URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OGŁOSZENIA / Przetargi

Wybierz podstronę:
 • 16.08.2010 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE.
  więcej >>


 • 2008-02-12 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2008-02-14 Wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości i inwentaryzacji pomiarowych nieruchomości w 2008 roku.
  więcej >>


 • 2008-02-15 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH WRAZ Z JEDOSTKAMI PODLEGŁYMI
  więcej >>


 • 2008-02-21 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2008-03-05 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 44651-2008
  więcej >>


 • 2008-03-07 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP II
  więcej >>


 • 2008-03-19 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP II
  więcej >>


 • 2008-03-19 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 56239-2008
  więcej >>


 • 2008-04-08 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2008-04-21 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZP 78449-2008
  więcej >>


 • 2008-05-16 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA ROK 2008.
  więcej >>


 • 2008-07-03 WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W ODBUDOWANYM RATUSZU MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH W MEBLE BIBLIOTECZNE
  więcej >>


 • 2008-07-23 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2008-07-23 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZATNI I UTWARDZENIE PLACU ZESPOŁU SZKÓŁ W LISIĘCICACH.
  więcej >>


 • 2008-07-28 DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2008-08-07 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W GŁUBCZYCACH ETAP I W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
  więcej >>


 • 2008-08-08 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I ROBOTY MALARSKIE W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2008-08-12 ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2008-08-21 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 5.893.148 PLN DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2008 R.
  więcej >>


 • 2008-09-04 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Z MODUŁOWYM BUDYNKIEM ZAPLECZA W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO- ORLIK 2012 W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2008-09-17 LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL.DWORCOWEJ Nr 2 W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2008-10-01 DOSTAWA OPAŁU DO GIMNAZJUM NR 1 I URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2008-10-14 DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU 1 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM.
  więcej >>


 • 2008-11-12 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE I GMINIE GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2008-11-26 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LISIĘCICACH.
  więcej >>


 • 2008-11-27 REMONT KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2009-01-09 BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2009-01-15 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE I GMINIE GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2009-01-16 BUDOWA DROGI ULICY SŁONECZNEJ W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2009-01-28 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół w Lisięcicach
  więcej >>


 • 2009-01-28 Ogłoszenie o udzielniu zamówienia
  więcej >>


 • 2009-02-16 WYKONANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJI POMIAROWYCH NIERUCHOMOŚCI W 2009 R. DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2009-02-18 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE.
  więcej >>


 • 2009-03-05 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI PIETROWICE,MOKRE KOLONIA WRAZ Z OŚRODKIEM WYPOCZYNKOWYM ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
  więcej >>


 • 2009-03-06 REMONT ULICY POCZTOWEJ I PARKOWEJ W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2009-03-13 REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2009-03-16 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY II ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PIETROWICE GM.GŁUBCZYCE OBEJMUJĄCA WIEŚ CHOMIĄŻA ,KRASNE POLE, LENERCICE I OPAWICA.
  więcej >>


 • 2009-03-27 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA :OCHRONA GRANICZNEJ RZEKI OPAWICY Z POLSKIEJ I CZESKIEJ STRONY
  więcej >>


 • 2009-03-31 ZARZĄDZANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2009-04-09 ZARZĄDZANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2009-04-14 REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO PRZEDSZKOLA NR 2 ZLOKALIZOWANEGO W GŁUBCZYCE SADY.
  więcej >>


 • 2009-04-21 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY II ETAPU KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI PIETROWICE GM. GŁUBCZYCE OBEJMUJĄCA WIEŚ CHOMIĄŻA, KRASNE POLE, LENARCICE I OPAWICA
  więcej >>


 • 2009-05-07 BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH - ETAP III.
  więcej >>


 • 2009-05-14 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2009-05-20 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.OCHRONA GRANICZNEJ RZEKI OPAWICY Z POLSKIEJ I CZESKIEJ STRONY.
  więcej >>


 • 2009-05-28 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2009-06-19 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH ETAP I :REMONT DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ
  więcej >>


 • 2009-07-02 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2009-07-06 ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  więcej >>


 • 2009-07-15 WYMIANA KOTŁÓW ORAZ REMONT UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO W KOTŁOWNI GIMNAZJUM NR 1 W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2009-07-16 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO SRÓDMIESCIA MIASTA GŁUBCZYCE.
  więcej >>


 • 2009-07-17 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2009-07-24 SANITACJA DORZECZA RZEKI TROI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH BOGDANOWICE, ZUBRZYCE, ZOPOWY
  więcej >>


 • 2009-07-29 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2009-08-13 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ,WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2009-08-24 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU.
  więcej >>


 • 2009-08-27 REMONT CHODNIKA ULICY POWSTAŃCÓW W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2009-09-18 Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Głubczycach Etap I
  więcej >>


 • 2009-09-18 BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Z ZASILANIEM W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY
  więcej >>


 • 2009-10-09 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2009-10-09 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2009-10-29 WYMIANA STOLARSKI OKIENNEJ ,WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2009-10-30 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU.
  więcej >>


 • 2009-11-03 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 4.624.927 PLN DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2009 R.
  więcej >>


 • 2009-11-05 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2009-11-09 PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH NR 1 I 2 W BUDYNKU PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO 10 W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2009-11-23 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ Z ZACHOWANIEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY W GROBNIKACH ETAP I
  więcej >>


 • 2009-11-25 ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE W RAMACH ZADANIA : REMONT ULICY POCZTOWEJ I PARKOWEJ W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2009-12-03 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI POMORZWICE.
  więcej >>


 • 2010-02-05 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2010-03-08 ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2010-03-22 BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA GŁUBCZYCE W OPARCIU O RADIOWĄ PLATFORMĘ PRZESYŁU DANYCH
  więcej >>


 • 2010-04-09 WYKONANIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CAŁEJ GMINY GŁUBCZYCE NUMER OGŁOSZENIA: 100134 - 2010
  więcej >>


 • 2010-04-12 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012
  więcej >>


 • 2010-05-14 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2010-05-27 BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012 W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2010-05-27 ZAKUP,DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ ŚCIBORZYCE MAŁE-TARNKOWA
  więcej >>


 • 2010-06-18 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO
  więcej >>


 • 2010-06-21 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.SŁOWACKIEGO 9 W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2010-06-28 REMONT POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROBNIKACH UL. ŚW. JANA 13. ETAP I
  więcej >>


 • 2010-07-09 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I URZĄDZENIEM PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI POMORZOWICE - ROBOTY DODATKOWE
  więcej >>


 • 2010-07-23 DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2010-07-28 REMONT ULICY SKŁODOWSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  więcej >>


 • 2010-07-28 ZAKUP,DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA PRZEZNACZONEGO DO REMONTÓW GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  więcej >>


 • 2010-07-29 PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI RADYNIA
  więcej >>


 • 2010-08-12 REMONT POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GROBNIKACH UL. ŚW. JANA 13. ETAP I ZADANIA. REMONT POMIESZCZEŃ PIERWSZEGO PIĘTRA
  więcej >>


 • 2010-08-18 REMONT ULICY SKŁODOWSKIEJ W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2010-08-31 REMONT SANITARIATÓW W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYCH GOŁUSZOWICACH
  więcej >>


 • 2010-09-06 DOSTAWA I MONTAŻ 13 MULTIMEDIALNYCH PRACOWNI JĘZYKOWYCH W RAMACH PROJEKTU: MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2010-09-08 BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ- ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ USYTUOWANEJ NA DZIAŁKACH NR 285/62, 285/80, 285/31 W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2010-09-08 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2010-09-15 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2010-09-24 DOSTAWA I MONTAŻ 13 MULTIMEDIALNYCH PRACOWNI JĘZYKOWYCH W RAMACH PROJEKTU: MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2010-09-28 REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  więcej >>


 • 2010-09-29 REMONT NAWIERZCHNI DROGI W PARKU MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2010-09-29 REMONT SANITARIATÓW W GIMNAZJUM NR 1 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 31. ETAP I ZADANIA - REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH PARTERU
  więcej >>


 • 2010-10-14 KONSERWACJA GRUNTOWA ROWU WRAZ Z UMOCNIENIEM SKARPY PRZY DRODZE GMINNEJ DZ. NR 664, 559 W GROBNIKACH
  więcej >>


 • 2010-10-25 REMONT DACHU I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGDANOWICACH - ETAP I
  więcej >>


 • 2010-11-04 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2010-12-14 DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU
  więcej >>


 • 2011-01-25 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH UL.KOLEJOWA I UL.KRNOWSKA W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2011-01-25 ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2011-02-15 UDZIELENIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2011-02-21 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2011-02-21 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY GŁUBCZYCE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  więcej >>


 • 2011-03-02 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2011-03-09 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KOŚCIUSZKI I GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2011-04-14 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.KOSZAROWEJ 6 W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2011-04-28 PRZEBUDOWA PLACU PRZY ULICY GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH
  więcej >>


 • 2011-05-16 BUDOWA OBWODNICY W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE
  więcej >>


 • 2011-05-31 PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH I REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.SOSNOWIECKIEJ 3 W GŁUBCZYCACH W RAMACH PROGRAMU :REMONTUJEMY ABY LEPIEJ MIESZKAĆ
  więcej >>


 • 2011-06-03 ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA PRZEZNACZONEGO DO REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  więcej >>


 • 2011-07-05 REMONT SANITARIATÓW NA I PIĘTRZE ORAZ NATRYSKÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGDANOWICACH
  więcej >>


 • 2011-07-05 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH - ETAP II: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH - ŚCIANA ZACHODNIA
  więcej >>


 • 2011-07-07 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP.
  więcej >>


 • 2011-07-14 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWA OBWODNICY W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE
  więcej >>


 • 2011-08-05 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 4.626.217 PLN Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO 2011 R.
  więcej >>
URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl
NIP: 748-10-02-357
ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35