URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
(OGŁOSZENIA / Kontrole zewnętrzne)
[opublikował(a): Brygida Jung dnia 2008-10-08 15:17:41, dokument aktualny]


Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w 2004 roku.

1. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzona w dniach od 20.01.2004r. do 12.02.2004r. w sprawie wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2003r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

2. Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadzona w dniach od 11.05.2004r. do 13.03.2004r. w sprawie utrzymania dróg będących w zarządzie Gminy Głubczyce.
Protokół do wglądu Wydział Komunalno - Inwestycyjny pokój nr 14.

3. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli z dnia 01.06.2004r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

4. Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadzona w dniach od 18.06.2004r. do 23.06.2004r. w sprawie utrzymania dróg.
Protokół do wglądu Wydział Komunalno - Inwestycyjny pokój nr 14.

5. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20.07.2004r. w sprawie organizacji i przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

6. Kontrola Archiwum Państwowego w Opolu z dnia 17.09.2004r. w sprawie kontroli problemowej Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie ewidencji i zabezpieczania akt kategorii A.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

7. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25.11.2004r. w sprawie kontroli w zakresie ochrony środowiska - oddanie do użytku kanalizacji sanitarnej Głubczyce Sady- Głubczyce.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

8. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 07.12.2004r. w sprawie kontroli w zakresie ochrony środowiska - oddanie do użytku kanalizacji sanitarnej Nowe Gołuszowice- Głubczyce.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.


Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w 2005 roku.

1. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzona w dniach od 03.02.2005r. do 15.02.2005r. w sprawie celowości i zgodności gospodarowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na realizację zadań wynikających z programu „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

2. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.02.2005r. w sprawie kontroli z zakresu spraw paszportowych.
Protokół do wglądu Wydział Organizacyjno-Administracyjny pokój nr 10.

3. Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji z dnia 14.04.2005r. w sprawie realizacji obowiązków określonych w ustawie z 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr 161 poz. 1688).- działalność Urzędu Stanu Cywilnego.
Protokół do wglądu w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym pokój nr 10.

4. Kontrola Wojewoda Opolski w dniu 28.10.2005r. - kontrola rejestracji przedpoborowych rocznika 1987. Protokół do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administacyjnym pokój nr 10.

5. Kontrola Archiwum Państwowego Opole z dnia 16.11.2005r. w sprawie kontroli archiwum zakładowego. Protokół do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głubczycach pokój nr 10

6. Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniach 23.11. - 09.12.2005 w sprawie utrzymania dróg, mostów i wiaduktów będących w zarządzie Gminy Głubczyce. Protokół do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głubczycach pokój nr 10.

7. Kontrola Wojewoda Opolski z dnia 01.12.2005r. - Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu "Sieć wodociągowa, tranzyt i rozdzielcze z przyłączeniami do budynków w m. Radynia" Protokół do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głubczycach pokój nr 10.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w 2006 roku, protokoły do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym pokój nr 10

1. Wojewoda Opolski w dniu 31.01.2006r. - Kontrola problemowa na zakończenie i realizację projektu "Sieć wodociągowa, tranzytowa i rozdzielcze z przyłączami do budynków w m. Pielgrzymów".

2. Regionalna Izba Obrachunkowa Opole w dniach 01.03.-25.05.2006r. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2005r. oraz wybranych zagadnień za rok 2004.

3. PFRON Opole w dniu 12.04.2006r. Kontrola zgodności danych zawartych we wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensat utracone dochody z tytułu zwolnień...

4. Delegatura ABW Opole  w dniu 10.05.2006r. - czynności kontrolne z art. 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

5. Delegatura NIK w Opolu w dniach 21.08.-26.09.2006r. Kształtowanie polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji.

6. Wojewoda Opolski w dniu 11 września 2006r. Kontrola realizacji zadń Programu na rzecz społeczności Romskiej.

7. Archiwum Państwowe w Opolu w dniu 26.10.2006r. Kontrola archiwum zakładowego USC.

8. Wojewoda Opolski w dniu 27.10.2006r.  Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu "Zabezpieczenie przygranicznych obszarów oraz istniejących i budowanych ciągów komunikacyjnych przed skutkami powodzi i katastrof".

9. NIK Departament Administracji Publicznej w dniach 23.11.-11.12.2006 Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach realizowanej w Polsce Inicjatywy Wspólnotowej - Interreg IIIA ( w okresie od 1.05.2004 do 30.09.2006).

10. Archiwum Państwowe w Opolu w dniu 28.11.2006r. Kontrola archiwum zakładowego.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w 2007r. protokoły do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym pokój nr 10.

1. Oddział Opolski PFRON w dniu 23.03.2007r. Kontrola zgodności danych zawartych we wniosku gminy o przyznanie środków z Funduszu.

2. Wojewoda Opolski w dniu 22.06.2007r. Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

3. Wojewoda Opolski w dniu 27.06.2007r. Kontrola problemowa z wykorzystania dotacji na zadania zlecone oraz przygotowanie i zapewnienie działań urządzeń łączności radiowej systemu ostrzegania i alarmowania.

4. Archiwum Państwowe w Opolu w dniu 09.08.2007r. Kontrola problemowa archiwum zakładowego.

5. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach w dniu 09.08.2007r. Ocena stanu sanitarno - porządkowego przystanków PKS w Głubczycach ul.Gdańska, ul. Grunwaldzka.

6. Wojewoda Opolski w dniu 22.08.2007r. Kontrola realizacji projektu ZPORR "Budowa kanalizacji przesyłowej, rurociągu tranzytowego Bogdanowice - Głubczyce".

7. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach w dniu 22.08.2007r. Ocena stanu sanitarno - porządkowego przejścia granicznego Pomorzowice - Osoblaha.

8. Opolski Urząd Wojewódzki  w dniu 07.12.2007r.  Kontrola problemowa 1.1.-45 droga Gadzowice - granica państwa (Rusin).

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w 2008r. protokoły do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym pokój nr 10.

1. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej  Warszawa w dniu 15.01.2008r. Umowa 450/99/P.

2. NIK Delegatura w Opolu w dniu 13.03.-26.03.2008r. Wykorzystanie uwag i wniosków pokontrolnych z kontroli 9/06/107

3. Oddział Opolski PFRON w dniu 11.04.2008r. Kontrola danych zawartych we wniosku o przekazanie kwoty rekompensaty utracone dochody ...

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie Głubczyckim w dniach 22.04. - 06.05.2008r. Kontrola utrzymania obiektów mostowych.

5. Wojewoda Opolski w dniu 27.05.2008r. Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych.

6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Opole w dniu 12.06.2008r. Kontrola w zakresie realizacji zadań.

7. Wojewoda Opolski w dniu 17.09.2008r. Kontrola w zakresie realizacji zadań "Programu na rzecz społeczności Romskiej".

8. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu w dniach 06.10.2008 -  Wybrane środki publiczne za 2006r. i podatek VAT za I-XII 2006r.

9. Opolski Urząd Wojewódzki w dniu 07.10.2008r.  Kontrola w zakresie ewidencji ludności.

        wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3803
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 6029

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dopisano kontrole zewnętrzne
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl
NIP: 748-10-02-357
ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35