URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OGŁOSZENIA / Konkursy

Wybierz podstronę:
 • 2007-01-18 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2007 R. W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  więcej >>


 • 2007-01-18 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2007 R. W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY
  więcej >>


 • 2008-01-18 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2008 R. W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  więcej >>


 • 2008-02-14 BURMISTRZ GŁUBCZYC ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2008 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  więcej >>


 • 2008-05-29 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2008 R. W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  więcej >>


 • 2008-05-29 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2008 R.
  więcej >>


 • 2008-12-22 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2009 ROKU.
  więcej >>


 • 2009-02-10 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2009-06-03 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2009 R.
  więcej >>


 • 2010-01-07 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2010-04-09 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2010-05-18 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2010 R.
  więcej >>


 • 2010-12-10 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA KONSULTACJE DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GŁUBCZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA ROK 2011
  więcej >>


 • 2011-01-05 BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA KONSULTACJE DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY GŁUBCZYCE W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU
  więcej >>


 • 2011-01-14 OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁ-CE REALIZOWANE W 2011 R. W SFERZE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ
  więcej >>


 • 2011-01-14 OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2011 R. W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  więcej >>


 • 2011-03-18 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO PODZIAŁU ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SPRZYJANIE ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W 2011 ROKU ORAZ OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH W 2011 r.
  więcej >>


 • 2011-03-30 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO PODZIAŁU ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SPRZYJANIE ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W 2011 ROKU ORAZ OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH W 2011 R
  więcej >>


 • 2011-04-29 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE SZKOLENIA SPORTOWCÓW OLIMPIJCZYKÓW W 2011 R.
  więcej >>


 • 2011-06-09 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2011 R.
  więcej >>
URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl
NIP: 748-10-02-357
ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35