doc (rozmiar 23,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-10-31 11:28:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla KOSD Braciszów.doc (rozmiar 22,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-10-31 11:27:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej (15-2006).doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-09-20 12:39:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obieszczenie Burmistrza o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (12-2006).doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-06-23 15:47:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (10-2006).doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-06-05 09:43:16, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (8-2006).doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-05-29 10:51:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obieszczenie Burmistrza o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich (2-2006).doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-05-29 10:08:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obiwieszczenie Wojewody Opolskiego dla TOP FARMS .doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-05-04 08:27:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie plan gospodarki odpadami - udział społeczeństwa.doc (rozmiar 31,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-04-20 09:53:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich(3-2006).doc (rozmiar 27,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-04-20 09:52:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obieszczenie Burmistrza o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich (10).doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-03-15 07:54:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich (1-2006).doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2006-02-02 09:14:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc - decyzja środowiskowa II etap (9).doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-11-21 13:25:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc - decyzja środowiskowa II etap (8).doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-11-21 13:24:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc decyzja środowiskowa II etap (7).doc (rozmiar 25,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-11-21 13:24:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc - decyzja środowiskowa II etap(6).doc (rozmiar 30,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-11-21 13:24:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (14).doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-11-07 09:43:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (13).doc (rozmiar 25,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-11-07 09:43:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (12).doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-10-31 15:43:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obieszczenie Burmistrza o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich (10).doc (rozmiar 26,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-10-28 12:35:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich (4).doc (rozmiar 26,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-10-28 12:35:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (3).doc (rozmiar 30,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-10-28 12:35:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (6).doc (rozmiar 28,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-10-28 12:35:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich (9).doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-10-28 12:35:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1) .doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-10-28 12:35:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (2).doc (rozmiar 27,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-10-28 12:35:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (7).doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-10-28 12:35:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (11).doc (rozmiar 24,50 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-10-28 12:35:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (5) .doc (rozmiar 31,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-10-28 12:35:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich (8).doc (rozmiar 28,00 KB)
  [Anna Hauptman-Głogiewicz dnia 2005-10-28 12:35:18, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Budowa stacji elektroenergetycznej 30na110kVw Gł-ce na potrzeby fremy wiatrowej Zopowy.pdf (rozmiar 52,28 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-08-07 12:40:20 do 2009-08-07 12:40:39]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zubrzyce .doc (rozmiar 34,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2009-05-11 12:38:53 do 2009-05-11 12:48:02]
  [załącznik usunął Agnieszka Frączkowska]
     więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających-Budowa farmy turbin wiatrowych w Zopowy .doc (rozmiar 43,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-11-25 10:22:17 do 2008-11-25 11:55:24]
  [załącznik usunął Agnieszka Frączkowska]
     więcej >>
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na stację demontażu pojazdów i zużytego sprzętu elektr. i elektronicznego w Głubczycach ul. Torowa .doc (rozmiar 37,00 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-09-15 10:48:11 do 2008-09-15 10:50:34]
  [załącznik usunął Agnieszka Frączkowska]
     więcej >>
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa -budowa warsztau samochodowego w Grobnikach.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Agnieszka Frączkowska dnia 2008-03-20 08:32:05 do 2008-03-20 11:25:17]
  [załącznik usunął Agnieszka Frączkowska]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 11122
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 12637

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  zmiana nazwy podstrony
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35